Browsing by Author Nguyễn, Thị Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51
 • 02050000351.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2010)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa phát triển du lịch biển và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch tại các khu du lịch biển trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa; phân tích, đánh giá thực trạng môi trường những tác động tới môi trường tự nhiên của khu vực. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm giảm thiểu và phòng ngừa các tác động tiêu cực của du lịch biển đến môi trường tự nhiên, nhằm nâng cao chất lượng môi trường và phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Khánh Hòa.

 • 02050000812.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Phương Lan;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2012)

 • Tổng quan cơ sở lý luận các vấn đề về du lịch biển, đảo và bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch. Trình bày thực trạng hoạt động du lịch và công tác bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch tại Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 • 57_ChatHaiTrongTruyenTieuLamVietNam_NguyenThiHai_2014_QH_2010.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Lê, Thị Thanh Tâm (2014)

 • Khái quát chung về truyện Tiếu lâm Việt Nam: giới thiệu sơ qua về truyện tiểu lâm Việt Nam với những vấn để về tên gọi, cách phân loại truyện tiểu lâm, vai trò truyện tiếu lâm trong nền văn học dân gian Việt Nam. Chất hài truyện Tiếu lâm Việt Nam - một số khảo sát về phương diện nội dung: chương này chúng tôi đi sâu vào phân tích các nội dung được phản ánh trong truyện tiếu lâm như chất hài mua vui giải trí, vấn đề về giáo dục con người và để phê phán, đả kích các tầng lớp địa chủ phong kiến. Chất hài trong truyện tiếu lâm Việt Nam nhìn từ phương thức nghệ thuật: phân tích một số phương thức gây cười được tác giả dân gian vận dụng trên các phương diện như kết cấu, tình huống, nhân vật...

 • DT_00807.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải; Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, An Thịnh (2007)

 • Xác lập cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên. Nghiên cứu đồng bộ và chi tiết các nguồn lực phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên như: các điều kiện tự nhiên, nền văn hoá bản địa, đặc điểm dân cư, nguồn lao động, đặc điểm kinh tế... đối với giá trị du lịch và chính sách phát triển du lịch. Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch và mối quan hệ giữa du lịch với cộng đồng địa phương ở khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên. Đề xuất những định hướng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở khu vực nghiên cứu, nhằm hài hoà giữa phát triển kinh tế - xã hội địa p...

 • 05050003026.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Lê, Thời Tân (2018)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lí thuyết giao tiếp và phân tích, đánh giá thực trạng dạy học tạo lập văn bản hành chính-công vụ trong chương trình trung học cơ sở, luận văn đề xuất một số biện pháp và kĩ thuật dạy học tạo lập văn bản hành chính-công vụ theo lí thuyết giao tiếp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tạo lập văn bản hành chính-công vụ chương trình trung học cơ sở. Dựa trên kết quả thực nghiệm, chúng tôi đưa ra một số kết luận sau: Một là, dạy học tạo lập văn bản nói chung và dạy tạo lập văn bản hành chính-công vụ trong chương trình trung học cơ sở nói riêng theo lí thuyết giao tiếp đang là một hướng dạy học có tính khả thi rất cao. Qua thực tế vận dụng lí thuyết giao tiếp vào việc tổ...

 • 04051000185_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Phạm, Minh Hiền (2010)

 • Chapter I: provides an overview of the language syllabus design and reading skill. Chapter II: is concerned with an analysis of the situation of teaching English Phan Boi Chau Specializing High School and an analysis of grade 11 English gifted students’ needs in terms of reading skill. Chapter III: focuses on proposing a supplementary syllabus with the description of aims and objectives, and the specification and sequencing of content into each unit. Chapter IV: suggests a teachng method and testing format that are suitable to the syllabus.

 • document (2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải; Trần, Đức Thanh (2002)

 • Trong du lịch, lực hấp dẫn của một điểm du lịch đối với khách được coi là một trong những yếu tố quan trọng cho việc phát triển du lịch, hay có thể nói lực hấp dẫn là lí do tồn tại của điểm du lịch vì nó hút du khách, làm tăng số lượng người đến với điểm du lịch.

