Browsing by Author Nguyễn, Quỳnh Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 00050010644.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Nguyễn, Hiền Phương (2020)

 • Thứ nhất, hệ thống và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về việc bảo đảm quyền của người mẹ trong pháp luật lao động ở Việt Nam. Thứ hai, làm rõ thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn thực thi các quy định nhằm bảo đảm quyền của người mẹ trong pháp luật lao động ở Việt Nam. Thứ ba, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về việc bảo đảm quyền của người mẹ trong pháp luật lao động ở Việt Nam.

 • 807-813_KyYeuHoiNghiKhoaHocCongNgheTuoiTreCacTruongDHCD_2014.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Ngọc Linh; Nguyễn, Quỳnh Anh; Nguyễn, Thu Hà; Nguyễn, Nhật Ánh (2014)

 • Để tăng cường các nỗ lực trong việc làm giảm chi phí thuốc. Việc mở rộng phác đồ điều trị 6 tháng trên toàn quốc là một giải pháp giúp giảm một cách đáng kể gánh nặng kinh tế với hộ gia đình, nhưng cần xem xét đồng thời tác động của nó đến gánh nặng chi phí cho cơ sở y tế và CTCLQG và và việc đảm bảo chất lượng giám sát DOTs trên toàn quốc

 • 02050005560.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Bùi, Hồng Hạnh (2018)

 • Luận văn đã tổng hợp các hoạt động chính của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu tới người dân, các cơ quan ban ngành; đặc biệt là vấn đề thích ứng - ứng phó với biến đổi khí hậu của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, chịu nhiều thiệt thòi như phụ nữ, người nông dân, trẻ em… từ năm 1998 đến nay. Từ đó nhấn mạnh vai trò của việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày một nghiêm trọng tại Việt Nam bởi chỉ khi nhận thức được nâng cao, con người mới thay đổi được hành vi của mình.

 • 02050005259.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Phạm, Văn Khoái (2017)

 • Trong luận văn này, chúng tôi tiến hành khảo cứu văn bản tục lệ chữ Hán ở 63 thôn xã của phủ Yên Lãng xưa – huyện Mê Linh ngày nay, thuộc ký hiệu AFa7/6 – AFa7/18 do Trường Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) sưu tầm vào năm 1920, hiện lưu trữ tại VNCHN. Luận văn với 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về phủ Yên Lãng và văn bản tục lệ của phủ Yên Lãng - Chương 2: Đặc điểm văn bản tục lệ phủ Yên Lãng - Chương 3: Giá trị văn bản tục lệ phủ Yên Lãng Điểm mới của luận văn: (1) Lần đầu tiên tiến hành khảo sát toàn bộ văn bản tục lệ chữ Hán của phủ Yên Lãng trên phương diện hình thức và nội dung, đồng thời lập danh mục tục lệ cả các thôn xã trong phủ; (2) Phản ánh nhiều mặt ho...

 • 05050003746.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2020)

 • Góp phần làm rõ thêm vai trò quan trọng của phương trình Diophant. Hệ thống một số định nghĩa và tính chất cơ bản của số học. Tổng hợp một số các phương pháp để giải phương trình Diophant dạng phân thức, đưa ra biện pháp rèn luyện kỹ năng và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học nội dung Số học và Đại số, tăng cường tính vận dụng của toán học trong chương trình môn toán ở trường trung học cở sở.

 • 00050010654.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Phạm, Mạnh Hùng (2020)

 • Làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Khái quát lịch sử pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân qua các giai đoạn lịch sử. Tìm hiểu căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Phân tích điều kiện để Viện kiểm sát nhân dân thụ lý, giải quyết việc bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự. Tìm hiểu về trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Đánh giá thực trạng hoạt động giải quyết bồi thường thiệt hại của Viện ki...

 • 00050000921.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh (2011)

 • Trình bày khái quát về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi trái pháp luật gây ra trong pháp luật Việt Nam. Phân tích, làm rõ các quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi trái pháp luật gây ra trong một số trường hợp cụ thể, thực trạng của vấn đề bồi thường - những bất cập, vướng mắc. Đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả trong việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi trái pháp luật gây ra trong một số trường hợp cụ thể.

 • 00050010372.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2020-03-31)

 • Trên cơ sở phương pháp, mô hình nghiên cứu đã đề xuất, luận văn đã đánh giá thực trạng công tác Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình, tác giả đã phân tích quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình đồng thời chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong quy trình của công ty. Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng được quy trình tuyển dụng hiệu quả bao gồm lập kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn nhân lực, thực hiện tuyển chọn nhân lực và đánh giá quy trình tuyển dụng...tuy nhiên việc phát huy, hoàn thiện quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình chưa thực sự bài bản, chưa có một bộ phận chuyên trách về lĩnh vực n...

