Browsing by Author Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • V_L2_00904_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Hoàng Vân;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn; Nguyễn, Thừa Hỷ, người hướng dẫn (2007)

 • 348 tr. + CD-Rom + Tóm tắt; Phân tích những đặc điểm địa lý tự nhiên vùng Hội An và những điều kiện lịch sử xã hội cũng như những biến động về kinh tế tác động đến sự hình thành đô thị thương cảng Hội An, đưa ra những đánh giá về vai trò của Hội An trên tuyến đường thương mại ở biển (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại -- Trường Đại học khoa hoc Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 02050001284_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thùy Lan;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn; Vũ, Văn Quân, người hướng dẫn (2013)

 • 295 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Lịch sử Việt Nam Cổ đại và Trung đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày bối cảnh lịch sử tác động đến sự hình thành hệ thống cảng thị trên sông đàng ngoài thế kỷ 17-18. Tìm hiểu Thăng Long – kẻ chợ cảng trung tâm: vị trí địa lý và lịch sử hình thành; diện mạo cảng thị; các hoạt động kinh tế. Nghiên cứu Phố Hiến - cản (...); Electronic Resources

 • 02050001333_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Ngọc Hà;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn (2012)

 • 118 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày về định vị không gian của xứ Mô Xoài và xác định trung tâm của xứ Mô Xoài là thành phố Bà Rịa. Tìm hiểu các đặc trưng về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên có vai trò quan trọng trong diễn biến lịch sử, văn hóa của vùng đất này. Đồng thời phục dựn (...); Electronic Resources

 • V_L2_01472_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh An;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn (2009)

 • 153 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Phân tích khái quát về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, lịch sử - cư dân - văn hóa tác động tới sự hình thành, phát triển của quần thể di tích (QTDT) Phố Hiến, Hưng Yên, đặc biệt là tổng hợp những nguồn tư liệu khai thác trên thực địa để phác dựng lại sử (...); Electronic Resources

 • V_L2_01373_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đại An;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn (2008)

 • 177 tr. + CD-ROM; Giới thiệu khái quát khu di tích lịch sử Hành cung Tức Mặc - Thiên Trường dưới thời Trần: về sự hình thành phát triển, quy mô diện mạo của Hành cung khi nhà Trần xây dựng cũng như vị trí vai trò của Hành cung Tức Mặc trong sự nghiệp của Vương triều Trần. N (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

Browsing by Author Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • V_L2_00904_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Hoàng Vân;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn; Nguyễn, Thừa Hỷ, người hướng dẫn (2007)

 • 348 tr. + CD-Rom + Tóm tắt; Phân tích những đặc điểm địa lý tự nhiên vùng Hội An và những điều kiện lịch sử xã hội cũng như những biến động về kinh tế tác động đến sự hình thành đô thị thương cảng Hội An, đưa ra những đánh giá về vai trò của Hội An trên tuyến đường thương mại ở biển (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại -- Trường Đại học khoa hoc Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 02050001284_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thùy Lan;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn; Vũ, Văn Quân, người hướng dẫn (2013)

 • 295 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Lịch sử Việt Nam Cổ đại và Trung đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày bối cảnh lịch sử tác động đến sự hình thành hệ thống cảng thị trên sông đàng ngoài thế kỷ 17-18. Tìm hiểu Thăng Long – kẻ chợ cảng trung tâm: vị trí địa lý và lịch sử hình thành; diện mạo cảng thị; các hoạt động kinh tế. Nghiên cứu Phố Hiến - cản (...); Electronic Resources

 • 02050001333_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Ngọc Hà;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn (2012)

 • 118 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày về định vị không gian của xứ Mô Xoài và xác định trung tâm của xứ Mô Xoài là thành phố Bà Rịa. Tìm hiểu các đặc trưng về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên có vai trò quan trọng trong diễn biến lịch sử, văn hóa của vùng đất này. Đồng thời phục dựn (...); Electronic Resources

 • V_L2_01472_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh An;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn (2009)

 • 153 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Phân tích khái quát về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, lịch sử - cư dân - văn hóa tác động tới sự hình thành, phát triển của quần thể di tích (QTDT) Phố Hiến, Hưng Yên, đặc biệt là tổng hợp những nguồn tư liệu khai thác trên thực địa để phác dựng lại sử (...); Electronic Resources

 • V_L2_01373_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đại An;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn (2008)

 • 177 tr. + CD-ROM; Giới thiệu khái quát khu di tích lịch sử Hành cung Tức Mặc - Thiên Trường dưới thời Trần: về sự hình thành phát triển, quy mô diện mạo của Hành cung khi nhà Trần xây dựng cũng như vị trí vai trò của Hành cung Tức Mặc trong sự nghiệp của Vương triều Trần. N (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008