Browsing by Author Nguyễn, Thị Hoàng Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 02050001316_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Lý, Hoài Thu , người hướng dẫn (2012)

 • 98 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tập trung phân tích tính hiện thực của Bộ tiểu thuyết tình báo Ông Cố vấn" trong bối cảnh tiểu thuyết chiến tranh Cách mạng Việt Nam, qua đó khẳng định vị trí không thể thay thế của tiểu thuyết Ông cố vấn trong nền văn học Việt Nam. Nghiên cứu về thể loại (...)"; Electronic Resources

 • 20201110152147.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2016)

 • Quan hệ nhân quả là một trong những quan hệ có tính nguyên lý trong sự vận hành của Vũ trụ. Trong triết học, vũ trụ không khác gì hơn là một chuỗi các sự kiện tuần tự diễn ra theo luật nhân – quả: mỗi sự việc xảy ra sẽ có một sự việc khác theo, hệ quả tùy thuộc vào nguyên nhân ban đầu của hành động. Quan hệ nhân quả chi phối, giải thích mọi hiện tượng không chỉ trong thế giới vật chất mà cả trong thế giới tinh thần, phi hiện thực. Trong ngôn ngữ, mối quan hệ đó được phản ánh ở cấu trúc kết quả, dưới hình thức ngôn ngữ khác nhau. Do đó nếu giải thích được bản chất ngữ nghĩa – ngữ pháp của cấu trúc kết quả thì sẽ giải thích được một trong những vấn đề quan trọng của cấu trúc câu.

 • 17-Nguyen Thi Hoang Yen-Hien format.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2015)

 • Cet étude s’inscrit dans le cadre général d’une meilleure compréhension du concept de la qualité de service dans le contexte des universités vietnamiennes. Elle propose une démarche de mesure de la qualité du service d’enseignement supérieur fourni par les universités au Vietnam. D’abord, une étude exploratoire a été réalisé. Celle-ci a permis de générer un ensemble d’items. La liste d’items obtenue a fait l’objet d’un questionnaire qui est ensuite administré auprès de 675 étudiants d’une université vietnamienne pour but de déterminer les dimensions permettant de mieux caractériser la qualité du service d’enseignement supérieur dans ce contexte. Les résultats obtenus p...

 • KY-45.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2011)

 • Có rất nhiều giáo trình, các bài báo cáo, nghiên cứu khoa học về phương pháp dạy nghe cho người học ngoại ngữ trong các ngoại ngữ mạnh như tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật,... Đối với việc dạy Tiếng Việt như một ngoại ngữ, gần đây có một số bài viết trong các kỷ yếu hội thảo khoa học hay rải rác trên các tạp chí ngôn ngữ chuyên ngành, nhưng thường chỉ đề cập đến các thao tác mà giáo viên thực hiện cho một bài dạy nghe trên lớp (Nguyễn Thanh Phong, 2003) mà chưa đề cập đến phần tâm lý của người học lẫn người dạy, cũng như chú trọng đến các cách tương tác, hồi đáp đa dạng cho một bài dạy nghe, cách thiết kế một bài giảng. Bài viết này là một tập hợp những kiến thức về phương pháp dạy ng...

 • 01050003923.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệp (2018)

 • Kết quả Luận văn đã: - Đã nghiên cứu và nắm bắt được phương pháp hiệu chỉnh sai số theo khoảng phân vị (Quantile mapping). - Đã thực hiện được hiệu chỉnh nhiệt độ và số ngày nắng nóng thời kỳ cơ sở (1986-2005) đối với kết quả một số mô hình chi tiết hóa động lực đã và đang được áp dụng trong nghiên cứu biến đổi khí hâu, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam. - Đã dự tính và đưa ra nhận định về mức độ biến đổi số ngày nắng nóng của từng phương án mô hình cho các thời kỳ cho các giai đoạn khác nhau của thế kỷ 21 so với thời kỳ cơ sở (1986-2005) theo kịch bản nồng độ khí nhà kính trung bình thấp RCP4.5 và cao RCP8.5. - Đã dự tính và đưa ra nhận định b...

 • 00050010934.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Trần, Thị Thúy Quỳnh; Trần, Đức Tân (2020)

 • Siêu âm sóng biến dạng là kỹ thuật mới trong ngành siêu âm, giúp xác định độ cứng và độ đàn hồi của cơ quan, tổn thương. Phương pháp siêu âm sóng biến dạng nâng độ đặc hiệu của chẩn đoán, giúp cho thu hẹp chỉ định sinh thiết mà không bỏ sót tổn thương. Tuy nhiên quá trình tạo ảnh siêu âm sóng biến dạng luôn chịu ảnh hưởng của nhiễu Gaussian và hiện tượng phản xạ làm giảm chất lượng hình ảnh do đó đề tài đề xuất “Nghiên cứu tạo ảnh siêu âm sóng biến dạng trong môi trường có nhiễu” nhằm cao chất lượng hình ảnh siêu âm qua đó góp phần giúp bác sĩ đưa ra những chẩn đoán chính xác hơn.

 • 02050005926.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Đinh, Khắc Thuân (2019)

 • Hệ thống hóa các nguồn tài liệu tục lệ, khảo sát sự phân bố văn bản tục lệ Hán Nôm huyện Từ Liêm theo thời gian và không gian, giới thiệu nội dung văn bản tục lệ ở từng giai đoạn. Nghiên cứu đặc điểm văn bản tục lệ, việc sửa đổi, bổ sung tục lệ và đặc trưng nghề nghiệp được phản ánh trong văn bản tục lệ. Nghiên cứu nội dung văn bản tục lệ như tục lệ phản ánh phong tục, tập quán làng xã. Nêu ra giá trị "chỉnh đốn phong tục" của văn bản tục lệ, tìm hiểu tục lệ trong đời sống làng xã xưa, nhằm kế thừa giá trị tốt đẹp của tục lệ xưa trong việc xây dựng Quy ước văn hóa ngày nay.

 • 20201109084902.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2018)

 • Bài viết trình bày thuộc tính kết quả, vị trí và mối quan hệ của kết quả với vị từ chính, với các tham tố chính của câu là những yếu tố căn bản tạo nên hoặc thay đổi một cấu trúc kết quả. Tùy mục đích phát ngôn mà sự phân bố của các tham tố sẽ thay đổi. Các thành tố này đều liên quan đến hệ quả mà hành động thực hiện và mức độ chịu ảnh hưởng của vị ngữ kết quả tới cấu trúc câu như trong: Ngữ kết quả của Cấu trúc gây khiến kết quả từ vựng tính; Ngữ kết quả của Cấu trúc kết quả thiên bổ ngữ; Ngữ kết quả của Cấu trúc kết quả vị ngữ chuối; Ngữ kết quả của cấu trúc kết quả thiên chủ ngữ.

 • 02050002573.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Nguyễn, Thị Thoa (2014)

 • Tìm hiểu đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề chủ trương phổ biến nội dung thông tin tới công chúng. Điều tra xã hội học bằng bảng hỏi/ trưng cầu ý kiến công chúng Nghệ An đối với vấn đề nhu cầu tiếp nhận thông tin báo chí. Mẫu nghiên cứu được tiến hành trên 500 người (500 phiếu điều tra). Xác định những việc báo chí cần phải làm để đáp ứng được đầy đủ, nhanh chóng nhu cầu thông tin của công chúng. Đưa ra giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng thông tin trên báo chí, thoả mãn nhu cầu thông tin bạn đọc, bạn xem truyền hình.

