Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 01050001000_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Đình Hiệu;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2012)

 • Trình bày về một số kiến thức cơ bản được sử dụng trong cấu trúc mạng logic markov và ứng dụng trong bài toán phân lớp liên quan tới lý thuyết đồ thị, logic và xác suất thống kê. Tìm hiểu các kiến thức về mạng Markov, mạng logic Markov và một số vấn đề về (...)

 • Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực quản lý và hướng gợi mở cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2018-05)

 • Dealing with the current status of training and development of managerial human resources, there are many shortcomings and negative impacts on the quality of human resources of enterprises in particular as well as the competitive advantages of domestic and foreign trade. In general, seriously considering the reality in order to overcome and quicky provide optimal solutions for SMEs is extremely urgent. To help improve this situation, a number of international experiences in managerial human resources training are given for us to seek and find suitable paths for Vietnam.

 • 01050002121-pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2014)

 • Logic vị từ cấp một và phép hợp nhất. Tính toán Lambda. Các thành phần cơ bản của lý thuyết biểu diễn diễn ngôn. Ngôn ngữ biểu diễn diễn ngôn cơ bản. Biểu diễn diễn ngôn với tham chiếu thời gian trong tiếng Việt.

 • 01050000498.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang; Nguyễn, Thị Minh Huyền (2012)

 • Trình bày tổng quan về bài toán gán nhãn từ loại, các tiếp cận để giải quyết bài toán gán nhãn từ loại, so sánh các tiếp cận, trình bày hiện trạng cùng các phương pháp đã được dùng để giải quyết bài toán gán nhãn từ loại cho tiếng Việt, khó khăn chưa khắc phục được. Trình bày các kiến thức toán học, các mô hình học máy được sử dụng trong luận văn. Trình bày một số phương pháp học máy không có hướng dẫn cho bài toán gán nhãn từ loại, để từ đó có thể xây dựng một quy trình giải quyết bài toán gán nhãn từ loại tiếng Việt theo cách tiếp cận này.

 • 01050002092.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hưng;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2014)

 • Chương 1: Kiến thức cơ sở:Trong chương này, luận văn giới thiệu các kiến thức cơ sở phục vụ cho công việc tích hợp thành phần ngữ nghĩa như văn phạm TAG, phân tích cú pháp tiếng việt, biểu diễn ngữ nghĩa bằng logic vị từ cấp một. Chương 2: Tích hợp ngữ nghĩa vào văn phạm TAG: Chương này nghiên cứu phương pháp xây dựng ngữnghĩa vào trong văn phạm TAG. Chương 3: Xây dựng văn phạm TAG có thành phần ngữ nghĩa cho tiếng Việt: Chương này nghiên cứu sử dụng công cụ TULIPA để tích hợp thành phần ngữ nghĩa vào văn phạm TAG, xây dựng văn phạm TAG có thành phần ngữ nghĩa cho tiếng Việt và đưa ra các kết quả thực nghiệm đối với một số câu tiếng Việt cụ thể.; Electronic Resources

 • 01050000499.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hoa; Nguyễn, Thị Minh Huyền (2012)

 • Chương 1: Giới thiệu về chương trình dịch. Chương 2: Phân tích từ vựng, cú pháp và ngữ nghĩa (ngôn ngữ và văn phạm hình thức; phân tích từ vựng; phân tích cú pháp; phân tích ngữ nghĩa). Chương 3: Các công cụ hỗ trợ xây dựng chương trình dịch (bộ sinh trình phân tích từ vựng FLEX, bộ sinh trình phân tích cú pháp BISON). Chương 4: Xây dựng chương trình dịch cho ngôn ngữ Minipas.

 • 01050004684.LA.Nguyễn Tiến Hà.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Tiến Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền; Nguyễn, Hữu Ngự (2020)

 • Trong thời gian gần đây, tình hình về bệnh dịch và sự xuất hiện các loại bệnh mới ngày một nhiều, dẫn đến nhu cầu tìm hiểu và tra cứu các văn bản thuộc miền y tế ngày càng cao. Do đó hệ dịch Anh-Việt có chất lượng trong lĩnh vực y tế để hỗ trợ nhu cầu này đang trở nên cần thiết. Vì vậy việc khai phá dữ liệu để xây dựng kho ngữ liệu song ngữ miền y tế cần được quan tâm. Từ những lý do nêu trên, luận án nghiên cứu xây dựng kho ngữ liệu song ngữ Việt-Anh theo miền cho các hệ thống dịch máy và miền dữ liệu được ưu tiên xây dựng là du lịch và y tế.

 • 01050003353.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hải;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2016)

 • Khảo sát các hướng nghiên cứu và các công trình sẵn có về gióng hàng văn bản song ngữ mức câu trên thế giới và Việt Nam. Xây dựng một kho ngữ liệu song ngữ Anh - Việt gióng hàng mức câu. Cải tiến công cụ gióng hàng văn bản song ngữ Anh - Việt.