Browsing by Author Nguyễn, Quỳnh Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 00050010644.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Nguyễn, Hiền Phương (2020)

 • Thứ nhất, hệ thống và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về việc bảo đảm quyền của người mẹ trong pháp luật lao động ở Việt Nam. Thứ hai, làm rõ thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn thực thi các quy định nhằm bảo đảm quyền của người mẹ trong pháp luật lao động ở Việt Nam. Thứ ba, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về việc bảo đảm quyền của người mẹ trong pháp luật lao động ở Việt Nam.

 • 807-813_KyYeuHoiNghiKhoaHocCongNgheTuoiTreCacTruongDHCD_2014.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Ngọc Linh; Nguyễn, Quỳnh Anh; Nguyễn, Thu Hà; Nguyễn, Nhật Ánh (2014)

 • Để tăng cường các nỗ lực trong việc làm giảm chi phí thuốc. Việc mở rộng phác đồ điều trị 6 tháng trên toàn quốc là một giải pháp giúp giảm một cách đáng kể gánh nặng kinh tế với hộ gia đình, nhưng cần xem xét đồng thời tác động của nó đến gánh nặng chi phí cho cơ sở y tế và CTCLQG và và việc đảm bảo chất lượng giám sát DOTs trên toàn quốc

 • 02050005560.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Bùi, Hồng Hạnh (2018)

 • Luận văn đã tổng hợp các hoạt động chính của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu tới người dân, các cơ quan ban ngành; đặc biệt là vấn đề thích ứng - ứng phó với biến đổi khí hậu của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, chịu nhiều thiệt thòi như phụ nữ, người nông dân, trẻ em… từ năm 1998 đến nay. Từ đó nhấn mạnh vai trò của việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày một nghiêm trọng tại Việt Nam bởi chỉ khi nhận thức được nâng cao, con người mới thay đổi được hành vi của mình.

 • 02050005259.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Phạm, Văn Khoái (2017)

 • Trong luận văn này, chúng tôi tiến hành khảo cứu văn bản tục lệ chữ Hán ở 63 thôn xã của phủ Yên Lãng xưa – huyện Mê Linh ngày nay, thuộc ký hiệu AFa7/6 – AFa7/18 do Trường Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) sưu tầm vào năm 1920, hiện lưu trữ tại VNCHN. Luận văn với 3 chương: - Chương 1: Tổng quan về phủ Yên Lãng và văn bản tục lệ của phủ Yên Lãng - Chương 2: Đặc điểm văn bản tục lệ phủ Yên Lãng - Chương 3: Giá trị văn bản tục lệ phủ Yên Lãng Điểm mới của luận văn: (1) Lần đầu tiên tiến hành khảo sát toàn bộ văn bản tục lệ chữ Hán của phủ Yên Lãng trên phương diện hình thức và nội dung, đồng thời lập danh mục tục lệ cả các thôn xã trong phủ; (2) Phản ánh nhiều mặt ho...

 • 05050003746.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu (2020)

 • Góp phần làm rõ thêm vai trò quan trọng của phương trình Diophant. Hệ thống một số định nghĩa và tính chất cơ bản của số học. Tổng hợp một số các phương pháp để giải phương trình Diophant dạng phân thức, đưa ra biện pháp rèn luyện kỹ năng và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học nội dung Số học và Đại số, tăng cường tính vận dụng của toán học trong chương trình môn toán ở trường trung học cở sở.

 • 00050010654.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Phạm, Mạnh Hùng (2020)

 • Làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Khái quát lịch sử pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân qua các giai đoạn lịch sử. Tìm hiểu căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Phân tích điều kiện để Viện kiểm sát nhân dân thụ lý, giải quyết việc bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự. Tìm hiểu về trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Đánh giá thực trạng hoạt động giải quyết bồi thường thiệt hại của Viện ki...

 • 00050000921.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh (2011)

 • Trình bày khái quát về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi trái pháp luật gây ra trong pháp luật Việt Nam. Phân tích, làm rõ các quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi trái pháp luật gây ra trong một số trường hợp cụ thể, thực trạng của vấn đề bồi thường - những bất cập, vướng mắc. Đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả trong việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi trái pháp luật gây ra trong một số trường hợp cụ thể.

 • 00050010372.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2020-03-31)

 • Trên cơ sở phương pháp, mô hình nghiên cứu đã đề xuất, luận văn đã đánh giá thực trạng công tác Tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình, tác giả đã phân tích quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình đồng thời chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong quy trình của công ty. Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng được quy trình tuyển dụng hiệu quả bao gồm lập kế hoạch tuyển dụng, tuyển chọn nhân lực, thực hiện tuyển chọn nhân lực và đánh giá quy trình tuyển dụng...tuy nhiên việc phát huy, hoàn thiện quy trình tuyển dụng của Công ty Cổ phần Sách Văn hóa Tổng hợp Hòa Bình chưa thực sự bài bản, chưa có một bộ phận chuyên trách về lĩnh vực n...