 • KY_01988.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2001)

 • Cùng một thực tại đời sống, mỗi ngôn ngữ có cách diễn đạt khác nhau. Đối với người học ngoại ngữ, khi trường hợp nhữmg có thể diễn dịch từ nguồn nguồn ngữ sang ngôn ngữ đích theo kiểu đối kháng thì việc học không gặp nhiều khó khăn. Nhưng nếu gặp các trường hợp bởi vì các văn bản yếu tố hóa, lịch sử hoặc ngôn ngữ làm cho phân đoạn thực hiện khác xa nhau, như trường hợp bạn trong tiếng Anh và cả một đại chuỗi từ nhân xưng trong tiếng Việt như ông, bà, anh, chị, em, thầy, em, v.v ... thì công việc học trở nên khá phức tạp…

 • document(5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến; Nguyễn, Thị Thu Hương (2013)

 • Purpose: This paper aims to present a comparative analysis of Vietnam’s current policies and laws to support persons with disabilities (PWD) in education and the international legal framework, to identify the gaps in policies and practices in localities as well as making recommendations on the necessary conditions for effective education for people with disabilities in Vietnam; - Method: Two models of education under study, one inclusive method and one special method for the needed conditions and existing situations. Four factors were taken into account including governance/administration, human resources, financing and coordination. Data were collected through desk research, baseline...

 • KY-46.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2011)

 • Trong chương trình học của sinh viên nước ngoài hệ chính quy (học phần tự chọn) và học viên vãng lai ở trình độ nâng cao và hoàn thiện tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt cho người nước ngoài, Trường ĐHKHXH&NV TP. Hồ Chí Minh, từ nhiều năm nay, chúng tôi đã mạnh dạn chọn lọc, biên soạn và đưa vào giảng dạy một số tác phẩm truyện ngắn đương đại Việt Nam của các nhà văn nổi tiếng, với mục đích không chỉ nâng cao kĩ năng đọc hiểu của người học mà còn trao cho họ niềm tin rằng ở một trình độ nhất định, với một phương pháp học đúng, cùng sự nỗ lực của bản thân, họ hoàn toàn có thể thưởng thức được các tác phẩm văn học nguyên bản bằng tiếng Việt, từ đó có thể đi sâu vào nghiên cứu văn học n...

 • 02050003817.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2020-04-06)

 • Phân tích thực trạng việc trợ giúp trẻ khuyết tật tại trường mầm non hòa nhập, đề tài đề xuất biện pháp ứng dụng công tác xã hội nhóm trong việc trợ giúp trẻ khuyết tật học hòa nhập tại trường mầm non Thăng Long KidSmart nhằm hỗ trợ trẻ khuyết tật học hòa nhập tại trường mầm non. Kết quả đạt được của luận văn là đã tìm hiểu về thực trạng trẻ khuyết tật đang học tại trường mầm non, nêu ra được các đề xuất, biện pháp nhằm giúp đỡ trẻ khuyết tật học hòa nhập trong trường mầm non được tốt hơn trong đó có biện pháp ứng dụng công tác xã hội nhóm.

 • 00050007543.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoa, Thị Hường;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2016)

 • Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận: Dịch vụ và đắc điểm của dịch vụ; chất lượng dịch vụ và đo lường dịch vụ; mô hình servqual và áp dụng trong đo lường chất lượng dịch vụ. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu sơ bộ; nghiên cứu chính thức. Chương 3. Kết quả nghiên cứu về chất lượng thu gom rác thải sinh hoạt tại xí nghiệp môi trường đô thị huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội. Chương 4. Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ gom rác thải sinh hoạt tại xí nghiệp môi trường đo thị huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội

 • KY_01128.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hê; Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2013)

 • Bài viết tập trung vào việc tìm hiểu những cách biểu đạt sự tri nhận bằng các giác quan trong tiếng Việt dưới góc độ thực hành tiếng, hy vọng chỉ ra những điểm tương đồng và dị biệt qua mỗi cách biểu đạt, nhằm giúp học viên nước ngoài hiểu và dùng tiếng Việt chuẩn xác hơn

 • V_L0_01231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2006)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, thống nhất quan điểm về đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Nêu thực trạng và kết quả đấu tranh phòng chống các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp từ năm 2000 đến năm 2005. Nghiên cứu và tìm hiểu quy luật vận động nội tại và đưa ra một số giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, công tác cán bộ và hoạt động của cơ quan tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

Browsing by Author Nguyễn, Thị Hoàng Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 02050001316_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Lý, Hoài Thu , người hướng dẫn (2012)

 • 98 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tập trung phân tích tính hiện thực của Bộ tiểu thuyết tình báo Ông Cố vấn" trong bối cảnh tiểu thuyết chiến tranh Cách mạng Việt Nam, qua đó khẳng định vị trí không thể thay thế của tiểu thuyết Ông cố vấn trong nền văn học Việt Nam. Nghiên cứu về thể loại (...)"; Electronic Resources

 • 20201110152147.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2016)

 • Quan hệ nhân quả là một trong những quan hệ có tính nguyên lý trong sự vận hành của Vũ trụ. Trong triết học, vũ trụ không khác gì hơn là một chuỗi các sự kiện tuần tự diễn ra theo luật nhân – quả: mỗi sự việc xảy ra sẽ có một sự việc khác theo, hệ quả tùy thuộc vào nguyên nhân ban đầu của hành động. Quan hệ nhân quả chi phối, giải thích mọi hiện tượng không chỉ trong thế giới vật chất mà cả trong thế giới tinh thần, phi hiện thực. Trong ngôn ngữ, mối quan hệ đó được phản ánh ở cấu trúc kết quả, dưới hình thức ngôn ngữ khác nhau. Do đó nếu giải thích được bản chất ngữ nghĩa – ngữ pháp của cấu trúc kết quả thì sẽ giải thích được một trong những vấn đề quan trọng của cấu trúc câu.

 • 17-Nguyen Thi Hoang Yen-Hien format.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2015)

 • Cet étude s’inscrit dans le cadre général d’une meilleure compréhension du concept de la qualité de service dans le contexte des universités vietnamiennes. Elle propose une démarche de mesure de la qualité du service d’enseignement supérieur fourni par les universités au Vietnam. D’abord, une étude exploratoire a été réalisé. Celle-ci a permis de générer un ensemble d’items. La liste d’items obtenue a fait l’objet d’un questionnaire qui est ensuite administré auprès de 675 étudiants d’une université vietnamienne pour but de déterminer les dimensions permettant de mieux caractériser la qualité du service d’enseignement supérieur dans ce contexte. Les résultats obtenus p...

 • KY-45.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2011)

 • Có rất nhiều giáo trình, các bài báo cáo, nghiên cứu khoa học về phương pháp dạy nghe cho người học ngoại ngữ trong các ngoại ngữ mạnh như tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật,... Đối với việc dạy Tiếng Việt như một ngoại ngữ, gần đây có một số bài viết trong các kỷ yếu hội thảo khoa học hay rải rác trên các tạp chí ngôn ngữ chuyên ngành, nhưng thường chỉ đề cập đến các thao tác mà giáo viên thực hiện cho một bài dạy nghe trên lớp (Nguyễn Thanh Phong, 2003) mà chưa đề cập đến phần tâm lý của người học lẫn người dạy, cũng như chú trọng đến các cách tương tác, hồi đáp đa dạng cho một bài dạy nghe, cách thiết kế một bài giảng. Bài viết này là một tập hợp những kiến thức về phương pháp dạy ng...

 • 01050003923.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệp (2018)

 • Kết quả Luận văn đã: - Đã nghiên cứu và nắm bắt được phương pháp hiệu chỉnh sai số theo khoảng phân vị (Quantile mapping). - Đã thực hiện được hiệu chỉnh nhiệt độ và số ngày nắng nóng thời kỳ cơ sở (1986-2005) đối với kết quả một số mô hình chi tiết hóa động lực đã và đang được áp dụng trong nghiên cứu biến đổi khí hâu, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam. - Đã dự tính và đưa ra nhận định về mức độ biến đổi số ngày nắng nóng của từng phương án mô hình cho các thời kỳ cho các giai đoạn khác nhau của thế kỷ 21 so với thời kỳ cơ sở (1986-2005) theo kịch bản nồng độ khí nhà kính trung bình thấp RCP4.5 và cao RCP8.5. - Đã dự tính và đưa ra nhận định b...