 • V_L2_01447.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2009)

 • Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và xã hội, nguồn gốc dân cư và dân tộc ở Nà Lữ (Hoà An - Cao Bằng) trong giai đoạn từ thế kỷ IX đến giữa thế kỷ XIX. Trình bày quá trình lịch sử Nà Lữ từ thời nguyên thuỷ cho đến giữa thế kỷ XIX, đó là từ khởi nguồn đến căn cứ quân sự của nhà Đường, Trung tâm cát cứ của Nùng Tồn Phúc, Nùng Trí Cao, Quân thành, Kinh đô nhà Mạc, Đồn binh và phường Nà Lữ; qua đó thấy được những biến động chính trị, xã hội đã xảy ra ở vùng đất này. Tìm hiểu về đời sống kinh tế phường Nà Lữ qua phân tích địa bạ đầu thời Nguyễn, làm rõ chế độ sở hữu ruộng đất phường Nà Lữ, phác hoạ mô hình kinh tế truyền thống của phường Nà Lữ. Nghiên cứu đời sống văn hoá phườn...

 • V_L2_01447_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2009)

 • 143 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và xã hội, nguồn gốc dân cư và dân tộc ở Nà Lữ (Hoà An - Cao Bằng) trong giai đoạn từ thế kỷ IX đến giữa thế kỷ XIX. Trình bày quá trình lịch sử Nà Lữ từ thời nguyên thuỷ cho đến giữa thế kỷ XIX, đó là từ khởi (...); Electronic Resources

 • 00050001612_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2012)

 • Tổng quan về mạng adhoc: giới thiệu; các đặc tính của mạng adhoc; các ứng dụng của mạng adhoc; các thách thức đối với mạng adhoc. Nghiên cứu giao thức IEEE802.11: các thách thức đối với tầng (kiểm soát truy cập đường truyền) MAC; các kiểu truy cập (chức năng (...)

 • 00050001612.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải (2012)

 • Tổng quan về mạng adhoc: giới thiệu; các đặc tính của mạng adhoc; các ứng dụng của mạng adhoc; các thách thức đối với mạng adhoc. Nghiên cứu giao thức IEEE802.11: các thách thức đối với tầng (kiểm soát truy cập đường truyền) MAC; các kiểu truy cập (chức năng điều phối phân tán) MAC; truy cập dựa trên tranh chấp sử dụng DCF; phân mảnh và hợp mảnh; định dạng khung; hỗ trợ mạng adhoc; các giao thức định tuyến cơ bản trong mạng adhoc; quản lý năng lượng. Đánh giá hiệu năng một số phương pháp lập lịch trong mạng adhoc đa chặng.

 • 01050002263.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Lan;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2015)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu du lịch cộng đồng. Chương 2: Thực trạng du lịch cộng đồng ở khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ. Chương 3: Một số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ

 • 02050003263.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thu Nga;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2015)

 • Đã hệ thống có chọn lọc một số vấn đề lý luận cơ bản về du lịch sinh thái miệt vườn và giới thiệu một số bài học thực tiễn về du lịch sinh thái miệt vườn tại một số tỉnh lân cận. Góp phần làm rõ vai trò của việc phát triển du lịch sinh thái miệt vườn trong việc nâng cao đời sống cộng đồng

 • DT_00107.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Quang Tuấn; Nguyễn, Thị Hải; Nguyễn, Đình Vạn; Phạm, Hồng Phong (2001)

 • Về qui mô: Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng vào việc qui hoạch phát triển cây ăn quả ở qui mô hộ gia đình hoặc trang trại theo hướng sản xuất hàng hoá Về đối tượng: Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học giúp cho người dân địa phương có thể áp dụng vào việc chuyển đổi cơ cấu và bố trí cây trồng một cách hợp lí theo lãnh thổ sản xuất Phân tích các nhân tố hình thành các đơn vị cảnh quan Phân tích hiện trạng sản xuất và đánh giá thích nghi sinh thái nhằm định hướng qui hoạch phát triển cây ăn quả của huyện Phân tích đặc điểm các đơn vị cảnh quan toàn địa phương trên Xây dựng các hệ thống phân loại, chỉ tiêu phân loại cảnh quan và thành lập bản đồ cảnh quan huyện Hữu Lung, tỉnh Lạng ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51
 • 02050000351.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2010)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa phát triển du lịch biển và bảo vệ môi trường. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch tại các khu du lịch biển trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa; phân tích, đánh giá thực trạng môi trường những tác động tới môi trường tự nhiên của khu vực. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm giảm thiểu và phòng ngừa các tác động tiêu cực của du lịch biển đến môi trường tự nhiên, nhằm nâng cao chất lượng môi trường và phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Khánh Hòa.

