Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Lộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • DT_00622.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Lộc; Cao, Thế Hà; Nguyễn, Bích Phượng; Tạ, Xuân Dục (2007)

 • Nghiên cứu, tổng hợp polyme Al13 và xác định hàm lượng các tiểu phân polime và monome bằng phương pháp phân tích Ferron. Đồng thời kết tủa polime bằng dung dịch Na2So4, phân tích thành phần kết tủa, cấu trúc kích thước bằng các phương pháp phân tích nhiễu xạ. Nghiên cứu quá trình hình thành Al2O3 dạng hạt nhỏ bằng cách nung kết tủa Al13 sunfat và sử dụng phương pháp SEM, XRD để nghiên cứu các sản phẩm. Nghiên cứu tổng hợp tinh thể Al13, sự hình thành Al2O3 từ tinh thể này và ảnh hưởng của ion F- đến quá trình chuẩn độ polime nhôm bằng phương pháp trắc quang Nghiên cứu phương pháp điều chế, xác định cấu trúc, thành phần của polime nhôm Nghiên cứu ảnh hưởng của ion Cl- đến qúa trình p...

 • DT_00920.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Lộc; Cao, Thế Hà; Nguyễn, Thị Bích Phượng (2009)

 • Điều chế TiO2 trên nền AC, SiO2 và MCM-41 bằng phương pháp tẩm với các thành phần khác nhau (5, 10, 15% theo khối lượng). Đánh giá được đặc trưng của sản phẩm thu được bằng các phương pháp: đo hấp phụ đẳng nhiệt hơi Benzen, phân bố lỗ xốp, phân bố kích thước hạt, nhiễu xạ tia X, phổ IR, ảnh SEM, TEM. Đánh giá khả năng xử lý p-nitro phenol của xúc tác TiO2/AC. Đánh giá hoạt tính xúc tác của TiO2/SiO2 thông qua phản ứng oxi hoá phân huỷ phenol đỏ bằng chất oxi hoá H2O2. Đánh giá khả năng xử lý chất độc (Wofatox, Yperit, HCN) của TiO2/MCM-41 trong hệ xúc tác quang hoá

Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Lộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • DT_00622.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Lộc; Cao, Thế Hà; Nguyễn, Bích Phượng; Tạ, Xuân Dục (2007)

 • Nghiên cứu, tổng hợp polyme Al13 và xác định hàm lượng các tiểu phân polime và monome bằng phương pháp phân tích Ferron. Đồng thời kết tủa polime bằng dung dịch Na2So4, phân tích thành phần kết tủa, cấu trúc kích thước bằng các phương pháp phân tích nhiễu xạ. Nghiên cứu quá trình hình thành Al2O3 dạng hạt nhỏ bằng cách nung kết tủa Al13 sunfat và sử dụng phương pháp SEM, XRD để nghiên cứu các sản phẩm. Nghiên cứu tổng hợp tinh thể Al13, sự hình thành Al2O3 từ tinh thể này và ảnh hưởng của ion F- đến quá trình chuẩn độ polime nhôm bằng phương pháp trắc quang Nghiên cứu phương pháp điều chế, xác định cấu trúc, thành phần của polime nhôm Nghiên cứu ảnh hưởng của ion Cl- đến qúa trình p...

 • DT_00920.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Lộc; Cao, Thế Hà; Nguyễn, Thị Bích Phượng (2009)

 • Điều chế TiO2 trên nền AC, SiO2 và MCM-41 bằng phương pháp tẩm với các thành phần khác nhau (5, 10, 15% theo khối lượng). Đánh giá được đặc trưng của sản phẩm thu được bằng các phương pháp: đo hấp phụ đẳng nhiệt hơi Benzen, phân bố lỗ xốp, phân bố kích thước hạt, nhiễu xạ tia X, phổ IR, ảnh SEM, TEM. Đánh giá khả năng xử lý p-nitro phenol của xúc tác TiO2/AC. Đánh giá hoạt tính xúc tác của TiO2/SiO2 thông qua phản ứng oxi hoá phân huỷ phenol đỏ bằng chất oxi hoá H2O2. Đánh giá khả năng xử lý chất độc (Wofatox, Yperit, HCN) của TiO2/MCM-41 trong hệ xúc tác quang hoá