Browsing by Author Nguyễn, Thị Hảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 02050001845.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2013)

 • Nghiên cứu hoạt động của báo Nhân Dân từ năm 1965 đến năm 1975, góp phần làm sáng tỏ vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của báo Nhân Dân đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh; tổng kết một số kinh nghiệm của giai đoạn này để nâng cao chất lượng, hiệu quả của báo Nhân Dân, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

 • 00050003822_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2014)

 • - Trên cơ sở nghiên cứu có hệ thống các khái niệm về tranh chấp đất đai và hòa giải, luận văn đã xây dựng một cách đầy đủ và hoàn chỉnh khái niệm về hòa giải tranh chấp đất đai và các đặc điểm cơ bản của hòa giải tranh chấp đất đai; làm rõ được ý nghĩa cơ bản của hòa giải tranh chấp đất đai đối với Toà án, đương sự và trật tự xã hội; về cơ sở của việc xây dựng các quy định về hòa giải tranh chấp đất đai. Thông qua việc nghiên cứu một cách có hệ thống các qui định hòa giải tranh chấp đất đai qua các giai đoạn của pháp luật đất đai Việt Nam, luận văn đã làm rõ quá trình hình thành và phát triển của các qui định về các biện pháp giải quyết tranh chấp đất đai nói chung, hòa giải tranh chấ...

 • Ky yeu OER 2019_p076-084.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo (2019)

 • Nền giáo dục mở cần sự đồng hành của khoa học mở, truy cập mở, tài liệu giáo dục mở và sư phạm mở. Để thực hành giáo dục mở hiệu quả cần phải hiểu khái niệm sư phạm mở và các vấn đề có liên quan của sư phạm mở. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi trình bày những trao đổi xoay quanh sư phạm mở. Sư phạm mở là một khái niệm xuất hiện gần đây, sau giáo dục mở, nguồn tài nguyên giáo dục mở và chỉ dừng lại ở mức độ trao đổi ý tưởng nhiều hơn là nghiên cứu và đề xuất mô hình, nguyên tắc hay xác định các thành tố cấu phần của sư phạm mở. Phần sau, bài viết tập trung vào các nội dung chính sau: Giáo dục mở, tài nguyên giáo dục mở, sư phạm mở.

 • 02050000034.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Đào, Duy Hiệp (2020-03-21)

 • Trình bày tổng quan về huyền thoại và chủ nghĩa hiện thực huyền hảo. Tìm hiểu về thời gian huyền thoại trong tác phẩm Trăn năm cô đơn: Trật tự, thời lưu, tần suất và điềm báo. Nghiên cứu các kiểu không gian huyền thoại đặc trưng trong tác phẩm qua: Macondo huyền thoại; tấm da thuộc-không gian tưởng tượng và không gian căn phòng. Đề xuất hướng nghiên cứu lâu dài cho các tác phẩm và sáng tác của Márquez nói riêng và văn học hiện thực huyền hảo nói chung.

 • 02050000976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Bùi, Đình Bôn (2012)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ cấu giai cấp công nhân và xu hướng biến đổi cơ cấu giai cấp công nhân trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay. Phân tích làm rõ thực trạng và xu hướng biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân tỉnh Hải Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy các xu hướng tích cực và hạn chế những xu hướng không mong muốn trong sự biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân ở Hải Dương

 • Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cấp hộ gia đình tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo; Nguyễn, Tài Tuệ; Trần, Đăng Quy; Nguyễn, Đức Hoài; Mai, Trọng Nhuận (2016)

 • Huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH). Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào xây dựng bộ chỉ số đánh giá khả năng thích ứng (KNTƯ) với BĐKH cấp hộ gia đình được thực hiện tại huyện Hòa Vang dẫn đến thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các chương trình nâng cao KNTƯ với BĐKH của cộng đồng. Bài báo này thực hiện xây dựng bộ chỉ số đánh giá KNTƯ cấp hộ gia đình gồm 31 chỉ số của các hợp phần: con người, kinh tế, sinh kế, xã hội, khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và quản trị cho huyện Hoà Vang. Kết quả áp dụng bộ chỉ số đánh giá KNTƯ với BĐKH cho thấy mức độ nhận thức, kỹ năng và kinh nghiệm thích ứng với BĐKH của các ...

 • 020500004894.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2017)

 • Thứ nhất, luận án nghiên cứu và chỉ ra đặc điểm thi pháp tiểu thuyết G. Marquez, cũng là những đặc điểm tiêu biểu cho tiểu thuyết Mỹ Latinh thế kỷ XX. Thứ hai, luận án ứng dụng lý thuyết thi pháp thể loại, lý thuyết về văn học hậu hiện đại và lý thuyết tự sự vào việc tìm hiểu một hiện tượng điển hình của văn học thế giới. Thứ ba, luận án cung cấp những thông tin mới, có tính hệ thống và đặt các tác phẩm của G. Marquez vào đúng môi trường văn hóa Mỹ Latinh. Cuối cùng, luận án góp phần nhận diện chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh trên văn đàn thế giới.

 • 02050004894.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2017)

 • Tiểu thuyết của G. Marquez tiêu biểu cho dòng văn học hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh thế kỷ XX nói riêng và văn học hậu hiện đại thế giới nói chung. Vì thế, nghiên cứu tác phẩm của nhà văn vượt ra ngoài phạm vi nghiên cứu của một tác gia. Nhận định chính xác những đóng góp trong thể loại tiểu thuyết G. Marquez cũng chính là góp phần gìn giữ và phát triển những giá trị quý báu của văn học Mỹ Latinh và văn học hậu hiện đại thế giới. Xuất phát từ quan niệm trên, mục đích của luận án là: Từ góc độ thi pháp thể loại, phân tích làm rõ những nét đặc trưng trong nghệ thuật tiểu thuyết G. Marquez, khẳng định vị trí của nhà văn trong nền văn học Mỹ Latinh và văn học hậu hiện đại thế giới, cũng ...

 • 02050004286.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Hà, Văn Đức (2016)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Luận văn Đặc điểm Thơ và trường ca Nguyễn Trọng Tạo là công trình nghiên cứu toàn diện và sâu sắc cả về phương diện nội dung cũng như nghệ thuật trong toàn bộ sáng tác thơ của Nguyễn Trọng Tạo. Việc nghiên cứu đặc điểm thơ qua sự vận động, phát triển của cảm hứng nghệ thuật bởi cái tôi trữ tình, qua hệ thống hình thức biểu hiện, ngôn ngữ, giọng điệu ở cả hai mảng thơ và trường ca đã góp phần làm sáng tỏ quá trình đổi mới cách tân và sự khẳng định phong cách nghệ thuật thơ Nguyễn Trọng Tạo. Nhà thơ đã tạo dựng được một tiếng thơ mới lạ, độc đáo cho nền thơ ca dân tộc bằng một lo...

 • 02050002469.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Lưu, Khánh Thơ (2014)

 • Nghiên cứu truyện ngắn của Thế Lữ về phương diện nội dung và nghệ thuật để thấy rõ những đổi mới trong các sáng tác của ông. Bên cạnh đó, làm rõ vai trò tiên phong của Thế Lữ trong loạt truyện kinh dị, trinh thám của nước ta. Khẳng định vị trí, vai trò của Thế Lữ trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam trong giai đoạn 1932-1945

 • 04053000088_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Phạm, Ngọc Hàm , người hướng dẫn (2012)

 • 68 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Ngôn ngữ Hán -- Trường Đại học Ngoại Ngữ . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; 䎸¦淈¦字既是中国文化的产物又是反映中国文化的一面镜子。汉字与文化有着不可分开的关系。汉字形成与变发展深受中国文化的影响。现代汉语里“口”字作为部首的汉字出现的频率相当多,其形、音、义之间的关系以及文化内涵特别深刻。本文对“口”字作为部首的572个汉字进行考察,阐明其构字及字义的特点,从而弄清该类字的文化含义,再次肯定汉字与文化的密切关系。“口”作为一个象形字。除了本义以外还拥有十多个派生义。“口”作为部首去构字,其能产较强。从汉字构字方面看,大多数是形声字。当然在汉字构字法比例当中,形声字数量最多,但是“ (...); Electronic Resources

 • NGUYỄN THỊ HẢO.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo (2018-11-17)

 • 在自然界,鸟类是所有脊椎动物中外形最美丽、声音最悦耳、深受人们喜爱 的一类动物。汉越两种语言都有大量鸟类名称。中国和越南山水相连,汉语和越南 语之间具有一种特别密切的关系。但同时,两种语言也呈现出鲜明的个性特征。其 中之一体现在鸟类名称构词法方面上。本研究在考察665个汉语鸟类名称和336个越 南语鸟类名称构词法的基础上,发现无论是汉语还是越南语,合成词名称数量都占 绝大多数的,其中,偏正式名称在两种语言中都占上风。因此,可以得出汉语鸟类 名称典型的构造形式为“区别语素+类属语素”,越南语鸟类名称典型的构造形式为“ 类属语素+区别语素”。此外,越南语单音节鸟类名称的比例接近汉语的两倍。原因 在于越南语的复音化趋势没有汉语那么强烈,而且越南语从汉语借来的词相当多。 In nature, birds are the most beautiful, sweetest and most beloved of all vertebrates. Both Chinese and Vietnamese languages have a large number of bird names. China and Vietnam are linked by mountains and rivers, and there is a particularly close relationship between Chinese and Vietnamese. However, at the same time, two languages also presen...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 02050001845.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2013)

 • Nghiên cứu hoạt động của báo Nhân Dân từ năm 1965 đến năm 1975, góp phần làm sáng tỏ vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của báo Nhân Dân đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh; tổng kết một số kinh nghiệm của giai đoạn này để nâng cao chất lượng, hiệu quả của báo Nhân Dân, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

 • 00050003822_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2014)

 • - Trên cơ sở nghiên cứu có hệ thống các khái niệm về tranh chấp đất đai và hòa giải, luận văn đã xây dựng một cách đầy đủ và hoàn chỉnh khái niệm về hòa giải tranh chấp đất đai và các đặc điểm cơ bản của hòa giải tranh chấp đất đai; làm rõ được ý nghĩa cơ bản của hòa giải tranh chấp đất đai đối với Toà án, đương sự và trật tự xã hội; về cơ sở của việc xây dựng các quy định về hòa giải tranh chấp đất đai. Thông qua việc nghiên cứu một cách có hệ thống các qui định hòa giải tranh chấp đất đai qua các giai đoạn của pháp luật đất đai Việt Nam, luận văn đã làm rõ quá trình hình thành và phát triển của các qui định về các biện pháp giải quyết tranh chấp đất đai nói chung, hòa giải tranh chấ...

 • Ky yeu OER 2019_p076-084.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo (2019)

 • Nền giáo dục mở cần sự đồng hành của khoa học mở, truy cập mở, tài liệu giáo dục mở và sư phạm mở. Để thực hành giáo dục mở hiệu quả cần phải hiểu khái niệm sư phạm mở và các vấn đề có liên quan của sư phạm mở. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi trình bày những trao đổi xoay quanh sư phạm mở. Sư phạm mở là một khái niệm xuất hiện gần đây, sau giáo dục mở, nguồn tài nguyên giáo dục mở và chỉ dừng lại ở mức độ trao đổi ý tưởng nhiều hơn là nghiên cứu và đề xuất mô hình, nguyên tắc hay xác định các thành tố cấu phần của sư phạm mở. Phần sau, bài viết tập trung vào các nội dung chính sau: Giáo dục mở, tài nguyên giáo dục mở, sư phạm mở.

 • 02050000034.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Đào, Duy Hiệp (2020-03-21)

 • Trình bày tổng quan về huyền thoại và chủ nghĩa hiện thực huyền hảo. Tìm hiểu về thời gian huyền thoại trong tác phẩm Trăn năm cô đơn: Trật tự, thời lưu, tần suất và điềm báo. Nghiên cứu các kiểu không gian huyền thoại đặc trưng trong tác phẩm qua: Macondo huyền thoại; tấm da thuộc-không gian tưởng tượng và không gian căn phòng. Đề xuất hướng nghiên cứu lâu dài cho các tác phẩm và sáng tác của Márquez nói riêng và văn học hiện thực huyền hảo nói chung.

 • 02050000976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Bùi, Đình Bôn (2012)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ cấu giai cấp công nhân và xu hướng biến đổi cơ cấu giai cấp công nhân trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay. Phân tích làm rõ thực trạng và xu hướng biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân tỉnh Hải Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy các xu hướng tích cực và hạn chế những xu hướng không mong muốn trong sự biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân ở Hải Dương

 • Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cấp hộ gia đình tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo; Nguyễn, Tài Tuệ; Trần, Đăng Quy; Nguyễn, Đức Hoài; Mai, Trọng Nhuận (2016)

 • Huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH). Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào xây dựng bộ chỉ số đánh giá khả năng thích ứng (KNTƯ) với BĐKH cấp hộ gia đình được thực hiện tại huyện Hòa Vang dẫn đến thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các chương trình nâng cao KNTƯ với BĐKH của cộng đồng. Bài báo này thực hiện xây dựng bộ chỉ số đánh giá KNTƯ cấp hộ gia đình gồm 31 chỉ số của các hợp phần: con người, kinh tế, sinh kế, xã hội, khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và quản trị cho huyện Hoà Vang. Kết quả áp dụng bộ chỉ số đánh giá KNTƯ với BĐKH cho thấy mức độ nhận thức, kỹ năng và kinh nghiệm thích ứng với BĐKH của các ...

 • 020500004894.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2017)

 • Thứ nhất, luận án nghiên cứu và chỉ ra đặc điểm thi pháp tiểu thuyết G. Marquez, cũng là những đặc điểm tiêu biểu cho tiểu thuyết Mỹ Latinh thế kỷ XX. Thứ hai, luận án ứng dụng lý thuyết thi pháp thể loại, lý thuyết về văn học hậu hiện đại và lý thuyết tự sự vào việc tìm hiểu một hiện tượng điển hình của văn học thế giới. Thứ ba, luận án cung cấp những thông tin mới, có tính hệ thống và đặt các tác phẩm của G. Marquez vào đúng môi trường văn hóa Mỹ Latinh. Cuối cùng, luận án góp phần nhận diện chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh trên văn đàn thế giới.

