Browsing by Author Nguyễn, Thị Ban

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • 05050003804.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2020)

 • Với đề tài Dạy học các thao tác lập luận cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ, chúng tôi đã nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận về dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh trong dạy học nói chung và dạy học Làm văn nói riêng; tìm hiểu thực trạng dạy học cụm bài về Các thao tác lập luận cho học sinh lớp 11 thông qua việc điều tra và đánh giá thực trạng; đề xuất những biện pháp dạy học nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 11 trong dạy học cụm bài về thao tác lập luận; tiến hành thực nghiệm thông qua việc thiết kế giáo án bài “Thao tác lập luận phân tích” theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ. Sau đó xử lí, p...

 • 05050003369.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Văn Khanh;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2018)

 • Với đề tài “Dạy học sử thi và truyền thuyết (Ngữ văn 10, tập 1) theo chủ đề nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh” chúng tôi đã làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận về tự học và dạy học theo chủ đề trong môn Ngữ văn; xây dựng, đề xuất được những chủ đề học tập nhằm giúp học sinh phát triển khả tự học, tự nghiêm cứu. Luận văn đã chỉ ra được thực trạng giảng dạy bộ môn Ngữ văn tại trường THPT hiện nay, thấy được những khó khăn trong quá trình giảng dạy, từ đó đưa ra một số biện pháp trong việc đổi mới phương pháp dạy học văn học dân gian tạo cơ sở ứng dụng trong việc dạy học những nội dung khác trong chương trình Ngữ văn THPT.

 • 00060000191.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Ban (2012)

 • Nghiên cứu đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học, công tác đào tạo giáo viên tiểu học và xác định các yêu cầu về phẩm chất nhân cách, năng lực nghề nghiệp đối với người GVTH thời kỳ hội nhập, đề tài xây dựng mô hình đào tạo GVTH chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu giáo dục của nhà trường tiểu học hiện đại. Kết quả nghiên cứu: Đề xuất mô hình ĐT GVTH chất lượng cao: xác định mục tiêu khái quát; xác định nội dung, phương thức ĐT; xác định các điều kiện bảo đảm thực hiện chương trình ĐT; định hướng cơ chế quản lý chất lượng ĐT; xác lập cơ chế liên kết trách nhiệm giữa cơ sở ĐT GV với nhà trường tiểu học với tư cách vừa là người sử dụng, vừa là môi trường để rèn luyện năng lực nghề n...

 • SPV_14-18_VuThiNgoc.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Vũ, Thị Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2018)

 • Nghiên cứu và xác định cơ sở lí luận về năng lực liên tưởng, tưởng tượng trong dạy học đọc hiểu tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ”. Nghiên cứu thực trạng về năng lực liên tưởng, tưởng tượng của học sinh trong việc học tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ”. Nghiên cứu thực trạng việc phát triển năng lực liên tưởng, tưởng tượng cho học sinh qua việc dạy học đọc hiểu tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ”. Đề xuất một số biện phát phát triển năng lực liên tưởng, tưởng tượng cho học sinh qua việc dạy học đọc hiểu tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ”. Thiết kế giáo án thực nghiệm và đánh giá khả năng ứng dụng của đề tài

 • 05050003915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2020)

 • Đề tài đã khái quát các nghiên cứu các nghiên cứu đi trước có liên quan đến đề tài: Các nghiên cứu về năng lực ngôn ngữ và vấn đề phát triển năng lực ngôn ngữ, dạy học phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học nói chung và trong dạy học tiếng Việt nói riêng. Tìm hiểu thực trạng dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT thông qua tiến hành điều tra và đánh giá thực trạng. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất những biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT nhằm kích thích được hứng thú học tập, phát huy được vai trò chủ động, tích cực của học sinh.

 • 05050003368.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Bảo Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2018)

 • Trong luận văn “Rèn luyện các thao tác lập luận trong làm văn nghị luận xã hội cho học sinh Trung học phổ thông”, chúng tôi có kế thừa và phát triển những kết quả nghiên cứu trước, nhưng điều chúng tôi đi sâu nghiên cứu là quá trình tổ chức rèn luyện các thao tác lập luận trong làm văn nghị luận xã hội, trong đó chú trọng tập trung vào xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện cho học sinh. Hệ thống bài tập sẽ giúp học sinh hình thành khái niệm, củng cố lý thuyết, đồng thời hình thành, phát triển và rèn luyện các kỹ năng làm bài, phát triển tư duy cho học sinh. Trong luận văn, chúng tôi cũng đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Làm văn, hướng đến dạy cho HS biế...

