Browsing by Author Nguyễn, Thị Lài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050001961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lài (2012)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa các Tòa án, ý nghĩa của việc phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa các Tòa án. Bên cạnh đó, cũng mở rộng phạm vi nghiên cứu về vấn đề này trong pháp luật tố tụng dân sự một số nước trên thế giới nhằm so sánh, tham khảo. Nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa các Tòa án, thực tiễn áp dụng chúng tại các Tòa án. Trên cơ sở tổng hợp kết quả nghiên cứu, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, từ đó đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thi ện pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay.

 • 00050001961_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lài;  Advisor: Trần, Anh Tuấn , người hướng dẫn (2012)

 • 84 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu những vấn đề lý luận về phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa các Tòa án, ý nghĩa của việc phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa các Tòa án. Bên cạnh đó, cũng mở rộng phạm vi nghiên cứu về vấn đề này trong pháp luật tố tụng dân sự một số n (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Thị Lài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050001961.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lài (2012)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa các Tòa án, ý nghĩa của việc phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa các Tòa án. Bên cạnh đó, cũng mở rộng phạm vi nghiên cứu về vấn đề này trong pháp luật tố tụng dân sự một số nước trên thế giới nhằm so sánh, tham khảo. Nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa các Tòa án, thực tiễn áp dụng chúng tại các Tòa án. Trên cơ sở tổng hợp kết quả nghiên cứu, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, từ đó đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thi ện pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay.

 • 00050001961_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lài;  Advisor: Trần, Anh Tuấn , người hướng dẫn (2012)

 • 84 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu những vấn đề lý luận về phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa các Tòa án, ý nghĩa của việc phân định thẩm quyền sơ thẩm dân sự giữa các Tòa án. Bên cạnh đó, cũng mở rộng phạm vi nghiên cứu về vấn đề này trong pháp luật tố tụng dân sự một số n (...); Electronic Resources