Browsing by Author Nguyễn, Thùy Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 00050007134(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Tiến Ba;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2016)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Hà Nội. Chương 2. Trình bày các phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Nêu thực trạng chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Hà Nội. Chương 4. Đình hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Hà Nội.

 • 00050006934.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thắm;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2016)

 • Trên cơ sở phân tích những tác động của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) đối với giáo dục đại học của các nƣớc đang phát triển, luận văn phân tích những cơ hội, thách thức mà GATS đang đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam. Từ đó, luận văn đƣa ra những giải pháp nhằm phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) đối với giáo dục đại học Việt Nam.

 • tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Anh;  Advisor: Trần, Đình Thiên (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ vận tải hành khách công cộng (DVVTHKCC) ở đô thị gồm các khái niệm, đặc điểm, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng. Tìm hiểu một số kinh nghiệm phát triển DVVTHKCC của một số nước như: Ấn Độ, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản... Phân tích thực trạng vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội từ năm 2000 cho đến nay và chỉ ra những điểm mạnh cũng như những điểm yếu cấn khắc phục. Đề xuất một số giải pháp về nguồn vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng, giải pháp đối với lái xe và với người dân thủ đô, giải pháp khắc phục nguy cơ xuất hiện độc quyền nhóm ; trợ giá ... nhằm đẩy mạnh việc phát triển DVVTHKCC ở Hà Nội

 • tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Anh (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ vận tải hành khách công cộng (DVVTHKCC) ở đô thị gồm các khái niệm, đặc điểm, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng. Tìm hiểu một số kinh nghiệm phát triển DVVTHKCC của một số nước như: Ấn Độ, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản... Phân tích thực trạng vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội từ năm 2000 cho đến nay và chỉ ra những điểm mạnh cũng như những điểm yếu cấn khắc phục. Đề xuất một số giải pháp về nguồn vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng, giải pháp đối với lái xe và với người dân thủ đô, giải pháp khắc phục nguy cơ xuất hiện độc quyền nhóm ; trợ giá ... nhằm đẩy mạnh việc phát triển DVVTHKCC ở Hà Nội

 • 00050007814.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đình Tùng;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2016)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác quản lý dự án đầu tư tại Trung tâm Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin thuộc Viện CNTT ĐHQGHN. Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại Trung tâm Ứng dụng Công Nghệ Thông tin thuộc Viện CNTT ĐHQGHN. Đề xuất một số quan điểm , giải pháp nhằm giúp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin thuộc Viện Công nghệ Thông tin ĐHQGHN.

 • 00050009127.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thương Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2018)

 • Đã hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản về lý luận quản lý hỗ trợ học nghề Đã phân tích và đánh giá được thực trạng quản lý hỗ trợ học nghề tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Đã đề xuất được một số giải pháp khắc phục tồn tại trong quản lý hỗ trợ học nghề tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

 • 00050010197.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2019)

 • Tìm hiểu, hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản lý tài chính của các trường Đại học, Cao đẳng tư thục nói chung và quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Y-Dược ASEAN nói riêng. Tác giả phân tích và đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN giai đoạn 2016 – 2018. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN.

 • 00050009144.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đình;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2018)

 • Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại Trường đại học công lập; phân tích được thực trạng quản lý tài chính tại Trường Đại học Hà Tĩnh; chỉ ra được những thành tựu, nguyên nhân và hạn chế; đưa ra được các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

 • 00050009423.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2018)

 • Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những nội dung chủ yếu về tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước của quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội dưới góc độ nhà quản lý kinh tế. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý thu ngân sách nhà nước của quận Bắc Từ Liêm, từ đó rút ra nguyên nhân và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước của quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quý Thanh; Nguyễn, Thùy Anh; Trần, Lan Anh; Nguyễn, Thị Bích (2020)

 • Nghiên cứu này đánh giá tác động của giáo dục tới hài lòng công việc của lao động trẻ ở Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu từ cuộc Điều tra quốc gia chuyển tiếp từ trường học đến việc làm (School-to-Work Transition Survey-SWTS) năm 2012 và 2015. Phân tích thống kê mô tả và hồi quy đa biến với mô hình logistic được sử dụng cho nghiên cứu. Phân tích kinh tế lượng cho thấy học vấn càng cao thì dường như ít hài lòng với công việc hơn. Kết quả này vẫn như vậy kể cả khi kiểm soát các biến số quan trọng như loại hình công việc, mức thu nhập và hoàn cảnh kinh tế của gia đình. Điều này có thể được lý giải rằng người lao động có giáo dục tốt hơn thường có kỳ vọng cao hơn với công việc, và do vậ...