 • 02050000812.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Phương Lan;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2012)

 • Tổng quan cơ sở lý luận các vấn đề về du lịch biển, đảo và bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch. Trình bày thực trạng hoạt động du lịch và công tác bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch tại Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo vệ môi trường tự nhiên trong hoạt động du lịch tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 • 57_ChatHaiTrongTruyenTieuLamVietNam_NguyenThiHai_2014_QH_2010.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Lê, Thị Thanh Tâm (2014)

 • Khái quát chung về truyện Tiếu lâm Việt Nam: giới thiệu sơ qua về truyện tiểu lâm Việt Nam với những vấn để về tên gọi, cách phân loại truyện tiểu lâm, vai trò truyện tiếu lâm trong nền văn học dân gian Việt Nam. Chất hài truyện Tiếu lâm Việt Nam - một số khảo sát về phương diện nội dung: chương này chúng tôi đi sâu vào phân tích các nội dung được phản ánh trong truyện tiếu lâm như chất hài mua vui giải trí, vấn đề về giáo dục con người và để phê phán, đả kích các tầng lớp địa chủ phong kiến. Chất hài trong truyện tiếu lâm Việt Nam nhìn từ phương thức nghệ thuật: phân tích một số phương thức gây cười được tác giả dân gian vận dụng trên các phương diện như kết cấu, tình huống, nhân vật...

 • DT_00807.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải; Hoàng, Thị Thu Hương; Nguyễn, An Thịnh (2007)

 • Xác lập cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên. Nghiên cứu đồng bộ và chi tiết các nguồn lực phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên như: các điều kiện tự nhiên, nền văn hoá bản địa, đặc điểm dân cư, nguồn lao động, đặc điểm kinh tế... đối với giá trị du lịch và chính sách phát triển du lịch. Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch và mối quan hệ giữa du lịch với cộng đồng địa phương ở khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên. Đề xuất những định hướng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở khu vực nghiên cứu, nhằm hài hoà giữa phát triển kinh tế - xã hội địa p...

 • 05050003026.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Lê, Thời Tân (2018)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lí thuyết giao tiếp và phân tích, đánh giá thực trạng dạy học tạo lập văn bản hành chính-công vụ trong chương trình trung học cơ sở, luận văn đề xuất một số biện pháp và kĩ thuật dạy học tạo lập văn bản hành chính-công vụ theo lí thuyết giao tiếp nhằm nâng cao chất lượng dạy học tạo lập văn bản hành chính-công vụ chương trình trung học cơ sở. Dựa trên kết quả thực nghiệm, chúng tôi đưa ra một số kết luận sau: Một là, dạy học tạo lập văn bản nói chung và dạy tạo lập văn bản hành chính-công vụ trong chương trình trung học cơ sở nói riêng theo lí thuyết giao tiếp đang là một hướng dạy học có tính khả thi rất cao. Qua thực tế vận dụng lí thuyết giao tiếp vào việc tổ...

 • 04051000185_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Phạm, Minh Hiền (2010)

 • Chapter I: provides an overview of the language syllabus design and reading skill. Chapter II: is concerned with an analysis of the situation of teaching English Phan Boi Chau Specializing High School and an analysis of grade 11 English gifted students’ needs in terms of reading skill. Chapter III: focuses on proposing a supplementary syllabus with the description of aims and objectives, and the specification and sequencing of content into each unit. Chapter IV: suggests a teachng method and testing format that are suitable to the syllabus.

 • document (2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải; Trần, Đức Thanh (2002)

 • Trong du lịch, lực hấp dẫn của một điểm du lịch đối với khách được coi là một trong những yếu tố quan trọng cho việc phát triển du lịch, hay có thể nói lực hấp dẫn là lí do tồn tại của điểm du lịch vì nó hút du khách, làm tăng số lượng người đến với điểm du lịch.

