Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Thư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • KY_00737.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Hà; Lê, Thái Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Nguyễn, Thị Việt Nga (2004)

 • The reaction of synthesis of iso-propyl benzene has been an important signification in chemical industry. It had been carried on different catalysts but the obtained results hadn't been satisfactory until the zeolite ZSM-5 was invented. Experiments has shown that it can be good catalyst for the alkylation of benzene by propen.

 • KY_00666.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Thị Thuận; Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Thanh Bảo; Nguyễn, Thị Việt Nga; Nguyễn, Thị Minh Thư (2003)

 • Dispropotionation of toluene at 450C over HZSM-5 catalyst modiffed by silicon source and steamed was investigated with respect to high para - xilene content in the reaction products. HZSM-5 molercular sieve has been modified by Sio2 and steamed which is an efficient p-xilene selecting agent. The selectivity of p-xilene over the catalyst was high (60,3%). The selecting value of p-xylene isomers equilibrium wuold be expected for higher.

 • DT_00775.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư; Nguyễn, Anh Tuấn; Trần, Hồng Cơ (2007)

 • Tổng hợp được các hệ vật liệu MCM-41, TI-MCM-41, V2O5/Ti-MCM-41 và Pt/MCM-41, đã đặc trưng các hệ vật liệu tổng hợp được bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại. Đánh giá tính chất xúc tác của các hệ vật liệu trong phản ứng oxi hóa anpha-pinen (V2O5/Ti-MCM-41), etyl oleat (Ti-MCM-41), glucose (V2O5/Ti-MCM-41 và Pt/MCM-41). Sản phẩm phản ứng được phân tích bằng phương pháp sắc ký khí-khối phổ (GC-MS), sắc ký lỏng-khối phổ (LC-MS) và sắc ký lỏng hiệu năng cao (HP-LC). Qua đó thấy được hệ xúc tác mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp V, Ti phù hợp cho sự chọn lọc epoxi hóa trong khi hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại quý thích hợp cho sự oxi hóa chọn lọc glucose...

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư; Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Ba (2016)

 • Vật liệu TiO2 sunfat hóa được tổng hợp từ nguồn titanclorua và axit sunfuric bằng quy trình gián tiếp. Xúc tác được đặc trừng bằng các phương pháp hóa lý IR và EDX. TÍnh chất xúc tác được đánh giá qua phản ứng este hóa giwuax axit 4-methoxycinnamic và 2-ethylhexanol để tổng hợp 2-ethylhexyl - 4 -methoxycinnamate. Độ chuyển hóa (tính theo axit 4-methoxycinnamic) đạt được là 90% sau 3 giờ phản ứng, độ chọn lọc sản phẩm 2-ethylhexyl 4-methoxycinnamate đạt 98,3%.

 • 00080000331_d.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2016)

 • chất màu, sơn, mỹ phẩm, nguyên liệu tổng họp hoá dược,... Khó có thế kế tên một ngành công nghiệp nào mà không sử dụng các sản phẩm hoá dầu.Để có thể cung cấp một số thông tin và kiến thức về hoá học và công nghệ hoá dầu, xúc tác cho các quá trình hoá dầu, với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực hoá hữu cơ, hoá dầu và xúc tác, nhóm tác giá xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Hoá học và công nghệ hoá dầu. Đây là tài liệu có nhiều kiến thức chuyên sâu về hoá học, công nghệ hữu cơ, công nghệ hoá dầu và xúc tác của các quá trình công nghệ hoá học này. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này được làm giáo trình đào tạo thạ...

 • 00060000105.pdf.jpg
 • Research Report


 • Authors: Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Thanh Bình; Nguyễn, Thị Minh Thư; Đặng, Văn Long (2010)

 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nền mao quản trung bình chứa Si từ nguồn tiền chất vô cơ, hữu cơ và chất hoạt động bề mặt. Chế tạo vật liệu xúc tác nano Pt với các hàm lượng 1, 2 và 3% trên vật liệu nền chứa Si từ phức Pt, chất khử và chất hoạt động bề mặt. Phân tích đánh giá các đặc trưng của vật liệu nền và vật liệu nanô Pt/ vật liệu nền chứa silic (AAS, XRD, SEM, TEM, TPD-N2,…). Trình bày quá trình oxi hóa glucozơ trên hệ xúc tác nanô Pt/Vật liệu mao quản trung bình chứa silic. Tìm các điều kiện cho sự chọn lọc gluconic axit. Đánh giá các sản phẩm phản ứng oxi hóa glucozơ bằng các phương pháp HPLC-RID và LC-MS. Nghiên cứu quá trình tạo muối canxi gluconat. Phân tích sản phẩm muối canx...

