Browsing by Author Nguyễn, Thị Lan Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • KY_04224.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương (2002)

 • Được sự chỉ đạo về chuyên môn của Thư viện Tổng hợp tỉnh Hà Tây, sự quan tâm của lãnh đạo thị xã Sơn Tây, 2 năm qua (1999-2000) Thư viện thị xã Sơn Tây đã phát huy thành tích và những kinh nghiệm tốt của mình, khắc phục những khó khăn hạn chế, tổ chức hoạt động vì bạn đọc và đã đạt được những kết quả đáng kể.

 • 05050001822_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương;  Advisor: Nguyễn, Hùng Huy (2014)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc bồi dưỡng năng lực tự học. Khảo sát thực trạng việc sử dụng hệ thống BTHH bồi dưỡng năng lực tự học cho HS trong QTDH. Xây dựng mới hệ thống bài tập hóa học phù hợp với các mức độ của quá trình nhận thức và tư duy. Hệ thống câu hỏi và bài tập này khi sử dụng sẽ giúp cho HS lĩnh hội kiến thức vững chắc và vận dụng các kiến thức đó một cách chủ động, logic và linh hoạt. Hướng dẫn HS sử dụng HTBT đã xây dựng một cách hợp lý và hiệu quả. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá chất lượng, hiệu quả của HTBT đã xây dựng và các biện pháp đã đề xuất trong thực tế dạy học ởmột số trường phổ thông như THPT Phù Cừ, THPT Tiên Lữ.

 • 00050006652.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2015)

 • Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực lao động, đồng thời phân tích một cách có hệ thống và chi tiết những nội dung của Pháp luật về bồi thường thiệt hại ở Việt Nam hiện nay. Qua đó đánh giá thực trạng và đưa ra những biện pháp hoàn thiện cả về cơ sở pháp lý, thực tiễn áp dụng pháp luật động bồi thường thiệt hại trong lao động ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thanh Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Phương (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về: Khái niệm, cấu trúc, đặc trưng của tư duy phản biện(TDPB); Cách thức phát triển TDPB cho học sinh (HS) phổ thông. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về phát triển TDPB cho HS trong giảng dạy môn Toán ở trường trung học phổ thông (THPT). Xây dựng các biện pháp dạy học chủ đề “Tích phân” lớp 12 nhằm phát triển TDPB cho HS. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thảo Nhi;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Phương (2021)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về: dạy học tích hợp, dạy học liên môn; phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động dạy học. Nghiên cứu, tổng quan kinh nghiệm dạy học liên môn trên thế giới; và phân tích thực trạng dạy học liên môn trong môn Toán lớp 10 nói chung, dạy hàm số nói riêng ở Việt Nam. Xây dựng hình thức tổ chức các hoạt động dạy học liên môn trong chủ đề Hàm số. Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và tính hiệu quả của phương pháp và hình thức tổ chức dạy học liên môn chủ đề Hàm số ở trường phổ thông.

 • 02050005547.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương;  Advisor: Nguyễn, Đình Lê (2018)

 • - Luận án làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về thể chế chính trị dân chủ cộng hòa - Luận án làm rõ quá trình Hồ Chí Minh chỉ đạo xây dựng thể chế chính trị Việt Nam dân chủ cộng hòa từ năm 1945 đến năm 1969. - Luận án làm rõ giá trị của mô hình thể chế chính trị dân chủ cộng hòa được Hồ Chí Minh chọn lựa và chỉ đạo xây dựng ở Việt Nam. Từ đó liên hệ với việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

 • 01050001893.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương;  Advisor: Nguyễn Hữu Khả (2014)

 • Nghiên cứu ứng dụng thuật toán di truyền vận hành liên hồ chứa sông Ba mùa lũ, nhằm hạn chế tối đa ngập lụt cho khu vực hạ lưu. Tối ưu hóa vận hành liên hồ chứa sông Ba mùa lũ bằng thuật toán di truyền trong môi trường Matlab

 • TitleNhững biện pháp quản lý công tác tài chính của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương;  Advisor: Đặng, Quốc Bảo (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, bản chất về vấn đề tài chính trong giáo dục, nội dung quản lý tài chính của trường đại học, cao đẳng và yêu cầu quản lý tài chính của nhà trường. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính của trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội. Đề xuất một số biện pháp: nâng cao nhận thức về nội dung và nhiệm vụ của công tác quản lý tài chính cho cán bộ công nhân viên chức và giáo viên; tăng cường công tác kế hoạch hóa các nguồn thu; xây dựng và thực hiện "qui chế chi tiêu nội bộ" đảm bảo qui định của Nhà nước và phục vụ thiết thực cho mục tiêu đào tạo; thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, chấp hành ng...

 • V_L0_02742_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương;  Advisor: Đinh, Văn Thông (2010)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về du lịch, kinh tế du lịch và phát triển kinh tế du lịch. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế du lịch tỉnh Lào Cai trong thời gian qua, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Đưa ra quan điểm, định hướng và đề xuất một số giải pháp có khả năng thực thi nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế du lịchcủa tỉnh Lào Cai từ nay đến năm 2015 và những năm tiếp theo

 • 05050003919.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Lê Tùng Lâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Phương (2020)

 • Làm rõ các tính chất và biểu hiện đặc trưng của năng lực tính toán. Làm rõ sự cần thiết phải phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học đa thức lớp 7. Khai thác các bài toán theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học đa thức lớp 7. Qua đó, học sinh phát huy được khả năng sáng tạo, từ bài toán ban đầu, học sinh xây dựng được các bài toán tương tự, bài toán tổng quát hóa và bài toán đặc biệt hóa, phát huy khả năng giải quyết vấn đề bằng nhiều cách khác nhau và lựa chọn cách giải quyết tối ưu, rèn luyện cho học sinh khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết tối ưu, rèn luyện cho HS khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết mọi tình huống...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Phương (2020)

 • Nghiên cứu tổng quan: khái niệm và cấu trúc năng lực tự học; biểu hiện năng lực tự học; dạy học phát triển năng lực tự học. Tìm hiểu thực trạng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học môn Toán học lớp 9, nhất là phần đại số. Đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học phần đại số 9. Thực nghiệm sư phạm để thấy rõ tính khả thi của các biện pháp đề xuất

Browsing by Author Nguyễn, Thị Lan Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • KY_04224.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương (2002)

 • Được sự chỉ đạo về chuyên môn của Thư viện Tổng hợp tỉnh Hà Tây, sự quan tâm của lãnh đạo thị xã Sơn Tây, 2 năm qua (1999-2000) Thư viện thị xã Sơn Tây đã phát huy thành tích và những kinh nghiệm tốt của mình, khắc phục những khó khăn hạn chế, tổ chức hoạt động vì bạn đọc và đã đạt được những kết quả đáng kể.

 • 05050001822_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương;  Advisor: Nguyễn, Hùng Huy (2014)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc bồi dưỡng năng lực tự học. Khảo sát thực trạng việc sử dụng hệ thống BTHH bồi dưỡng năng lực tự học cho HS trong QTDH. Xây dựng mới hệ thống bài tập hóa học phù hợp với các mức độ của quá trình nhận thức và tư duy. Hệ thống câu hỏi và bài tập này khi sử dụng sẽ giúp cho HS lĩnh hội kiến thức vững chắc và vận dụng các kiến thức đó một cách chủ động, logic và linh hoạt. Hướng dẫn HS sử dụng HTBT đã xây dựng một cách hợp lý và hiệu quả. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá chất lượng, hiệu quả của HTBT đã xây dựng và các biện pháp đã đề xuất trong thực tế dạy học ởmột số trường phổ thông như THPT Phù Cừ, THPT Tiên Lữ.

 • 00050006652.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2015)

 • Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề lý luận về bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực lao động, đồng thời phân tích một cách có hệ thống và chi tiết những nội dung của Pháp luật về bồi thường thiệt hại ở Việt Nam hiện nay. Qua đó đánh giá thực trạng và đưa ra những biện pháp hoàn thiện cả về cơ sở pháp lý, thực tiễn áp dụng pháp luật động bồi thường thiệt hại trong lao động ở Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thanh Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Phương (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về: Khái niệm, cấu trúc, đặc trưng của tư duy phản biện(TDPB); Cách thức phát triển TDPB cho học sinh (HS) phổ thông. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về phát triển TDPB cho HS trong giảng dạy môn Toán ở trường trung học phổ thông (THPT). Xây dựng các biện pháp dạy học chủ đề “Tích phân” lớp 12 nhằm phát triển TDPB cho HS. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thảo Nhi;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Phương (2021)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về: dạy học tích hợp, dạy học liên môn; phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động dạy học. Nghiên cứu, tổng quan kinh nghiệm dạy học liên môn trên thế giới; và phân tích thực trạng dạy học liên môn trong môn Toán lớp 10 nói chung, dạy hàm số nói riêng ở Việt Nam. Xây dựng hình thức tổ chức các hoạt động dạy học liên môn trong chủ đề Hàm số. Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và tính hiệu quả của phương pháp và hình thức tổ chức dạy học liên môn chủ đề Hàm số ở trường phổ thông.

 • 02050005547.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương;  Advisor: Nguyễn, Đình Lê (2018)

 • - Luận án làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về thể chế chính trị dân chủ cộng hòa - Luận án làm rõ quá trình Hồ Chí Minh chỉ đạo xây dựng thể chế chính trị Việt Nam dân chủ cộng hòa từ năm 1945 đến năm 1969. - Luận án làm rõ giá trị của mô hình thể chế chính trị dân chủ cộng hòa được Hồ Chí Minh chọn lựa và chỉ đạo xây dựng ở Việt Nam. Từ đó liên hệ với việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

 • 01050001893.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương;  Advisor: Nguyễn Hữu Khả (2014)

 • Nghiên cứu ứng dụng thuật toán di truyền vận hành liên hồ chứa sông Ba mùa lũ, nhằm hạn chế tối đa ngập lụt cho khu vực hạ lưu. Tối ưu hóa vận hành liên hồ chứa sông Ba mùa lũ bằng thuật toán di truyền trong môi trường Matlab

 • TitleNhững biện pháp quản lý công tác tài chính của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương;  Advisor: Đặng, Quốc Bảo (2008)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, bản chất về vấn đề tài chính trong giáo dục, nội dung quản lý tài chính của trường đại học, cao đẳng và yêu cầu quản lý tài chính của nhà trường. Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính của trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội. Đề xuất một số biện pháp: nâng cao nhận thức về nội dung và nhiệm vụ của công tác quản lý tài chính cho cán bộ công nhân viên chức và giáo viên; tăng cường công tác kế hoạch hóa các nguồn thu; xây dựng và thực hiện "qui chế chi tiêu nội bộ" đảm bảo qui định của Nhà nước và phục vụ thiết thực cho mục tiêu đào tạo; thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, chấp hành ng...

 • V_L0_02742_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Phương;  Advisor: Đinh, Văn Thông (2010)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về du lịch, kinh tế du lịch và phát triển kinh tế du lịch. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế du lịch tỉnh Lào Cai trong thời gian qua, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. Đưa ra quan điểm, định hướng và đề xuất một số giải pháp có khả năng thực thi nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế du lịchcủa tỉnh Lào Cai từ nay đến năm 2015 và những năm tiếp theo

 • 05050003919.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Lê Tùng Lâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Phương (2020)

 • Làm rõ các tính chất và biểu hiện đặc trưng của năng lực tính toán. Làm rõ sự cần thiết phải phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học đa thức lớp 7. Khai thác các bài toán theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học đa thức lớp 7. Qua đó, học sinh phát huy được khả năng sáng tạo, từ bài toán ban đầu, học sinh xây dựng được các bài toán tương tự, bài toán tổng quát hóa và bài toán đặc biệt hóa, phát huy khả năng giải quyết vấn đề bằng nhiều cách khác nhau và lựa chọn cách giải quyết tối ưu, rèn luyện cho học sinh khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết tối ưu, rèn luyện cho HS khả năng sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết mọi tình huống...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Hồng Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Phương (2020)

 • Nghiên cứu tổng quan: khái niệm và cấu trúc năng lực tự học; biểu hiện năng lực tự học; dạy học phát triển năng lực tự học. Tìm hiểu thực trạng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học môn Toán học lớp 9, nhất là phần đại số. Đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học phần đại số 9. Thực nghiệm sư phạm để thấy rõ tính khả thi của các biện pháp đề xuất