 • 00050010934.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Trần, Thị Thúy Quỳnh; Trần, Đức Tân (2020)

 • Siêu âm sóng biến dạng là kỹ thuật mới trong ngành siêu âm, giúp xác định độ cứng và độ đàn hồi của cơ quan, tổn thương. Phương pháp siêu âm sóng biến dạng nâng độ đặc hiệu của chẩn đoán, giúp cho thu hẹp chỉ định sinh thiết mà không bỏ sót tổn thương. Tuy nhiên quá trình tạo ảnh siêu âm sóng biến dạng luôn chịu ảnh hưởng của nhiễu Gaussian và hiện tượng phản xạ làm giảm chất lượng hình ảnh do đó đề tài đề xuất “Nghiên cứu tạo ảnh siêu âm sóng biến dạng trong môi trường có nhiễu” nhằm cao chất lượng hình ảnh siêu âm qua đó góp phần giúp bác sĩ đưa ra những chẩn đoán chính xác hơn.

 • 02050005926.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Đinh, Khắc Thuân (2019)

 • Hệ thống hóa các nguồn tài liệu tục lệ, khảo sát sự phân bố văn bản tục lệ Hán Nôm huyện Từ Liêm theo thời gian và không gian, giới thiệu nội dung văn bản tục lệ ở từng giai đoạn. Nghiên cứu đặc điểm văn bản tục lệ, việc sửa đổi, bổ sung tục lệ và đặc trưng nghề nghiệp được phản ánh trong văn bản tục lệ. Nghiên cứu nội dung văn bản tục lệ như tục lệ phản ánh phong tục, tập quán làng xã. Nêu ra giá trị "chỉnh đốn phong tục" của văn bản tục lệ, tìm hiểu tục lệ trong đời sống làng xã xưa, nhằm kế thừa giá trị tốt đẹp của tục lệ xưa trong việc xây dựng Quy ước văn hóa ngày nay.

 • 20201109084902.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2018)

 • Bài viết trình bày thuộc tính kết quả, vị trí và mối quan hệ của kết quả với vị từ chính, với các tham tố chính của câu là những yếu tố căn bản tạo nên hoặc thay đổi một cấu trúc kết quả. Tùy mục đích phát ngôn mà sự phân bố của các tham tố sẽ thay đổi. Các thành tố này đều liên quan đến hệ quả mà hành động thực hiện và mức độ chịu ảnh hưởng của vị ngữ kết quả tới cấu trúc câu như trong: Ngữ kết quả của Cấu trúc gây khiến kết quả từ vựng tính; Ngữ kết quả của Cấu trúc kết quả thiên bổ ngữ; Ngữ kết quả của Cấu trúc kết quả vị ngữ chuối; Ngữ kết quả của cấu trúc kết quả thiên chủ ngữ.

 • 02050002573.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Nguyễn, Thị Thoa (2014)

 • Tìm hiểu đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề chủ trương phổ biến nội dung thông tin tới công chúng. Điều tra xã hội học bằng bảng hỏi/ trưng cầu ý kiến công chúng Nghệ An đối với vấn đề nhu cầu tiếp nhận thông tin báo chí. Mẫu nghiên cứu được tiến hành trên 500 người (500 phiếu điều tra). Xác định những việc báo chí cần phải làm để đáp ứng được đầy đủ, nhanh chóng nhu cầu thông tin của công chúng. Đưa ra giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng thông tin trên báo chí, thoả mãn nhu cầu thông tin bạn đọc, bạn xem truyền hình.

 • KY_01988.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2001)

 • Cùng một thực tại đời sống, mỗi ngôn ngữ có cách diễn đạt khác nhau. Đối với người học ngoại ngữ, khi trường hợp nhữmg có thể diễn dịch từ nguồn nguồn ngữ sang ngôn ngữ đích theo kiểu đối kháng thì việc học không gặp nhiều khó khăn. Nhưng nếu gặp các trường hợp bởi vì các văn bản yếu tố hóa, lịch sử hoặc ngôn ngữ làm cho phân đoạn thực hiện khác xa nhau, như trường hợp bạn trong tiếng Anh và cả một đại chuỗi từ nhân xưng trong tiếng Việt như ông, bà, anh, chị, em, thầy, em, v.v ... thì công việc học trở nên khá phức tạp…

 • document(5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến; Nguyễn, Thị Thu Hương (2013)

 • Purpose: This paper aims to present a comparative analysis of Vietnam’s current policies and laws to support persons with disabilities (PWD) in education and the international legal framework, to identify the gaps in policies and practices in localities as well as making recommendations on the necessary conditions for effective education for people with disabilities in Vietnam; - Method: Two models of education under study, one inclusive method and one special method for the needed conditions and existing situations. Four factors were taken into account including governance/administration, human resources, financing and coordination. Data were collected through desk research, baseline...

 • KY-46.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2011)

 • Trong chương trình học của sinh viên nước ngoài hệ chính quy (học phần tự chọn) và học viên vãng lai ở trình độ nâng cao và hoàn thiện tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt cho người nước ngoài, Trường ĐHKHXH&NV TP. Hồ Chí Minh, từ nhiều năm nay, chúng tôi đã mạnh dạn chọn lọc, biên soạn và đưa vào giảng dạy một số tác phẩm truyện ngắn đương đại Việt Nam của các nhà văn nổi tiếng, với mục đích không chỉ nâng cao kĩ năng đọc hiểu của người học mà còn trao cho họ niềm tin rằng ở một trình độ nhất định, với một phương pháp học đúng, cùng sự nỗ lực của bản thân, họ hoàn toàn có thể thưởng thức được các tác phẩm văn học nguyên bản bằng tiếng Việt, từ đó có thể đi sâu vào nghiên cứu văn học n...

 • 02050003817.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2020-04-06)

 • Phân tích thực trạng việc trợ giúp trẻ khuyết tật tại trường mầm non hòa nhập, đề tài đề xuất biện pháp ứng dụng công tác xã hội nhóm trong việc trợ giúp trẻ khuyết tật học hòa nhập tại trường mầm non Thăng Long KidSmart nhằm hỗ trợ trẻ khuyết tật học hòa nhập tại trường mầm non. Kết quả đạt được của luận văn là đã tìm hiểu về thực trạng trẻ khuyết tật đang học tại trường mầm non, nêu ra được các đề xuất, biện pháp nhằm giúp đỡ trẻ khuyết tật học hòa nhập trong trường mầm non được tốt hơn trong đó có biện pháp ứng dụng công tác xã hội nhóm.

 • 00050007543.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoa, Thị Hường;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2016)

 • Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận: Dịch vụ và đắc điểm của dịch vụ; chất lượng dịch vụ và đo lường dịch vụ; mô hình servqual và áp dụng trong đo lường chất lượng dịch vụ. Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu sơ bộ; nghiên cứu chính thức. Chương 3. Kết quả nghiên cứu về chất lượng thu gom rác thải sinh hoạt tại xí nghiệp môi trường đô thị huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội. Chương 4. Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ gom rác thải sinh hoạt tại xí nghiệp môi trường đo thị huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội

 • KY_01128.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Hê; Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2013)

 • Bài viết tập trung vào việc tìm hiểu những cách biểu đạt sự tri nhận bằng các giác quan trong tiếng Việt dưới góc độ thực hành tiếng, hy vọng chỉ ra những điểm tương đồng và dị biệt qua mỗi cách biểu đạt, nhằm giúp học viên nước ngoài hiểu và dùng tiếng Việt chuẩn xác hơn

 • V_L0_01231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2006)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, thống nhất quan điểm về đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Nêu thực trạng và kết quả đấu tranh phòng chống các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp từ năm 2000 đến năm 2005. Nghiên cứu và tìm hiểu quy luật vận động nội tại và đưa ra một số giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, công tác cán bộ và hoạt động của cơ quan tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp