Browsing by Author Nguyễn, Tất Viễn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • 00050004016.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan; Nguyễn, Tất Viễn (2014)

 • Nghiên cứu vai trò, ý nghĩa của Tòa án trong hệ thống cơ quan tư pháp hình sự và quyền trả hồ sơ điều tra bổ sung của Tòa án. Đánh giá thực trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội, các lý do chủ yếu dẫn đến trả hồ sơ điều tra bổ sung, nguyên nhân trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trên cơ sở đó đưa ra được cái giải pháp nhằm hoàn thiện hơn chế định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Tòa án.

 • 00050004016_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2014)

 • Đây là công trình nghiên cứu một cách khá toàn diện về chế định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án. Tác giả luận văn đã nghiên cứu vai trò, ý nghĩa của Tòa án trong hệ thống cơ quan tư pháp hình sự và quyền trả hồ sơ điều tra bổ sung của Tòa án. Đánh giá thực trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội, các lý do chủ yếu dẫn đến trả hồ sơ điều tra bổ sung, nguyên nhân trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trên cơ sở đó đưa ra được cái giải pháp nhằm hoàn thiện hơn chế định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Tòa án.

 • 00050004304.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Phương Nam;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2014)

 • Luận văn giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản về hoạt động điều tra nói chung và hoạt động điều tra tội phạm trật tự xã hội nói riêng. Bao gồm: khái niệm, đặc điểm nguyên tắc, thẩm quyền của hoạt động điều tra của cơ quan điều tra trong công an nhân dân. Đồng thời đưa ra, phân tích những đặc trưng riêng biệt của mỗi hoạt động điều tra tội phạm trật tự xã hội so sánh với các nhóm tội phạm khác trong quy định của Bộ Luật tố tụng Hình sự 2003. Trong luận văn, chúng tôi đã đề cập tình hình thực tiễn của loại tội phạm về trật tự xã hội đang diễn ra trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đưa ra kết quả đánh giá một số loại tội phạm cụ thể điển hình cho nhóm tội phạm n...

 • 00050002217_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phi long;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2012)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về hòa giải ở cơ sở, khái quát thể chế hòa giải ở cơ sở ở Việt Nam và tìm hiểu những điểm ưu việt của công tác hòa giải của một số nước trong khu vực. Phân tích thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật về tổ chức ho (...) Luận văn ThS. Lý luận lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

 • 00050004292.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nhật Lệ;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2014)

 • Luận văn giải quyết một cách có hệ thống những vấn đề về nguồn chứng cứ trong pháp luật tố tụng hình sự, làm rõ những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam về nguồn chứng cứ trong luật tố tụng hình sự: Làm rõ khái niệm nguồn chứng cứ, phân biệt khái niệm nguồn chứng cứ với một số khái niệm khác như: Khái niệm chứng cứ, khái niệm phương tiện chứng minh…; Đặc biệt, luận văn tham khảo và có sự so sánh với quy định về nguồn chứng cứ trong pháp luật tố tụng hình sự của một số nước: Vương quốc Anh; Cộng hòa Pháp, CHLB Đức, CHLB Mỹ; CHLB Nga; CHND Trung Hoa. Luận văn đánh giá làm sáng tỏ tình hình áp dụng các quy định pháp luật về nguồn chứng cứ trong các vụ án hình sự: những...

 • 00050008778.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quản, Thị Ngọc Thảo;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí; Nguyễn, Tất Viễn (2017)

 • Từ góc độ lý luận luật tố tụng hình sự (TTHS), luận án đã: + Làm rõ khái niệm, nguồn gốc, đặc điểm, nội dung của nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong luật tố tụng hình sự; các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nguyên tắc này. Nêu và phân tích quy định của pháp luật một số quốc gia và pháp luật quốc tế về nguyên tắc độc lập xét xử trong TTHS, rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. + Phân tích các quy định pháp luật về nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong lịch sử pháp luật TTHS Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện nguyên tắc này theo các quy định của Bộ luật TTHS...

 • 00050007090.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Hoa;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2015)

 • Nghiên cứu địa vị pháp lý về người đại diện hợp pháp trong tố tụng hình sự và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về người đại diện hợp pháptrong điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự.

 • V_L0_01577.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2007)

 • Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về hòa giải ở cơ sở, vai trò của hoạt động hòa giải đối với đời sống xã hội và nhu cầu điều chỉnh bằng pháp luật đối với công tác hòa giải ở cơ sở. Phân tích đánh giá thực trạng pháp luật về tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở thời gian qua. Đề xuất phương hướng và các giải pháp: sớm ban hành Luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; tiếp tục bảo đảm cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động hòa giải; hoàn thiện các quy định về quản lý nhà nước, phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác hòa giải; nâng cao việc tuyên truyền pháp luật về vai trò của hòa giải trong đời sống xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở; đổi mới công tác bồi dư...

 • 00050000101_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Việt Hà;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2009)

 • Trình bày các dấu hiệu pháp lý của tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Nghiên cứu các quy định pháp luật hình sự Việt Nam và một số nước có điều kiện giống Việt Nam về tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (...)

 • 00050007188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Hữu Anh;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2016)

 • Nghiên cứu các quy định của pháp luật về tội nhận hối lộ dưới khía cạnh lập pháp hình sự và áp dụng chúng trong thực tiễn xét xử. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về tội nhận hối lộ trong luật hình sự Việt Nam. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc đấu tranh phòng chống tội nhận hối lộ.

Browsing by Author Nguyễn, Tất Viễn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • 00050004016.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan; Nguyễn, Tất Viễn (2014)

 • Nghiên cứu vai trò, ý nghĩa của Tòa án trong hệ thống cơ quan tư pháp hình sự và quyền trả hồ sơ điều tra bổ sung của Tòa án. Đánh giá thực trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội, các lý do chủ yếu dẫn đến trả hồ sơ điều tra bổ sung, nguyên nhân trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trên cơ sở đó đưa ra được cái giải pháp nhằm hoàn thiện hơn chế định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Tòa án.

 • 00050004016_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2014)

 • Đây là công trình nghiên cứu một cách khá toàn diện về chế định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án. Tác giả luận văn đã nghiên cứu vai trò, ý nghĩa của Tòa án trong hệ thống cơ quan tư pháp hình sự và quyền trả hồ sơ điều tra bổ sung của Tòa án. Đánh giá thực trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội, các lý do chủ yếu dẫn đến trả hồ sơ điều tra bổ sung, nguyên nhân trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trên cơ sở đó đưa ra được cái giải pháp nhằm hoàn thiện hơn chế định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Tòa án.

 • 00050004304.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Phương Nam;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2014)

 • Luận văn giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản về hoạt động điều tra nói chung và hoạt động điều tra tội phạm trật tự xã hội nói riêng. Bao gồm: khái niệm, đặc điểm nguyên tắc, thẩm quyền của hoạt động điều tra của cơ quan điều tra trong công an nhân dân. Đồng thời đưa ra, phân tích những đặc trưng riêng biệt của mỗi hoạt động điều tra tội phạm trật tự xã hội so sánh với các nhóm tội phạm khác trong quy định của Bộ Luật tố tụng Hình sự 2003. Trong luận văn, chúng tôi đã đề cập tình hình thực tiễn của loại tội phạm về trật tự xã hội đang diễn ra trong cả nước và trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đưa ra kết quả đánh giá một số loại tội phạm cụ thể điển hình cho nhóm tội phạm n...

 • 00050002217_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phi long;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2012)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về hòa giải ở cơ sở, khái quát thể chế hòa giải ở cơ sở ở Việt Nam và tìm hiểu những điểm ưu việt của công tác hòa giải của một số nước trong khu vực. Phân tích thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật về tổ chức ho (...) Luận văn ThS. Lý luận lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

 • 00050004292.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nhật Lệ;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2014)

 • Luận văn giải quyết một cách có hệ thống những vấn đề về nguồn chứng cứ trong pháp luật tố tụng hình sự, làm rõ những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật Việt Nam về nguồn chứng cứ trong luật tố tụng hình sự: Làm rõ khái niệm nguồn chứng cứ, phân biệt khái niệm nguồn chứng cứ với một số khái niệm khác như: Khái niệm chứng cứ, khái niệm phương tiện chứng minh…; Đặc biệt, luận văn tham khảo và có sự so sánh với quy định về nguồn chứng cứ trong pháp luật tố tụng hình sự của một số nước: Vương quốc Anh; Cộng hòa Pháp, CHLB Đức, CHLB Mỹ; CHLB Nga; CHND Trung Hoa. Luận văn đánh giá làm sáng tỏ tình hình áp dụng các quy định pháp luật về nguồn chứng cứ trong các vụ án hình sự: những...

 • 00050008778.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Quản, Thị Ngọc Thảo;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí; Nguyễn, Tất Viễn (2017)

 • Từ góc độ lý luận luật tố tụng hình sự (TTHS), luận án đã: + Làm rõ khái niệm, nguồn gốc, đặc điểm, nội dung của nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong luật tố tụng hình sự; các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nguyên tắc này. Nêu và phân tích quy định của pháp luật một số quốc gia và pháp luật quốc tế về nguyên tắc độc lập xét xử trong TTHS, rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam. + Phân tích các quy định pháp luật về nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong lịch sử pháp luật TTHS Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện nguyên tắc này theo các quy định của Bộ luật TTHS...

 • 00050007090.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Hoa;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2015)

 • Nghiên cứu địa vị pháp lý về người đại diện hợp pháp trong tố tụng hình sự và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về người đại diện hợp pháptrong điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự.

 • V_L0_01577.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2007)

 • Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về hòa giải ở cơ sở, vai trò của hoạt động hòa giải đối với đời sống xã hội và nhu cầu điều chỉnh bằng pháp luật đối với công tác hòa giải ở cơ sở. Phân tích đánh giá thực trạng pháp luật về tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở thời gian qua. Đề xuất phương hướng và các giải pháp: sớm ban hành Luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; tiếp tục bảo đảm cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động hòa giải; hoàn thiện các quy định về quản lý nhà nước, phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác hòa giải; nâng cao việc tuyên truyền pháp luật về vai trò của hòa giải trong đời sống xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở; đổi mới công tác bồi dư...

 • 00050000101_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Việt Hà;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2009)

 • Trình bày các dấu hiệu pháp lý của tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Nghiên cứu các quy định pháp luật hình sự Việt Nam và một số nước có điều kiện giống Việt Nam về tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (...)

 • 00050007188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Hữu Anh;  Advisor: Nguyễn, Tất Viễn (2016)

 • Nghiên cứu các quy định của pháp luật về tội nhận hối lộ dưới khía cạnh lập pháp hình sự và áp dụng chúng trong thực tiễn xét xử. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về tội nhận hối lộ trong luật hình sự Việt Nam. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc đấu tranh phòng chống tội nhận hối lộ.