Browsing by Author Nguyễn, Thị Hảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • 02050001845.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2013)

 • Nghiên cứu hoạt động của báo Nhân Dân từ năm 1965 đến năm 1975, góp phần làm sáng tỏ vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của báo Nhân Dân đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh; tổng kết một số kinh nghiệm của giai đoạn này để nâng cao chất lượng, hiệu quả của báo Nhân Dân, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

 • 00050003822_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2014)

 • - Trên cơ sở nghiên cứu có hệ thống các khái niệm về tranh chấp đất đai và hòa giải, luận văn đã xây dựng một cách đầy đủ và hoàn chỉnh khái niệm về hòa giải tranh chấp đất đai và các đặc điểm cơ bản của hòa giải tranh chấp đất đai; làm rõ được ý nghĩa cơ bản của hòa giải tranh chấp đất đai đối với Toà án, đương sự và trật tự xã hội; về cơ sở của việc xây dựng các quy định về hòa giải tranh chấp đất đai. Thông qua việc nghiên cứu một cách có hệ thống các qui định hòa giải tranh chấp đất đai qua các giai đoạn của pháp luật đất đai Việt Nam, luận văn đã làm rõ quá trình hình thành và phát triển của các qui định về các biện pháp giải quyết tranh chấp đất đai nói chung, hòa giải tranh chấ...

 • item.jpg
 • Research project


 • Authors: Lê, Thị Nga; Nguyễn, Đình Thái; Trần, Mạnh Liểu; Nguyễn, Thành Nam; Phạm, Thị Dậu; Nguyễn, Thị Hồng Huế; Nguyễn, Thị Duyên; Nguyễn, Thị Hảo (2019)

 • Biến đổi khí hậu (BĐKH) với những biểu hiện về gia tăng các thiên tai, hiện tượng thời tiết cực đoan đang gây tác động tiêu cực cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, các ngành và lĩnh vực khác nhau, đe dọa sự phát triển bền vững (PTBV) của các quốc gia. BĐKH là một trong những thách thức lớn nhất đối với các thành phố trên thế giới, đặc biệt là tại các thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh, thành phố ven biển. BĐKH đã gây ra các tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sức khỏe con người, sinh kế, tài sản cho các cộng đồng dân cư đô thị. BĐKH làm tăng mức độ tổn thương, hạn chế tăng trưởng kinh tế và ngăn cản các nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Đà Nẵng là một trong số những thành phố ...

 • Ky yeu OER 2019_p076-084.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo (2019)

 • Nền giáo dục mở cần sự đồng hành của khoa học mở, truy cập mở, tài liệu giáo dục mở và sư phạm mở. Để thực hành giáo dục mở hiệu quả cần phải hiểu khái niệm sư phạm mở và các vấn đề có liên quan của sư phạm mở. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi trình bày những trao đổi xoay quanh sư phạm mở. Sư phạm mở là một khái niệm xuất hiện gần đây, sau giáo dục mở, nguồn tài nguyên giáo dục mở và chỉ dừng lại ở mức độ trao đổi ý tưởng nhiều hơn là nghiên cứu và đề xuất mô hình, nguyên tắc hay xác định các thành tố cấu phần của sư phạm mở. Phần sau, bài viết tập trung vào các nội dung chính sau: Giáo dục mở, tài nguyên giáo dục mở, sư phạm mở.

 • 02050000034.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Đào, Duy Hiệp (2020-03-21)

 • Trình bày tổng quan về huyền thoại và chủ nghĩa hiện thực huyền hảo. Tìm hiểu về thời gian huyền thoại trong tác phẩm Trăn năm cô đơn: Trật tự, thời lưu, tần suất và điềm báo. Nghiên cứu các kiểu không gian huyền thoại đặc trưng trong tác phẩm qua: Macondo huyền thoại; tấm da thuộc-không gian tưởng tượng và không gian căn phòng. Đề xuất hướng nghiên cứu lâu dài cho các tác phẩm và sáng tác của Márquez nói riêng và văn học hiện thực huyền hảo nói chung.

 • 02050000976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Bùi, Đình Bôn (2012)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ cấu giai cấp công nhân và xu hướng biến đổi cơ cấu giai cấp công nhân trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay. Phân tích làm rõ thực trạng và xu hướng biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân tỉnh Hải Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy các xu hướng tích cực và hạn chế những xu hướng không mong muốn trong sự biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân ở Hải Dương

 • Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cấp hộ gia đình tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo; Nguyễn, Tài Tuệ; Trần, Đăng Quy; Nguyễn, Đức Hoài; Mai, Trọng Nhuận (2016)

 • Huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH). Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào xây dựng bộ chỉ số đánh giá khả năng thích ứng (KNTƯ) với BĐKH cấp hộ gia đình được thực hiện tại huyện Hòa Vang dẫn đến thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các chương trình nâng cao KNTƯ với BĐKH của cộng đồng. Bài báo này thực hiện xây dựng bộ chỉ số đánh giá KNTƯ cấp hộ gia đình gồm 31 chỉ số của các hợp phần: con người, kinh tế, sinh kế, xã hội, khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và quản trị cho huyện Hoà Vang. Kết quả áp dụng bộ chỉ số đánh giá KNTƯ với BĐKH cho thấy mức độ nhận thức, kỹ năng và kinh nghiệm thích ứng với BĐKH của các ...

 • 02050004894.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2017)

 • Tiểu thuyết của G. Marquez tiêu biểu cho dòng văn học hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh thế kỷ XX nói riêng và văn học hậu hiện đại thế giới nói chung. Vì thế, nghiên cứu tác phẩm của nhà văn vượt ra ngoài phạm vi nghiên cứu của một tác gia. Nhận định chính xác những đóng góp trong thể loại tiểu thuyết G. Marquez cũng chính là góp phần gìn giữ và phát triển những giá trị quý báu của văn học Mỹ Latinh và văn học hậu hiện đại thế giới. Xuất phát từ quan niệm trên, mục đích của luận án là: Từ góc độ thi pháp thể loại, phân tích làm rõ những nét đặc trưng trong nghệ thuật tiểu thuyết G. Marquez, khẳng định vị trí của nhà văn trong nền văn học Mỹ Latinh và văn học hậu hiện đại thế giới, cũng ...

 • 020500004894.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2017)

 • Thứ nhất, luận án nghiên cứu và chỉ ra đặc điểm thi pháp tiểu thuyết G. Marquez, cũng là những đặc điểm tiêu biểu cho tiểu thuyết Mỹ Latinh thế kỷ XX. Thứ hai, luận án ứng dụng lý thuyết thi pháp thể loại, lý thuyết về văn học hậu hiện đại và lý thuyết tự sự vào việc tìm hiểu một hiện tượng điển hình của văn học thế giới. Thứ ba, luận án cung cấp những thông tin mới, có tính hệ thống và đặt các tác phẩm của G. Marquez vào đúng môi trường văn hóa Mỹ Latinh. Cuối cùng, luận án góp phần nhận diện chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh trên văn đàn thế giới.

 • 02050004286.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Hà, Văn Đức (2016)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Luận văn Đặc điểm Thơ và trường ca Nguyễn Trọng Tạo là công trình nghiên cứu toàn diện và sâu sắc cả về phương diện nội dung cũng như nghệ thuật trong toàn bộ sáng tác thơ của Nguyễn Trọng Tạo. Việc nghiên cứu đặc điểm thơ qua sự vận động, phát triển của cảm hứng nghệ thuật bởi cái tôi trữ tình, qua hệ thống hình thức biểu hiện, ngôn ngữ, giọng điệu ở cả hai mảng thơ và trường ca đã góp phần làm sáng tỏ quá trình đổi mới cách tân và sự khẳng định phong cách nghệ thuật thơ Nguyễn Trọng Tạo. Nhà thơ đã tạo dựng được một tiếng thơ mới lạ, độc đáo cho nền thơ ca dân tộc bằng một lo...