 • 00050010943.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thế Hùng (2020)

 • Hệ thống hoá các vấn đề có liên quan đến phát triển hoạt đông cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại; Phân tích thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP Quân đội thông qua những số liệu liên quan trong giai đoạn 2017 – 2019; Đánh giá và chỉ ra được những hạn chế của ngân hàng ảnh hưởng đến quá trình phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp; Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển cho vay DNNVV tại Ngân hàng TMCP Quân đội trong thời gian tới...

 • 02050002478.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Huê;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2014)

 • Trình bày đặc trưng cú pháp và ngữ nghĩa của các loại vị từ, tức là mô tả các tri thức ngôn ngữ học. Nghiên cứu TAG cho phép tích hợp ngữ nghĩa. Bổ sung và biểu diễn ngữ nghĩa cho mô hình cú pháp TAG. Tìm hiểu về logic toán học và biểu diễn ngữ nghĩa của câu.

 • 661-Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Diệp; Nguyễn, Thanh Hiền; Đỗ, Thị Cẩm Thuý;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2017)

 • In this research study, we select the third and final year students of VNU-IS. Students in general and VNU-IS students in particular at these times should have the most attention to Career Preparation. This is understandable because they are entering the threshold of careers with immaturity and lack of experience, therefore, concerning about the challenges faced in such a new work environment are inevitable. This is the reason why they are the appropriate object for this research study. Along with Career Preparation, the students also need to understand career requirements and international labor standards in multicultural working environment in order to cultivate knowledge, personal...

 • 01050003168.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyên;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2016)

 • Luận văn tập trung vào xây dựng hệ thống phân tích cú pháp và tính toán ngữ nghĩa cho văn phạm TAG tiếng Việt sử dụng công cụ XMG và tupila. Văn phạm kết nối cây TAG là một trong các hệ hình thức đã được chỉ ra là thích hợp trong việc tính toán ngữ nghĩa dựa trên thành phần cú pháp.

 • 46.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2019)

 • Quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực (Competency - Based Human Resource Management) là cách tiếp cận quản lý thể hiện sự đáp ứng đối với những thay đổi về hiệu quả và văn hóa tổ chức đang diễn ra tại nhiều quốc gia phát triển, khởi đầu từ nước Anh, rồi lan rộng ra các quốc gia thuộc tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và nhiều nước đang phát triển. Bài viết này sẽ làm rõ khái niệm năng lực, việc ứng dụng trong thực tiễn quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó cho thấy, lấy năng lực làm trọng tâm trong công tác tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển, sử dụng, đánh giá, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nói chung và thu hút, trọng dụng người có tài năng nói riêng nhằm tạo...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 01050001000_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Đình Hiệu;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2012)

 • Trình bày về một số kiến thức cơ bản được sử dụng trong cấu trúc mạng logic markov và ứng dụng trong bài toán phân lớp liên quan tới lý thuyết đồ thị, logic và xác suất thống kê. Tìm hiểu các kiến thức về mạng Markov, mạng logic Markov và một số vấn đề về (...)

 • Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực quản lý và hướng gợi mở cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2018-05)

 • Dealing with the current status of training and development of managerial human resources, there are many shortcomings and negative impacts on the quality of human resources of enterprises in particular as well as the competitive advantages of domestic and foreign trade. In general, seriously considering the reality in order to overcome and quicky provide optimal solutions for SMEs is extremely urgent. To help improve this situation, a number of international experiences in managerial human resources training are given for us to seek and find suitable paths for Vietnam.

 • 01050002121-pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2014)

 • Logic vị từ cấp một và phép hợp nhất. Tính toán Lambda. Các thành phần cơ bản của lý thuyết biểu diễn diễn ngôn. Ngôn ngữ biểu diễn diễn ngôn cơ bản. Biểu diễn diễn ngôn với tham chiếu thời gian trong tiếng Việt.

 • 01050000498.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang; Nguyễn, Thị Minh Huyền (2012)

 • Trình bày tổng quan về bài toán gán nhãn từ loại, các tiếp cận để giải quyết bài toán gán nhãn từ loại, so sánh các tiếp cận, trình bày hiện trạng cùng các phương pháp đã được dùng để giải quyết bài toán gán nhãn từ loại cho tiếng Việt, khó khăn chưa khắc phục được. Trình bày các kiến thức toán học, các mô hình học máy được sử dụng trong luận văn. Trình bày một số phương pháp học máy không có hướng dẫn cho bài toán gán nhãn từ loại, để từ đó có thể xây dựng một quy trình giải quyết bài toán gán nhãn từ loại tiếng Việt theo cách tiếp cận này.