 • DT_00890.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư; Lê, Thị Dung; Đặng, Văn Long; Đỗ, Hồng Quân (2008)

 • Nghiên cứu tổng hợp các hệ vật liệu nền MCM-41, SBA-15, SiO2 vô định hình. Phân tán các kim loại Au, Pt nano trên các vật liệu nền. Đặc trưng các hệ vật liệu tổng hợp được bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại: XRD, SEM, TEM, H2-TPR, BET ... Nghiên cứu quá trình oxi hóa glucozơ trên các hệ xúc tác nhằm đạt độ chọn lọc với axit gluconic cao. Sản phẩm phản ứng được phân tích bằng các phương pháp sắc ký lỏng-khối phổ (LC-MS) và sắc ký lỏng hiệu năng cao (HP-LC) Tổng hợp các hệ xúc tác mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp kích thước nano: Pt, Au có hiệu quả cho phản ứng oxi hóa chọn lọc glucozơ tạo axit gluconic. Nghiên cứu tìm các điều kiện phản ứng: nhiệt độ, thời gia...

 • 01050000541.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư;  Advisor: Bùi, Thị Việt Hà (2012)

 • Trình bày tổng quan về bệnh nhiễm khuẩn hô hấp ở người, chất kháng sinh, cây táo mèo và dịch chiết từ quả táo mèo. Sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu như: Phương pháp lên men quả táo mèo; Phương pháp phân lập vi khuẩn; Xác định hoạt tính kháng sinh và enzy m; Bảo quản giống; Xác định sinh khối bằng phương pháp đo mật độ quang học-OD; Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng và hoạt tính kháng khuẩn của vi khuẩn; Tách chiết các hợp chất trong dịch lên men vi khuẩn và giấm táo mèo; Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học dịch chiết quả táo mèo và phân đoạn kháng khuẩn để làm rõ khả năng chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh gây nhiễm đường hô hấp trên ở ngư...

 • 01050000966_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Ngọc Chiến;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Thư (2012)

 • Luận văn ThS. Hóa Môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Chương I. Tổng quan: Ô nhiễm môi trường nước – Nguồn gốc và tác hại; Ô nhiễm môi trường nước bởi các thuốc bảo vệ thực vật; Xác tác quang hóa. Chương II. Thực nghiệm: Hóa chất và các dung dịch chuẩn bị cho thí nghiệm; Dụng cụ và các thiết bị thí nghiệm; Chế tạo xúc tác; Phân tán TiO2/ chất nền; Các phương pháp đặc trưng xúc tác và phân tích sản phẩm; Thực nghiệm xử lý thuốc trừ sâu; Phương pháp đánh giá hiệu quả xúc tác. Chương 3: Kết quả và thảo luận; Kết quả tổng hợp vật liệu và nghiên cứu đặc trưng và Các kết quả nghiên cứu hoạt tính xúc tác quang hóa của các vật liệu trong xử lý một số...

 • 00060000473.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư; Trần, Thu Hường; Nguyễn, Minh Thảo; Dương, Ngọc Toàn; Lê, Thị Minh Nguyệt (2015)

 • Tổng hợp một số hợp chất xeton α, β-không no rồi chuyển hoá các xeton α, β-không no thành những hợp chất có mới chứa vòng pirazolin, vòng pirimiđin. Khảo sát cấu tạo và hoạt tính sinh học của chúng nhằm định hướng khả năng ứng dụng... Đã tổng hợp được 9 hợp chất xeton α, β-không no và dẫn xuất pirazolin, pirimidin. Các điều kiện thực hiện phản ứng được nghiên cứu nhằm đạt hiệu quả cao. Các hợp chất được xác nhận cấu trúc bằng các dữ kiện phổ IR, MS, và NMR. Các hợp chất đã được thử nghiệm hoạt tính sinh học (Kháng khuẩn, chống nấm và gây độc tố tế bào). Toàn bộ hợp chất thử nghiệm đều có hoạt tính kháng khuẩn đối với chủng Gr(-) và Candida aldicans. Một số hợp chất có tính kháng khuẩn...