 • 02050002469.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Lưu, Khánh Thơ (2014)

 • Nghiên cứu truyện ngắn của Thế Lữ về phương diện nội dung và nghệ thuật để thấy rõ những đổi mới trong các sáng tác của ông. Bên cạnh đó, làm rõ vai trò tiên phong của Thế Lữ trong loạt truyện kinh dị, trinh thám của nước ta. Khẳng định vị trí, vai trò của Thế Lữ trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam trong giai đoạn 1932-1945

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Dương, Mỹ Linh (2022)

 • 오늘날은 사회의 발전과 더불어 IT 현대화 시대에 국가 간의 문화적 교류가 활발해지면서 언어적 교류도 밀접해지고 있는 추세다. 시간 흐름에 따라 한국어에 직접적으로 자연스럽게 유입.유출되는 단어가 많아지고 있다. 한국어 중 외래어는 차용한 외국어에 따라 수많은 외국어가 있는데 그 중에서 미국을 통해 직접 들어오는 외래어 의 사용이 늘고 있다는 연구가 있었다. 또, 한국어에 관심을 가지는 외국인들도 많이 생기는 가운데 한국어를 로마자로 표기하는 것이 필요하다. 한국과 베트남은 본격적으로 외교 관계를 수립한 1992 년 이래 다양한 교류 활동을 펼쳐왔고 1994 년부터 베트남 하노이국립대학교 외국어대학은 한국어를 도입하고 교육하기 시작하였다. 하노이국립대학교 외국어대학 한국어 및 한국문화 학부 학생들이 한국어를 베트남어로 또는 영어나 베트남어를 한글로 표현하는 과정에 많은 어려움을 겪고 있는 사실을 파악하고 결과 많은 오류를 범하는 것도 깨닫게 되었다. 그러므로 한국어 학습자를 위한 학생들이 외래어·로마자 표기에 자주 나타난 오류에 대한 연구가 필요하다고 생각한다. 본 논문에서 학생들이 자주 범하는 오류 양상에 초점을 맞춰서 연구를 진행하고 개선 방안도 같이 지시하고자 한다. 간략하게 요약하면 본 논문에서 제시하는 내용은 다음과 같다 = Các lỗi sai thường gặp trong cách biểu thị Tiếng ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27
 • 02050001845.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2013)

 • Nghiên cứu hoạt động của báo Nhân Dân từ năm 1965 đến năm 1975, góp phần làm sáng tỏ vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của báo Nhân Dân đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh; tổng kết một số kinh nghiệm của giai đoạn này để nâng cao chất lượng, hiệu quả của báo Nhân Dân, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

 • 00050003822_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2014)

 • - Trên cơ sở nghiên cứu có hệ thống các khái niệm về tranh chấp đất đai và hòa giải, luận văn đã xây dựng một cách đầy đủ và hoàn chỉnh khái niệm về hòa giải tranh chấp đất đai và các đặc điểm cơ bản của hòa giải tranh chấp đất đai; làm rõ được ý nghĩa cơ bản của hòa giải tranh chấp đất đai đối với Toà án, đương sự và trật tự xã hội; về cơ sở của việc xây dựng các quy định về hòa giải tranh chấp đất đai. Thông qua việc nghiên cứu một cách có hệ thống các qui định hòa giải tranh chấp đất đai qua các giai đoạn của pháp luật đất đai Việt Nam, luận văn đã làm rõ quá trình hình thành và phát triển của các qui định về các biện pháp giải quyết tranh chấp đất đai nói chung, hòa giải tranh chấ...

 • item.jpg
 • Research project


 • Authors: Lê, Thị Nga; Nguyễn, Đình Thái; Trần, Mạnh Liểu; Nguyễn, Thành Nam; Phạm, Thị Dậu; Nguyễn, Thị Hồng Huế; Nguyễn, Thị Duyên; Nguyễn, Thị Hảo (2019)

 • Biến đổi khí hậu (BĐKH) với những biểu hiện về gia tăng các thiên tai, hiện tượng thời tiết cực đoan đang gây tác động tiêu cực cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, các ngành và lĩnh vực khác nhau, đe dọa sự phát triển bền vững (PTBV) của các quốc gia. BĐKH là một trong những thách thức lớn nhất đối với các thành phố trên thế giới, đặc biệt là tại các thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh, thành phố ven biển. BĐKH đã gây ra các tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sức khỏe con người, sinh kế, tài sản cho các cộng đồng dân cư đô thị. BĐKH làm tăng mức độ tổn thương, hạn chế tăng trưởng kinh tế và ngăn cản các nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Đà Nẵng là một trong số những thành phố ...

