Browsing by Author Nguyễn, Thị Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66
 • 04051001321.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Dương, Thu Mai (2016)

 • M.A. Thesis. English Teaching Methodology: 60 14 01 11 -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2016; This study examines how TED (Technology, Entertainment and Design) Talks, used as an extensive listening material, can affect HaUI English-major students‘ listening comprehension and explores their awareness of benefits and obstacles they may have during the project. This study also addresses key notions about listening, listening comprehension, extensive listening with TED Talks and then examined these issues in its merits and demerits. The quantitative and qualitative data analyses, based on the results of students‘ pre-and post...

 • Nguyễn Thị Lan.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan (2015)

 • + Luận văn đã tập trung làm rõ các vấn đề lý luận về án phí dân sự, luận giải rõ cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy định về mức án phí, người phải chịu án phí, các trường hợp miễn, không phải nộp án phí; khái quát được lịch sử hình thành các quy định về án phí dân sự trong pháp luật Việt Nam; + Luận văn đã phân tích làm rõ các quy định trong pháp luật hiện hành về án phí dân sự qua đó chỉ ra các điểm còn vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành; + Thông qua việc tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về án phí dân sự tại các Tòa án, luận văn đã nêu ra được những điểm còn vướng mắc khi áp dụng trên thực tế. Từ đó chỉ ra nguyên nhân và k...

 • 00050004917_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2014)

 • - Luận văn đã tập trung làm rõ các vấn đề lý luận về án phí dân sự, luận giải rõ cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy định về mức án phí, người phải chịu án phí, các trường hợp miễn, không phải nộp án phí; khái quát được lịch sử hình thành các quy định về án phí dân sự trong pháp luật Việt Nam; - Luận văn đã phân tích làm rõ các quy định trong pháp luật hiện hành về án phí dân sự qua đó chỉ ra các điểm còn vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành; - Thông qua việc tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về án phí dân sự tại các Tòa án, luận văn đã nêu ra được những điểm còn vướng mắc khi áp dụng trên thực tế. Từ đó chỉ ra nguyên nhân và k...

 • b8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan (2009)

 • Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 1999 xây dựng Điều 119 về tội buôn bán người với cấu thành tội phạm bao quát và chặt chẽ vừa đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa đáp ứng được yêu cầu về sự tương thích với pháp luật quốc tế trong tiến trình hội nhập của đất nước. Bên cạnh nhiều điểm tiến bộ đã đạt được thì Điều 119 về tội buôn bán người cũng có một số vấn đề cần cân nhắc mà tác giả nêu ra nhằm góp ý thêm cho Dự thảo.

 • 02050003760.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Bùi, Chí Trung (2015)

 • Với lĩnh vực truyền hình trả tiền, sự độc quyền đang diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức khác nhau. Phải nói rằng việc xuất hiện truyền hình trả tiền là điều đương nhiên, phù hợp với xu thế phát triển chung của thị trường, đem lại nguồn lực để tái sản xuất và nâng cao chất lượng chương trình,chất lượng thông tin phục vụ người xem. Tuy nhiên, quá trình cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền kinh doanh loại hình này đang nảy sinh những bất cập bởi sự xuất hiện của độc quyền bản quyền. Từ một sở hữu cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ đến quá trình trở thành một loại hàng hóa và vận động theo cơ chế thị trường, bản quyền truyền hình đã trở thành m...

 • 00050008443.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan (2017)

 • Từ góc độ lý luận về luật hình sự, luận án đã: + Phân tích và làm sáng tỏ: khái niệm hôn nhân gia đình, khái niệm chế độ hôn nhân và gia đình, khái niệm các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, và cơ sở lý luận của việc quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong luật hình sự Việt Nam; + Phân tích và đánh giá về: các quy định của pháp luật Việt Nam về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong suốt quá trình lịch sử từ thời kỳ phong kiến đến nay để rút ra những giá trị cần tiếp tục kế thừa; các đặc dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo luật hình sự Việt Nam + Nghiên cứu so sánh các quy định của luật hình sự một số nước t...

 • 01050000187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan; Đỗ, Trung Tuấn (2011)

 • Chương 1: Tổng quan về XML và cơ sở dữ liệu quan hệ. Chương 2: Chuyển đổi giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và XML. Chương 3: Chương trình thử nghiệm: trình bày việc cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C# trong môi trường ASP.NET; Xây dựng chương trình ứng dụng demo việc “Quản lý học viên” tại Trung tâm tin học ngoại ngữ Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định; Cài đặt thuật toán để chuyển đổi và tích hợp XML với CSDL của hệ thống thông tin “Quản lý học viên” tại Trung tâm tin học ngoại ngữ Trường Cao đẳng Côn g nghiệp Nam Định.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Đỗ, Trung Tuấn , người hướng dẫn (2011)

 • 107 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Bảo đảm toán cho máy tính và hệ thống tính toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Chương 1: Tổng quan về XML và cơ sở dữ liệu quan hệ. Chương 2: Chuyển đổi giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và XML. Chương 3: Chương trình thử nghiệm: trình bày việc cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C# trong môi trường ASP.NET; Xây dựng chương trình ứng (...)

 • 00060000064.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Chu, Thị Trang Vân; Nguyễn, Thị Lan; Trần, Thị Lâm Thi; Nguyễn, Văn Khánh; Trần, Thanh Ngọc; Nguyễn, Thị Hạ (2010)

 • Khái quát chung về tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Trình bày thực trạng tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thời gian qua và công tác phát hiện, xử lý. Đưa ra một số giải pháp nâng cao đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trong thời gian tới Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội (buôn bán phụ nữ trẻ em) BBPNTE: đặc điểm, dấu hiệu pháp lý đặc trưng và đường lối xử lý. Tình trạng tội phạm BBPNTE thời gian vừa qua (đặc biệt 5 năm gần đây): diễn biến, phương thức, thủ đoạn phạm tội, nguyên nhân, điều kiện phạm tội… Thực tiễn phát hiện, xử lý các tội phạm BBPNTE trong thời gian qua của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Các giải pháp lập pháp và các giải pháp...

 • 477-1-912-1-10-20160506.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm; Nguyễn, Thị Lan (2014)

 • Vấn đề giữ nguyên, giảm thiểu hay loại bỏ hình phạt tử hình ra khỏi hệ thống hình phạt trong pháp luật hình sự là một vấn đề vẫn được đề cập thường xuyên trên các diễn đàn khoa học cả trong và ngoài nước. Trước bối cảnh hội nhập quốc tế, ViệtNamcần tiếp tục hoàn thiện Bộ luật hình sự năm 1999 và cũng đang cân nhắc vấn đề liên quan đến loại hình phạt tước quyền sống của người phạm tội này. Bài viết tập trung nghiên cứu để đưa ra những luận cứ cho đề xuất giảm và tiến tới loại bỏ hình phạt tử hình ra khỏi hệ thống hình phạt trong Bộ luật hình sự ViệtNam

Browsing by Author Nguyễn, Thị Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66
 • 04051001321.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Dương, Thu Mai (2016)

 • M.A. Thesis. English Teaching Methodology: 60 14 01 11 -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2016; This study examines how TED (Technology, Entertainment and Design) Talks, used as an extensive listening material, can affect HaUI English-major students‘ listening comprehension and explores their awareness of benefits and obstacles they may have during the project. This study also addresses key notions about listening, listening comprehension, extensive listening with TED Talks and then examined these issues in its merits and demerits. The quantitative and qualitative data analyses, based on the results of students‘ pre-and post...

 • Nguyễn Thị Lan.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan (2015)

 • + Luận văn đã tập trung làm rõ các vấn đề lý luận về án phí dân sự, luận giải rõ cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy định về mức án phí, người phải chịu án phí, các trường hợp miễn, không phải nộp án phí; khái quát được lịch sử hình thành các quy định về án phí dân sự trong pháp luật Việt Nam; + Luận văn đã phân tích làm rõ các quy định trong pháp luật hiện hành về án phí dân sự qua đó chỉ ra các điểm còn vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành; + Thông qua việc tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về án phí dân sự tại các Tòa án, luận văn đã nêu ra được những điểm còn vướng mắc khi áp dụng trên thực tế. Từ đó chỉ ra nguyên nhân và k...

 • 00050004917_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2014)

 • - Luận văn đã tập trung làm rõ các vấn đề lý luận về án phí dân sự, luận giải rõ cơ sở khoa học của việc xây dựng các quy định về mức án phí, người phải chịu án phí, các trường hợp miễn, không phải nộp án phí; khái quát được lịch sử hình thành các quy định về án phí dân sự trong pháp luật Việt Nam; - Luận văn đã phân tích làm rõ các quy định trong pháp luật hiện hành về án phí dân sự qua đó chỉ ra các điểm còn vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật hiện hành; - Thông qua việc tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về án phí dân sự tại các Tòa án, luận văn đã nêu ra được những điểm còn vướng mắc khi áp dụng trên thực tế. Từ đó chỉ ra nguyên nhân và k...

 • b8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan (2009)

 • Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 1999 xây dựng Điều 119 về tội buôn bán người với cấu thành tội phạm bao quát và chặt chẽ vừa đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa đáp ứng được yêu cầu về sự tương thích với pháp luật quốc tế trong tiến trình hội nhập của đất nước. Bên cạnh nhiều điểm tiến bộ đã đạt được thì Điều 119 về tội buôn bán người cũng có một số vấn đề cần cân nhắc mà tác giả nêu ra nhằm góp ý thêm cho Dự thảo.

