Browsing by Author Nguyễn, Quang Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 00051000194.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Trung;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng; Khoa học máy tính (2014)

 • The main goals of software testing are to reveal bugs and to ensure that the system being developed complies with the customer’s requirements. To make testing effective, it is recommended that test planning/development begin at the onset of the project. Software testing techni ques can be divided into approaches : black - box and w hite - box techniques. Black - box testing is mainly a validation technique that checks to see if the product meets the customer’s require ments. On the other hand, white - box testing is a verification technique which uses the source code to guide the selection of test data. Currently, software companies focus only on the ...

 • 01050000444.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Trung (2011)

 • Khái quát sơ lược về khái niệm dự báo hạn mùa và sản phẩm dự báo hạn mùa. Tìm hiểu các nghiên cứu trên thế giới và trong nước về khả năng ứng dụng mô hình khí hậu khu vực dự báo hạn mùa. Trình bày sơ lược về mô hình khí hậu khu vực RegCM3 và hệ thống mô hình kết hợp CAM-SOM. Đưa ra kết quả và nhận xét: kết quả dự báo hạn mùa bằng mô hình RegCM3 với các tùy chọn tham số hóa đối lưu khác nhau; đánh giá kết quả dự báo thử nghiệm bằng Reg_CAMSOM.

 • DT_00997.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Minh Loan; Nguyễn, Quang Trung; Nguyễn, Thị Hà; Ngô, Vân Anh; Phan, Quang Thăng; Lê, Hương Giang (2009)

 • Tổng quan về ô nhiễm các dung môi hữu cơ trong nước: mức độ, nguồn gốc, chuyển hóa trong môi trường nước... Tổng quan về các phương pháp xử lý các chất hữu cơ trong nước. Nghiên cứu xử lý một số dung môi hữu cơ trong nước (toluen, phenol) bằng phương pháp oxi hóa cấp tiến kết hợp siêu âm. Các hệ thí nghiệm cũng chỉ ra rằng trong cùng một điều kiện phản ứng ([]H2O2]=170 ppm, f=kHz, tphản ứng = 120 phút) toluen bị phân hủy nhanh hơn so với phenol không có mặt H2O2 là 26,8% đối với phenol sau 120 phút, tuy nhiên khi tiếp tục tăng nồng độ H2O2 lớn hơn 170 ppm lại làm giảm hiệu quả phân hủy toluen, phenol và nồng độ H2O2 xử lý tối ưu là 170 ppm pH tối ưu là pH 2 với hiệu quả phân hủy đạt...

 • 01050003958.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hải Linh;  Advisor: Nguyễn, Quang Trung (2018)

 • Cùng với sự tăng trưởng của ngành luyện gang, các nhà máy luyện cốc ngày càng phát triển kéo theo một lượng lớn nước thải chứa phenol cần xử lý. Nghiên cứu sử dụng đá ong là vật liệu sẵn có, thân thiện với môi trường được biến tính làm tăng diện tích bề mặt và đưa các tâm hoạt động của sắt làm vật liệu xúc tác cho quá trình xử lý phenol. Các thí nghiệm được tiến hành trên hệ xử lý quy mô phòng thí nghiệm khảo sát các yếu tố như pH, lượng ozon đầu vào, hàm lượng xúc, cũng như ảnh hưởng của các anion trong quá trình xử lý. Nghiên cứu này đã chỉ ra trong môi trường pH 11, lượng ozon đầu vào 0,225g/h và lượng đá ong biến tính 3g/l là điều kiện tối ưu để xử lý phenol trong nước. Áp dụng đi...

 • luận án.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Trung;  Advisor: Phạm, Ngọc Anh; Nguyễn, Thái Sơn (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị và vai trò của họ trong đổi mới giảng dạy các môn học này ở các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Làm rõ thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thời gian qua; Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn học này trong các trường đại học, cao đẳng Việt Nam hiện nay

 • 02050002145.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Trung;  Advisor: Dương, Văn Sáu (2013)

 • Làm rõ các khái niệm tín ngưỡng, tục thờ Mẫu, những cơ sở hình thành và tồn tại của tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Thực hiện khảo sát thực trạng du lịch tại các di tích thờ Mẫu trên địa bàn Hà Nội. Quan sát các sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân xung quanh các di tích thờ Mẫu và các điểm du lịch có thờ Mẫu, nhằm đưa ra các quy trình tổ chức hành hương và tham quan tại các di tích này. Thực hiện thử nghiệm tổ chức một số chương trình tham quan tại các di tích thờ Mẫu trên địa bàn Hà Nội, nhằm đưa ra những ứng xử đúng đắn với du khách tham quan tại đây. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn là nền tảng nhận thức, từ lí thuyết đến thực tế cho việc tổ chức hoạt động du lịch, xây dựng các c...

