Browsing by Author Nguyễn, Thành Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35
 • Luan van Nguyen Thanh Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Trương, Minh Đức (2015)

 • Hệ thống hóa lại các lý thuyết về xây dựng mô hình tổ chức và quản trị tinh gọn. Đánh giá thực trạng cơ sở để xây dựng mô hình tổ chức tại công ty Netcorp, các vấn đề cần phải giải quyết?. Xác định các điều kiện để xây dựng mô hình tổ chức mới tại Netcorp. Đề xuất một mô hình tổ chức mới và đưa ra các bước xây dựng mô hình tổ chức đó.

 • 00050008732.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam (2017)

 • Trước thực trạng hiện nay, tuy có pháp luật bảo vệ và có nhiều vụ phạm tội về lao động được đưa ra xét xử, nhưng những vi phạm pháp luật về lao động nói chung và tội phạm về lao động nói riêng vẫn còn nhiều xảy ra. Việc điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm này còn nhiều hạn chế, bất cập. Các văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng đối với người phạm tội còn nằm rải rác ở nhiều văn bản, không tập trung và khó áp dụng. Vấn đề sử dụng lao động là trẻ em, an toàn lao động nói chung và vấn đề xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đảm bảo quyền con ngươ...

 • 02050005967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Bạch, Tân Sinh (2018)

 • Tác giả đã tìm hiểu các lý thuyết về nguồn nhân lực khoa học công nghệ, cơ sở lý luận về di động ã hội nguồn nhân lực khoa học công nghệ, các loại hình di động xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới cũng như thực trạng di động xã hội nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng trong các quốc gia Asean. Từ đó phân tích, nhận diện các loại hình di động xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao trong các quốc gia ASEAN, những tác động của di động xã hội nguồn nhân lực, những chính sách ảnh hưởng đến di động xã hội ở trong các quốc gia ASEAN và đề xuất giải pháp quản lý hiện tượng di động xã hội đó

 • 4083-109-7630-2-10-20171206.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Lợi; Nguyễn, Thị Mai Trang; Trương, Thị Vân Hoài; Nguyễn, Thúc Thu Hương; Nguyễn, Thành Nam (2017)

 • Cây dây đau xương (Tinospora sinensis (Lour.) Merr) được trồngở Vĩnh phúc là một trong những cây thuốc phổ biến và có giá trị sử dụng cao trong đời sống. Trong chương trình nghiên cứu và phát triển dược liệu, trên cơ sở sử dụng các phương pháp sắc kí đã phân lập được hai hợp chất từ cây dây đau xương thu hái ở Vĩnh Phúc. Câu trúc hóa học của hai hợp chất này được xác định làdecarin (1) và iwamid (2) dựa trên các dữ liệu phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp so sánh với dữ liệu phổ được công bố trong tài liệu tham khảo. Đây là công bố đầu tiên về thành phầnbenzophenanthridine của cây dây đau xương trồng ở Việt Nam.

 • 00050009241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Trần, Huy Phương (2018)

 • Một số kết quả chính của luận văn: (1) Nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đảm bảo an toàn trong công tác tuyển dụng nhân sự; (2) Đánh giá về thực trạng đảm bảo an toàn trong công tác tuyển dụng nhân sự tại UBND huyện Thanh Oai, giai đoạn từ năm 2013 – 2016; (3) Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm đảm bảo an toàn trong công tác tuyển dụng nhân sự tại UBND huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

 • 4052-109-7537-1-10-20170614.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Lợi; Phạm, Kim Thoa; Bùi, Thị Xuân; Nguyễn, Hữu Tùng; Nguyễn, Thành Nam (2017)

 • Từ dịch chiết ethanol của lá cây lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees) thu hái ở tỉnh Nam Định, sử dụng phương pháp sắc ký đã phân lập được hai hợp chất terpenoid. Các hợp chất này được xác định là: 3β-hydroxylup-20 (29)-20(29)-en (1), stigmast-5,22-dien-3-β-ol (2). Cấu trúc của các hợp chất này dựa trên các dữ liệu phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp so sánh với dữ liệu phổ được công bố trong tài liệu tham khảo. Đây là 2 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ lá cây lá diễn.