 • 02050004894.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2017)

 • Tiểu thuyết của G. Marquez tiêu biểu cho dòng văn học hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh thế kỷ XX nói riêng và văn học hậu hiện đại thế giới nói chung. Vì thế, nghiên cứu tác phẩm của nhà văn vượt ra ngoài phạm vi nghiên cứu của một tác gia. Nhận định chính xác những đóng góp trong thể loại tiểu thuyết G. Marquez cũng chính là góp phần gìn giữ và phát triển những giá trị quý báu của văn học Mỹ Latinh và văn học hậu hiện đại thế giới. Xuất phát từ quan niệm trên, mục đích của luận án là: Từ góc độ thi pháp thể loại, phân tích làm rõ những nét đặc trưng trong nghệ thuật tiểu thuyết G. Marquez, khẳng định vị trí của nhà văn trong nền văn học Mỹ Latinh và văn học hậu hiện đại thế giới, cũng ...

 • 02050004286.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Hà, Văn Đức (2016)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Luận văn Đặc điểm Thơ và trường ca Nguyễn Trọng Tạo là công trình nghiên cứu toàn diện và sâu sắc cả về phương diện nội dung cũng như nghệ thuật trong toàn bộ sáng tác thơ của Nguyễn Trọng Tạo. Việc nghiên cứu đặc điểm thơ qua sự vận động, phát triển của cảm hứng nghệ thuật bởi cái tôi trữ tình, qua hệ thống hình thức biểu hiện, ngôn ngữ, giọng điệu ở cả hai mảng thơ và trường ca đã góp phần làm sáng tỏ quá trình đổi mới cách tân và sự khẳng định phong cách nghệ thuật thơ Nguyễn Trọng Tạo. Nhà thơ đã tạo dựng được một tiếng thơ mới lạ, độc đáo cho nền thơ ca dân tộc bằng một lo...

 • 02050002469.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Lưu, Khánh Thơ (2014)

 • Nghiên cứu truyện ngắn của Thế Lữ về phương diện nội dung và nghệ thuật để thấy rõ những đổi mới trong các sáng tác của ông. Bên cạnh đó, làm rõ vai trò tiên phong của Thế Lữ trong loạt truyện kinh dị, trinh thám của nước ta. Khẳng định vị trí, vai trò của Thế Lữ trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam trong giai đoạn 1932-1945

 • 04053000088_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Phạm, Ngọc Hàm , người hướng dẫn (2012)

 • 68 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Ngôn ngữ Hán -- Trường Đại học Ngoại Ngữ . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; 䎸¦淈¦字既是中国文化的产物又是反映中国文化的一面镜子。汉字与文化有着不可分开的关系。汉字形成与变发展深受中国文化的影响。现代汉语里“口”字作为部首的汉字出现的频率相当多,其形、音、义之间的关系以及文化内涵特别深刻。本文对“口”字作为部首的572个汉字进行考察,阐明其构字及字义的特点,从而弄清该类字的文化含义,再次肯定汉字与文化的密切关系。“口”作为一个象形字。除了本义以外还拥有十多个派生义。“口”作为部首去构字,其能产较强。从汉字构字方面看,大多数是形声字。当然在汉字构字法比例当中,形声字数量最多,但是“ (...); Electronic Resources

 • NGUYỄN THỊ HẢO.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo (2018-11-17)

 • 在自然界,鸟类是所有脊椎动物中外形最美丽、声音最悦耳、深受人们喜爱 的一类动物。汉越两种语言都有大量鸟类名称。中国和越南山水相连,汉语和越南 语之间具有一种特别密切的关系。但同时,两种语言也呈现出鲜明的个性特征。其 中之一体现在鸟类名称构词法方面上。本研究在考察665个汉语鸟类名称和336个越 南语鸟类名称构词法的基础上,发现无论是汉语还是越南语,合成词名称数量都占 绝大多数的,其中,偏正式名称在两种语言中都占上风。因此,可以得出汉语鸟类 名称典型的构造形式为“区别语素+类属语素”,越南语鸟类名称典型的构造形式为“ 类属语素+区别语素”。此外,越南语单音节鸟类名称的比例接近汉语的两倍。原因 在于越南语的复音化趋势没有汉语那么强烈,而且越南语从汉语借来的词相当多。 In nature, birds are the most beautiful, sweetest and most beloved of all vertebrates. Both Chinese and Vietnamese languages have a large number of bird names. China and Vietnam are linked by mountains and rivers, and there is a particularly close relationship between Chinese and Vietnamese. However, at the same time, two languages also presen...