 • 01050001553_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Trung;  Advisor: Lê, Dũng Mưu (2014)

 • Luận văn Thạc sĩ. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học quốc gia Hà Nội, 2014; Chương 1: Trình bày các kiến thức cơ bản về không gian Hilbert . Chương 2: Trình bày các khái niệm về toán tử đơn điệu, đơn điệu tuần hoàn, đơn điệu cực đại và các tính chất của nó.

 • 01050001861.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Ngô, Thị Bích;  Advisor: Nguyễn Thị Hà; Nguyễn, Quang Trung (2014)

 • Mức độ ô nhiễm các hợp chất hữu cơ trong nước ở các sông trên Thế giới và Việt Nam. Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm hữu cơ đến sức khỏe con người và các loài thủy sinh. Các biện pháp quản lý, giảm thiểu các chất ô nhiễm hữu cơ ở một số nước trên thế giới và Việt Nam. Đánh giá nguy cơ ô nhiễm hợp chất hữu cơ qua khảo sát nguồn thả và mức độ ô nhiễm trong nước sông Tô Lịch. Đánh giá khả năng tự làm sạch của sôn. Đề xuất một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm

 • 01050003956.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Trà;  Advisor: Nguyễn, Quang Trung (2018)

 • Ô nhiễm kim loại trong trầm tích hồ là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Để đánh giá nguy cơ ô nhiễm trong trầm tích và tình trạng tích lũy sinh học trong động vật đáy ở Hồ Tây, việc lấy mẫu đực thực hiện tại 10 khu vực và lấy vào 2 thời điểm là mùa khô và mùa mưa. Tất cả các kim loại được xác định bởi ICP-MS và phá mẫu bằng lò vi sóng. Nồng độ các kim loại trong trầm tích là Crôm giá trị trung bình là 43,24 ± 35,03 mg/kg; Đồng giá trị trung bình là 44,78 ± 56,63 mg/kg; Asen giá trị trung bình là 11,59 ± 13,08 mg/kg Cadimi giá trị trung bình là 0,46 ± 0,52 mg/kg; Thủy ngân giá trị trung bình là 0,01 ± 0,01 mg/kg; Chì giá trị trung bình là 42,49...

 • 01050000758.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Quang Trung (2012)

 • Tổng kết về công tác quản lý chất thải y tế và các quy định có liên quan đến công tác quản lý chất thải y tế ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Đánh giá và phân tích thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: đánh giá thực trạng công tác phân loại, vận chuyển, lưu trữ, xử lý chất thải rắn y tế, nước thải và khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phân tích và đề xuất các giải pháp: Nguyên nhân các tồn tại trong công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện nghiên cứu; Giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý ch...

Browsing by Author Nguyễn, Quang Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 00051000194.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Trung;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng; Khoa học máy tính (2014)

 • The main goals of software testing are to reveal bugs and to ensure that the system being developed complies with the customer’s requirements. To make testing effective, it is recommended that test planning/development begin at the onset of the project. Software testing techni ques can be divided into approaches : black - box and w hite - box techniques. Black - box testing is mainly a validation technique that checks to see if the product meets the customer’s require ments. On the other hand, white - box testing is a verification technique which uses the source code to guide the selection of test data. Currently, software companies focus only on the ...

 • 01050000444.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Trung (2011)

 • Khái quát sơ lược về khái niệm dự báo hạn mùa và sản phẩm dự báo hạn mùa. Tìm hiểu các nghiên cứu trên thế giới và trong nước về khả năng ứng dụng mô hình khí hậu khu vực dự báo hạn mùa. Trình bày sơ lược về mô hình khí hậu khu vực RegCM3 và hệ thống mô hình kết hợp CAM-SOM. Đưa ra kết quả và nhận xét: kết quả dự báo hạn mùa bằng mô hình RegCM3 với các tùy chọn tham số hóa đối lưu khác nhau; đánh giá kết quả dự báo thử nghiệm bằng Reg_CAMSOM.

 • DT_00997.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Minh Loan; Nguyễn, Quang Trung; Nguyễn, Thị Hà; Ngô, Vân Anh; Phan, Quang Thăng; Lê, Hương Giang (2009)

 • Tổng quan về ô nhiễm các dung môi hữu cơ trong nước: mức độ, nguồn gốc, chuyển hóa trong môi trường nước... Tổng quan về các phương pháp xử lý các chất hữu cơ trong nước. Nghiên cứu xử lý một số dung môi hữu cơ trong nước (toluen, phenol) bằng phương pháp oxi hóa cấp tiến kết hợp siêu âm. Các hệ thí nghiệm cũng chỉ ra rằng trong cùng một điều kiện phản ứng ([]H2O2]=170 ppm, f=kHz, tphản ứng = 120 phút) toluen bị phân hủy nhanh hơn so với phenol không có mặt H2O2 là 26,8% đối với phenol sau 120 phút, tuy nhiên khi tiếp tục tăng nồng độ H2O2 lớn hơn 170 ppm lại làm giảm hiệu quả phân hủy toluen, phenol và nồng độ H2O2 xử lý tối ưu là 170 ppm pH tối ưu là pH 2 với hiệu quả phân hủy đạt...

 • 01050003958.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hải Linh;  Advisor: Nguyễn, Quang Trung (2018)

 • Cùng với sự tăng trưởng của ngành luyện gang, các nhà máy luyện cốc ngày càng phát triển kéo theo một lượng lớn nước thải chứa phenol cần xử lý. Nghiên cứu sử dụng đá ong là vật liệu sẵn có, thân thiện với môi trường được biến tính làm tăng diện tích bề mặt và đưa các tâm hoạt động của sắt làm vật liệu xúc tác cho quá trình xử lý phenol. Các thí nghiệm được tiến hành trên hệ xử lý quy mô phòng thí nghiệm khảo sát các yếu tố như pH, lượng ozon đầu vào, hàm lượng xúc, cũng như ảnh hưởng của các anion trong quá trình xử lý. Nghiên cứu này đã chỉ ra trong môi trường pH 11, lượng ozon đầu vào 0,225g/h và lượng đá ong biến tính 3g/l là điều kiện tối ưu để xử lý phenol trong nước. Áp dụng đi...

 • luận án.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Trung;  Advisor: Phạm, Ngọc Anh; Nguyễn, Thái Sơn (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị và vai trò của họ trong đổi mới giảng dạy các môn học này ở các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Làm rõ thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thời gian qua; Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ giảng viên trong đổi mới giảng dạy các môn học này trong các trường đại học, cao đẳng Việt Nam hiện nay

 • 02050002145.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Trung;  Advisor: Dương, Văn Sáu (2013)

 • Làm rõ các khái niệm tín ngưỡng, tục thờ Mẫu, những cơ sở hình thành và tồn tại của tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Thực hiện khảo sát thực trạng du lịch tại các di tích thờ Mẫu trên địa bàn Hà Nội. Quan sát các sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân xung quanh các di tích thờ Mẫu và các điểm du lịch có thờ Mẫu, nhằm đưa ra các quy trình tổ chức hành hương và tham quan tại các di tích này. Thực hiện thử nghiệm tổ chức một số chương trình tham quan tại các di tích thờ Mẫu trên địa bàn Hà Nội, nhằm đưa ra những ứng xử đúng đắn với du khách tham quan tại đây. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn là nền tảng nhận thức, từ lí thuyết đến thực tế cho việc tổ chức hoạt động du lịch, xây dựng các c...

 • 01050001553_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Trung;  Advisor: Lê, Dũng Mưu (2014)

 • Luận văn Thạc sĩ. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học quốc gia Hà Nội, 2014; Chương 1: Trình bày các kiến thức cơ bản về không gian Hilbert . Chương 2: Trình bày các khái niệm về toán tử đơn điệu, đơn điệu tuần hoàn, đơn điệu cực đại và các tính chất của nó.

 • 01050001861.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Ngô, Thị Bích;  Advisor: Nguyễn Thị Hà; Nguyễn, Quang Trung (2014)

 • Mức độ ô nhiễm các hợp chất hữu cơ trong nước ở các sông trên Thế giới và Việt Nam. Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm hữu cơ đến sức khỏe con người và các loài thủy sinh. Các biện pháp quản lý, giảm thiểu các chất ô nhiễm hữu cơ ở một số nước trên thế giới và Việt Nam. Đánh giá nguy cơ ô nhiễm hợp chất hữu cơ qua khảo sát nguồn thả và mức độ ô nhiễm trong nước sông Tô Lịch. Đánh giá khả năng tự làm sạch của sôn. Đề xuất một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm

 • 01050003956.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Trà;  Advisor: Nguyễn, Quang Trung (2018)

 • Ô nhiễm kim loại trong trầm tích hồ là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Để đánh giá nguy cơ ô nhiễm trong trầm tích và tình trạng tích lũy sinh học trong động vật đáy ở Hồ Tây, việc lấy mẫu đực thực hiện tại 10 khu vực và lấy vào 2 thời điểm là mùa khô và mùa mưa. Tất cả các kim loại được xác định bởi ICP-MS và phá mẫu bằng lò vi sóng. Nồng độ các kim loại trong trầm tích là Crôm giá trị trung bình là 43,24 ± 35,03 mg/kg; Đồng giá trị trung bình là 44,78 ± 56,63 mg/kg; Asen giá trị trung bình là 11,59 ± 13,08 mg/kg Cadimi giá trị trung bình là 0,46 ± 0,52 mg/kg; Thủy ngân giá trị trung bình là 0,01 ± 0,01 mg/kg; Chì giá trị trung bình là 42,49...

 • 01050000758.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Quang Trung (2012)

 • Tổng kết về công tác quản lý chất thải y tế và các quy định có liên quan đến công tác quản lý chất thải y tế ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Đánh giá và phân tích thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: đánh giá thực trạng công tác phân loại, vận chuyển, lưu trữ, xử lý chất thải rắn y tế, nước thải và khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phân tích và đề xuất các giải pháp: Nguyên nhân các tồn tại trong công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện nghiên cứu; Giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý ch...