 • 00050009137.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Hải (2018)

 • Luận văn đã trình bày tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp, làm cơ sở phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Thông qua các phương pháp thu thập và xử lý, tổng hợp dữ liệu, tác giả đã đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận để thấy rõ thực trạng, xu hướng biến động của lợi nhuận và các chỉ tiêu lợi nhuận. Từ đó đề xuất các giải pháp có thể được thực hiện trong thời gian tới nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao lợi nhuận.

 • 01050001496.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Vũ, Trung Tạng; Nguyễn, Xuân Huấn (2014)

 • Vì vậy đề tài luận án “Nghiên cứu khu hệ cá biển ven bờ tỉnh Bình Thuận và đề xuất giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi” đƣợc tiến hành thực hiện với những mục tiêu lớn sau: Xác định thành phần loài cá vùng biển ven bờ tỉnh Bình Thuận với các phân tích chuyên sâu về cấu trúc sinh thái, cấu trúc dinh dưỡng, giá trị sử dụng, ... Phân tích, đánh giá hiện trạng nghề cá của tỉnh Bình Thuận. Đề xuất giải pháp nhằm khai thác hợp lý nguồn lợi và bảo vệ môi trƣờng, phát triển nguồn lợi ở vùng biển ven bờ tỉnh Bình Thuận. Những điểm mới và đóp góp chính của luận án gồm có: Là công trình đầu tiên nghiên cứu trực tiếp và chuyên sâu về khu hệ cá biển ven bờ và nghề cá của tỉnh Bình Thuận;...

 • DT_00727.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thị Hương Giang; Nguyễn, Hữu Đức; Nguyễn, Thành Nam (2007)

 • Nghiên cứu quá trình từ hóa và cơ chế lực kháng từ dương trên các màng mỏng đa lớp TbFeCo/YFeCo khác nhau. Tập trung nghiên cứu vai trò của tương tác trao đổi, đề xuất các mô hình lý thuyết bán thực nghiệm và tính toán lý thuyết dựa vào sự cạnh tranh giữa các loại năng lượng trong quá trình từ hóa để giải thích cho sự xuất hiện của các chuyển pha cảm ứng từ trường trên các đường cong từ hóa, cơ chế lực kháng từ dương và sự hình thành vách đômen có cấu trúc mômen từ xoắn tại lớp chuyển tiếp giữa các lớp tại vùng từ trường cao. Từ đó giải thích các tính chất từ giảo trong vùng từ trường thấp và vùng từ trường cao, đồng thời đưa ra cấu hình tối ưu để chế tạo các hệ màng từ giảo đa lớp có...

 • DT_00715.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thị Hương Giang; Bùi, Công Tính; Bùi, Đình Tú; Nguyễn, Hữu Đức; Nguyễn, Thành Nam (2007)

 • Nghiên cứu quá trình từ hoá và cơ chế lực kháng từ dương trên các màng mỏng đa lớp TbFeCo/YFeCo khác nhau phụ thuộc vào: độ dày lớp từ giao, thành phần và cấu trúc lớp từ mềm, vùng nhiệt độ đo. Nghiên cứu quá trình từ giảo trong mối tương quan với quá trình và cơ chế từ hoá đã nghiên cứu được. Kết quả đạt được: đã nghiên cứu và mô tả được quá trình từ hoá và sự hình thành vách đômen tại vùng chuyển tiếp giữa các lớp từ mềm và từ giảo trong các màng đa lớp có cấu trúc đàn hồi từ. Đề xuất được các mô hình quá trình từ hoá khác nhau phụ thuộc nhiệt độ, thành phần, độ dày các lớp; đồng thời đề xuất được mô hình tính toán lý thuyết được dựa vào sự cạnh tranh của các loại năng lượng trong q...

 • 01050003787.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Hậu;  Advisor: Nguyễn, Thành Nam; Nguyễn, Xuân Huấn (2018)

 • Kết quả phân tích đặc điểm sinh học của 370 mẫu cá Chỉ vàng ở vùng ven biển tỉnh Bình Thuận trong 3 đợt thu mẫu (Vào mùa mưa: đợt 1 từ 25/ 9/2013 – 5/10/2013 với 150 mẫu; đợt 2 vào cuối tháng 11/2014 với 100 mẫu. Vào mùa khô: đợt 3 thu ngày 26/3/2017 với 120 mẫu) cho thấy: Kích thước cá dao động trong khoảng từ 96 đến 160mm về chiều dài và từ 8 đến 55g về khối lượng, nhưng tập trung ở khoảng 116 – 130mm (chiếm 49,19%) và 16 – 25g (chiếm 51,58%). Có sự khác biệt về kích thước ở 3 đợt thu mẫu, trong đó đợt 3 cá có kích thước trung bình lớn hơn so với đợt 1. Phương trình tương quan giữa chiều dài và khối lượng: W = 2,45 x 10-6 x L2,89 (r = 0,892). Các thông số sinh trưởng của phương trìn...

