Browsing by Author Nguyễn, Thị Duyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
 • 00050001261_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Nguyễn, Quang Ninh, người hướng dẫn (2012)

 • 88 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Nghiên cứu “Lập luận so sánh với việc làm văn nghị luận ở trung học phổ thông” nhằm hệ thống lại cơ sở lí thuyết và thực tiễn của thao tác lập luận so sánh. Trên cơ sở đó, đề xuất cách thức tổ chức rèn luyện kỹ năng lập luận so sánh vào viết các đoạn văn, (...)

 • KL00130.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Trần, Thị Quý (2012)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác phát triển và bảo quản tài liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Chương 2: Thực trạng công tác phát triển và bảo quản nguồn tài liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển và bảo quản nguồn tài liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

 • 05050003411.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Nguyễn, Văn Nhã (2018)

 • - Nghiên cứu lí luận chung về năng lực và năng lực tự học - Nghiên cứu lí luận về phát triển năng lực tự học cho HS THPT - Điều tra thực tiễn với 13 GV vật lí và 250 HS lớp 10 trường THPT Lý Nhân Tông để xác định đặc điểm, nhu cầu, suy nghĩ của HS và GV về năng lực tự học - Nghiên cứu nội dung chương “Động học chất điểm” – Vật lí 10 - Đề xuất quy trình, các nguyên tắc và các biện pháp phát triển năng lực tự học cho HS trong chương “Động học chất điểm” – Vật lí 10 - Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn cho HS và soạn thảo kế hoạch dạy học theo bộ tài liệu đó - Soạn thảo kế hoạch dạy học áp dụng biện pháp “vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực” - Tiến hành TNSP ở 5...

 • 00050002477_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2012)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại (NHTM), xem xét các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tr (...); Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources

 • DT_00130.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Trí Dõi; Hoàng, Lương; Nguyễn, Thị Duyên; Nguyễn, Thị Lương; Nguyễn, Văn Hiệu; Nguyễn, Văn Thiện; Nguyễn, Ngọc Bích; Lù, Thị Hồng Nhâm; Vi, Ngọc Chân; Nguyễn, Văn Tuấn; Nguyễn, Thị Kim Thoa (2002)

 • Chính sách phát triển, giải pháp xây dựng kế hoạch khả thi trong hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc Thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ngôn ngữ, trong đó có giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số Ngoài ra đề tài còn quan tâm là vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Để giải quyết vấn đề này một nhiệm vụ được đặt ra là cần phải đánh giá nhu cầu thụ hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số , lấy đó làm cơ sở khoa học để hoạch định chính sách cũng như tổ chức thực hiện chính sách Từ thực tế đã khảo sát, nêu vấn đề phải làm như thế nào trong tình hình hiện nay để thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Duyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
 • 00050001261_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Nguyễn, Quang Ninh, người hướng dẫn (2012)

 • 88 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Nghiên cứu “Lập luận so sánh với việc làm văn nghị luận ở trung học phổ thông” nhằm hệ thống lại cơ sở lí thuyết và thực tiễn của thao tác lập luận so sánh. Trên cơ sở đó, đề xuất cách thức tổ chức rèn luyện kỹ năng lập luận so sánh vào viết các đoạn văn, (...)

 • KL00130.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Trần, Thị Quý (2012)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác phát triển và bảo quản tài liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Chương 2: Thực trạng công tác phát triển và bảo quản nguồn tài liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển và bảo quản nguồn tài liệu số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

 • 05050003411.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Nguyễn, Văn Nhã (2018)

 • - Nghiên cứu lí luận chung về năng lực và năng lực tự học - Nghiên cứu lí luận về phát triển năng lực tự học cho HS THPT - Điều tra thực tiễn với 13 GV vật lí và 250 HS lớp 10 trường THPT Lý Nhân Tông để xác định đặc điểm, nhu cầu, suy nghĩ của HS và GV về năng lực tự học - Nghiên cứu nội dung chương “Động học chất điểm” – Vật lí 10 - Đề xuất quy trình, các nguyên tắc và các biện pháp phát triển năng lực tự học cho HS trong chương “Động học chất điểm” – Vật lí 10 - Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn cho HS và soạn thảo kế hoạch dạy học theo bộ tài liệu đó - Soạn thảo kế hoạch dạy học áp dụng biện pháp “vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực” - Tiến hành TNSP ở 5...

 • 00050002477_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Duyên;  Advisor: Trần, Thị Vân Anh (2012)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại (NHTM), xem xét các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tr (...); Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources

 • DT_00130.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Trí Dõi; Hoàng, Lương; Nguyễn, Thị Duyên; Nguyễn, Thị Lương; Nguyễn, Văn Hiệu; Nguyễn, Văn Thiện; Nguyễn, Ngọc Bích; Lù, Thị Hồng Nhâm; Vi, Ngọc Chân; Nguyễn, Văn Tuấn; Nguyễn, Thị Kim Thoa (2002)

 • Chính sách phát triển, giải pháp xây dựng kế hoạch khả thi trong hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc Thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ngôn ngữ, trong đó có giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số Ngoài ra đề tài còn quan tâm là vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Để giải quyết vấn đề này một nhiệm vụ được đặt ra là cần phải đánh giá nhu cầu thụ hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số , lấy đó làm cơ sở khoa học để hoạch định chính sách cũng như tổ chức thực hiện chính sách Từ thực tế đã khảo sát, nêu vấn đề phải làm như thế nào trong tình hình hiện nay để thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ...