Browsing by Author Nguyễn, Thị Hợi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 02050000104.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hợi;  Advisor: Lý, Hoài Thu (2020-03-26)

  • Chương 1: Bản sắc cái tôi trữ tình trong thơ Tế Hanh. Chương 2: Những nguồn cảm hứng lớn trong thơ Tế Hanh. Chương 3: Nghệ thuật biểu hiện.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hợi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • 02050000104.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hợi;  Advisor: Lý, Hoài Thu (2020-03-26)

  • Chương 1: Bản sắc cái tôi trữ tình trong thơ Tế Hanh. Chương 2: Những nguồn cảm hứng lớn trong thơ Tế Hanh. Chương 3: Nghệ thuật biểu hiện.