Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Liên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 2050.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Liên (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận của quản lý chất lượng Trường Mầm non A theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể. Tiến hành nghiên cứu thực trạng công tác quản lý chất lượng Trường Mầm non A từ năm 1998-2008. Tìm hiểu nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về vai trò của công tác quản lý đối với việc đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường. Tìm hiểu những khó khăn của giáo viên trong chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo, những khó khăn, nguyện vọng và kinh nghiệm của cán bộ quản lý trong công tác quản lý chất lượng nhà trường mầm non hiện nay. Đề xuất các biện pháp chủ yếu như: tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức về quản lý cho cán bộ giáo viên, để họ hiểu rõ quan điểm quản lý chấ...

 • 05050003595.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Quang Đức, 1981-;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Liên (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề phát triển NLDH theo hướng phân hóa cho giáo viên trường THPT- Khảo sát và phân tích thực trạng NLDH theo hướng phân hóa của GVvà thực trạng hoạt động phát triển NLDH theo hướng phân hóa cho giáo viêntại các trường THPT huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định- Đề xuất các biện phát phát triển NLDH theo hướng phân hóa cho giáo viên tại các trường THPT huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định- Khảo nghiệm để khẳng định tính cấp thiết, tính khả thi của các biệnpháp phát triển NLDH theo hướng phân hóa cho giáo viên tại các trường THPT huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

 • 05050003607.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Liên (2019)

 • Nghiên cứu lý luận về giáo dục kỹ năng tự bảo vệ và quản lý giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non theo hướng tích hợp. Nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng tự bảo vệ và quản lý giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại các trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp. Đề xuất biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại các trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

 • KY-1055.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Liên (2018)

 • Quy trình tổ chức seminar trong dạy học nhằm phát triển năng lực (NL) cho sinh viên sư phạm là xu hướng tất yếu trong đào tạo sư phạm. Quy trình tổ chức seminar được tiến hành qua ba giai đoạn (chuẩn bị, thực hiện và kết thúc) và 12 bước. Mỗi bước có nhiều hoạt động tương tác giữa giảng viên và sinh viên (cụ thể ở mục 2.2). Mỗi bước trong từng giai đoạn giúp sinh viên phát triển năng lực theo chuẩn nghề nghiệp. Ba nhóm năng lực được tập trung nghiên cứu là: nhóm năng lực chuẩn bị seminar (NL tự nghiên cứu tài liệu, NL tìm kiếm thông tin, NL tư duy độc lập…); nhóm năng lực thực hiện seminar (NL thuyết trình, NL giao tiếp…); nhóm năng lực tự đánh giá (NL xác định cơ hội phát triển, NL l...

 • DT_00355.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Mùi; Nguyễn, Đình Quyến; Phan, Tuấn Nghĩa; Vũ, Thị Minh Đức; Tạ, Thị Bình; Phạm, Hải Yến; Nguyễn, Thị Bích Liên (2000)

 • Các endonucleaza giới hạn có khả năng phân cắt các phân tử ADN ở những trình tự đặc hiệu. Vì vậy nó là "công cụ" đặc biệt cho sinh học phân tử và công nghệ sinh học; Hiện tại đã có 400 loại enzim giới hạn đã được tinh sạch trong số hàng ngàn loại được phát hiện Các enzim giới hạn có mặt ở nhiều loài vi khuẩn, hơn nữa nước ta rất đa dạng về các loài vi sinh vật, chúng là nguồn enzim giới hạn rất phong phú. Tách chiết và tinh sạch một vài enzim giới hạn có trong một số vi sinh vật phân lập được ở Việt Nam

 • 20201020005106.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Liên (2019)

 • Khảo sát được tiến hành trên 329 giáo viên tiểu học (GVTH) của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nội dung khảo sát tập trung vào một mức độ của nhu cầu học tập là ý hướng học tập. Bốn chỉ báo để đánh giá ý hướng học tập của GVTH là: Học tập là việc làm cần thiết đối với người GVTH; Cảm thấy vui khi được tham gia học tập; Có nguyện vọng được nâng cao tay nghề; Mong muốn được mở rộng vốn hiểu hiết của bản thân. Kết quả khảo sát cho thấy thực trạng mức độ ý hướng học tập của GVTH trên địa bàn nghiên cứu là rất cao. Không có sự khác biệt về nhu cầu học tập giữa giáo viên nam và giáo viên nữ, giữa các địa bàn của huyện. Có sự khác biệt về ý hướng học tập giữa giáo viên với thâm niên công tác kh...

 • V_L2_00771.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Liên;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hoà (2006)

 • Trình bày tiền đề lý luận để tiếp cận tổ hợp có trạng từ chỉ mức độ cao trong tiếng Anh và tiếng Việt.. Trình bày đặc điểm ngữ pháp từ vựng của tổ hợp từ có trạng từ chỉ mức độ cao của tiếng Anh và tiếng Việt, so sánh sự giống và khác nhau giữa trạng từ của 2 ngôn ngữ. Phân tích các lỗi mà người học Việt Nam thường gặp khi dùng trạng từ chỉ mức độ cao trong tiếng Anh: dùng sai về vị trí, về nghĩa cũng như không phân biệt được cách sử dụng tổ hợp có trạng từ chỉ mức độ cao cho từng ngữ cảnh và đề xuất cách khắc phục lỗi

Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Liên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 2050.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Liên (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận của quản lý chất lượng Trường Mầm non A theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể. Tiến hành nghiên cứu thực trạng công tác quản lý chất lượng Trường Mầm non A từ năm 1998-2008. Tìm hiểu nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về vai trò của công tác quản lý đối với việc đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường. Tìm hiểu những khó khăn của giáo viên trong chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo, những khó khăn, nguyện vọng và kinh nghiệm của cán bộ quản lý trong công tác quản lý chất lượng nhà trường mầm non hiện nay. Đề xuất các biện pháp chủ yếu như: tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức về quản lý cho cán bộ giáo viên, để họ hiểu rõ quan điểm quản lý chấ...

