Browsing by Author Nguyễn, Thị Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 74
 • 01050004273.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Trịnh, Thị Loan (2018)

 • Chế tạo các hạt nano TiO2 pha tạp chất Fe3+ với các nồng độ khác nhau (từ 0 %mol đến 25 %mol) bằng phương pháp thủy phân kết hợp thủy nhiệt. Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện chế tạo mẫu, nồng độ tạp chất Fe3+ lên cấu trúc pha, tinh thể của vật liệu TiO2 thông qua giản đồ nhiễu xạ tia X và phổ tán xạ Raman. Xác định các nguyên tố hóa học của mẫu thông qua phổ tán sắc năng lượng EDS. Xác định hình thái học và kích thước của các mẫu chế tạo thông qua ảnh TEM. Khảo sát tính chất hấp thụ và huỳnh quang của các mẫu tổng hợp thông qua các phép đo phổ phản xạ khuếch tán và phổ huỳnh quang.

 • 01050003652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Vân Anh (2017)

 • Tách chiết DNA từ các mẫu mô FFPE có vai trò quan trọng trong chẩn đoán phát hiện sớm ung thư bằng các kỹ thuật sinh học phân tử. Việc tách chiết DNA từ các mẫu này gặp nhiều thách thức do DNA trong các tiêu bản cố định mẫu mô ung thư bị đứt gãy và tạo liên kết chéo, có hàm lượng rất thấp. Trong quá trình tối ưu và so sánh kit, thay vì sử dụng luôn tiêu bản mô FFPE UTVH với lượng mẫu hạn chế (chỉ đủ cho lặp lại 3-5 lần thí nghiệm), chúng tôi sử dụng các khối mô ung thư đại trực tràng (UTDTT) với lượng mẫu dồi dào hơn, đủ cho việc lặp lại thí nghiệm tối thiểu 9 lần (3 loại đệm x 3 lần lặp; 3 loại hạt x 3 lần lặp) trên mỗi mẫu nghiên cứu. Bước đầu, chúng tôi tối ưu và lựa chọn bộ đệm L...

 • Vietnam Public Expenditure Review in the Period of 2007-2017 and Some Recommendations.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Lịch; Nguyễn, Thị Huyền (2018)

 • Bài viết tìm hiểu thực trạng chi ngân sách nhà nước (NSNN) của Việt Nam trong giai đoạn 2007-2017. Kết quả cho thấy quy mô chi NSNN tăng liên tục trong 10 năm qua, tuy nhiên, tốc độ tăng chi NSNN có xu hướng giảm. Bội chi ngân sách và tình trạng nợ công so với GDP liên tục duy trì ở mức cao. Số liệu phân tích cũng chỉ ra tỷ trọng chi thường xuyên có xu hướng tăng và tỷ trọng chi đầu tư có xu hướng giảm trong tổng chi NSNN. Chi tiêu cho phát triển con người bao gồm chi cho lĩnh vực y tế, giáo dục và khoa học công nghệ có xu hướng tăng trong những năm gần đây.

 • 02050005051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền (2017)

 • Thứ nhất,áp dụng mô hình Khung ngôn ngữ ma trận, luận án cho thấy trong các ngôn phẩm chuyển mã, tiếng Việt là ngôn ngữ ma trận, tiếng Anh là ngôn ngữ nhúng. Các kết quả phân tích cho thấy:Trong số 964 phát ngôn trong 115 hội thoại, có 321 phát ngôn chỉ được tạo bởi tiếng Việt, 163 phát ngôn chỉ được tạo bởi tiếng Anh và 480 phát ngôn hỗn hợp. Phân loại 163 câu/phát ngôn theo cấu trúc và mục đích nói, luận án cho thấy, về mặt cấu trúc, các phát ngôn tiếng Anh chủ yếu được tạo bởi các câu đơn và câu đặc biệt. Theo mục đích nói, các phát ngôn tiếng Anh có mục đích tường thuật và nghi vấn chiếm tỉ lệ lớn, đặc biệt, các từ nghi vấn (what, why, how…) được sử dụng với tần suất lớn trong các...

 • V_L0_02366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền (2009)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trình bày khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK), đánh giá thực trạng hoạt động và năng lực cạnh tranh của ABBANK - làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và thách thức của ABBANK trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ sở phân tích những cam kết trong WTO của Việt Nam về lĩnh vực ngân hàng, những cơ hội, thách thức và triển vọng phát triển của ABBANK trong những năm tới, đưa ra một số giải pháp như: tăng cường tiềm lực tài chính; nâng cao năng lực công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn lực; nâng cao năng lực quản ...

 • Preparation of Rutin Phytosome Complex.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Khanh; Đoàn, Thị Phương; Nguyễn, Thị Huyền; Nguyễn, Thanh Hải; Vũ, Thị Thanh Hằng (2018)

 • Rutin là một chất flavonol glycosid, có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, chống huyết khối, chống ung thư, ức chế viêm và oxy hóa do tia cực tím gây ra. Sinh khả dụng đường uống của rutin rất thấp. Phytosome rutin là phức hợp của rutin và phospholipid có ưu điểm trong việc tăng sinh khả dụng đường uống và thẩm thấu qua da của rutin. Phytosome rutin được bào chế bằng phương pháp bốc hơi dung môi và phương pháp phun sấy, sử dụng phosphatidylcholin (PC) và cholesterol (CH). Các tính chất hóa lý của phytosome được đánh giá: kích thước tiểu phân (KTTP), chỉ số đa phân tán (PDI), thế Zeta, hiệu suất phytosome hóa, phân tích phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), phân tích nhiệt vi sai...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 74
 • 01050004273.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Trịnh, Thị Loan (2018)

 • Chế tạo các hạt nano TiO2 pha tạp chất Fe3+ với các nồng độ khác nhau (từ 0 %mol đến 25 %mol) bằng phương pháp thủy phân kết hợp thủy nhiệt. Khảo sát ảnh hưởng của điều kiện chế tạo mẫu, nồng độ tạp chất Fe3+ lên cấu trúc pha, tinh thể của vật liệu TiO2 thông qua giản đồ nhiễu xạ tia X và phổ tán xạ Raman. Xác định các nguyên tố hóa học của mẫu thông qua phổ tán sắc năng lượng EDS. Xác định hình thái học và kích thước của các mẫu chế tạo thông qua ảnh TEM. Khảo sát tính chất hấp thụ và huỳnh quang của các mẫu tổng hợp thông qua các phép đo phổ phản xạ khuếch tán và phổ huỳnh quang.

 • 01050003652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thị Vân Anh (2017)

 • Tách chiết DNA từ các mẫu mô FFPE có vai trò quan trọng trong chẩn đoán phát hiện sớm ung thư bằng các kỹ thuật sinh học phân tử. Việc tách chiết DNA từ các mẫu này gặp nhiều thách thức do DNA trong các tiêu bản cố định mẫu mô ung thư bị đứt gãy và tạo liên kết chéo, có hàm lượng rất thấp. Trong quá trình tối ưu và so sánh kit, thay vì sử dụng luôn tiêu bản mô FFPE UTVH với lượng mẫu hạn chế (chỉ đủ cho lặp lại 3-5 lần thí nghiệm), chúng tôi sử dụng các khối mô ung thư đại trực tràng (UTDTT) với lượng mẫu dồi dào hơn, đủ cho việc lặp lại thí nghiệm tối thiểu 9 lần (3 loại đệm x 3 lần lặp; 3 loại hạt x 3 lần lặp) trên mỗi mẫu nghiên cứu. Bước đầu, chúng tôi tối ưu và lựa chọn bộ đệm L...

 • Vietnam Public Expenditure Review in the Period of 2007-2017 and Some Recommendations.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Lịch; Nguyễn, Thị Huyền (2018)

 • Bài viết tìm hiểu thực trạng chi ngân sách nhà nước (NSNN) của Việt Nam trong giai đoạn 2007-2017. Kết quả cho thấy quy mô chi NSNN tăng liên tục trong 10 năm qua, tuy nhiên, tốc độ tăng chi NSNN có xu hướng giảm. Bội chi ngân sách và tình trạng nợ công so với GDP liên tục duy trì ở mức cao. Số liệu phân tích cũng chỉ ra tỷ trọng chi thường xuyên có xu hướng tăng và tỷ trọng chi đầu tư có xu hướng giảm trong tổng chi NSNN. Chi tiêu cho phát triển con người bao gồm chi cho lĩnh vực y tế, giáo dục và khoa học công nghệ có xu hướng tăng trong những năm gần đây.

 • 02050005051.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền (2017)

 • Thứ nhất,áp dụng mô hình Khung ngôn ngữ ma trận, luận án cho thấy trong các ngôn phẩm chuyển mã, tiếng Việt là ngôn ngữ ma trận, tiếng Anh là ngôn ngữ nhúng. Các kết quả phân tích cho thấy:Trong số 964 phát ngôn trong 115 hội thoại, có 321 phát ngôn chỉ được tạo bởi tiếng Việt, 163 phát ngôn chỉ được tạo bởi tiếng Anh và 480 phát ngôn hỗn hợp. Phân loại 163 câu/phát ngôn theo cấu trúc và mục đích nói, luận án cho thấy, về mặt cấu trúc, các phát ngôn tiếng Anh chủ yếu được tạo bởi các câu đơn và câu đặc biệt. Theo mục đích nói, các phát ngôn tiếng Anh có mục đích tường thuật và nghi vấn chiếm tỉ lệ lớn, đặc biệt, các từ nghi vấn (what, why, how…) được sử dụng với tần suất lớn trong các...

 • V_L0_02366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền (2009)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trình bày khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK), đánh giá thực trạng hoạt động và năng lực cạnh tranh của ABBANK - làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và thách thức của ABBANK trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ sở phân tích những cam kết trong WTO của Việt Nam về lĩnh vực ngân hàng, những cơ hội, thách thức và triển vọng phát triển của ABBANK trong những năm tới, đưa ra một số giải pháp như: tăng cường tiềm lực tài chính; nâng cao năng lực công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn lực; nâng cao năng lực quản ...

 • Preparation of Rutin Phytosome Complex.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Khanh; Đoàn, Thị Phương; Nguyễn, Thị Huyền; Nguyễn, Thanh Hải; Vũ, Thị Thanh Hằng (2018)

 • Rutin là một chất flavonol glycosid, có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, chống huyết khối, chống ung thư, ức chế viêm và oxy hóa do tia cực tím gây ra. Sinh khả dụng đường uống của rutin rất thấp. Phytosome rutin là phức hợp của rutin và phospholipid có ưu điểm trong việc tăng sinh khả dụng đường uống và thẩm thấu qua da của rutin. Phytosome rutin được bào chế bằng phương pháp bốc hơi dung môi và phương pháp phun sấy, sử dụng phosphatidylcholin (PC) và cholesterol (CH). Các tính chất hóa lý của phytosome được đánh giá: kích thước tiểu phân (KTTP), chỉ số đa phân tán (PDI), thế Zeta, hiệu suất phytosome hóa, phân tích phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), phân tích nhiệt vi sai...