 • 00060000515.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thu Hà; Phạm, Thị Dậu; Bùi, Thị Hoa; Nguyễn, Thành Nam; Phạm, Thị Minh Uyên (2015)

 • Đánh giá hệ số tích tụ của từng kim loại nặng (Cd, Pb và Cu) của các loài cá nước ngọt: cá rô phi (Oreochromis niloticus), cá chép (Cyprinus carpio) và cá trôi (Labeo rohita). Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố pH và độ cứng tổng số (CaCO3) của nước đối với sự tích tụ kim loại nặng (Pb) của loài cá Rô phi (Oreochromis niloticus). Xác định mối quan hệ giữa sự tích tụ sinh học của kim loại nặng và sự biến động của một số chỉ tiêu sinh hóa trong gan cá (Catalaza và Glutathione S-Transferase).

 • DT_00780.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Trung Thành; Hoàng, Quốc Chính; Nguyễn, Thành Nam (2008)

 • Xác định thành phần loài, số lượng của các loài thú họ Cầy Viverridae trong hệ sinh thái rừng tràm ở đồng bằng sông Cửu Long. Bổ sung đặc điểm sinh thái của một số loài so với các vùng. Nêu các mối đe dọa chủ yếu với đa dạng sinh học và các loài thú họ Cầy trong khu vực nghiên cứu. Đánh giá hiện trạng các loài thú họ Cầy trong hệ sinh thái rừng tràm ở đồng bằng sông Cửu Long, làm cơ sở cho công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã trong vùng, đặc biệt đối với các loài thú quý hiếm Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Bổ sung một số thông tin về sinh học và hệ sinh thái của các loài thú họ Cầy so với các vùng khác Xác định được các mối đe dọa chủ yếu đối với đa dạng sin...

 • 00060000144.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đoàn, Hương Mai; Trương, Ngọc Kiểm; Hoàng, Trung Thành; Nguyễn, Thành Nam; Nguyễn, Quang Huy; Bùi, Thị Hoa (2012)

 • Điều tra bổ sung đầy đủ và đánh giá tính đa dạng sinh học (động vật, thực vật) và tài nguyên ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức làm cơ sở cho công tác bảo tồn và đề xuất các giải pháp quản lý cấp xã, huyện. Đánh giá nguồn tài nguyên có ích và có nguy cơ suy giảm để giúp cho xã và huyện có các chính sách ưu tiên trong bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái theo hướng phát triển bền vững. Mô tả chi tiết và lập bản đồ các hệ sinh thái tại khu vực nghiên cứu nhằm có mọt bức tranh tổng quát nhất phục vụ cho qui hoạch du lịch sinh thái trong tương lai.

 • TitlePháp luật về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam (2006)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của các biện pháp bảo đảm tiền vay nói chung và biện pháp thế chấp tài sản nói riêng. Tìm hiểu mục đích, vai trò và ý nghĩa của biện pháp này trong hoạt động ngân hàng góp phần làm cơ sở để hiểu và vận dụng biện pháp này trong thực tiễn. Từ đó đánh giá thực trạng pháp luật về thế chấp tài sản và việc thực thi các quy định trong thực tiễn và rút ra các ưu điểm, hạn chế của chế định này. Đồng thời đưa ra những kiến nghị hoàn thiện chế định thế chấp tài sản góp phần đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật

 • V_L0_01008_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Đinh, Dũng Sỹ (2006)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của các biện pháp bảo đảm tiền vay nói chung và biện pháp thế chấp tài sản nói riêng. Tìm hiểu mục đích, vai trò và ý nghĩa của biện pháp này trong hoạt động ngân hàng góp phần làm cơ sở để hiểu và vận dụng biện pháp này (...)

