Browsing by Author Nguyễn, Thị Hương Châu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050001220_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hương Châu;  Advisor: Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn (2012)

  • 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày các cách thức quảng cáo ở Hà Nội hiện nay. Nghiên cứu mối quan hệ giữa quảng cáo với đời sống xã hội. Quảng cáo tác động đến tâm lý, lối sống của người Hà Nội. Bên cạnh đó là nhu cầu của người Hà Nội (ăn, mặc, ở, đi lại, giải trí, giáo dục…), nhữ (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hương Châu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050001220_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hương Châu;  Advisor: Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn (2012)

  • 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày các cách thức quảng cáo ở Hà Nội hiện nay. Nghiên cứu mối quan hệ giữa quảng cáo với đời sống xã hội. Quảng cáo tác động đến tâm lý, lối sống của người Hà Nội. Bên cạnh đó là nhu cầu của người Hà Nội (ăn, mặc, ở, đi lại, giải trí, giáo dục…), nhữ (...); Electronic Resources