Browsing by Author Nguyễn, Thị Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43
 • Nguyễn Thị Lan.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan (2015)

 • + Luận văn đã tập trung làm rõ các vấn đề lý luận về án phí dân sự, luận giải rõ cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy định về mức án phí, người phải chịu án phí, các trường hợp miễn, không phải nộp án phí; khái quát được lịch sử hình thành các quy định về án phí dân sự trong pháp luật Việt Nam; + Luận văn đã phân tích làm rõ các quy định trong pháp luật hiện hành về án phí dân sự qua đó chỉ ra các điểm còn vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành; + Thông qua việc tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về án phí dân sự tại các Tòa án, luận văn đã nêu ra được những điểm còn vướng mắc khi áp dụng trên thực tế. Từ đó chỉ ra nguyên nhân và k...

 • 00050004917_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2014)

 • - Luận văn đã tập trung làm rõ các vấn đề lý luận về án phí dân sự, luận giải rõ cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy định về mức án phí, người phải chịu án phí, các trường hợp miễn, không phải nộp án phí; khái quát được lịch sử hình thành các quy định về án phí dân sự trong pháp luật Việt Nam; - Luận văn đã phân tích làm rõ các quy định trong pháp luật hiện hành về án phí dân sự qua đó chỉ ra các điểm còn vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành; - Thông qua việc tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về án phí dân sự tại các Tòa án, luận văn đã nêu ra được những điểm còn vướng mắc khi áp dụng trên thực tế. Từ đó chỉ ra nguyên nhân và k...

 • 00050008443.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan (2017)

 • Từ góc độ lý luận về luật hình sự, luận án đã: + Phân tích và làm sáng tỏ: khái niệm hôn nhân gia đình, khái niệm chế độ hôn nhân và gia đình, khái niệm các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, và cơ sở lý luận của việc quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong luật hình sự Việt Nam; + Phân tích và đánh giá về: các quy định của pháp luật Việt Nam về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong suốt quá trình lịch sử từ thời kỳ phong kiến đến nay để rút ra những giá trị cần tiếp tục kế thừa; các đặc dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo luật hình sự Việt Nam + Nghiên cứu so sánh các quy định của luật hình sự một số nước t...

 • 01050000187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Đỗ, Trung Tuấn , người hướng dẫn (2011)

 • 115 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Bảo đảm toán cho máy tính và hệ thống tính toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Chương 1: Tổng quan về XML và cơ sở dữ liệu quan hệ. Chương 2: Chuyển đổi giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và XML. Chương 3: Chương trình thử nghiệm: trình bày việc cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C# trong môi trường ASP.NET; Xây dựng chương trình ứng (...)

 • 00050006969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2015)

 • Phân tích thực trạng thực hiện nội dung quy chế thực hiện dân chủ ở cấp Xã và thực trạng các văn bản, quy định của quy chế thực hiện dân chủ ở cấp Xã. Từ đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định của quy chế thực hiện dân chủ ở cấp xã, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, các nhân trong việc thực hiện quy chế thực hiện dân chủ ở cấp Xã; đảm bảo quyền dân chủ của người dân được đảm bảo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả trong thực tế.

 • Research Synthesis of La3+ Doped TiO2 Nanoparticles by Hydrothermal Method, Study on Photocatalytic Activity of Decomposition of Methylene Blue under Ultraviolet Irradiation.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Minh Huệ; Nguyễn, Thị Tuyết Mai; Trần, Văn Châu; Trần, Thị Thu Huyền; Nguyễn, Thị Lan; Tạ, Ngọc Dũng; Huỳnh, Đăng Chính (2019)

 • Trong nghiên cứu này, với mục đích nâng cao hiệu quả xúc tác quang của TiO2, chúng tôi đã nghiên cứu tổng hợp vật liệu TiO2 pha tạp La3+ với các tỷ lệ pha tạp 1%, 2,5%, 5% (mol/mol so với Ti4+) bằng phương pháp thủy nhiệt. Nhiệt độ thủy nhiệt được khảo sát ở 180 oC trong 12 giờ. Các đặc trưng vật liệu đã được khảo sát bằng các phương pháp đo XRD, SEM, UV-Vis rắn. Kết quả cho thấy, các vật liệu tổng hợp được đều có kích thước hạt tinh thể nhỏ, mịn cỡ nano-mét (4,56,5 nm). Các mẫu TiO2 pha tạp bởi La3+ đã có sự chuyển dịch về phía bước sóng dài hơn ( 400500 nm) so với mẫu TiO2 không pha tạp ( 380 nm). Năng lượng vùng cấm quang Eg của các mẫu TiO2 pha tạp được giảm xuống tới 3,043...