 • Ky yeu OER 2019_p076-084.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo (2019)

 • Nền giáo dục mở cần sự đồng hành của khoa học mở, truy cập mở, tài liệu giáo dục mở và sư phạm mở. Để thực hành giáo dục mở hiệu quả cần phải hiểu khái niệm sư phạm mở và các vấn đề có liên quan của sư phạm mở. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi trình bày những trao đổi xoay quanh sư phạm mở. Sư phạm mở là một khái niệm xuất hiện gần đây, sau giáo dục mở, nguồn tài nguyên giáo dục mở và chỉ dừng lại ở mức độ trao đổi ý tưởng nhiều hơn là nghiên cứu và đề xuất mô hình, nguyên tắc hay xác định các thành tố cấu phần của sư phạm mở. Phần sau, bài viết tập trung vào các nội dung chính sau: Giáo dục mở, tài nguyên giáo dục mở, sư phạm mở.

 • 02050000034.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Đào, Duy Hiệp (2020-03-21)

 • Trình bày tổng quan về huyền thoại và chủ nghĩa hiện thực huyền hảo. Tìm hiểu về thời gian huyền thoại trong tác phẩm Trăn năm cô đơn: Trật tự, thời lưu, tần suất và điềm báo. Nghiên cứu các kiểu không gian huyền thoại đặc trưng trong tác phẩm qua: Macondo huyền thoại; tấm da thuộc-không gian tưởng tượng và không gian căn phòng. Đề xuất hướng nghiên cứu lâu dài cho các tác phẩm và sáng tác của Márquez nói riêng và văn học hiện thực huyền hảo nói chung.

 • 02050000976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Bùi, Đình Bôn (2012)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ cấu giai cấp công nhân và xu hướng biến đổi cơ cấu giai cấp công nhân trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay. Phân tích làm rõ thực trạng và xu hướng biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân tỉnh Hải Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy các xu hướng tích cực và hạn chế những xu hướng không mong muốn trong sự biến đổi cơ cấu đội ngũ công nhân ở Hải Dương

 • Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cấp hộ gia đình tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo; Nguyễn, Tài Tuệ; Trần, Đăng Quy; Nguyễn, Đức Hoài; Mai, Trọng Nhuận (2016)

 • Huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh của thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH). Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào xây dựng bộ chỉ số đánh giá khả năng thích ứng (KNTƯ) với BĐKH cấp hộ gia đình được thực hiện tại huyện Hòa Vang dẫn đến thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các chương trình nâng cao KNTƯ với BĐKH của cộng đồng. Bài báo này thực hiện xây dựng bộ chỉ số đánh giá KNTƯ cấp hộ gia đình gồm 31 chỉ số của các hợp phần: con người, kinh tế, sinh kế, xã hội, khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và quản trị cho huyện Hoà Vang. Kết quả áp dụng bộ chỉ số đánh giá KNTƯ với BĐKH cho thấy mức độ nhận thức, kỹ năng và kinh nghiệm thích ứng với BĐKH của các ...

 • 02050004894.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2017)

 • Tiểu thuyết của G. Marquez tiêu biểu cho dòng văn học hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh thế kỷ XX nói riêng và văn học hậu hiện đại thế giới nói chung. Vì thế, nghiên cứu tác phẩm của nhà văn vượt ra ngoài phạm vi nghiên cứu của một tác gia. Nhận định chính xác những đóng góp trong thể loại tiểu thuyết G. Marquez cũng chính là góp phần gìn giữ và phát triển những giá trị quý báu của văn học Mỹ Latinh và văn học hậu hiện đại thế giới. Xuất phát từ quan niệm trên, mục đích của luận án là: Từ góc độ thi pháp thể loại, phân tích làm rõ những nét đặc trưng trong nghệ thuật tiểu thuyết G. Marquez, khẳng định vị trí của nhà văn trong nền văn học Mỹ Latinh và văn học hậu hiện đại thế giới, cũng ...

