Browsing by Author Nguyễn, Thị Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 90
 • KY_00737.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Hà; Lê, Thái Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Nguyễn, Thị Việt Nga (2004)

 • The reaction of synthesis of iso-propyl benzene has been an important signification in chemical industry. It had been carried on different catalysts but the obtained results hadn't been satisfactory until the zeolite ZSM-5 was invented. Experiments has shown that it can be good catalyst for the alkylation of benzene by propen.

 • 01051000003_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà (2011)

 • Sử dụng MFA để phân tích các dòng cađimi liên quan đến các hoạt động sinh hoạt. Các địa điểm nghiên cứu là 3 xã (Cổ Loa, Thọ Xuân và Dương Liễu). Miêu tả và hiểu các hoạt động liên quan đến các dòng cađimi. Định tính và định lượng những dòng này.

 • 01050000676.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Ngọc Tú;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà (2012)

 • Tìm hiểu dây chuyền công nghệ sản xuất, mức độ tiêu thụ nguyên liệu, hóa chất, năng lượng, nước. Xác định và đánh giá các các nguồn thải: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại. Xác định các nguyên nhân gây tổn thất năng lượng, nước và gia tăng chất thải. Đề xuất các phương án giảm thiểu lượng chất thải rắn, nước thải và năng lượng. Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm các phương án cải tiến hệ thống xử lý nước thải. Tính toán chi phí lợi ích cho các phương án. Từ đó, tìm ra phương án tối ưu để Công ty áp dụng.

 • Ảnh hưởng của một số ion kim loại đến hiệu suất xử lý nước thải giàu hữu cơ bằng hệ yếm khí cao tải.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Duy Chinh; Lê, Thị Hoàng Oanh; Nguyễn, Thị Hà (2016)

 • Ảnh hưởng của các ion kim loại (Ca2+, Mg2+, Cu2+) với các mức nồng độ khác nhau có trong nước thải giàu hữu cơ đến khả năng xử lý của hệ bùn yếm khí dòng chảy ngược (UASB) được đánh giá thông qua hiệu suất xử lý COD và khí biogas sinh ra trong cùng điều kiện nhiệt độ ~ 35oC, pH ~ 7, tải trọng hữu cơ (OLR) ~ 2,28 g/L.ngày, và CODđầu vào ~ 2100 mgO2/L. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự có mặt của các ion kim loại khiến khả năng xử lý của hệ UASB thay đổi phụ thuộc vào nồng độ và bản chất kim loại. Với Ca2+ và Mg2+, khi nồng độ ion kim loại ở giá trị phù hợp (300 mgCa2+/L, 100-1000 mgMg2+/L), thể tích khí CH4 thu được tăng mạnh (13 - 25%). Tuy nhiên, khi nồng độ cao như Mg2+ ở 2400 mg/L có...

 • 00050003430.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Hoàng, Văn Hải (2014)

 • Cơ sở lý thuyết của hoạch định chiến lược. - Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng, tác động đến hoạt động của Trung tâm. Xác định rõ cơ hội và thách thức từ môi trường bên ngoài đối với sự tồn tại và phát triển của Trung tâm. - Phân tích những vấn đề nội tại của chính Trung tâm. Xác định những điểm mạnh và những điểm yếu của đơn vị. - Trên cơ sở lý thuyết hoạch định chiến lược, từ kết quả phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài, bên trong của tổ chức, xác định chiến lược phù hợp cho Trung tâm. - Đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược nhằm phát triển Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Lạng Sơn trở thành tổ chức lớn mạnh về quy mô, tổ chức, hoạt động, có khả nă...

 • 01050001506_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mai Phong;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hà; Nguyễn, Thị Hà (2013)

 • Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nước thải bệnh viện phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau trong quá trình hoạt động của bệnh viện như: máu, dịch cơ thể, giặt quần áo bệnh nhân, khăn lau, chăn màn cho các giường bệnh, súc rửa các vật dụng y khoa, xét nghiệm, giải phẫu, sản nhi, vệ sinh, lau chùi làm sạch phòng bệnh... Đặc điểm của các loại nước thải này là chứa nhiều tạp chất, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và đặc biệt là vi trùng gây bệnh. Loại nước thải này nhất thiết phải được xử lý và khử trùng trước khi thải vào môi trường

 • 01050001511_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Hà, Tiến Ngoạn (2013)

 • Chương 1: Phương trình elliptic cấp hai dạng không bảo toàn với hệ số bị chặn và đo được. Chương 2: Phương trình elliptic cấp hai dạng bảo toàn; Luận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

 • 01050003423(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2016)

 • Trình bày một số mô hình xếp hàng cơ bản. Tìm hiểu về một vài ứng dụng đơn giản của mô hình xếp hàng bao gồm: Mô phỏng một số mô hình bằng Matlab và ứng dụng của mô hình xếp hàng trong bài toán ra quyết định.

 • DT_00400.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Bá Thịnh; Nguyễn, Thị Hà (2004)

 • Bước đầu trình bày về nguồn gốc hình thành và phát triển một số cách tiếp cận xã hội học về nghiên cứu Giới của một vài nhà xã hội học tiêu biểu thuộc lý thuyết chức năng, thuyết xung đột, thuyết tương tác biểu tượng. Phân tích một vài chủ đề trong nghiên cứu về Giới của các nhà xã hội học. Từ đó, đưa ra nhận xét về phương pháp nghiên cứu Giới trong xã hội học.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 90
 • KY_00737.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Hà; Lê, Thái Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Nguyễn, Thị Việt Nga (2004)

 • The reaction of synthesis of iso-propyl benzene has been an important signification in chemical industry. It had been carried on different catalysts but the obtained results hadn't been satisfactory until the zeolite ZSM-5 was invented. Experiments has shown that it can be good catalyst for the alkylation of benzene by propen.