 • 05050003595.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Quang Đức, 1981-;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Liên (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề phát triển NLDH theo hướng phân hóa cho giáo viên trường THPT- Khảo sát và phân tích thực trạng NLDH theo hướng phân hóa của GVvà thực trạng hoạt động phát triển NLDH theo hướng phân hóa cho giáo viêntại các trường THPT huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định- Đề xuất các biện phát phát triển NLDH theo hướng phân hóa cho giáo viên tại các trường THPT huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định- Khảo nghiệm để khẳng định tính cấp thiết, tính khả thi của các biệnpháp phát triển NLDH theo hướng phân hóa cho giáo viên tại các trường THPT huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

 • 05050003607.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Liên (2019)

 • Nghiên cứu lý luận về giáo dục kỹ năng tự bảo vệ và quản lý giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non theo hướng tích hợp. Nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng tự bảo vệ và quản lý giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại các trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp. Đề xuất biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại các trường mầm non huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo hướng tích hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

 • KY-1055.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Liên (2018)

 • Quy trình tổ chức seminar trong dạy học nhằm phát triển năng lực (NL) cho sinh viên sư phạm là xu hướng tất yếu trong đào tạo sư phạm. Quy trình tổ chức seminar được tiến hành qua ba giai đoạn (chuẩn bị, thực hiện và kết thúc) và 12 bước. Mỗi bước có nhiều hoạt động tương tác giữa giảng viên và sinh viên (cụ thể ở mục 2.2). Mỗi bước trong từng giai đoạn giúp sinh viên phát triển năng lực theo chuẩn nghề nghiệp. Ba nhóm năng lực được tập trung nghiên cứu là: nhóm năng lực chuẩn bị seminar (NL tự nghiên cứu tài liệu, NL tìm kiếm thông tin, NL tư duy độc lập…); nhóm năng lực thực hiện seminar (NL thuyết trình, NL giao tiếp…); nhóm năng lực tự đánh giá (NL xác định cơ hội phát triển, NL l...

 • DT_00355.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Văn Mùi; Nguyễn, Đình Quyến; Phan, Tuấn Nghĩa; Vũ, Thị Minh Đức; Tạ, Thị Bình; Phạm, Hải Yến; Nguyễn, Thị Bích Liên (2000)

 • Các endonucleaza giới hạn có khả năng phân cắt các phân tử ADN ở những trình tự đặc hiệu. Vì vậy nó là "công cụ" đặc biệt cho sinh học phân tử và công nghệ sinh học; Hiện tại đã có 400 loại enzim giới hạn đã được tinh sạch trong số hàng ngàn loại được phát hiện Các enzim giới hạn có mặt ở nhiều loài vi khuẩn, hơn nữa nước ta rất đa dạng về các loài vi sinh vật, chúng là nguồn enzim giới hạn rất phong phú. Tách chiết và tinh sạch một vài enzim giới hạn có trong một số vi sinh vật phân lập được ở Việt Nam

 • 20201020005106.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Liên (2019)

 • Khảo sát được tiến hành trên 329 giáo viên tiểu học (GVTH) của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nội dung khảo sát tập trung vào một mức độ của nhu cầu học tập là ý hướng học tập. Bốn chỉ báo để đánh giá ý hướng học tập của GVTH là: Học tập là việc làm cần thiết đối với người GVTH; Cảm thấy vui khi được tham gia học tập; Có nguyện vọng được nâng cao tay nghề; Mong muốn được mở rộng vốn hiểu hiết của bản thân. Kết quả khảo sát cho thấy thực trạng mức độ ý hướng học tập của GVTH trên địa bàn nghiên cứu là rất cao. Không có sự khác biệt về nhu cầu học tập giữa giáo viên nam và giáo viên nữ, giữa các địa bàn của huyện. Có sự khác biệt về ý hướng học tập giữa giáo viên với thâm niên công tác kh...

 • V_L2_00771.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Liên;  Advisor: Nguyễn, Xuân Hoà (2006)

 • Trình bày tiền đề lý luận để tiếp cận tổ hợp có trạng từ chỉ mức độ cao trong tiếng Anh và tiếng Việt.. Trình bày đặc điểm ngữ pháp từ vựng của tổ hợp từ có trạng từ chỉ mức độ cao của tiếng Anh và tiếng Việt, so sánh sự giống và khác nhau giữa trạng từ của 2 ngôn ngữ. Phân tích các lỗi mà người học Việt Nam thường gặp khi dùng trạng từ chỉ mức độ cao trong tiếng Anh: dùng sai về vị trí, về nghĩa cũng như không phân biệt được cách sử dụng tổ hợp có trạng từ chỉ mức độ cao cho từng ngữ cảnh và đề xuất cách khắc phục lỗi