Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • DT_00580.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thu (2006)

 • Trình bày những cơ sở xác lập hệ thống giá trị đạo đức truyền thống Nhật Bản thể hiện qua Kotowaza (tục ngữ): điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội. Nghiên cứu hệ thống giá trị đạo đức truyền thống Nhật Bản qua tinh thần võ sĩ - cốt cách dân tộc, sức mạnh của ý chí, bản lĩnh trong cuộc sống, tinh thần ham học; đặc biệt chú trọng giáo dục nhân cách con người thể hiện ở việc đề cao tình cảm gia đình và giáo dục nhân cách con người của xã hội. Qua đó thấy được ý thức bảo vệ những giá trị truyền thống và kết hợp truyền thống gắn với hiện đại trong văn hoá Nhật Bản; đồng thời nêu lên những điểm tương đồng và khác biệt trong văn hoá truyền thống giữa Nhật Bản và Việt Nam

 • V_L2_00573.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thu (2005)

 • Trình bày khái quát về kotowaza và văn hoá ứng xử của Nhật Bản qua việc đối chứng với tục ngữ Việt Nam.Trình bày một cách có hệ thống và chi tiết về nội dụng văn hoá ứng xử trong tục ngữ Nhật Bản có so sánh với văn hoá ứng xử trong tục ngữ dân tộc Việt, từ đó chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa văn hoá dân gian hai nước

 • V_L2_00573_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thu;  Advisor: Lê, Chí Quế, Người hướng dẫn (2005)

 • Luận án TS. Văn học dân gian -- Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 173 tr. + Đĩa CD- Rom; Tóm tắt; Trình bày khái quát về kotowaza và văn hoá ứng xử của Nhật Bản qua việc đối chứng với tục ngữ Việt Nam.Trình bày một cách có hệ thống và chi tiết về nội dụng văn hoá ứng xử trong tục ngữ Nhật Bản có so sánh với văn hoá ứng xử trong tục ngữ dân tộc Việt, từ (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hồng Thu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • DT_00580.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thu (2006)

 • Trình bày những cơ sở xác lập hệ thống giá trị đạo đức truyền thống Nhật Bản thể hiện qua Kotowaza (tục ngữ): điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội. Nghiên cứu hệ thống giá trị đạo đức truyền thống Nhật Bản qua tinh thần võ sĩ - cốt cách dân tộc, sức mạnh của ý chí, bản lĩnh trong cuộc sống, tinh thần ham học; đặc biệt chú trọng giáo dục nhân cách con người thể hiện ở việc đề cao tình cảm gia đình và giáo dục nhân cách con người của xã hội. Qua đó thấy được ý thức bảo vệ những giá trị truyền thống và kết hợp truyền thống gắn với hiện đại trong văn hoá Nhật Bản; đồng thời nêu lên những điểm tương đồng và khác biệt trong văn hoá truyền thống giữa Nhật Bản và Việt Nam

 • V_L2_00573.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thu (2005)

 • Trình bày khái quát về kotowaza và văn hoá ứng xử của Nhật Bản qua việc đối chứng với tục ngữ Việt Nam.Trình bày một cách có hệ thống và chi tiết về nội dụng văn hoá ứng xử trong tục ngữ Nhật Bản có so sánh với văn hoá ứng xử trong tục ngữ dân tộc Việt, từ đó chỉ ra những điểm giống nhau và khác nhau giữa văn hoá dân gian hai nước

 • V_L2_00573_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thu;  Advisor: Lê, Chí Quế, Người hướng dẫn (2005)

 • Luận án TS. Văn học dân gian -- Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005; 173 tr. + Đĩa CD- Rom; Tóm tắt; Trình bày khái quát về kotowaza và văn hoá ứng xử của Nhật Bản qua việc đối chứng với tục ngữ Việt Nam.Trình bày một cách có hệ thống và chi tiết về nội dụng văn hoá ứng xử trong tục ngữ Nhật Bản có so sánh với văn hoá ứng xử trong tục ngữ dân tộc Việt, từ (...); Electronic Resources