Browsing by Author Nguyễn, Thị Kim Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37
 • V_L2_00580.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Bá Thành (2005)

 • Trên cơ sở tìm hiểu cái tôi trữ tình, luận văn đi sâu nghiên cứu những điểm nổi bật, đặc sắc của thơ Chế Lan Viên sau cách mạng 1945, đề cập đến một số phương diện nghệ thuật tiêu biểu làm bộc lộ rõ nét cái tôi trữ tình trong thơ Chế Lan Viên, chủ yếu là các tập thơ được xuất bản sau Cách mạng 1945

 • V_L2_01773.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2009)

 • Khái quát tình hình phát triển kinh tế biển Việt Nam trước khi đổi mới. Nghiên cứu những chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế biển qua các giai đoạn từ 1986 - 1996 và 1997 - 2007, làm rõ các bước phát triển và những thành tựu cụ thể qua mỗi giai đoạn khác nhau gắn liền với mỗi hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Phân tích những ưu điểm, hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng và những nguyên nhân của nó trong sự phát triển kinh tế biển, đồng thời đưa ra một số kinh nghiệm lịch sử nhằm phát huy hiệu quả phát triển kinh tế biển dưới chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước: cần thiết phải có một chiến lược toàn diện về biển; cần phải hạn chế tối đa những nguy cơ và t...

 • 02050000738.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2011)

 • Tìm hiểu vị trí, vai trò của nông dân Việt Nam thời thuộc địa. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và cuộc vân động nông dân từ năm 1930 đến năm 1954. Đánh giá hiệu quả cuộc vân động nông dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm 1930 đến năm 1954. Đưa ra phương hướng và biện pháp vận dộng nông dân trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • DT_00921.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Ngọc Ban; Nguyễn, Thị Kim Dung; Nguyễn, Văn Lâm (2009)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu và sản xuất Carrageenan trong nước và trên thế giới. Trình bày nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu: xác định độ cứng của tinh bột làm bún và của giò lụa; Các chỉ tiêu vi sinh; Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định; Phương pháp xác định khối lượng phân tử polymer; Phương pháp phổ xác định cấu trúc của polymer; Phương pháp xử lý số liệu. Qua kết quả thực nghiệm và thảo luận về: nghiên cứu sử dụng Carrgeenan làm chất phụ gia chế biến và bảo quản tinh bột làm bún; Nghiên cứu sử dụng Carrgeenan oligosaccharide làm chất phụ gia chế biến và bảo quản tinh bột làm bún; Nghiên cứu sử dụng Carrgeenan và Carrgeenan oligosaccharide làm chất phụ gia, chế biến bảo qu...

 • 02050000807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Văn Lưu (2011)

 • Hệ thống chọn lọc những vấn đề lý thuyết cơ bản về bản đồ tư duy trong quản trị nhân lực. Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị nhân lực tại công ty du lịch Newstar Tour, đánh giá những ưu nhược điểm và nguyên nhân của nó. Đề xuất giải pháp áp dụng bản đồ tư duy trong quản trị nhân lực trong Công ty du lịch Newstar Tour. Đưa ra các bản đồ tư duy mẫu cho hoạt động quản trị nhân lực của Công ty.

 • 01050004162.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Ngô, Thị Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Dung; Nguyễn, Thị Huệ. (2018)

 • Khảo sát, tối ưu hóa thiết bị HPLC cho phép phân tích 2,4-D trong nước. Tối ưu hóa quá trình xử lý xử lý mẫu 2,4-D. Phân tích xác định hàm lượng 2,4-D, xây dựng đường chuẩn, quy trình phân tích 2,4-D trong môi trường nước. Sử dụng vật liệu TiO2 để xử lý 2,4-D với mẫu nƣớc tự tạo có chứa 2,4-D trên hệ thử nghiệm đã chế tạo, đánh giá tính chất đặc trưng cấu trúc vật liệu. Đánh giá khả năng xử lý 2,4-D của hệ thử nghiệm trong các điều kiện khác nhau

Browsing by Author Nguyễn, Thị Kim Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37
 • V_L2_00580.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Bá Thành (2005)

 • Trên cơ sở tìm hiểu cái tôi trữ tình, luận văn đi sâu nghiên cứu những điểm nổi bật, đặc sắc của thơ Chế Lan Viên sau cách mạng 1945, đề cập đến một số phương diện nghệ thuật tiêu biểu làm bộc lộ rõ nét cái tôi trữ tình trong thơ Chế Lan Viên, chủ yếu là các tập thơ được xuất bản sau Cách mạng 1945

 • V_L2_01773.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2009)

 • Khái quát tình hình phát triển kinh tế biển Việt Nam trước khi đổi mới. Nghiên cứu những chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế biển qua các giai đoạn từ 1986 - 1996 và 1997 - 2007, làm rõ các bước phát triển và những thành tựu cụ thể qua mỗi giai đoạn khác nhau gắn liền với mỗi hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Phân tích những ưu điểm, hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng và những nguyên nhân của nó trong sự phát triển kinh tế biển, đồng thời đưa ra một số kinh nghiệm lịch sử nhằm phát huy hiệu quả phát triển kinh tế biển dưới chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước: cần thiết phải có một chiến lược toàn diện về biển; cần phải hạn chế tối đa những nguy cơ và t...

 • 02050000738.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Vũ, Quang Hiển (2011)

 • Tìm hiểu vị trí, vai trò của nông dân Việt Nam thời thuộc địa. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và cuộc vân động nông dân từ năm 1930 đến năm 1954. Đánh giá hiệu quả cuộc vân động nông dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm 1930 đến năm 1954. Đưa ra phương hướng và biện pháp vận dộng nông dân trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • DT_00921.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Ngọc Ban; Nguyễn, Thị Kim Dung; Nguyễn, Văn Lâm (2009)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu và sản xuất Carrageenan trong nước và trên thế giới. Trình bày nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu: xác định độ cứng của tinh bột làm bún và của giò lụa; Các chỉ tiêu vi sinh; Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định; Phương pháp xác định khối lượng phân tử polymer; Phương pháp phổ xác định cấu trúc của polymer; Phương pháp xử lý số liệu. Qua kết quả thực nghiệm và thảo luận về: nghiên cứu sử dụng Carrgeenan làm chất phụ gia chế biến và bảo quản tinh bột làm bún; Nghiên cứu sử dụng Carrgeenan oligosaccharide làm chất phụ gia chế biến và bảo quản tinh bột làm bún; Nghiên cứu sử dụng Carrgeenan và Carrgeenan oligosaccharide làm chất phụ gia, chế biến bảo qu...

 • 02050000807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung;  Advisor: Nguyễn, Văn Lưu (2011)

 • Hệ thống chọn lọc những vấn đề lý thuyết cơ bản về bản đồ tư duy trong quản trị nhân lực. Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị nhân lực tại công ty du lịch Newstar Tour, đánh giá những ưu nhược điểm và nguyên nhân của nó. Đề xuất giải pháp áp dụng bản đồ tư duy trong quản trị nhân lực trong Công ty du lịch Newstar Tour. Đưa ra các bản đồ tư duy mẫu cho hoạt động quản trị nhân lực của Công ty.

 • 01050004162.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Ngô, Thị Thu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Dung; Nguyễn, Thị Huệ. (2018)

 • Khảo sát, tối ưu hóa thiết bị HPLC cho phép phân tích 2,4-D trong nước. Tối ưu hóa quá trình xử lý xử lý mẫu 2,4-D. Phân tích xác định hàm lượng 2,4-D, xây dựng đường chuẩn, quy trình phân tích 2,4-D trong môi trường nước. Sử dụng vật liệu TiO2 để xử lý 2,4-D với mẫu nƣớc tự tạo có chứa 2,4-D trên hệ thử nghiệm đã chế tạo, đánh giá tính chất đặc trưng cấu trúc vật liệu. Đánh giá khả năng xử lý 2,4-D của hệ thử nghiệm trong các điều kiện khác nhau