 • V_L2_01447.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2009)

 • Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và xã hội, nguồn gốc dân cư và dân tộc ở Nà Lữ (Hoà An - Cao Bằng) trong giai đoạn từ thế kỷ IX đến giữa thế kỷ XIX. Trình bày quá trình lịch sử Nà Lữ từ thời nguyên thuỷ cho đến giữa thế kỷ XIX, đó là từ khởi nguồn đến căn cứ quân sự của nhà Đường, Trung tâm cát cứ của Nùng Tồn Phúc, Nùng Trí Cao, Quân thành, Kinh đô nhà Mạc, Đồn binh và phường Nà Lữ; qua đó thấy được những biến động chính trị, xã hội đã xảy ra ở vùng đất này. Tìm hiểu về đời sống kinh tế phường Nà Lữ qua phân tích địa bạ đầu thời Nguyễn, làm rõ chế độ sở hữu ruộng đất phường Nà Lữ, phác hoạ mô hình kinh tế truyền thống của phường Nà Lữ. Nghiên cứu đời sống văn hoá phườn...

 • V_L2_01447_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2009)

 • 143 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và xã hội, nguồn gốc dân cư và dân tộc ở Nà Lữ (Hoà An - Cao Bằng) trong giai đoạn từ thế kỷ IX đến giữa thế kỷ XIX. Trình bày quá trình lịch sử Nà Lữ từ thời nguyên thuỷ cho đến giữa thế kỷ XIX, đó là từ khởi (...); Electronic Resources

 • 00050001612_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn (2012)

 • Tổng quan về mạng adhoc: giới thiệu; các đặc tính của mạng adhoc; các ứng dụng của mạng adhoc; các thách thức đối với mạng adhoc. Nghiên cứu giao thức IEEE802.11: các thách thức đối với tầng (kiểm soát truy cập đường truyền) MAC; các kiểu truy cập (chức năng (...)

 • 00050001612.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải (2012)

 • Tổng quan về mạng adhoc: giới thiệu; các đặc tính của mạng adhoc; các ứng dụng của mạng adhoc; các thách thức đối với mạng adhoc. Nghiên cứu giao thức IEEE802.11: các thách thức đối với tầng (kiểm soát truy cập đường truyền) MAC; các kiểu truy cập (chức năng điều phối phân tán) MAC; truy cập dựa trên tranh chấp sử dụng DCF; phân mảnh và hợp mảnh; định dạng khung; hỗ trợ mạng adhoc; các giao thức định tuyến cơ bản trong mạng adhoc; quản lý năng lượng. Đánh giá hiệu năng một số phương pháp lập lịch trong mạng adhoc đa chặng.

 • 01050002263.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Lan;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2015)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu du lịch cộng đồng. Chương 2: Thực trạng du lịch cộng đồng ở khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ. Chương 3: Một số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ

 • 02050003263.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thu Nga;  Advisor: Nguyễn, Thị Hải (2015)

 • Đã hệ thống có chọn lọc một số vấn đề lý luận cơ bản về du lịch sinh thái miệt vườn và giới thiệu một số bài học thực tiễn về du lịch sinh thái miệt vườn tại một số tỉnh lân cận. Góp phần làm rõ vai trò của việc phát triển du lịch sinh thái miệt vườn trong việc nâng cao đời sống cộng đồng

 • DT_00107.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Quang Tuấn; Nguyễn, Thị Hải; Nguyễn, Đình Vạn; Phạm, Hồng Phong (2001)

 • Về qui mô: Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng vào việc qui hoạch phát triển cây ăn quả ở qui mô hộ gia đình hoặc trang trại theo hướng sản xuất hàng hoá Về đối tượng: Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học giúp cho người dân địa phương có thể áp dụng vào việc chuyển đổi cơ cấu và bố trí cây trồng một cách hợp lí theo lãnh thổ sản xuất Phân tích các nhân tố hình thành các đơn vị cảnh quan Phân tích hiện trạng sản xuất và đánh giá thích nghi sinh thái nhằm định hướng qui hoạch phát triển cây ăn quả của huyện Phân tích đặc điểm các đơn vị cảnh quan toàn địa phương trên Xây dựng các hệ thống phân loại, chỉ tiêu phân loại cảnh quan và thành lập bản đồ cảnh quan huyện Hữu Lung, tỉnh Lạng ...