 • 05050001871_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2014; 2015-06-09)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc sử dụng bản đồ tư duy để ôn tập phần kiến thức Tiếng Việt cho học sinh lớp 6. Khảo sát thực tế học Tiếng Việt của học sinh lớp 6 tại 2 trường: THCS Tân Hưng và THCS Gia Tân tỉnh Hải Dương. Đề xuất một số cách thức sử dụng bản đồ tư duy từ đó đi vào quá trình thiết kế một số bản đồ tư duy cho một số nội dung ôn tập Tiếng Việt trong chương trình Ngữ văn lớp 6. Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại hai trường đã nêu để bước đầu đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng bản đồ tư duy trong việc ôn tập kiến thức Tiếng Việt 6.

 • SPV_14-18_NguyenThuHa.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2018)

 • Hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng Graph trong dạy học tiếng Việt (Ngữ Văn). Phân tích nội dung, xác định mục tiêu dạy học bài “Ôn tập phần tiếng Việt” (Ngữ Văn 11, tập 2). Khảo sát thực trạng dạy học bài “Ôn tập phần tiếng Việt” (Ngữ Văn 11, tập 2). Xây dựng Graph trong bài “Ôn tập phần tiếng Việt” (Ngữ Văn 11, tập 2). Đề xuất cách thức sử dụng Graph trong bài “Ôn tập phần tiếng Việt”(Ngữ Văn 11, tập 2). Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi của việc sử dụng Graph trong dạy học bài “Ôn tập phần tiếng Việt” (Ngữ Văn 11, tập 2)

 • 05050003122.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Ngân Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2017)

 • Luận văn đã đề xuất một hệ thống trò chơi sử dụng trong dạy học từ loại Tiếng Việt môn Ngữ Văn 6; xây dựng được một số trò chơi điển hình cũng như đưa ra các biện pháp sử dụng. Tuy nhiên, những trò chơi này chỉ mang tính chất gợi ý cơ bản, khi triển khai GV cần sáng tạo, linh hoạt theo điều kiện của từng lớp học, từng tiết học, từng tình huống dạy học cụ thể và bổ sung thêm nhiều trò chơi mới phù hợp với phong cách giảng dạy của mình, dựa trên cấu trúc hệ thống trò chơi đã đề xuất. Hy vọng những trò chơi này mang tính chất gợi ý cho giáo viên thiết kế trò chơi đa dạng, phong phú khác để áp dụng vào dạy học. Kết quả thực nghiệm đã chứng minh việc sử dụng hệ thống trò chơi đề xuất tron...

 • 05050003628.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2019)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn về tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học, từ đó chúng tôi đề xuất các biện pháp tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT nhằm phát triển tư duy, tạo hứng thú học tập cho HS, góp phần nâng cao chất lượng dạy- học cụm bài Phong cách ngôn ngữ nói riêng và nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường nói chung.

 • SPV_14-18_PhamThiKimThoa.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thị Kim Thoa;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2018)

 • Tìm hiểu cơ sở lí luận của việc tổ chức, thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học truyền thuyết“Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy” (Ngữ văn 10 – tập 1). Điều tra thực trạng tổ chức hoạt độngtrải nghiệm trong dạy học môn Ngữ văn nói chung vàtruyền thuyết“Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy” (Ngữ văn 10 – tập 1) nói riêng ở trường THPT. Đề xuất các hình thức và biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học truyền thuyết“Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy” (Ngữ văn 10 – tập 1). Thể nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi của đề tài.

 • 05050003914.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Bích Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2020)

 • Trên cơ sở phân tích cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu; làm rõ đặc trưng truyện lớp 11, phương pháp dạy học đọc hiểu truyện lớp 11, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học các tác phẩm trong chương trình, luận văn đã đề xuất những biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đọc hiểu truyện lớp 11 nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin được nghiên cứu đề xuất trong tất cả các khâu, từ chuẩn bị bài, đến tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả dạy học; đồng thời, các biện pháp đề xuất trong luận văn cũng xác định rõ cách thức tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin đối với cả giáo viên và học sinh; tr...