 • Effect of Technological Factors on some Properties of Composite tube with Epoxy Resin K-153 Matrix.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Minh Huệ; Nguyễn, Thị Tuyết Mai; Trần, Văn Châu; Trần, Thị Thu Huyền; Nguyễn, Thị Lan; Tạ, Ngọc Dũng; Huỳnh, Đăng Chính (2019)

 • Trong nghiên cứu này, với mục đích nâng cao hiệu quả xúc tác quang của TiO2, chúng tôi đã nghiên cứu tổng hợp vật liệu TiO2 pha tạp La3+ với các tỷ lệ pha tạp 1%, 2,5%, 5% (mol/mol so với Ti4+) bằng phương pháp thủy nhiệt. Nhiệt độ thủy nhiệt được khảo sát ở 180 oC trong 12 giờ. Các đặc trưng vật liệu đã được khảo sát bằng các phương pháp đo XRD, SEM, UV-Vis rắn. Kết quả cho thấy, các vật liệu tổng hợp được đều có kích thước hạt tinh thể nhỏ, mịn cỡ nano-mét (4,56,5 nm). Các mẫu TiO2 pha tạp bởi La3+ đã có sự chuyển dịch về phía bước sóng dài hơn ( 400500 nm) so với mẫu TiO2 không pha tạp ( 380 nm). Năng lượng vùng cấm quang Eg của các mẫu TiO2 pha tạp được giảm xuống tới 3,043...

 • 01050001596_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Lê, Tuấn Tú (2014)

 • Công nghệ nano là một lĩnh vực vô cùng lớn của khoa học và công nghệ. Nó nghiên cứu cách thức tổng hợp, tính chất và ứng dụng của các loại cấu trúc và vật liệu với ít nhất một chiều có kích thước cỡ nano mét. Đặc biệt, tính chất vật lý và hóa học của vật liệu có thể cải thiện đáng kể hoặc biến đổi hoàn toàn khi kích thước của chúng giảm tới kích cỡ nano. Hiệu ứng của hiện tượng giam cầm lượng tử là một ví dụ. Quan trọng hơn nữa, sự xuất hiện của các khái niệm và những ứng dụng của công nghệ nano không chỉ giới hạn trong lĩnh vực khoa học vật lý mà còn có thể được ứng dụng trong lĩnh vực của khoa học cuộc sống và y học. Những vật liệu nano như hạt nano hay dây nano với cấu trúc cơ bản ...

 • 01050002249.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2015)

 • Nghiên cứu này đi sâu vào việc phân tích quy trình tuyển quặng nhằm nhận dạng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, giảm thiểu tổn thất tài nguyên và các tác động môi trường từ mỏ sắt Suối Láo và Tân Pheo. Mục tiêu nhằm giúp xi nghiệp nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu các tác động tiêu cực, các sự cố, tai nạn lao động, các tại biến môi trường, giảm thiểu lãng phí, tổn thất tài nguyên và vẫn đạt được mục tiêu phát triển kinh tế.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43
 • Nguyễn Thị Lan.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan (2015)

 • + Luận văn đã tập trung làm rõ các vấn đề lý luận về án phí dân sự, luận giải rõ cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy định về mức án phí, người phải chịu án phí, các trường hợp miễn, không phải nộp án phí; khái quát được lịch sử hình thành các quy định về án phí dân sự trong pháp luật Việt Nam; + Luận văn đã phân tích làm rõ các quy định trong pháp luật hiện hành về án phí dân sự qua đó chỉ ra các điểm còn vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành; + Thông qua việc tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về án phí dân sự tại các Tòa án, luận văn đã nêu ra được những điểm còn vướng mắc khi áp dụng trên thực tế. Từ đó chỉ ra nguyên nhân và k...

 • 00050004917_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2014)

 • - Luận văn đã tập trung làm rõ các vấn đề lý luận về án phí dân sự, luận giải rõ cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy định về mức án phí, người phải chịu án phí, các trường hợp miễn, không phải nộp án phí; khái quát được lịch sử hình thành các quy định về án phí dân sự trong pháp luật Việt Nam; - Luận văn đã phân tích làm rõ các quy định trong pháp luật hiện hành về án phí dân sự qua đó chỉ ra các điểm còn vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành; - Thông qua việc tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về án phí dân sự tại các Tòa án, luận văn đã nêu ra được những điểm còn vướng mắc khi áp dụng trên thực tế. Từ đó chỉ ra nguyên nhân và k...

 • 00050008443.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan (2017)

 • Từ góc độ lý luận về luật hình sự, luận án đã: + Phân tích và làm sáng tỏ: khái niệm hôn nhân gia đình, khái niệm chế độ hôn nhân và gia đình, khái niệm các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, và cơ sở lý luận của việc quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong luật hình sự Việt Nam; + Phân tích và đánh giá về: các quy định của pháp luật Việt Nam về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong suốt quá trình lịch sử từ thời kỳ phong kiến đến nay để rút ra những giá trị cần tiếp tục kế thừa; các đặc dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo luật hình sự Việt Nam + Nghiên cứu so sánh các quy định của luật hình sự một số nước t...

 • 01050000187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Đỗ, Trung Tuấn , người hướng dẫn (2011)

 • 115 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Bảo đảm toán cho máy tính và hệ thống tính toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Chương 1: Tổng quan về XML và cơ sở dữ liệu quan hệ. Chương 2: Chuyển đổi giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và XML. Chương 3: Chương trình thử nghiệm: trình bày việc cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C# trong môi trường ASP.NET; Xây dựng chương trình ứng (...)

 • 00050006969.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Bùi, Xuân Đức (2015)

 • Phân tích thực trạng thực hiện nội dung quy chế thực hiện dân chủ ở cấp Xã và thực trạng các văn bản, quy định của quy chế thực hiện dân chủ ở cấp Xã. Từ đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định của quy chế thực hiện dân chủ ở cấp xã, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, các nhân trong việc thực hiện quy chế thực hiện dân chủ ở cấp Xã; đảm bảo quyền dân chủ của người dân được đảm bảo thực hiện có hiệu lực, hiệu quả trong thực tế.

 • Research Synthesis of La3+ Doped TiO2 Nanoparticles by Hydrothermal Method, Study on Photocatalytic Activity of Decomposition of Methylene Blue under Ultraviolet Irradiation.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Minh Huệ; Nguyễn, Thị Tuyết Mai; Trần, Văn Châu; Trần, Thị Thu Huyền; Nguyễn, Thị Lan; Tạ, Ngọc Dũng; Huỳnh, Đăng Chính (2019)

 • Trong nghiên cứu này, với mục đích nâng cao hiệu quả xúc tác quang của TiO2, chúng tôi đã nghiên cứu tổng hợp vật liệu TiO2 pha tạp La3+ với các tỷ lệ pha tạp 1%, 2,5%, 5% (mol/mol so với Ti4+) bằng phương pháp thủy nhiệt. Nhiệt độ thủy nhiệt được khảo sát ở 180 oC trong 12 giờ. Các đặc trưng vật liệu đã được khảo sát bằng các phương pháp đo XRD, SEM, UV-Vis rắn. Kết quả cho thấy, các vật liệu tổng hợp được đều có kích thước hạt tinh thể nhỏ, mịn cỡ nano-mét (4,56,5 nm). Các mẫu TiO2 pha tạp bởi La3+ đã có sự chuyển dịch về phía bước sóng dài hơn ( 400500 nm) so với mẫu TiO2 không pha tạp ( 380 nm). Năng lượng vùng cấm quang Eg của các mẫu TiO2 pha tạp được giảm xuống tới 3,043...

 • Effect of Technological Factors on some Properties of Composite tube with Epoxy Resin K-153 Matrix.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Minh Huệ; Nguyễn, Thị Tuyết Mai; Trần, Văn Châu; Trần, Thị Thu Huyền; Nguyễn, Thị Lan; Tạ, Ngọc Dũng; Huỳnh, Đăng Chính (2019)

 • Trong nghiên cứu này, với mục đích nâng cao hiệu quả xúc tác quang của TiO2, chúng tôi đã nghiên cứu tổng hợp vật liệu TiO2 pha tạp La3+ với các tỷ lệ pha tạp 1%, 2,5%, 5% (mol/mol so với Ti4+) bằng phương pháp thủy nhiệt. Nhiệt độ thủy nhiệt được khảo sát ở 180 oC trong 12 giờ. Các đặc trưng vật liệu đã được khảo sát bằng các phương pháp đo XRD, SEM, UV-Vis rắn. Kết quả cho thấy, các vật liệu tổng hợp được đều có kích thước hạt tinh thể nhỏ, mịn cỡ nano-mét (4,56,5 nm). Các mẫu TiO2 pha tạp bởi La3+ đã có sự chuyển dịch về phía bước sóng dài hơn ( 400500 nm) so với mẫu TiO2 không pha tạp ( 380 nm). Năng lượng vùng cấm quang Eg của các mẫu TiO2 pha tạp được giảm xuống tới 3,043...

 • 01050001596_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Lê, Tuấn Tú (2014)

 • Công nghệ nano là một lĩnh vực vô cùng lớn của khoa học và công nghệ. Nó nghiên cứu cách thức tổng hợp, tính chất và ứng dụng của các loại cấu trúc và vật liệu với ít nhất một chiều có kích thước cỡ nano mét. Đặc biệt, tính chất vật lý và hóa học của vật liệu có thể cải thiện đáng kể hoặc biến đổi hoàn toàn khi kích thước của chúng giảm tới kích cỡ nano. Hiệu ứng của hiện tượng giam cầm lượng tử là một ví dụ. Quan trọng hơn nữa, sự xuất hiện của các khái niệm và những ứng dụng của công nghệ nano không chỉ giới hạn trong lĩnh vực khoa học vật lý mà còn có thể được ứng dụng trong lĩnh vực của khoa học cuộc sống và y học. Những vật liệu nano như hạt nano hay dây nano với cấu trúc cơ bản ...

 • 01050002249.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Đồng, Kim Loan (2015)

 • Nghiên cứu này đi sâu vào việc phân tích quy trình tuyển quặng nhằm nhận dạng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu, giảm thiểu tổn thất tài nguyên và các tác động môi trường từ mỏ sắt Suối Láo và Tân Pheo. Mục tiêu nhằm giúp xi nghiệp nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu các tác động tiêu cực, các sự cố, tai nạn lao động, các tại biến môi trường, giảm thiểu lãng phí, tổn thất tài nguyên và vẫn đạt được mục tiêu phát triển kinh tế.