Browsing by Author Nguyễn, Thị Hải Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49
 • 37_Nguyen Thi Thanh Thuy_QH 2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hải; Nguyễn, Thị Hải Yến (2019)

 • Đề tài: " Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu thịt quả đào tiên (Crescentia cujete L.)" góp phần cung cấp những cơ sở tiền đề cho nghiên cứu sau này; và hướng đến hai mục tiêu: 1- Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu với một số tiêu chí chung trong Dược điển Việt Nam IV. 2- Bước đầu nghiên cứu dầu từ hạt đào tiên

 • 00050009408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Đinh, Thị Thanh Vân (2018)

 • Luận văn đã tổng quan, hệ thống được cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ. Luận văn đã làm rõ các nhân tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu đánh giá đến chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng. Luận văn đã phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nêu ra những kết quả đạt được, những điểm hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng tại đơn vị. Sau khi chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng, luận văn đã đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc...

 • 01050002950.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Phạm, Anh Sơn (2015)

 • Đặc điểm quan trọng nhất của một chất được coi là chất đầu bao gồm khả năng sử dụng nó để sản xuất năng lượng và các sản phẩm chứa carbon, có thể tái tạo được,an toàn để lưu trữ và dễ dàng di chuyển với số lượng lớn, nhiệt độ nóng chảy thấp, nhiệt độ sôi và điểm chớp cháy cao, độc tính thấp hoặc không có độc tính và dễ dàng bị phân hủy sinh học. Gama -valerolactone (GVL) đƣợc coi là một trong những chất tốt nhất có thể đáp ứng các yêu cầu trên. GVL có thể chuyển hóa được thành nhiên liệu lỏng, phụ gia nhiên liệu, dung môi xanh, phụ gia thực phẩm và làm chất trung gian cho các ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm.

 • 00050006965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Lê, Văn Bính (2015)

 • Hệ thống hóa các vấn đề mang tính lý luận về chế độ tử tuất trong hệ thống các chế độ BHXH; sự điều chỉnh của pháp luật về chế độ tử tuất ở pháp luật quốc tế và bài học nhìn về thực tiễn nước ta. Đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về chế độ tử tuất, thực trạng thực hiện các quy định này trong thực tiễn, đưa ra một số nhận xét về chế độ tử tuất. Từ đó đề xuất một số giải pháp nằm góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về chế độ tử tuất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện trong thực tiễn chế độ tử tuất.

 • 00050006965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Lê, Văn Bính (2015)

 • Chương 1: Khái quát chung về chế độ tử tuất. Chương 2: Thực trạng chế độ tử tuất và thực tiễn ở VIệt Nam. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ tử tuất ở Việt Nam.

 • 04051000346_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Hà, Cẩm Tâm (2010)

 • This study is an attempt to uncover the differences in using the English verbs Say, Tell, Speak and Talk from the analysis of their syntactic and semantic features based on the theoretical framework of componential analysis. Special attention was paid to different senses which governed by contexts where these four verbs are used.; M.A Thesis English Linguistics -- University of Foreign Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010; Electronic Resources

 • 00050002100_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Anh (2012)

 • Hệ thống một số vấn đề lý luận về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng kinh doanh của Công ty CP Minh Tiến để làm rõ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty này qua các năm 2008-2011 (...)

 • 00050001589.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến (2012)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề chung về hình phạt tù chung thân trong Luật hình sự Việt Nam: Khái niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển, phân biệt với các hình phạt khác trong hệ thống hình phạt. Đưa ra quy định về hình phạt tù chung thân trong pháp luật một số nước trên thế giới. Phân tích những quy định về hình phạt tù chung thân trong Bộ luật Hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng hình phạt này. Phân tích những nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế trong áp dụng hình phạt tù chung thân và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hình phạt này.

 • 00050001589_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Phạm, Mạnh Hùng (2012)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề chung về hình phạt tù chung thân trong Luật hình sự Việt Nam: Khái niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển, phân biệt với các hình phạt khác trong hệ thống hình phạt. Đưa ra quy định về hình phạt tù chung thân trong pháp luật một số nướ (...)

 • 00050001527.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Phan, Huy Đường (2012)

 • Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở địa bàn cấp tỉnh. Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số địa phương đã thành công trong thu hút và sử dụng nguồn vốn này. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian qua. Dựa trên quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa tỉnh Phú Thọ thời gian tới

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hải Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49
 • 37_Nguyen Thi Thanh Thuy_QH 2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hải; Nguyễn, Thị Hải Yến (2019)

 • Đề tài: " Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu thịt quả đào tiên (Crescentia cujete L.)" góp phần cung cấp những cơ sở tiền đề cho nghiên cứu sau này; và hướng đến hai mục tiêu: 1- Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu với một số tiêu chí chung trong Dược điển Việt Nam IV. 2- Bước đầu nghiên cứu dầu từ hạt đào tiên

 • 00050009408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Đinh, Thị Thanh Vân (2018)

 • Luận văn đã tổng quan, hệ thống được cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ. Luận văn đã làm rõ các nhân tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu đánh giá đến chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng. Luận văn đã phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nêu ra những kết quả đạt được, những điểm hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng tại đơn vị. Sau khi chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng, luận văn đã đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc...

 • 01050002950.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Phạm, Anh Sơn (2015)

 • Đặc điểm quan trọng nhất của một chất được coi là chất đầu bao gồm khả năng sử dụng nó để sản xuất năng lượng và các sản phẩm chứa carbon, có thể tái tạo được,an toàn để lưu trữ và dễ dàng di chuyển với số lượng lớn, nhiệt độ nóng chảy thấp, nhiệt độ sôi và điểm chớp cháy cao, độc tính thấp hoặc không có độc tính và dễ dàng bị phân hủy sinh học. Gama -valerolactone (GVL) đƣợc coi là một trong những chất tốt nhất có thể đáp ứng các yêu cầu trên. GVL có thể chuyển hóa được thành nhiên liệu lỏng, phụ gia nhiên liệu, dung môi xanh, phụ gia thực phẩm và làm chất trung gian cho các ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm.

 • 00050006965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Lê, Văn Bính (2015)

 • Hệ thống hóa các vấn đề mang tính lý luận về chế độ tử tuất trong hệ thống các chế độ BHXH; sự điều chỉnh của pháp luật về chế độ tử tuất ở pháp luật quốc tế và bài học nhìn về thực tiễn nước ta. Đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về chế độ tử tuất, thực trạng thực hiện các quy định này trong thực tiễn, đưa ra một số nhận xét về chế độ tử tuất. Từ đó đề xuất một số giải pháp nằm góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về chế độ tử tuất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện trong thực tiễn chế độ tử tuất.

 • 00050006965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Lê, Văn Bính (2015)

 • Chương 1: Khái quát chung về chế độ tử tuất. Chương 2: Thực trạng chế độ tử tuất và thực tiễn ở VIệt Nam. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ tử tuất ở Việt Nam.

 • 04051000346_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Hà, Cẩm Tâm (2010)

 • This study is an attempt to uncover the differences in using the English verbs Say, Tell, Speak and Talk from the analysis of their syntactic and semantic features based on the theoretical framework of componential analysis. Special attention was paid to different senses which governed by contexts where these four verbs are used.; M.A Thesis English Linguistics -- University of Foreign Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010; Electronic Resources

 • 00050002100_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Anh (2012)

 • Hệ thống một số vấn đề lý luận về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng kinh doanh của Công ty CP Minh Tiến để làm rõ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty này qua các năm 2008-2011 (...)

 • 00050001589.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến (2012)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề chung về hình phạt tù chung thân trong Luật hình sự Việt Nam: Khái niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển, phân biệt với các hình phạt khác trong hệ thống hình phạt. Đưa ra quy định về hình phạt tù chung thân trong pháp luật một số nước trên thế giới. Phân tích những quy định về hình phạt tù chung thân trong Bộ luật Hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng hình phạt này. Phân tích những nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế trong áp dụng hình phạt tù chung thân và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hình phạt này.

 • 00050001589_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Phạm, Mạnh Hùng (2012)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề chung về hình phạt tù chung thân trong Luật hình sự Việt Nam: Khái niệm, đặc điểm, lịch sử phát triển, phân biệt với các hình phạt khác trong hệ thống hình phạt. Đưa ra quy định về hình phạt tù chung thân trong pháp luật một số nướ (...)

 • 00050001527.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Phan, Huy Đường (2012)

 • Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở địa bàn cấp tỉnh. Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số địa phương đã thành công trong thu hút và sử dụng nguồn vốn này. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian qua. Dựa trên quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa tỉnh Phú Thọ thời gian tới