 • 02050003760.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Bùi, Chí Trung (2015)

 • Với lĩnh vực truyền hình trả tiền, sự độc quyền đang diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức khác nhau. Phải nói rằng việc xuất hiện truyền hình trả tiền là điều đương nhiên, phù hợp với xu thế phát triển chung của thị trường, đem lại nguồn lực để tái sản xuất và nâng cao chất lượng chương trình,chất lượng thông tin phục vụ người xem. Tuy nhiên, quá trình cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền kinh doanh loại hình này đang nảy sinh những bất cập bởi sự xuất hiện của độc quyền bản quyền. Từ một sở hữu cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ đến quá trình trở thành một loại hàng hóa và vận động theo cơ chế thị trường, bản quyền truyền hình đã trở thành m...

 • 00050008443.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan (2017)

 • Từ góc độ lý luận về luật hình sự, luận án đã: + Phân tích và làm sáng tỏ: khái niệm hôn nhân gia đình, khái niệm chế độ hôn nhân và gia đình, khái niệm các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, và cơ sở lý luận của việc quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong luật hình sự Việt Nam; + Phân tích và đánh giá về: các quy định của pháp luật Việt Nam về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong suốt quá trình lịch sử từ thời kỳ phong kiến đến nay để rút ra những giá trị cần tiếp tục kế thừa; các đặc dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo luật hình sự Việt Nam + Nghiên cứu so sánh các quy định của luật hình sự một số nước t...

 • 01050000187.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan; Đỗ, Trung Tuấn (2011)

 • Chương 1: Tổng quan về XML và cơ sở dữ liệu quan hệ. Chương 2: Chuyển đổi giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và XML. Chương 3: Chương trình thử nghiệm: trình bày việc cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C# trong môi trường ASP.NET; Xây dựng chương trình ứng dụng demo việc “Quản lý học viên” tại Trung tâm tin học ngoại ngữ Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định; Cài đặt thuật toán để chuyển đổi và tích hợp XML với CSDL của hệ thống thông tin “Quản lý học viên” tại Trung tâm tin học ngoại ngữ Trường Cao đẳng Côn g nghiệp Nam Định.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Đỗ, Trung Tuấn , người hướng dẫn (2011)

 • 107 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Bảo đảm toán cho máy tính và hệ thống tính toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Chương 1: Tổng quan về XML và cơ sở dữ liệu quan hệ. Chương 2: Chuyển đổi giữa cơ sở dữ liệu quan hệ và XML. Chương 3: Chương trình thử nghiệm: trình bày việc cài đặt thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C# trong môi trường ASP.NET; Xây dựng chương trình ứng (...)

 • 00060000064.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Chu, Thị Trang Vân; Nguyễn, Thị Lan; Trần, Thị Lâm Thi; Nguyễn, Văn Khánh; Trần, Thanh Ngọc; Nguyễn, Thị Hạ (2010)

 • Khái quát chung về tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Trình bày thực trạng tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thời gian qua và công tác phát hiện, xử lý. Đưa ra một số giải pháp nâng cao đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trong thời gian tới Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội (buôn bán phụ nữ trẻ em) BBPNTE: đặc điểm, dấu hiệu pháp lý đặc trưng và đường lối xử lý. Tình trạng tội phạm BBPNTE thời gian vừa qua (đặc biệt 5 năm gần đây): diễn biến, phương thức, thủ đoạn phạm tội, nguyên nhân, điều kiện phạm tội… Thực tiễn phát hiện, xử lý các tội phạm BBPNTE trong thời gian qua của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Các giải pháp lập pháp và các giải pháp...

 • 477-1-912-1-10-20160506.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm; Nguyễn, Thị Lan (2014)

 • Vấn đề giữ nguyên, giảm thiểu hay loại bỏ hình phạt tử hình ra khỏi hệ thống hình phạt trong pháp luật hình sự là một vấn đề vẫn được đề cập thường xuyên trên các diễn đàn khoa học cả trong và ngoài nước. Trước bối cảnh hội nhập quốc tế, ViệtNamcần tiếp tục hoàn thiện Bộ luật hình sự năm 1999 và cũng đang cân nhắc vấn đề liên quan đến loại hình phạt tước quyền sống của người phạm tội này. Bài viết tập trung nghiên cứu để đưa ra những luận cứ cho đề xuất giảm và tiến tới loại bỏ hình phạt tử hình ra khỏi hệ thống hình phạt trong Bộ luật hình sự ViệtNam