 • V_L1_00355_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư;  Advisor: Ngô, Thị Thuận; Trần, Thị Như Mai (2010)

 • Luận án TS. Hóa học hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu tổng hợp các hệ xúc tác trên cơ sở kim loại quí Pt, Au kích thước nano phân tán trong mao quản của vật liệu mao quản trung bình MCM-41 và SBA-15. Nghiên cứu tính chất xúc tác của các hệ vật liệu trong phản ứng oxi hoá glucozơ. Nghiên cứu và giải thích ảnh hưởng của các điều kiện thực nghiệm như nhiệt độ, pH, tốc độ dòng, … đến sự định hướng sản phẩm và tìm các điều kiện cho sự chọn lọc axit gluconic.; Electronic Resources

 • DT_00642.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Như Mai; Ngô, Thị Thuận; Trần, Văn Nhân; Nguyễn, Hữu Phú; Trần, Văn Nhân; Nguyễn, Văn Vượng; Hoa, Hữu Thu; Lê, Thanh Sơn; Lê, Huy; Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Khúc, Quang Đạt; Trần, Hồng Cơ; Lê, Thái Sơn (2006)

 • Tập trung nghiên cứu các chuyên đề: Chuyên đề 1: Chế tạo và thử hoạt tính xúc tác xử lý khí thải của hệ V2O5-TiO2-SiO2 và V2O5-TiO2-Al2O3, chế tạo chất xúc tác , xác định các đặc trưng của chất xúc tác, đo hoạt tính xúc tác; Chuyên đề 2: Chế tạo và thử hoạt tính xúc tác xử lý khí thải của hệ perovskit chứa La; Chuyên đề 3: Chế tạo chất mang y-Al2O3 bằng các phương pháp thuỷ phân muối vô cơ và phương pháp solgel. Xác định các đặc trưng của y-Al2O3 bằng Ronghen; Chuyên đề 4: Chế tạo hệ gốm xốp, nghiên cứu đưa xúc tác lên hệ vật liệu gốm xốp; Chuyên đề 5: Chế tạo hệ xúc tác: chất nền - chất mang - chất xúc tác. Lắp đặt thiết bị xúc tác vào lò gốm bát tràng; Chuyên đề 6: Vận hành thiết bị...

 • 01050000418.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Dung; Nguyễn, Thị Minh Thư (2011)

 • Tổng quan về vật liệu mao quản trung bình chứa TiO2 để hấp thụ, xử lý một số chất độc hại trong nước: Khái quát về vật liệu mao quản trung bình chứa titan; Ô nhiễm chì trong môi trường nước và phương pháp xử lý; Ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật trong môi trường nước và phương pháp xử lý. Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu: Hóa chất, dụng cụ; Tổng hợp vật liệu; Nghiên cứu khả năng hấp phụ xử lý các chất độc hại trong nước; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu. Trình bày kết quả và thực nghiệm: Tổng hợp vật liệu và đặc trưng; Đánh giá khả năng hấp phụ Pb2+ của các vật liệu chế tạo được; Thử nghiệm khả năng xử lí thuốc trừ sâu của các vật liệu chế tạo.

 • KY_00368.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Hà; Nguyễn, Thị Minh Thư; Ngô, Quốc Tuấn (2005)

 • @ pinen là loại hợp chất có nhiều trong tự nhiên, sự ô xi hóa @pinen được quan tâm lớn bởi các sản phẩm của nó có nhiều ứng dụng quan trọng, ví dụ như verbenon, dùng để tổng hợp taxol, là một tác nhân dược lý. Còn các sản phẩm tecpenic andehyt, rượu, este và epoxi được xem như các chất đầu làm dược phẩm, tạo ra nước hoa, chất tạo hương...

 • 00050009389.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư;  Advisor: Lã, Khánh Tùng (2018)

 • Luận văn đã trình bày, phân tích được các khái niệm, quan điểm cơ bản liên quan đến kết hôn đồng giới; các yếu tố ảnh hưởng đến việc công nhận và thực thi quyền kết hôn của người đồng giới; cũng như khuôn khổ pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia liên quan đến quyền này. Luận văn cũng đã phân tích được tính khả thi, sự cần thiết của việc công nhận quyền kết hôn của người đồng giới tại Việt Nam, đồng thời dự đoán các vấn đề pháp lý và xã hội phát sinh, cần giải quyết bởi các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nếu Việt Nam công nhận quyền kết hôn của người đồng giới. Luận văn đã nêu được các hướng giải pháp bảo đảm tốt hơn quyền kết hôn của người đồng giới: bằng việc áp dụng...

 • DT_00525.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Trần, Hồng Cơ (2005)

 • Đề tài đề cập chi tiết đến quá trình tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác V2O5/MCM-48, bước đầu thảo luận kết quả thu được của quá trình chuyển hoá LPG thành các olefin nhẹ Các hệ vật liệu xúc tác thu được cho thấy oxit kim loại chuyển tiếp ở dạng hoạt động, phân tán tốt, không làm thay đổi hoặc biến dạng cấu trúc các vật liệu nền đẫ tổng hợp được Tiến hành tổng hợp và thu được các vật liệu mao quản trung bình MCM-48 cho thấy mẫu thu được cho hiệu quả hấp phụ cao với kích thước lỗ khoảng 24A

 • DT_00988.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoa, Hữu Thu; Khúc, Quang Đạt; Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Ngô, Thị Thuận; Trương, Đình Đức; Trần, Ngọc Doanh; Trần, Thị Như Mai; Trần, Văn Nhân; Đặng, Văn Long (2009)

 • Tổng hợp tài liệu về sét Việt Nam, đặc biệt sét Di linh. Lấy mẫu sét Di Linh ở mỏ đang khai thác. Tinh chế tự nhiên Di Linh VN để thu được các bentonit thuần natri (Bent-Na). Đặc trưng cấu trúc của sét bằng phương pháp vật lý: SEM, TGA-DTA, -DSC, IR, XRD, BET, CEC, TEM. Tổng hợp các polixocation [Al13O4(OH)24]7+, [Fe3(OH)4]5+, [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc, thành phần hóa học của chúng bằng các phương pháp vật lý AAS, ICP, RMN. Chống các lớp sét bentonit Di Linh bằng các polioxocation Al13, [Fe3(OH)4]5+ và [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc của sét chống bằng các phương pháp vật lý kể trên và phân tích nguyên tố. Hấp phụ lên các sét chống này các muối amoni bậc 4 như CTAB với...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Minh Thư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • KY_00737.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Hà; Lê, Thái Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Nguyễn, Thị Việt Nga (2004)

 • The reaction of synthesis of iso-propyl benzene has been an important signification in chemical industry. It had been carried on different catalysts but the obtained results hadn't been satisfactory until the zeolite ZSM-5 was invented. Experiments has shown that it can be good catalyst for the alkylation of benzene by propen.

 • KY_00666.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Thị Thuận; Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Thanh Bảo; Nguyễn, Thị Việt Nga; Nguyễn, Thị Minh Thư (2003)

 • Dispropotionation of toluene at 450C over HZSM-5 catalyst modiffed by silicon source and steamed was investigated with respect to high para - xilene content in the reaction products. HZSM-5 molercular sieve has been modified by Sio2 and steamed which is an efficient p-xilene selecting agent. The selectivity of p-xilene over the catalyst was high (60,3%). The selecting value of p-xylene isomers equilibrium wuold be expected for higher.

 • DT_00775.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư; Nguyễn, Anh Tuấn; Trần, Hồng Cơ (2007)

 • Tổng hợp được các hệ vật liệu MCM-41, TI-MCM-41, V2O5/Ti-MCM-41 và Pt/MCM-41, đã đặc trưng các hệ vật liệu tổng hợp được bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại. Đánh giá tính chất xúc tác của các hệ vật liệu trong phản ứng oxi hóa anpha-pinen (V2O5/Ti-MCM-41), etyl oleat (Ti-MCM-41), glucose (V2O5/Ti-MCM-41 và Pt/MCM-41). Sản phẩm phản ứng được phân tích bằng phương pháp sắc ký khí-khối phổ (GC-MS), sắc ký lỏng-khối phổ (LC-MS) và sắc ký lỏng hiệu năng cao (HP-LC). Qua đó thấy được hệ xúc tác mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp V, Ti phù hợp cho sự chọn lọc epoxi hóa trong khi hệ vật liệu mao quản trung bình chứa kim loại quý thích hợp cho sự oxi hóa chọn lọc glucose...

