Browsing by Author Nguyễn, Thị Cẩm Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • DT_00976.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Viết; Nguyễn, Thị Cẩm Hà (2009)

 • Nghiên cứu tổng hợp MnO2 bằng khử trong điều kiện thuỷ nhiệt (thuỷ nhiệt trong môi trường nước và hỗn hợp nước/etatnol) và không thuỷ nhiệt. Nghiên cứu cấu trúc và hình thái học của MnO2 thu được bằng các phương pháp phân tích hoá lí. Nghiên cứu tính chất điện hoá của MnO2 trên thiết bị điện hoá. Kết quả: tổng hợp vật liệu oxit mangan bằng phản ứng giữa KMnO4 với etanol trong điều kiện thuỷ nhiệt; khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng etanol, nồng độ dung dịch điện li, tốc độ quét thế và số vòng quét tới dung lượng riêng của điện cực; vật liệu oxit mangan tổng hợp theo phương pháp thuỷ nhiệt trong hỗn hợp phản ứng có khả năng hoạt động điện hoá cao hơn hẳn so với vật liệt oxit mangan không...

 • 01050002236.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Sáu Quyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Cẩm Hà (2014)

 • Ở nước ta hướng nghiên cứu vềpin nhiên liệu chỉ đang dừng lại ở việc nghiên cứu pin nhiên liệu sử dụng metanol. Việc nghiên cứu chuyên sâu về quá trình chuyển hóa glyxerol, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu vẫn còn khá mới mẻ. Vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn vấn đề “Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu”làm đề tàica luận văn vớục tiêu chủyếu là thông qua các kết quả nghiên cứu tìm ra được đều kiện thích hợp để chế tạo được vật liệu có độ bền cũng như hoạt tính xúc tác cao cho quá trình oxi hóa điện hóa glyxerol trong môi tường kiềm.

 • 00060000389.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Hà; Nguyễn, Xuân Hoàn; Nguyễn, Văn Thức (2015)

 • Trong đề tài nghiên cứu, vật liệu tổ hợp của Pt,Pd,Ni và Au trên glassy cacbon (Pt/GC, Pd/GC, Au/GC, Ni/GC, Pt-Pd/GC, Pt-Ni/GC, Pt-Au/GC, Pd-Ni/GC, Pt-Pd-Ni/GC) được chế tạo bằng phương pháp kết tủa điện hóa. Sự hình tạo thành các kim loại trên nền glassy cacbon, đặc trưng cấu trúc và hình thái học bề mặt của vật liệu được xác đinh bằng kĩ thuật chụp SEM, phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX) và phổ nhiễu xạ tia X (XRD). Hoạt tính xuacs tác của vật liệu chế tạo được cho quá trình oxi hóa điện hóa glyxerol trong môi trường kiềm được đánh giá thông qua phép đo phân cực vòng. Độ bền của vật liệu trong quá trình hoạt động được đánh giá thông qua phép đo phân cực vòng nhiều chu kỳ và phép đo b...

 • 01050003338.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Thị Diệp;  Advisor: Nguyễn, Thị Cẩm Hà; Nguyễn, Văn Thức (2016)

 • Chế tạo các vật liệu tổ hợp có chứa Pt, Pd, Ni trên nền chất dẫn điện glassy cacbon bằng phương pháp kết tủa điện hóa. Đánh giá khả năng xúc tác điện hóa của các vật liệu tổ hợp đã chế tạo được. Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố: nhiệt độ, thời gian mạ,... đến khả năng xúc tác điện hóa của vật liệu chế tạo được. Khảo sát độ bền hoạt động của vật liệu thông qua phương pháp quét dòng-thời gian. Khảo sát mức độ chuyển hóa glycerol theo thời gian điện phân trên hệvật liệu. Bước đầu khảo sát động học quá trình oxi hóa glycerol.

 • DT_00778.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Hà; Nguyễn, Xuân Viết; Tạ, Xuân Dục (2008)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến tính chất điện hóa của kẽm trong môi trường kiềm: ảnh hưởng của nồng độ dung dịch điện li KOH; Ảnh hưởng của việc sử dụng các chất cho thêm. Đánh giá vai trò của các chất cho thêm tới hình thái học của điện cực kẽm trong quá trình hoạt động. Kết quả đã khảo sát được ảnh hưởng của nồng độ môi trường điện li KOH và sự có mặt của ZnO bão hòa trong dung dịch tới hoạt động điện hóa của điện cực kẽm. Chỉ ra được sự có mặt của ZnO trong dung dịch điện li hạn chế sự hòa tan điện cực và làm tăng tốc độ hình thành Zn. Đã khảo sát sự ảnh hưởng của các chất cho thêm: axit photphoric, axit citric, axit tactaric, poly etylenglycon và EDTA với tính chất điện h...

 • Study on Synthesis and Characterization of Composite Anion Exchange Membrane Based on poly(styrene-co-vinylbenzyl ammonium hydroxide) and poly(vinyl alcohol).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Hồng Nhung; Huỳnh, Thị Lan Phương; Nguyễn, Hữu Thọ; Nguyễn, Thị Cẩm Hà; Nguyễn, Văn Thức (2019)

 • Trong nghiên cứu, poly(styrene-co-vinyl benzyl trimethyl ammonium chloride) với tỉ lệ khác nhau giữa styrene và vinyl benzyl chloride (3:1, 1:1, 1:2) đã được tổng hợp thành công. Sự tạo thành của sản phẩm được khẳng định qua kết quả phổ hồng ngoại (FTIR) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1HNMR). Màng trao đổi anion được chế tạo với sự tổ hợp của poly(styrene-co-vinyl benzyl trimethyl ammonium hydroxide) và poly (vinyl alcohol). Màng trao đổi anion được đặc trưng tính chất về độ dẫn điện riêng, khả năng trao đổi anion và độ bền nhiệt độ. Kết quả thu được cho thấy màng trao đổi anion được chế tạo từ copolymer với tỉ lệ styrenevàvinyl benzyl chloride là 1: 2 cho giá trị độ dẫn điện r...

 • DT_00771.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hoàn; Nguyễn, Hoàng Hải; Nguyễn, Thị Cẩm Hà (2007)

 • Tổng hợp, điều chế BaTiO3 dựa trên phản ứng đồng kết tủa muối oxalat có thành phần cation đúng tỷ lệ trong công thức phân tử (Ba/Ti = 1/1). Sản phẩm BaTiO3 thu được có kích thước hạt đồng nhất với cỡ hạt nhỏ hơn 1 micromet, không lẫn tạp chất cacbonat, sẽ là tiền chất để chế tạo các lớp màng BaTiO3 cho ứng dụng. Nghiên cứu qúa trình chuyển hóa BTO thành BaTiO3 bằng phân tích nhiệt vi sai và nhiễu xạ tia X theo sự biến thiên của nhiệt độ cho phép kiểm soát tính chất của vật liệu thông qua quy trình xử lý nhiệt. Điều chế vật liệu BaTiO3 thông qua phương pháp thủy nhiệt có thành phần tỷ lệ cấu trúc xác định và gần bằng 1 trong điều kiện tổng hợp: nhiệt độ phản ứng 150 độ C, thời gian phả...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Cẩm Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • DT_00976.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Viết; Nguyễn, Thị Cẩm Hà (2009)

 • Nghiên cứu tổng hợp MnO2 bằng khử trong điều kiện thuỷ nhiệt (thuỷ nhiệt trong môi trường nước và hỗn hợp nước/etatnol) và không thuỷ nhiệt. Nghiên cứu cấu trúc và hình thái học của MnO2 thu được bằng các phương pháp phân tích hoá lí. Nghiên cứu tính chất điện hoá của MnO2 trên thiết bị điện hoá. Kết quả: tổng hợp vật liệu oxit mangan bằng phản ứng giữa KMnO4 với etanol trong điều kiện thuỷ nhiệt; khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng etanol, nồng độ dung dịch điện li, tốc độ quét thế và số vòng quét tới dung lượng riêng của điện cực; vật liệu oxit mangan tổng hợp theo phương pháp thuỷ nhiệt trong hỗn hợp phản ứng có khả năng hoạt động điện hoá cao hơn hẳn so với vật liệt oxit mangan không...

 • 01050002236.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Sáu Quyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Cẩm Hà (2014)

 • Ở nước ta hướng nghiên cứu vềpin nhiên liệu chỉ đang dừng lại ở việc nghiên cứu pin nhiên liệu sử dụng metanol. Việc nghiên cứu chuyên sâu về quá trình chuyển hóa glyxerol, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu vẫn còn khá mới mẻ. Vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn vấn đề “Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu”làm đề tàica luận văn vớục tiêu chủyếu là thông qua các kết quả nghiên cứu tìm ra được đều kiện thích hợp để chế tạo được vật liệu có độ bền cũng như hoạt tính xúc tác cao cho quá trình oxi hóa điện hóa glyxerol trong môi tường kiềm.

 • 00060000389.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Hà; Nguyễn, Xuân Hoàn; Nguyễn, Văn Thức (2015)

 • Trong đề tài nghiên cứu, vật liệu tổ hợp của Pt,Pd,Ni và Au trên glassy cacbon (Pt/GC, Pd/GC, Au/GC, Ni/GC, Pt-Pd/GC, Pt-Ni/GC, Pt-Au/GC, Pd-Ni/GC, Pt-Pd-Ni/GC) được chế tạo bằng phương pháp kết tủa điện hóa. Sự hình tạo thành các kim loại trên nền glassy cacbon, đặc trưng cấu trúc và hình thái học bề mặt của vật liệu được xác đinh bằng kĩ thuật chụp SEM, phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX) và phổ nhiễu xạ tia X (XRD). Hoạt tính xuacs tác của vật liệu chế tạo được cho quá trình oxi hóa điện hóa glyxerol trong môi trường kiềm được đánh giá thông qua phép đo phân cực vòng. Độ bền của vật liệu trong quá trình hoạt động được đánh giá thông qua phép đo phân cực vòng nhiều chu kỳ và phép đo b...

 • 01050003338.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Thị Diệp;  Advisor: Nguyễn, Thị Cẩm Hà; Nguyễn, Văn Thức (2016)

 • Chế tạo các vật liệu tổ hợp có chứa Pt, Pd, Ni trên nền chất dẫn điện glassy cacbon bằng phương pháp kết tủa điện hóa. Đánh giá khả năng xúc tác điện hóa của các vật liệu tổ hợp đã chế tạo được. Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố: nhiệt độ, thời gian mạ,... đến khả năng xúc tác điện hóa của vật liệu chế tạo được. Khảo sát độ bền hoạt động của vật liệu thông qua phương pháp quét dòng-thời gian. Khảo sát mức độ chuyển hóa glycerol theo thời gian điện phân trên hệvật liệu. Bước đầu khảo sát động học quá trình oxi hóa glycerol.

 • DT_00778.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Hà; Nguyễn, Xuân Viết; Tạ, Xuân Dục (2008)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến tính chất điện hóa của kẽm trong môi trường kiềm: ảnh hưởng của nồng độ dung dịch điện li KOH; Ảnh hưởng của việc sử dụng các chất cho thêm. Đánh giá vai trò của các chất cho thêm tới hình thái học của điện cực kẽm trong quá trình hoạt động. Kết quả đã khảo sát được ảnh hưởng của nồng độ môi trường điện li KOH và sự có mặt của ZnO bão hòa trong dung dịch tới hoạt động điện hóa của điện cực kẽm. Chỉ ra được sự có mặt của ZnO trong dung dịch điện li hạn chế sự hòa tan điện cực và làm tăng tốc độ hình thành Zn. Đã khảo sát sự ảnh hưởng của các chất cho thêm: axit photphoric, axit citric, axit tactaric, poly etylenglycon và EDTA với tính chất điện h...

 • Study on Synthesis and Characterization of Composite Anion Exchange Membrane Based on poly(styrene-co-vinylbenzyl ammonium hydroxide) and poly(vinyl alcohol).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Hồng Nhung; Huỳnh, Thị Lan Phương; Nguyễn, Hữu Thọ; Nguyễn, Thị Cẩm Hà; Nguyễn, Văn Thức (2019)

 • Trong nghiên cứu, poly(styrene-co-vinyl benzyl trimethyl ammonium chloride) với tỉ lệ khác nhau giữa styrene và vinyl benzyl chloride (3:1, 1:1, 1:2) đã được tổng hợp thành công. Sự tạo thành của sản phẩm được khẳng định qua kết quả phổ hồng ngoại (FTIR) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1HNMR). Màng trao đổi anion được chế tạo với sự tổ hợp của poly(styrene-co-vinyl benzyl trimethyl ammonium hydroxide) và poly (vinyl alcohol). Màng trao đổi anion được đặc trưng tính chất về độ dẫn điện riêng, khả năng trao đổi anion và độ bền nhiệt độ. Kết quả thu được cho thấy màng trao đổi anion được chế tạo từ copolymer với tỉ lệ styrenevàvinyl benzyl chloride là 1: 2 cho giá trị độ dẫn điện r...

 • DT_00771.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hoàn; Nguyễn, Hoàng Hải; Nguyễn, Thị Cẩm Hà (2007)

 • Tổng hợp, điều chế BaTiO3 dựa trên phản ứng đồng kết tủa muối oxalat có thành phần cation đúng tỷ lệ trong công thức phân tử (Ba/Ti = 1/1). Sản phẩm BaTiO3 thu được có kích thước hạt đồng nhất với cỡ hạt nhỏ hơn 1 micromet, không lẫn tạp chất cacbonat, sẽ là tiền chất để chế tạo các lớp màng BaTiO3 cho ứng dụng. Nghiên cứu qúa trình chuyển hóa BTO thành BaTiO3 bằng phân tích nhiệt vi sai và nhiễu xạ tia X theo sự biến thiên của nhiệt độ cho phép kiểm soát tính chất của vật liệu thông qua quy trình xử lý nhiệt. Điều chế vật liệu BaTiO3 thông qua phương pháp thủy nhiệt có thành phần tỷ lệ cấu trúc xác định và gần bằng 1 trong điều kiện tổng hợp: nhiệt độ phản ứng 150 độ C, thời gian phả...