Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00050004964_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga;  Advisor: Bùi, Ngọc Cường (2014)

 • Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời bảo đảm được quyền của người sử dụng lao động trong quản lý duy trì kỷ luật lao động và hiệu quả sản xuất; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết các vụ án tranh chấp lao động nói chung và về tranh chấp bồi thường thiệt hại nói riêng đòi hỏi việc giải quyết tranh chấp phải khách quan, chính xác và đúng pháp luật. Việc xem xét, đánh giá một cách toàn diện về các quy định của pháp luật, cũng như thực trạng về việc giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại, chỉ ra những bất cập và vướng mắc trong thực tiễn áp dụng; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả gi...

 • DT_00377.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thạch Văn; Nguyễn, Huy Hoàn; Nguyễn, Thị Bích Nga; Nguyễn, Văn Ngọc (2005)

 • Tổng hợp 5-aminobenzothiazol, một số azomentin của nó với các benzanđehit và xác định cấu trúc của bazơ Schiff. Đồng thời tìm phương pháp tổng hợp một số 2-axetamiđobenzothiazol có nhóm vị thế ở vị trí số 6. Từ đó khảo sát khả năng ức chế ăn mòn của các chất đã tổng hợp được đối với đồng, nhôm và thép CT-3 bằng phương pháp ngâm nhúng và phương pháp đo tổng trở điện hoá

 • 01050003963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Nga (2018)

 • Các kết quả chính của luận văn: 1) Sử dụng gen ITS-2 là một chỉ thị phân tử để phân biệt các mẫu Fasciola sp: trong đó mẫu FspNB-VN (Ninh Bình) và FspHU-VN (Thừa Thiên Huế) thuộc Fasciola gigantica; mẫu FspCB-VN thuộc dạng lai (hybrid form). 2) Gen nad1 của 03 mẫu sán lá gan lớn FspNB-VN; FspCB-VN và FspHU-VN đã được giải trình tự. Kích thước của gen nad1 là 903 nucleotide. Tỷ lệ tương đồng gen nad1 của Fasciola sp trong cùng một loài có sự bảo tồn cao từ 97 - 100%. 3) Kết quả nghiên cứu này cũng ghi nhận thực tế sử dụng các chỉ thị phân biệt loài rất có giá trị phân biệt về mặt di truyền học loài “lai chéo” (introgressive hybrid Fasciola sp) và “lai hỗn hợp” (mixed Fasciola s...

 • KY_00706.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga (2003)

 • Người phụ nữ là một nửa thế giới. Điều ấy ai cũng thấy. Nhưng tôi lại cứ cực đoan cho rằng: Người phụ nữ sáng tạo ra thế giới. Thiên chức đầu tiên của người phụ nữ là cùng với người đàn ông tạo lập ra gia đình riêng. Gia đình là tế bào của xã hội...

 • V_L2_00030.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga;  Advisor: Mai, Quỳnh Nam (1998)

 • Tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi của người về hưu đang tham gia công tác tại phường. Vai trò và những đóng góp của họ tại các phường cơ sở. Trên cơ sở đó đánh giá vai trò của cán bộ hưu trí trong những đóng góp thiết thực vào hoạt động quản lý nhà nước, gắn bó với nhân dân ở địa bàn cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế do thành phố đề ra.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Bích Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00050004964_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga;  Advisor: Bùi, Ngọc Cường (2014)

 • Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời bảo đảm được quyền của người sử dụng lao động trong quản lý duy trì kỷ luật lao động và hiệu quả sản xuất; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết các vụ án tranh chấp lao động nói chung và về tranh chấp bồi thường thiệt hại nói riêng đòi hỏi việc giải quyết tranh chấp phải khách quan, chính xác và đúng pháp luật. Việc xem xét, đánh giá một cách toàn diện về các quy định của pháp luật, cũng như thực trạng về việc giải quyết các tranh chấp về bồi thường thiệt hại, chỉ ra những bất cập và vướng mắc trong thực tiễn áp dụng; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả gi...

 • DT_00377.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thạch Văn; Nguyễn, Huy Hoàn; Nguyễn, Thị Bích Nga; Nguyễn, Văn Ngọc (2005)

 • Tổng hợp 5-aminobenzothiazol, một số azomentin của nó với các benzanđehit và xác định cấu trúc của bazơ Schiff. Đồng thời tìm phương pháp tổng hợp một số 2-axetamiđobenzothiazol có nhóm vị thế ở vị trí số 6. Từ đó khảo sát khả năng ức chế ăn mòn của các chất đã tổng hợp được đối với đồng, nhôm và thép CT-3 bằng phương pháp ngâm nhúng và phương pháp đo tổng trở điện hoá

 • 01050003963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Bích Nga (2018)

 • Các kết quả chính của luận văn: 1) Sử dụng gen ITS-2 là một chỉ thị phân tử để phân biệt các mẫu Fasciola sp: trong đó mẫu FspNB-VN (Ninh Bình) và FspHU-VN (Thừa Thiên Huế) thuộc Fasciola gigantica; mẫu FspCB-VN thuộc dạng lai (hybrid form). 2) Gen nad1 của 03 mẫu sán lá gan lớn FspNB-VN; FspCB-VN và FspHU-VN đã được giải trình tự. Kích thước của gen nad1 là 903 nucleotide. Tỷ lệ tương đồng gen nad1 của Fasciola sp trong cùng một loài có sự bảo tồn cao từ 97 - 100%. 3) Kết quả nghiên cứu này cũng ghi nhận thực tế sử dụng các chỉ thị phân biệt loài rất có giá trị phân biệt về mặt di truyền học loài “lai chéo” (introgressive hybrid Fasciola sp) và “lai hỗn hợp” (mixed Fasciola s...

 • KY_00706.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga (2003)

 • Người phụ nữ là một nửa thế giới. Điều ấy ai cũng thấy. Nhưng tôi lại cứ cực đoan cho rằng: Người phụ nữ sáng tạo ra thế giới. Thiên chức đầu tiên của người phụ nữ là cùng với người đàn ông tạo lập ra gia đình riêng. Gia đình là tế bào của xã hội...

 • V_L2_00030.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga;  Advisor: Mai, Quỳnh Nam (1998)

 • Tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi của người về hưu đang tham gia công tác tại phường. Vai trò và những đóng góp của họ tại các phường cơ sở. Trên cơ sở đó đánh giá vai trò của cán bộ hưu trí trong những đóng góp thiết thực vào hoạt động quản lý nhà nước, gắn bó với nhân dân ở địa bàn cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế do thành phố đề ra.