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư; Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Ba (2016)

 • Vật liệu TiO2 sunfat hóa được tổng hợp từ nguồn titanclorua và axit sunfuric bằng quy trình gián tiếp. Xúc tác được đặc trừng bằng các phương pháp hóa lý IR và EDX. TÍnh chất xúc tác được đánh giá qua phản ứng este hóa giwuax axit 4-methoxycinnamic và 2-ethylhexanol để tổng hợp 2-ethylhexyl - 4 -methoxycinnamate. Độ chuyển hóa (tính theo axit 4-methoxycinnamic) đạt được là 90% sau 3 giờ phản ứng, độ chọn lọc sản phẩm 2-ethylhexyl 4-methoxycinnamate đạt 98,3%.

 • 00080000331_d.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2016)

 • chất màu, sơn, mỹ phẩm, nguyên liệu tổng họp hoá dược,... Khó có thế kế tên một ngành công nghiệp nào mà không sử dụng các sản phẩm hoá dầu.Để có thể cung cấp một số thông tin và kiến thức về hoá học và công nghệ hoá dầu, xúc tác cho các quá trình hoá dầu, với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực hoá hữu cơ, hoá dầu và xúc tác, nhóm tác giá xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Hoá học và công nghệ hoá dầu. Đây là tài liệu có nhiều kiến thức chuyên sâu về hoá học, công nghệ hữu cơ, công nghệ hoá dầu và xúc tác của các quá trình công nghệ hoá học này. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này được làm giáo trình đào tạo thạ...

 • 00060000105.pdf.jpg
 • Research Report


 • Authors: Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Thanh Bình; Nguyễn, Thị Minh Thư; Đặng, Văn Long (2010)

 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nền mao quản trung bình chứa Si từ nguồn tiền chất vô cơ, hữu cơ và chất hoạt động bề mặt. Chế tạo vật liệu xúc tác nano Pt với các hàm lượng 1, 2 và 3% trên vật liệu nền chứa Si từ phức Pt, chất khử và chất hoạt động bề mặt. Phân tích đánh giá các đặc trưng của vật liệu nền và vật liệu nanô Pt/ vật liệu nền chứa silic (AAS, XRD, SEM, TEM, TPD-N2,…). Trình bày quá trình oxi hóa glucozơ trên hệ xúc tác nanô Pt/Vật liệu mao quản trung bình chứa silic. Tìm các điều kiện cho sự chọn lọc gluconic axit. Đánh giá các sản phẩm phản ứng oxi hóa glucozơ bằng các phương pháp HPLC-RID và LC-MS. Nghiên cứu quá trình tạo muối canxi gluconat. Phân tích sản phẩm muối canx...

 • DT_00890.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư; Lê, Thị Dung; Đặng, Văn Long; Đỗ, Hồng Quân (2008)

 • Nghiên cứu tổng hợp các hệ vật liệu nền MCM-41, SBA-15, SiO2 vô định hình. Phân tán các kim loại Au, Pt nano trên các vật liệu nền. Đặc trưng các hệ vật liệu tổng hợp được bằng các phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại: XRD, SEM, TEM, H2-TPR, BET ... Nghiên cứu quá trình oxi hóa glucozơ trên các hệ xúc tác nhằm đạt độ chọn lọc với axit gluconic cao. Sản phẩm phản ứng được phân tích bằng các phương pháp sắc ký lỏng-khối phổ (LC-MS) và sắc ký lỏng hiệu năng cao (HP-LC) Tổng hợp các hệ xúc tác mao quản trung bình chứa kim loại chuyển tiếp kích thước nano: Pt, Au có hiệu quả cho phản ứng oxi hóa chọn lọc glucozơ tạo axit gluconic. Nghiên cứu tìm các điều kiện phản ứng: nhiệt độ, thời gia...

 • 01050000541.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư;  Advisor: Bùi, Thị Việt Hà (2012)

 • Trình bày tổng quan về bệnh nhiễm khuẩn hô hấp ở người, chất kháng sinh, cây táo mèo và dịch chiết từ quả táo mèo. Sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu như: Phương pháp lên men quả táo mèo; Phương pháp phân lập vi khuẩn; Xác định hoạt tính kháng sinh và enzy m; Bảo quản giống; Xác định sinh khối bằng phương pháp đo mật độ quang học-OD; Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng và hoạt tính kháng khuẩn của vi khuẩn; Tách chiết các hợp chất trong dịch lên men vi khuẩn và giấm táo mèo; Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học dịch chiết quả táo mèo và phân đoạn kháng khuẩn để làm rõ khả năng chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh gây nhiễm đường hô hấp trên ở ngư...