 • SPV_14-18_NguyenThiHongVan.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2018)

 • Trên cơ sở mối quan hệ giữa văn bản văn học với hệ thống từ vựng ngữ nghĩa, đề xuất một hƣớng mới khi dạy đọc hiểu bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu, từ đó góp phần khẳng định hiệu quả của việc vận dụng lí thuyết trƣờng vào dạy học đọc hiểu văn bản đồng thời trang bị cho HS kĩ năng đọc hiểu các tác phẩm thơ dựa trên cơ sở vận dụng lí thuyết trƣờng nghĩa và việc dạy học tích hợp kiến thức Tiếng Việt vào Văn học.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Ban

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • 05050003804.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2020)

 • Với đề tài Dạy học các thao tác lập luận cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ, chúng tôi đã nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận về dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh trong dạy học nói chung và dạy học Làm văn nói riêng; tìm hiểu thực trạng dạy học cụm bài về Các thao tác lập luận cho học sinh lớp 11 thông qua việc điều tra và đánh giá thực trạng; đề xuất những biện pháp dạy học nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 11 trong dạy học cụm bài về thao tác lập luận; tiến hành thực nghiệm thông qua việc thiết kế giáo án bài “Thao tác lập luận phân tích” theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ. Sau đó xử lí, p...

 • 05050003369.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Văn Khanh;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2018)

 • Với đề tài “Dạy học sử thi và truyền thuyết (Ngữ văn 10, tập 1) theo chủ đề nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh” chúng tôi đã làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận về tự học và dạy học theo chủ đề trong môn Ngữ văn; xây dựng, đề xuất được những chủ đề học tập nhằm giúp học sinh phát triển khả tự học, tự nghiêm cứu. Luận văn đã chỉ ra được thực trạng giảng dạy bộ môn Ngữ văn tại trường THPT hiện nay, thấy được những khó khăn trong quá trình giảng dạy, từ đó đưa ra một số biện pháp trong việc đổi mới phương pháp dạy học văn học dân gian tạo cơ sở ứng dụng trong việc dạy học những nội dung khác trong chương trình Ngữ văn THPT.

 • 00060000191.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Ban (2012)

 • Nghiên cứu đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học, công tác đào tạo giáo viên tiểu học và xác định các yêu cầu về phẩm chất nhân cách, năng lực nghề nghiệp đối với người GVTH thời kỳ hội nhập, đề tài xây dựng mô hình đào tạo GVTH chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu giáo dục của nhà trường tiểu học hiện đại. Kết quả nghiên cứu: Đề xuất mô hình ĐT GVTH chất lượng cao: xác định mục tiêu khái quát; xác định nội dung, phương thức ĐT; xác định các điều kiện bảo đảm thực hiện chương trình ĐT; định hướng cơ chế quản lý chất lượng ĐT; xác lập cơ chế liên kết trách nhiệm giữa cơ sở ĐT GV với nhà trường tiểu học với tư cách vừa là người sử dụng, vừa là môi trường để rèn luyện năng lực nghề n...

 • SPV_14-18_VuThiNgoc.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Vũ, Thị Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2018)

 • Nghiên cứu và xác định cơ sở lí luận về năng lực liên tưởng, tưởng tượng trong dạy học đọc hiểu tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ”. Nghiên cứu thực trạng về năng lực liên tưởng, tưởng tượng của học sinh trong việc học tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ”. Nghiên cứu thực trạng việc phát triển năng lực liên tưởng, tưởng tượng cho học sinh qua việc dạy học đọc hiểu tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ”. Đề xuất một số biện phát phát triển năng lực liên tưởng, tưởng tượng cho học sinh qua việc dạy học đọc hiểu tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ”. Thiết kế giáo án thực nghiệm và đánh giá khả năng ứng dụng của đề tài

 • 05050003915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2020)

 • Đề tài đã khái quát các nghiên cứu các nghiên cứu đi trước có liên quan đến đề tài: Các nghiên cứu về năng lực ngôn ngữ và vấn đề phát triển năng lực ngôn ngữ, dạy học phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học nói chung và trong dạy học tiếng Việt nói riêng. Tìm hiểu thực trạng dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT thông qua tiến hành điều tra và đánh giá thực trạng. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất những biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT nhằm kích thích được hứng thú học tập, phát huy được vai trò chủ động, tích cực của học sinh.

 • 05050003368.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Bảo Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2018)

 • Trong luận văn “Rèn luyện các thao tác lập luận trong làm văn nghị luận xã hội cho học sinh Trung học phổ thông”, chúng tôi có kế thừa và phát triển những kết quả nghiên cứu trước, nhưng điều chúng tôi đi sâu nghiên cứu là quá trình tổ chức rèn luyện các thao tác lập luận trong làm văn nghị luận xã hội, trong đó chú trọng tập trung vào xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện cho học sinh. Hệ thống bài tập sẽ giúp học sinh hình thành khái niệm, củng cố lý thuyết, đồng thời hình thành, phát triển và rèn luyện các kỹ năng làm bài, phát triển tư duy cho học sinh. Trong luận văn, chúng tôi cũng đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Làm văn, hướng đến dạy cho HS biế...

 • 05050001871_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2014; 2015-06-09)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc sử dụng bản đồ tư duy để ôn tập phần kiến thức Tiếng Việt cho học sinh lớp 6. Khảo sát thực tế học Tiếng Việt của học sinh lớp 6 tại 2 trường: THCS Tân Hưng và THCS Gia Tân tỉnh Hải Dương. Đề xuất một số cách thức sử dụng bản đồ tư duy từ đó đi vào quá trình thiết kế một số bản đồ tư duy cho một số nội dung ôn tập Tiếng Việt trong chương trình Ngữ văn lớp 6. Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại hai trường đã nêu để bước đầu đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng bản đồ tư duy trong việc ôn tập kiến thức Tiếng Việt 6.

 • SPV_14-18_NguyenThuHa.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2018)

 • Hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng Graph trong dạy học tiếng Việt (Ngữ Văn). Phân tích nội dung, xác định mục tiêu dạy học bài “Ôn tập phần tiếng Việt” (Ngữ Văn 11, tập 2). Khảo sát thực trạng dạy học bài “Ôn tập phần tiếng Việt” (Ngữ Văn 11, tập 2). Xây dựng Graph trong bài “Ôn tập phần tiếng Việt” (Ngữ Văn 11, tập 2). Đề xuất cách thức sử dụng Graph trong bài “Ôn tập phần tiếng Việt”(Ngữ Văn 11, tập 2). Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi của việc sử dụng Graph trong dạy học bài “Ôn tập phần tiếng Việt” (Ngữ Văn 11, tập 2)

 • 05050003122.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Ngân Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2017)

 • Luận văn đã đề xuất một hệ thống trò chơi sử dụng trong dạy học từ loại Tiếng Việt môn Ngữ Văn 6; xây dựng được một số trò chơi điển hình cũng như đưa ra các biện pháp sử dụng. Tuy nhiên, những trò chơi này chỉ mang tính chất gợi ý cơ bản, khi triển khai GV cần sáng tạo, linh hoạt theo điều kiện của từng lớp học, từng tiết học, từng tình huống dạy học cụ thể và bổ sung thêm nhiều trò chơi mới phù hợp với phong cách giảng dạy của mình, dựa trên cấu trúc hệ thống trò chơi đã đề xuất. Hy vọng những trò chơi này mang tính chất gợi ý cho giáo viên thiết kế trò chơi đa dạng, phong phú khác để áp dụng vào dạy học. Kết quả thực nghiệm đã chứng minh việc sử dụng hệ thống trò chơi đề xuất tron...

 • 05050003628.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2019)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn về tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học, từ đó chúng tôi đề xuất các biện pháp tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT nhằm phát triển tư duy, tạo hứng thú học tập cho HS, góp phần nâng cao chất lượng dạy- học cụm bài Phong cách ngôn ngữ nói riêng và nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường nói chung.

 • SPV_14-18_PhamThiKimThoa.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thị Kim Thoa;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2018)

 • Tìm hiểu cơ sở lí luận của việc tổ chức, thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học truyền thuyết“Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy” (Ngữ văn 10 – tập 1). Điều tra thực trạng tổ chức hoạt độngtrải nghiệm trong dạy học môn Ngữ văn nói chung vàtruyền thuyết“Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy” (Ngữ văn 10 – tập 1) nói riêng ở trường THPT. Đề xuất các hình thức và biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học truyền thuyết“Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy” (Ngữ văn 10 – tập 1). Thể nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi của đề tài.

 • 05050003914.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Bích Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2020)

 • Trên cơ sở phân tích cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu; làm rõ đặc trưng truyện lớp 11, phương pháp dạy học đọc hiểu truyện lớp 11, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học các tác phẩm trong chương trình, luận văn đã đề xuất những biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đọc hiểu truyện lớp 11 nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin được nghiên cứu đề xuất trong tất cả các khâu, từ chuẩn bị bài, đến tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả dạy học; đồng thời, các biện pháp đề xuất trong luận văn cũng xác định rõ cách thức tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin đối với cả giáo viên và học sinh; tr...

 • SPV_14-18_NguyenThiHongVan.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2018)

 • Trên cơ sở mối quan hệ giữa văn bản văn học với hệ thống từ vựng ngữ nghĩa, đề xuất một hƣớng mới khi dạy đọc hiểu bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu, từ đó góp phần khẳng định hiệu quả của việc vận dụng lí thuyết trƣờng vào dạy học đọc hiểu văn bản đồng thời trang bị cho HS kĩ năng đọc hiểu các tác phẩm thơ dựa trên cơ sở vận dụng lí thuyết trƣờng nghĩa và việc dạy học tích hợp kiến thức Tiếng Việt vào Văn học.