 • 01050002092.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hưng;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2014)

 • Chương 1: Kiến thức cơ sở:Trong chương này, luận văn giới thiệu các kiến thức cơ sở phục vụ cho công việc tích hợp thành phần ngữ nghĩa như văn phạm TAG, phân tích cú pháp tiếng việt, biểu diễn ngữ nghĩa bằng logic vị từ cấp một. Chương 2: Tích hợp ngữ nghĩa vào văn phạm TAG: Chương này nghiên cứu phương pháp xây dựng ngữnghĩa vào trong văn phạm TAG. Chương 3: Xây dựng văn phạm TAG có thành phần ngữ nghĩa cho tiếng Việt: Chương này nghiên cứu sử dụng công cụ TULIPA để tích hợp thành phần ngữ nghĩa vào văn phạm TAG, xây dựng văn phạm TAG có thành phần ngữ nghĩa cho tiếng Việt và đưa ra các kết quả thực nghiệm đối với một số câu tiếng Việt cụ thể.; Electronic Resources

 • 01050000499.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hoa; Nguyễn, Thị Minh Huyền (2012)

 • Chương 1: Giới thiệu về chương trình dịch. Chương 2: Phân tích từ vựng, cú pháp và ngữ nghĩa (ngôn ngữ và văn phạm hình thức; phân tích từ vựng; phân tích cú pháp; phân tích ngữ nghĩa). Chương 3: Các công cụ hỗ trợ xây dựng chương trình dịch (bộ sinh trình phân tích từ vựng FLEX, bộ sinh trình phân tích cú pháp BISON). Chương 4: Xây dựng chương trình dịch cho ngôn ngữ Minipas.

 • 01050004684.LA.Nguyễn Tiến Hà.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Tiến Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền; Nguyễn, Hữu Ngự (2020)

 • Trong thời gian gần đây, tình hình về bệnh dịch và sự xuất hiện các loại bệnh mới ngày một nhiều, dẫn đến nhu cầu tìm hiểu và tra cứu các văn bản thuộc miền y tế ngày càng cao. Do đó hệ dịch Anh-Việt có chất lượng trong lĩnh vực y tế để hỗ trợ nhu cầu này đang trở nên cần thiết. Vì vậy việc khai phá dữ liệu để xây dựng kho ngữ liệu song ngữ miền y tế cần được quan tâm. Từ những lý do nêu trên, luận án nghiên cứu xây dựng kho ngữ liệu song ngữ Việt-Anh theo miền cho các hệ thống dịch máy và miền dữ liệu được ưu tiên xây dựng là du lịch và y tế.

 • 01050003353.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Hải;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2016)

 • Khảo sát các hướng nghiên cứu và các công trình sẵn có về gióng hàng văn bản song ngữ mức câu trên thế giới và Việt Nam. Xây dựng một kho ngữ liệu song ngữ Anh - Việt gióng hàng mức câu. Cải tiến công cụ gióng hàng văn bản song ngữ Anh - Việt.

 • 00050010943.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Thế Hùng (2020)

 • Hệ thống hoá các vấn đề có liên quan đến phát triển hoạt đông cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng thương mại; Phân tích thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP Quân đội thông qua những số liệu liên quan trong giai đoạn 2017 – 2019; Đánh giá và chỉ ra được những hạn chế của ngân hàng ảnh hưởng đến quá trình phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp; Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển cho vay DNNVV tại Ngân hàng TMCP Quân đội trong thời gian tới...

 • 02050002478.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Huê;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2014)

 • Trình bày đặc trưng cú pháp và ngữ nghĩa của các loại vị từ, tức là mô tả các tri thức ngôn ngữ học. Nghiên cứu TAG cho phép tích hợp ngữ nghĩa. Bổ sung và biểu diễn ngữ nghĩa cho mô hình cú pháp TAG. Tìm hiểu về logic toán học và biểu diễn ngữ nghĩa của câu.

 • 661-Proceedings the 10th students scientific research conference.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Diệp; Nguyễn, Thanh Hiền; Đỗ, Thị Cẩm Thuý;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2017)

 • In this research study, we select the third and final year students of VNU-IS. Students in general and VNU-IS students in particular at these times should have the most attention to Career Preparation. This is understandable because they are entering the threshold of careers with immaturity and lack of experience, therefore, concerning about the challenges faced in such a new work environment are inevitable. This is the reason why they are the appropriate object for this research study. Along with Career Preparation, the students also need to understand career requirements and international labor standards in multicultural working environment in order to cultivate knowledge, personal...

 • 01050003168.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyên;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2016)

 • Luận văn tập trung vào xây dựng hệ thống phân tích cú pháp và tính toán ngữ nghĩa cho văn phạm TAG tiếng Việt sử dụng công cụ XMG và tupila. Văn phạm kết nối cây TAG là một trong các hệ hình thức đã được chỉ ra là thích hợp trong việc tính toán ngữ nghĩa dựa trên thành phần cú pháp.

 • 46.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Huyền (2019)

 • Quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực (Competency - Based Human Resource Management) là cách tiếp cận quản lý thể hiện sự đáp ứng đối với những thay đổi về hiệu quả và văn hóa tổ chức đang diễn ra tại nhiều quốc gia phát triển, khởi đầu từ nước Anh, rồi lan rộng ra các quốc gia thuộc tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và nhiều nước đang phát triển. Bài viết này sẽ làm rõ khái niệm năng lực, việc ứng dụng trong thực tiễn quản lý và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó cho thấy, lấy năng lực làm trọng tâm trong công tác tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển, sử dụng, đánh giá, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nói chung và thu hút, trọng dụng người có tài năng nói riêng nhằm tạo...