Browsing by Author Nguyễn, Thành Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35
 • Luan van Nguyen Thanh Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Trương, Minh Đức (2015)

 • Hệ thống hóa lại các lý thuyết về xây dựng mô hình tổ chức và quản trị tinh gọn. Đánh giá thực trạng cơ sở để xây dựng mô hình tổ chức tại công ty Netcorp, các vấn đề cần phải giải quyết?. Xác định các điều kiện để xây dựng mô hình tổ chức mới tại Netcorp. Đề xuất một mô hình tổ chức mới và đưa ra các bước xây dựng mô hình tổ chức đó.

 • 00050008732.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam (2017)

 • Trước thực trạng hiện nay, tuy có pháp luật bảo vệ và có nhiều vụ phạm tội về lao động được đưa ra xét xử, nhưng những vi phạm pháp luật về lao động nói chung và tội phạm về lao động nói riêng vẫn còn nhiều xảy ra. Việc điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm này còn nhiều hạn chế, bất cập. Các văn bản quy phạm pháp luật để áp dụng đối với người phạm tội còn nằm rải rác ở nhiều văn bản, không tập trung và khó áp dụng. Vấn đề sử dụng lao động là trẻ em, an toàn lao động nói chung và vấn đề xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đảm bảo quyền con ngươ...

 • 02050005967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Bạch, Tân Sinh (2018)

 • Tác giả đã tìm hiểu các lý thuyết về nguồn nhân lực khoa học công nghệ, cơ sở lý luận về di động ã hội nguồn nhân lực khoa học công nghệ, các loại hình di động xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới cũng như thực trạng di động xã hội nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng trong các quốc gia Asean. Từ đó phân tích, nhận diện các loại hình di động xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao trong các quốc gia ASEAN, những tác động của di động xã hội nguồn nhân lực, những chính sách ảnh hưởng đến di động xã hội ở trong các quốc gia ASEAN và đề xuất giải pháp quản lý hiện tượng di động xã hội đó

 • 4083-109-7630-2-10-20171206.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Lợi; Nguyễn, Thị Mai Trang; Trương, Thị Vân Hoài; Nguyễn, Thúc Thu Hương; Nguyễn, Thành Nam (2017)

 • Cây dây đau xương (Tinospora sinensis (Lour.) Merr) được trồngở Vĩnh phúc là một trong những cây thuốc phổ biến và có giá trị sử dụng cao trong đời sống. Trong chương trình nghiên cứu và phát triển dược liệu, trên cơ sở sử dụng các phương pháp sắc kí đã phân lập được hai hợp chất từ cây dây đau xương thu hái ở Vĩnh Phúc. Câu trúc hóa học của hai hợp chất này được xác định làdecarin (1) và iwamid (2) dựa trên các dữ liệu phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp so sánh với dữ liệu phổ được công bố trong tài liệu tham khảo. Đây là công bố đầu tiên về thành phầnbenzophenanthridine của cây dây đau xương trồng ở Việt Nam.

 • 00050009241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Trần, Huy Phương (2018)

 • Một số kết quả chính của luận văn: (1) Nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đảm bảo an toàn trong công tác tuyển dụng nhân sự; (2) Đánh giá về thực trạng đảm bảo an toàn trong công tác tuyển dụng nhân sự tại UBND huyện Thanh Oai, giai đoạn từ năm 2013 – 2016; (3) Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm đảm bảo an toàn trong công tác tuyển dụng nhân sự tại UBND huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

 • 4052-109-7537-1-10-20170614.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Đức Lợi; Phạm, Kim Thoa; Bùi, Thị Xuân; Nguyễn, Hữu Tùng; Nguyễn, Thành Nam (2017)

 • Từ dịch chiết ethanol của lá cây lá diễn (Dicliptera chinensis (L.) Nees) thu hái ở tỉnh Nam Định, sử dụng phương pháp sắc ký đã phân lập được hai hợp chất terpenoid. Các hợp chất này được xác định là: 3β-hydroxylup-20 (29)-20(29)-en (1), stigmast-5,22-dien-3-β-ol (2). Cấu trúc của các hợp chất này dựa trên các dữ liệu phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân kết hợp so sánh với dữ liệu phổ được công bố trong tài liệu tham khảo. Đây là 2 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ lá cây lá diễn.

 • 00050009137.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Hải (2018)

 • Luận văn đã trình bày tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp, làm cơ sở phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Thông qua các phương pháp thu thập và xử lý, tổng hợp dữ liệu, tác giả đã đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận để thấy rõ thực trạng, xu hướng biến động của lợi nhuận và các chỉ tiêu lợi nhuận. Từ đó đề xuất các giải pháp có thể được thực hiện trong thời gian tới nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao lợi nhuận.

 • 01050001496.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Vũ, Trung Tạng; Nguyễn, Xuân Huấn (2014)

 • Vì vậy đề tài luận án “Nghiên cứu khu hệ cá biển ven bờ tỉnh Bình Thuận và đề xuất giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi” đƣợc tiến hành thực hiện với những mục tiêu lớn sau: Xác định thành phần loài cá vùng biển ven bờ tỉnh Bình Thuận với các phân tích chuyên sâu về cấu trúc sinh thái, cấu trúc dinh dưỡng, giá trị sử dụng, ... Phân tích, đánh giá hiện trạng nghề cá của tỉnh Bình Thuận. Đề xuất giải pháp nhằm khai thác hợp lý nguồn lợi và bảo vệ môi trƣờng, phát triển nguồn lợi ở vùng biển ven bờ tỉnh Bình Thuận. Những điểm mới và đóp góp chính của luận án gồm có: Là công trình đầu tiên nghiên cứu trực tiếp và chuyên sâu về khu hệ cá biển ven bờ và nghề cá của tỉnh Bình Thuận;...

 • DT_00727.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thị Hương Giang; Nguyễn, Hữu Đức; Nguyễn, Thành Nam (2007)

 • Nghiên cứu quá trình từ hóa và cơ chế lực kháng từ dương trên các màng mỏng đa lớp TbFeCo/YFeCo khác nhau. Tập trung nghiên cứu vai trò của tương tác trao đổi, đề xuất các mô hình lý thuyết bán thực nghiệm và tính toán lý thuyết dựa vào sự cạnh tranh giữa các loại năng lượng trong quá trình từ hóa để giải thích cho sự xuất hiện của các chuyển pha cảm ứng từ trường trên các đường cong từ hóa, cơ chế lực kháng từ dương và sự hình thành vách đômen có cấu trúc mômen từ xoắn tại lớp chuyển tiếp giữa các lớp tại vùng từ trường cao. Từ đó giải thích các tính chất từ giảo trong vùng từ trường thấp và vùng từ trường cao, đồng thời đưa ra cấu hình tối ưu để chế tạo các hệ màng từ giảo đa lớp có...

 • DT_00715.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thị Hương Giang; Bùi, Công Tính; Bùi, Đình Tú; Nguyễn, Hữu Đức; Nguyễn, Thành Nam (2007)

 • Nghiên cứu quá trình từ hoá và cơ chế lực kháng từ dương trên các màng mỏng đa lớp TbFeCo/YFeCo khác nhau phụ thuộc vào: độ dày lớp từ giao, thành phần và cấu trúc lớp từ mềm, vùng nhiệt độ đo. Nghiên cứu quá trình từ giảo trong mối tương quan với quá trình và cơ chế từ hoá đã nghiên cứu được. Kết quả đạt được: đã nghiên cứu và mô tả được quá trình từ hoá và sự hình thành vách đômen tại vùng chuyển tiếp giữa các lớp từ mềm và từ giảo trong các màng đa lớp có cấu trúc đàn hồi từ. Đề xuất được các mô hình quá trình từ hoá khác nhau phụ thuộc nhiệt độ, thành phần, độ dày các lớp; đồng thời đề xuất được mô hình tính toán lý thuyết được dựa vào sự cạnh tranh của các loại năng lượng trong q...

 • 01050003787.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Hậu;  Advisor: Nguyễn, Thành Nam; Nguyễn, Xuân Huấn (2018)

 • Kết quả phân tích đặc điểm sinh học của 370 mẫu cá Chỉ vàng ở vùng ven biển tỉnh Bình Thuận trong 3 đợt thu mẫu (Vào mùa mưa: đợt 1 từ 25/ 9/2013 – 5/10/2013 với 150 mẫu; đợt 2 vào cuối tháng 11/2014 với 100 mẫu. Vào mùa khô: đợt 3 thu ngày 26/3/2017 với 120 mẫu) cho thấy: Kích thước cá dao động trong khoảng từ 96 đến 160mm về chiều dài và từ 8 đến 55g về khối lượng, nhưng tập trung ở khoảng 116 – 130mm (chiếm 49,19%) và 16 – 25g (chiếm 51,58%). Có sự khác biệt về kích thước ở 3 đợt thu mẫu, trong đó đợt 3 cá có kích thước trung bình lớn hơn so với đợt 1. Phương trình tương quan giữa chiều dài và khối lượng: W = 2,45 x 10-6 x L2,89 (r = 0,892). Các thông số sinh trưởng của phương trìn...