 • 01050000966_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Ngọc Chiến;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Thư (2012)

 • Luận văn ThS. Hóa Môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Chương I. Tổng quan: Ô nhiễm môi trường nước – Nguồn gốc và tác hại; Ô nhiễm môi trường nước bởi các thuốc bảo vệ thực vật; Xác tác quang hóa. Chương II. Thực nghiệm: Hóa chất và các dung dịch chuẩn bị cho thí nghiệm; Dụng cụ và các thiết bị thí nghiệm; Chế tạo xúc tác; Phân tán TiO2/ chất nền; Các phương pháp đặc trưng xúc tác và phân tích sản phẩm; Thực nghiệm xử lý thuốc trừ sâu; Phương pháp đánh giá hiệu quả xúc tác. Chương 3: Kết quả và thảo luận; Kết quả tổng hợp vật liệu và nghiên cứu đặc trưng và Các kết quả nghiên cứu hoạt tính xúc tác quang hóa của các vật liệu trong xử lý một số...

 • 00060000473.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư; Trần, Thu Hường; Nguyễn, Minh Thảo; Dương, Ngọc Toàn; Lê, Thị Minh Nguyệt (2015)

 • Tổng hợp một số hợp chất xeton α, β-không no rồi chuyển hoá các xeton α, β-không no thành những hợp chất có mới chứa vòng pirazolin, vòng pirimiđin. Khảo sát cấu tạo và hoạt tính sinh học của chúng nhằm định hướng khả năng ứng dụng... Đã tổng hợp được 9 hợp chất xeton α, β-không no và dẫn xuất pirazolin, pirimidin. Các điều kiện thực hiện phản ứng được nghiên cứu nhằm đạt hiệu quả cao. Các hợp chất được xác nhận cấu trúc bằng các dữ kiện phổ IR, MS, và NMR. Các hợp chất đã được thử nghiệm hoạt tính sinh học (Kháng khuẩn, chống nấm và gây độc tố tế bào). Toàn bộ hợp chất thử nghiệm đều có hoạt tính kháng khuẩn đối với chủng Gr(-) và Candida aldicans. Một số hợp chất có tính kháng khuẩn...

 • V_L1_00355_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư;  Advisor: Ngô, Thị Thuận; Trần, Thị Như Mai (2010)

 • Luận án TS. Hóa học hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu tổng hợp các hệ xúc tác trên cơ sở kim loại quí Pt, Au kích thước nano phân tán trong mao quản của vật liệu mao quản trung bình MCM-41 và SBA-15. Nghiên cứu tính chất xúc tác của các hệ vật liệu trong phản ứng oxi hoá glucozơ. Nghiên cứu và giải thích ảnh hưởng của các điều kiện thực nghiệm như nhiệt độ, pH, tốc độ dòng, … đến sự định hướng sản phẩm và tìm các điều kiện cho sự chọn lọc axit gluconic.; Electronic Resources

 • DT_00642.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Như Mai; Ngô, Thị Thuận; Trần, Văn Nhân; Nguyễn, Hữu Phú; Trần, Văn Nhân; Nguyễn, Văn Vượng; Hoa, Hữu Thu; Lê, Thanh Sơn; Lê, Huy; Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Khúc, Quang Đạt; Trần, Hồng Cơ; Lê, Thái Sơn (2006)

 • Tập trung nghiên cứu các chuyên đề: Chuyên đề 1: Chế tạo và thử hoạt tính xúc tác xử lý khí thải của hệ V2O5-TiO2-SiO2 và V2O5-TiO2-Al2O3, chế tạo chất xúc tác , xác định các đặc trưng của chất xúc tác, đo hoạt tính xúc tác; Chuyên đề 2: Chế tạo và thử hoạt tính xúc tác xử lý khí thải của hệ perovskit chứa La; Chuyên đề 3: Chế tạo chất mang y-Al2O3 bằng các phương pháp thuỷ phân muối vô cơ và phương pháp solgel. Xác định các đặc trưng của y-Al2O3 bằng Ronghen; Chuyên đề 4: Chế tạo hệ gốm xốp, nghiên cứu đưa xúc tác lên hệ vật liệu gốm xốp; Chuyên đề 5: Chế tạo hệ xúc tác: chất nền - chất mang - chất xúc tác. Lắp đặt thiết bị xúc tác vào lò gốm bát tràng; Chuyên đề 6: Vận hành thiết bị...

 • 01050000418.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Dung; Nguyễn, Thị Minh Thư (2011)

 • Tổng quan về vật liệu mao quản trung bình chứa TiO2 để hấp thụ, xử lý một số chất độc hại trong nước: Khái quát về vật liệu mao quản trung bình chứa titan; Ô nhiễm chì trong môi trường nước và phương pháp xử lý; Ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật trong môi trường nước và phương pháp xử lý. Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu: Hóa chất, dụng cụ; Tổng hợp vật liệu; Nghiên cứu khả năng hấp phụ xử lý các chất độc hại trong nước; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu. Trình bày kết quả và thực nghiệm: Tổng hợp vật liệu và đặc trưng; Đánh giá khả năng hấp phụ Pb2+ của các vật liệu chế tạo được; Thử nghiệm khả năng xử lí thuốc trừ sâu của các vật liệu chế tạo.

 • KY_00368.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Hà; Nguyễn, Thị Minh Thư; Ngô, Quốc Tuấn (2005)

 • @ pinen là loại hợp chất có nhiều trong tự nhiên, sự ô xi hóa @pinen được quan tâm lớn bởi các sản phẩm của nó có nhiều ứng dụng quan trọng, ví dụ như verbenon, dùng để tổng hợp taxol, là một tác nhân dược lý. Còn các sản phẩm tecpenic andehyt, rượu, este và epoxi được xem như các chất đầu làm dược phẩm, tạo ra nước hoa, chất tạo hương...

 • 00050009389.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Thư;  Advisor: Lã, Khánh Tùng (2018)

 • Luận văn đã trình bày, phân tích được các khái niệm, quan điểm cơ bản liên quan đến kết hôn đồng giới; các yếu tố ảnh hưởng đến việc công nhận và thực thi quyền kết hôn của người đồng giới; cũng như khuôn khổ pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia liên quan đến quyền này. Luận văn cũng đã phân tích được tính khả thi, sự cần thiết của việc công nhận quyền kết hôn của người đồng giới tại Việt Nam, đồng thời dự đoán các vấn đề pháp lý và xã hội phát sinh, cần giải quyết bởi các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nếu Việt Nam công nhận quyền kết hôn của người đồng giới. Luận văn đã nêu được các hướng giải pháp bảo đảm tốt hơn quyền kết hôn của người đồng giới: bằng việc áp dụng...

 • DT_00525.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Trần, Hồng Cơ (2005)

 • Đề tài đề cập chi tiết đến quá trình tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác V2O5/MCM-48, bước đầu thảo luận kết quả thu được của quá trình chuyển hoá LPG thành các olefin nhẹ Các hệ vật liệu xúc tác thu được cho thấy oxit kim loại chuyển tiếp ở dạng hoạt động, phân tán tốt, không làm thay đổi hoặc biến dạng cấu trúc các vật liệu nền đẫ tổng hợp được Tiến hành tổng hợp và thu được các vật liệu mao quản trung bình MCM-48 cho thấy mẫu thu được cho hiệu quả hấp phụ cao với kích thước lỗ khoảng 24A

 • DT_00988.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoa, Hữu Thu; Khúc, Quang Đạt; Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Ngô, Thị Thuận; Trương, Đình Đức; Trần, Ngọc Doanh; Trần, Thị Như Mai; Trần, Văn Nhân; Đặng, Văn Long (2009)

 • Tổng hợp tài liệu về sét Việt Nam, đặc biệt sét Di linh. Lấy mẫu sét Di Linh ở mỏ đang khai thác. Tinh chế tự nhiên Di Linh VN để thu được các bentonit thuần natri (Bent-Na). Đặc trưng cấu trúc của sét bằng phương pháp vật lý: SEM, TGA-DTA, -DSC, IR, XRD, BET, CEC, TEM. Tổng hợp các polixocation [Al13O4(OH)24]7+, [Fe3(OH)4]5+, [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc, thành phần hóa học của chúng bằng các phương pháp vật lý AAS, ICP, RMN. Chống các lớp sét bentonit Di Linh bằng các polioxocation Al13, [Fe3(OH)4]5+ và [(TiO)8(OH)12]4+. Đặc trưng cấu trúc của sét chống bằng các phương pháp vật lý kể trên và phân tích nguyên tố. Hấp phụ lên các sét chống này các muối amoni bậc 4 như CTAB với...