 • 01051000003_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà (2011)

 • Sử dụng MFA để phân tích các dòng cađimi liên quan đến các hoạt động sinh hoạt. Các địa điểm nghiên cứu là 3 xã (Cổ Loa, Thọ Xuân và Dương Liễu). Miêu tả và hiểu các hoạt động liên quan đến các dòng cađimi. Định tính và định lượng những dòng này.

 • 01050000676.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Ngọc Tú;  Advisor: Nguyễn, Thị Hà (2012)

 • Tìm hiểu dây chuyền công nghệ sản xuất, mức độ tiêu thụ nguyên liệu, hóa chất, năng lượng, nước. Xác định và đánh giá các các nguồn thải: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại. Xác định các nguyên nhân gây tổn thất năng lượng, nước và gia tăng chất thải. Đề xuất các phương án giảm thiểu lượng chất thải rắn, nước thải và năng lượng. Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm các phương án cải tiến hệ thống xử lý nước thải. Tính toán chi phí lợi ích cho các phương án. Từ đó, tìm ra phương án tối ưu để Công ty áp dụng.

 • Ảnh hưởng của một số ion kim loại đến hiệu suất xử lý nước thải giàu hữu cơ bằng hệ yếm khí cao tải.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Duy Chinh; Lê, Thị Hoàng Oanh; Nguyễn, Thị Hà (2016)

 • Ảnh hưởng của các ion kim loại (Ca2+, Mg2+, Cu2+) với các mức nồng độ khác nhau có trong nước thải giàu hữu cơ đến khả năng xử lý của hệ bùn yếm khí dòng chảy ngược (UASB) được đánh giá thông qua hiệu suất xử lý COD và khí biogas sinh ra trong cùng điều kiện nhiệt độ ~ 35oC, pH ~ 7, tải trọng hữu cơ (OLR) ~ 2,28 g/L.ngày, và CODđầu vào ~ 2100 mgO2/L. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự có mặt của các ion kim loại khiến khả năng xử lý của hệ UASB thay đổi phụ thuộc vào nồng độ và bản chất kim loại. Với Ca2+ và Mg2+, khi nồng độ ion kim loại ở giá trị phù hợp (300 mgCa2+/L, 100-1000 mgMg2+/L), thể tích khí CH4 thu được tăng mạnh (13 - 25%). Tuy nhiên, khi nồng độ cao như Mg2+ ở 2400 mg/L có...

 • 00050003430.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Hoàng, Văn Hải (2014)

 • Cơ sở lý thuyết của hoạch định chiến lược. - Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng, tác động đến hoạt động của Trung tâm. Xác định rõ cơ hội và thách thức từ môi trường bên ngoài đối với sự tồn tại và phát triển của Trung tâm. - Phân tích những vấn đề nội tại của chính Trung tâm. Xác định những điểm mạnh và những điểm yếu của đơn vị. - Trên cơ sở lý thuyết hoạch định chiến lược, từ kết quả phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài, bên trong của tổ chức, xác định chiến lược phù hợp cho Trung tâm. - Đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược nhằm phát triển Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Lạng Sơn trở thành tổ chức lớn mạnh về quy mô, tổ chức, hoạt động, có khả nă...

 • 01050001506_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mai Phong;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hà; Nguyễn, Thị Hà (2013)

 • Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nước thải bệnh viện phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau trong quá trình hoạt động của bệnh viện như: máu, dịch cơ thể, giặt quần áo bệnh nhân, khăn lau, chăn màn cho các giường bệnh, súc rửa các vật dụng y khoa, xét nghiệm, giải phẫu, sản nhi, vệ sinh, lau chùi làm sạch phòng bệnh... Đặc điểm của các loại nước thải này là chứa nhiều tạp chất, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và đặc biệt là vi trùng gây bệnh. Loại nước thải này nhất thiết phải được xử lý và khử trùng trước khi thải vào môi trường

 • 01050001511_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Hà, Tiến Ngoạn (2013)

 • Chương 1: Phương trình elliptic cấp hai dạng không bảo toàn với hệ số bị chặn và đo được. Chương 2: Phương trình elliptic cấp hai dạng bảo toàn; Luận văn ThS. Phương pháp toán sơ cấp -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

 • 01050003423(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2016)

 • Trình bày một số mô hình xếp hàng cơ bản. Tìm hiểu về một vài ứng dụng đơn giản của mô hình xếp hàng bao gồm: Mô phỏng một số mô hình bằng Matlab và ứng dụng của mô hình xếp hàng trong bài toán ra quyết định.

 • DT_00400.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Bá Thịnh; Nguyễn, Thị Hà (2004)

 • Bước đầu trình bày về nguồn gốc hình thành và phát triển một số cách tiếp cận xã hội học về nghiên cứu Giới của một vài nhà xã hội học tiêu biểu thuộc lý thuyết chức năng, thuyết xung đột, thuyết tương tác biểu tượng. Phân tích một vài chủ đề trong nghiên cứu về Giới của các nhà xã hội học. Từ đó, đưa ra nhận xét về phương pháp nghiên cứu Giới trong xã hội học.