 • 00060000515.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thu Hà; Phạm, Thị Dậu; Bùi, Thị Hoa; Nguyễn, Thành Nam; Phạm, Thị Minh Uyên (2015)

 • Đánh giá hệ số tích tụ của từng kim loại nặng (Cd, Pb và Cu) của các loài cá nước ngọt: cá rô phi (Oreochromis niloticus), cá chép (Cyprinus carpio) và cá trôi (Labeo rohita). Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố pH và độ cứng tổng số (CaCO3) của nước đối với sự tích tụ kim loại nặng (Pb) của loài cá Rô phi (Oreochromis niloticus). Xác định mối quan hệ giữa sự tích tụ sinh học của kim loại nặng và sự biến động của một số chỉ tiêu sinh hóa trong gan cá (Catalaza và Glutathione S-Transferase).

 • DT_00780.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Trung Thành; Hoàng, Quốc Chính; Nguyễn, Thành Nam (2008)

 • Xác định thành phần loài, số lượng của các loài thú họ Cầy Viverridae trong hệ sinh thái rừng tràm ở đồng bằng sông Cửu Long. Bổ sung đặc điểm sinh thái của một số loài so với các vùng. Nêu các mối đe dọa chủ yếu với đa dạng sinh học và các loài thú họ Cầy trong khu vực nghiên cứu. Đánh giá hiện trạng các loài thú họ Cầy trong hệ sinh thái rừng tràm ở đồng bằng sông Cửu Long, làm cơ sở cho công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã trong vùng, đặc biệt đối với các loài thú quý hiếm Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Bổ sung một số thông tin về sinh học và hệ sinh thái của các loài thú họ Cầy so với các vùng khác Xác định được các mối đe dọa chủ yếu đối với đa dạng sin...

 • 00060000144.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đoàn, Hương Mai; Trương, Ngọc Kiểm; Hoàng, Trung Thành; Nguyễn, Thành Nam; Nguyễn, Quang Huy; Bùi, Thị Hoa (2012)

 • Điều tra bổ sung đầy đủ và đánh giá tính đa dạng sinh học (động vật, thực vật) và tài nguyên ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức làm cơ sở cho công tác bảo tồn và đề xuất các giải pháp quản lý cấp xã, huyện. Đánh giá nguồn tài nguyên có ích và có nguy cơ suy giảm để giúp cho xã và huyện có các chính sách ưu tiên trong bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái theo hướng phát triển bền vững. Mô tả chi tiết và lập bản đồ các hệ sinh thái tại khu vực nghiên cứu nhằm có mọt bức tranh tổng quát nhất phục vụ cho qui hoạch du lịch sinh thái trong tương lai.

 • TitlePháp luật về thế chấp tài sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam (2006)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của các biện pháp bảo đảm tiền vay nói chung và biện pháp thế chấp tài sản nói riêng. Tìm hiểu mục đích, vai trò và ý nghĩa của biện pháp này trong hoạt động ngân hàng góp phần làm cơ sở để hiểu và vận dụng biện pháp này trong thực tiễn. Từ đó đánh giá thực trạng pháp luật về thế chấp tài sản và việc thực thi các quy định trong thực tiễn và rút ra các ưu điểm, hạn chế của chế định này. Đồng thời đưa ra những kiến nghị hoàn thiện chế định thế chấp tài sản góp phần đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống pháp luật

 • V_L0_01008_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam;  Advisor: Đinh, Dũng Sỹ (2006)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của các biện pháp bảo đảm tiền vay nói chung và biện pháp thế chấp tài sản nói riêng. Tìm hiểu mục đích, vai trò và ý nghĩa của biện pháp này trong hoạt động ngân hàng góp phần làm cơ sở để hiểu và vận dụng biện pháp này (...)