Browsing by Author Nguyễn, Thùy Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 00050007134(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Tiến Ba;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2016)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Hà Nội. Chương 2. Trình bày các phương pháp nghiên cứu. Chương 3. Nêu thực trạng chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Hà Nội. Chương 4. Đình hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Hà Nội.

 • 00050006934.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thắm;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2016)

 • Trên cơ sở phân tích những tác động của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) đối với giáo dục đại học của các nƣớc đang phát triển, luận văn phân tích những cơ hội, thách thức mà GATS đang đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam. Từ đó, luận văn đƣa ra những giải pháp nhằm phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) đối với giáo dục đại học Việt Nam.

 • tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Anh;  Advisor: Trần, Đình Thiên (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ vận tải hành khách công cộng (DVVTHKCC) ở đô thị gồm các khái niệm, đặc điểm, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng. Tìm hiểu một số kinh nghiệm phát triển DVVTHKCC của một số nước như: Ấn Độ, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản... Phân tích thực trạng vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội từ năm 2000 cho đến nay và chỉ ra những điểm mạnh cũng như những điểm yếu cấn khắc phục. Đề xuất một số giải pháp về nguồn vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng, giải pháp đối với lái xe và với người dân thủ đô, giải pháp khắc phục nguy cơ xuất hiện độc quyền nhóm ; trợ giá ... nhằm đẩy mạnh việc phát triển DVVTHKCC ở Hà Nội

 • tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thùy Anh (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ vận tải hành khách công cộng (DVVTHKCC) ở đô thị gồm các khái niệm, đặc điểm, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng. Tìm hiểu một số kinh nghiệm phát triển DVVTHKCC của một số nước như: Ấn Độ, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản... Phân tích thực trạng vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội từ năm 2000 cho đến nay và chỉ ra những điểm mạnh cũng như những điểm yếu cấn khắc phục. Đề xuất một số giải pháp về nguồn vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng, giải pháp đối với lái xe và với người dân thủ đô, giải pháp khắc phục nguy cơ xuất hiện độc quyền nhóm ; trợ giá ... nhằm đẩy mạnh việc phát triển DVVTHKCC ở Hà Nội

 • 00050007814.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đình Tùng;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2016)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác quản lý dự án đầu tư tại Trung tâm Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin thuộc Viện CNTT ĐHQGHN. Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại Trung tâm Ứng dụng Công Nghệ Thông tin thuộc Viện CNTT ĐHQGHN. Đề xuất một số quan điểm , giải pháp nhằm giúp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin thuộc Viện Công nghệ Thông tin ĐHQGHN.

 • 00050009127.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thương Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2018)

 • Đã hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản về lý luận quản lý hỗ trợ học nghề Đã phân tích và đánh giá được thực trạng quản lý hỗ trợ học nghề tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Đã đề xuất được một số giải pháp khắc phục tồn tại trong quản lý hỗ trợ học nghề tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

 • 00050010197.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2019)

 • Tìm hiểu, hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quản lý tài chính của các trường Đại học, Cao đẳng tư thục nói chung và quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Y-Dược ASEAN nói riêng. Tác giả phân tích và đánh giá thực trạng quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN giai đoạn 2016 – 2018. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN.

 • 00050009144.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Đình;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2018)

 • Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại Trường đại học công lập; phân tích được thực trạng quản lý tài chính tại Trường Đại học Hà Tĩnh; chỉ ra được những thành tựu, nguyên nhân và hạn chế; đưa ra được các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính tại Trường Đại học Hà Tĩnh.

 • 00050009423.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thùy Anh (2018)

 • Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những nội dung chủ yếu về tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước của quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội dưới góc độ nhà quản lý kinh tế. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý thu ngân sách nhà nước của quận Bắc Từ Liêm, từ đó rút ra nguyên nhân và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước của quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quý Thanh; Nguyễn, Thùy Anh; Trần, Lan Anh; Nguyễn, Thị Bích (2020)

 • Nghiên cứu này đánh giá tác động của giáo dục tới hài lòng công việc của lao động trẻ ở Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu từ cuộc Điều tra quốc gia chuyển tiếp từ trường học đến việc làm (School-to-Work Transition Survey-SWTS) năm 2012 và 2015. Phân tích thống kê mô tả và hồi quy đa biến với mô hình logistic được sử dụng cho nghiên cứu. Phân tích kinh tế lượng cho thấy học vấn càng cao thì dường như ít hài lòng với công việc hơn. Kết quả này vẫn như vậy kể cả khi kiểm soát các biến số quan trọng như loại hình công việc, mức thu nhập và hoàn cảnh kinh tế của gia đình. Điều này có thể được lý giải rằng người lao động có giáo dục tốt hơn thường có kỳ vọng cao hơn với công việc, và do vậ...