 • 020500004894.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Phạm, Thành Hưng (2017)

 • Thứ nhất, luận án nghiên cứu và chỉ ra đặc điểm thi pháp tiểu thuyết G. Marquez, cũng là những đặc điểm tiêu biểu cho tiểu thuyết Mỹ Latinh thế kỷ XX. Thứ hai, luận án ứng dụng lý thuyết thi pháp thể loại, lý thuyết về văn học hậu hiện đại và lý thuyết tự sự vào việc tìm hiểu một hiện tượng điển hình của văn học thế giới. Thứ ba, luận án cung cấp những thông tin mới, có tính hệ thống và đặt các tác phẩm của G. Marquez vào đúng môi trường văn hóa Mỹ Latinh. Cuối cùng, luận án góp phần nhận diện chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh trên văn đàn thế giới.

 • 02050004286.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Hà, Văn Đức (2016)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Luận văn Đặc điểm Thơ và trường ca Nguyễn Trọng Tạo là công trình nghiên cứu toàn diện và sâu sắc cả về phương diện nội dung cũng như nghệ thuật trong toàn bộ sáng tác thơ của Nguyễn Trọng Tạo. Việc nghiên cứu đặc điểm thơ qua sự vận động, phát triển của cảm hứng nghệ thuật bởi cái tôi trữ tình, qua hệ thống hình thức biểu hiện, ngôn ngữ, giọng điệu ở cả hai mảng thơ và trường ca đã góp phần làm sáng tỏ quá trình đổi mới cách tân và sự khẳng định phong cách nghệ thuật thơ Nguyễn Trọng Tạo. Nhà thơ đã tạo dựng được một tiếng thơ mới lạ, độc đáo cho nền thơ ca dân tộc bằng một lo...

 • 02050002469.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Lưu, Khánh Thơ (2014)

 • Nghiên cứu truyện ngắn của Thế Lữ về phương diện nội dung và nghệ thuật để thấy rõ những đổi mới trong các sáng tác của ông. Bên cạnh đó, làm rõ vai trò tiên phong của Thế Lữ trong loạt truyện kinh dị, trinh thám của nước ta. Khẳng định vị trí, vai trò của Thế Lữ trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam trong giai đoạn 1932-1945

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Hảo;  Advisor: Dương, Mỹ Linh (2022)

 • 오늘날은 사회의 발전과 더불어 IT 현대화 시대에 국가 간의 문화적 교류가 활발해지면서 언어적 교류도 밀접해지고 있는 추세다. 시간 흐름에 따라 한국어에 직접적으로 자연스럽게 유입.유출되는 단어가 많아지고 있다. 한국어 중 외래어는 차용한 외국어에 따라 수많은 외국어가 있는데 그 중에서 미국을 통해 직접 들어오는 외래어 의 사용이 늘고 있다는 연구가 있었다. 또, 한국어에 관심을 가지는 외국인들도 많이 생기는 가운데 한국어를 로마자로 표기하는 것이 필요하다. 한국과 베트남은 본격적으로 외교 관계를 수립한 1992 년 이래 다양한 교류 활동을 펼쳐왔고 1994 년부터 베트남 하노이국립대학교 외국어대학은 한국어를 도입하고 교육하기 시작하였다. 하노이국립대학교 외국어대학 한국어 및 한국문화 학부 학생들이 한국어를 베트남어로 또는 영어나 베트남어를 한글로 표현하는 과정에 많은 어려움을 겪고 있는 사실을 파악하고 결과 많은 오류를 범하는 것도 깨닫게 되었다. 그러므로 한국어 학습자를 위한 학생들이 외래어·로마자 표기에 자주 나타난 오류에 대한 연구가 필요하다고 생각한다. 본 논문에서 학생들이 자주 범하는 오류 양상에 초점을 맞춰서 연구를 진행하고 개선 방안도 같이 지시하고자 한다. 간략하게 요약하면 본 논문에서 제시하는 내용은 다음과 같다 = Các lỗi sai thường gặp trong cách biểu thị Tiếng ...