Browsing by Author Nguyễn, Quang Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • DT_00746.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Anh Tuấn; Nguyễn, Quang Minh; Trần, Văn Trường (2007)

 • Tổng quan và xây dựng cơ sở lý luận về phát triển bền vững nông thôn trên thế giới và ở Việt Nam. Phân tích các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Việt Nam: các chính sách lớn của nhà nước như Khoán 100, chính sách Đổi mới, Khoán 10, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác. Phân tích và đánh giá chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện Yên Châu, Sơn La thông qua việc nghiên cứu hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội. Đánh giá khả năng tiếp cận của cộng đồng cư dân địa phương tới hệ thống dịch vụ xã hội, đặc biệt là hệ thống dịch vụ y tế ở huyện Yên Châu, Sơn La thông qua việc phân tích khái niệm, phương pháp đánh giá khả năng tiếp cận, xây dựng bản đồ...

 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Quang Trung; Bùi, Duy Cam; Nguyễn, Thị Nhâm; Nguyễn, Quang Minh (2016)

 • Nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu hóa lý cảu quá trình phân hủy bùn thải đô thị (bùn thải sông Kim ngưu, Hồ Gươm Plaza) kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men yếm khí. Nghiên cứu cho thấy với mẫu bùn thải kết hợp rác hữu cơ với tỷ lệ 2:1 cho hiệu suất loại bỏ tổng chất rắn và tổng chất rắn bay hơi cao nhất lần lượt là 12,47% và 20,03%. Tổng hàm lượng photpho và tổng nito cũng giảm đáng kể tương ứng là 69,4% và 56,1%. Với chỉ tiêu COD, nghiên cứu cho thấy hiệu suất lợi bỏ COD bùn thải - rác hữu cơ cao nhất là 66,67%. Các chỉ tiêu là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo.

Browsing by Author Nguyễn, Quang Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • DT_00746.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Anh Tuấn; Nguyễn, Quang Minh; Trần, Văn Trường (2007)

 • Tổng quan và xây dựng cơ sở lý luận về phát triển bền vững nông thôn trên thế giới và ở Việt Nam. Phân tích các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Việt Nam: các chính sách lớn của nhà nước như Khoán 100, chính sách Đổi mới, Khoán 10, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác. Phân tích và đánh giá chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện Yên Châu, Sơn La thông qua việc nghiên cứu hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội. Đánh giá khả năng tiếp cận của cộng đồng cư dân địa phương tới hệ thống dịch vụ xã hội, đặc biệt là hệ thống dịch vụ y tế ở huyện Yên Châu, Sơn La thông qua việc phân tích khái niệm, phương pháp đánh giá khả năng tiếp cận, xây dựng bản đồ...

 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Quang Trung; Bùi, Duy Cam; Nguyễn, Thị Nhâm; Nguyễn, Quang Minh (2016)

 • Nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu hóa lý cảu quá trình phân hủy bùn thải đô thị (bùn thải sông Kim ngưu, Hồ Gươm Plaza) kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men yếm khí. Nghiên cứu cho thấy với mẫu bùn thải kết hợp rác hữu cơ với tỷ lệ 2:1 cho hiệu suất loại bỏ tổng chất rắn và tổng chất rắn bay hơi cao nhất lần lượt là 12,47% và 20,03%. Tổng hàm lượng photpho và tổng nito cũng giảm đáng kể tương ứng là 69,4% và 56,1%. Với chỉ tiêu COD, nghiên cứu cho thấy hiệu suất lợi bỏ COD bùn thải - rác hữu cơ cao nhất là 66,67%. Các chỉ tiêu là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo.