Browsing by Author Nguyễn, Thị Khánh Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • V_L0_00634_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh, Người hướng dẫn (2005)

 • 76 tr. + Đĩa CD-ROM; Trình bày các hệ thức tuyến tính hoá cơ bản của lý thuyết đàn hồi có biến dạng ban đầu thuần nhất. Nghiên cứu bài toán truyền sóng hai thành phần dọc lớp trong môi trường vô hạn, phân lớp tuần hoàn, mỗi chu kỳ gồm N lớp vật liệu khác nhau không nén được có (...); Luận văn ThS Cơ học vật thể rắn 60.44.21 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • DT_00610.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Chí Vĩnh; Bùi, Thanh Tú; Nguyễn, Thị Khánh Linh (2006)

 • Nghiên cứu sóng mặt Rayleigh trong môi trường đàn hồi thẳng hướng nén được, có biến dạng trước. Sử dụng phương pháp hàm biến phức, tìm ra công thức vận tốc sóng Rayleigh trong môi trường đàn hồi đẳng hướng, nén được, có biến dạng. Giới thiệu phương pháp tìm các công thức xấp xỉ của sóng Rayleigh dựa trên nguyên lý bình phương tối thiểu. Sự phản xạ và khúc xạ của sóng đàn hồi SH đối với biên, biên phân chia có độ nhám cao, sử dụng phương pháp thuần nhất hóa, các hệ số phản xạ, khúc xạ của sóng SH

 • KL Nguyễn-Thị-Khánh-Linh QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Đỗ, Thị Minh Thảo (2019)

 • Hệ thống hóa các dữ liệu còn rời rạc, tiếp thu các nghiên cứu của các tiền bối đi trước nhằm hoàn thiện hơn những nghiên cứu về triều phục. Mô tả thực trạng, phân tích và đánh giá từ đó đưa ra biện pháp bảo tồn nét đẹp hoàng phục triều Nguyễn.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Lữ, Thị Mai Oanh (2022)

 • Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đã có tác động mạnh mẽ đến mọi đến mọi hoạt động của đời sống, kinh tế - xã hội, làm thay đổi nhận thức và phương pháp sản xuất, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Để tồn tại và phát triển, dù muốn hay không cũng phải có sự thay đổi này thật sự cần thiết. Đặc biệt, các trường đại học ở Việt Nam phải có những sự nỗ lực, cố gắng hết mình để bắt kịp tiến trình hiện đại hóa giáo dục. Bên cạnh hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập góp nâng cao hiệu quả chất lượng học tập, hội nhập và phát triển. Đầu tiên, phải kể đến trường...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Lữ, Thị Mai Oanh (2022)

 • Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đã có tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt động của đời sống, kinh tế - xã hội, làm thay đổi nhận thức và phương pháp sản xuất, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Để tồn tại và phát triển, dù muốn hay không cũng phải có sự thay đổi thật sự trong lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt, các trường đại học ở Việt Nam phải có những sự nỗ lực, cố gắng hết mình để bắt kịp tiến trình hiện đại hóa giáo dục. Bên cạnh hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, sự phát triển đa dạng của sinh viên bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng học tập, hội nhập và ph...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2022)

 • 汉越词是越南语中非常重要的一部分,但是因为很多人在翻译过程当中滥用 汉越音,因此现在社交网站上出现很多滥用汉越音的汉-越译文,这样不仅让 读者感到难懂,难受而且失落越南语之美。在本论文中,本人想深入分析这 种情况,从而帮助减少这种情况。 本论文主要包括 2 个章节 第一章主要讲了汉越词的理论,包括汉越词的起源、历史、类型,并分别指 出汉语和相应汉越词的一些区别、举例子。 在第二章中,我对滥用汉越音的情况进行分析 首先指出汉越词对翻译的积极与消极影响。然后,分析调查结果,然后把汉 语,汉越音、词,越南语放在一起然后进行分析,比较。

Browsing by Author Nguyễn, Thị Khánh Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • V_L0_00634_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Phạm, Chí Vĩnh, Người hướng dẫn (2005)

 • 76 tr. + Đĩa CD-ROM; Trình bày các hệ thức tuyến tính hoá cơ bản của lý thuyết đàn hồi có biến dạng ban đầu thuần nhất. Nghiên cứu bài toán truyền sóng hai thành phần dọc lớp trong môi trường vô hạn, phân lớp tuần hoàn, mỗi chu kỳ gồm N lớp vật liệu khác nhau không nén được có (...); Luận văn ThS Cơ học vật thể rắn 60.44.21 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • DT_00610.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Chí Vĩnh; Bùi, Thanh Tú; Nguyễn, Thị Khánh Linh (2006)

 • Nghiên cứu sóng mặt Rayleigh trong môi trường đàn hồi thẳng hướng nén được, có biến dạng trước. Sử dụng phương pháp hàm biến phức, tìm ra công thức vận tốc sóng Rayleigh trong môi trường đàn hồi đẳng hướng, nén được, có biến dạng. Giới thiệu phương pháp tìm các công thức xấp xỉ của sóng Rayleigh dựa trên nguyên lý bình phương tối thiểu. Sự phản xạ và khúc xạ của sóng đàn hồi SH đối với biên, biên phân chia có độ nhám cao, sử dụng phương pháp thuần nhất hóa, các hệ số phản xạ, khúc xạ của sóng SH

 • KL Nguyễn-Thị-Khánh-Linh QH-2015.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Đỗ, Thị Minh Thảo (2019)

 • Hệ thống hóa các dữ liệu còn rời rạc, tiếp thu các nghiên cứu của các tiền bối đi trước nhằm hoàn thiện hơn những nghiên cứu về triều phục. Mô tả thực trạng, phân tích và đánh giá từ đó đưa ra biện pháp bảo tồn nét đẹp hoàng phục triều Nguyễn.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Lữ, Thị Mai Oanh (2022)

 • Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đã có tác động mạnh mẽ đến mọi đến mọi hoạt động của đời sống, kinh tế - xã hội, làm thay đổi nhận thức và phương pháp sản xuất, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Để tồn tại và phát triển, dù muốn hay không cũng phải có sự thay đổi này thật sự cần thiết. Đặc biệt, các trường đại học ở Việt Nam phải có những sự nỗ lực, cố gắng hết mình để bắt kịp tiến trình hiện đại hóa giáo dục. Bên cạnh hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập góp nâng cao hiệu quả chất lượng học tập, hội nhập và phát triển. Đầu tiên, phải kể đến trường...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Lữ, Thị Mai Oanh (2022)

 • Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đã có tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt động của đời sống, kinh tế - xã hội, làm thay đổi nhận thức và phương pháp sản xuất, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Để tồn tại và phát triển, dù muốn hay không cũng phải có sự thay đổi thật sự trong lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt, các trường đại học ở Việt Nam phải có những sự nỗ lực, cố gắng hết mình để bắt kịp tiến trình hiện đại hóa giáo dục. Bên cạnh hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, sự phát triển đa dạng của sinh viên bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng học tập, hội nhập và ph...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2022)

 • 汉越词是越南语中非常重要的一部分,但是因为很多人在翻译过程当中滥用 汉越音,因此现在社交网站上出现很多滥用汉越音的汉-越译文,这样不仅让 读者感到难懂,难受而且失落越南语之美。在本论文中,本人想深入分析这 种情况,从而帮助减少这种情况。 本论文主要包括 2 个章节 第一章主要讲了汉越词的理论,包括汉越词的起源、历史、类型,并分别指 出汉语和相应汉越词的一些区别、举例子。 在第二章中,我对滥用汉越音的情况进行分析 首先指出汉越词对翻译的积极与消极影响。然后,分析调查结果,然后把汉 语,汉越音、词,越南语放在一起然后进行分析,比较。