Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Bích

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 48
 • 1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2005)

 • Chuẩn bị ngay từ trong các nhà trường lực lượng lao động có trình độ chuyên môn vững, kỹ năng nghề cao, thích ứng với giá trị và sự thay đổi của các tổ chức, và phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình là một trong những vấn đề đã và đang được nhiều nước đặc biệt quan tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, chuẩn bị như thế nào hay làm gì để có được những sản phẩm “vừa hồng vừa chuyên” như vậy là một vấn đề không dễ có mô hình chung cho dù giáo dục hướng nghiệp đã được tồn tại và phát triển trong hệ thống giáo dục của nhiều nước. Bài viết chỉ xin trao đổi một số quan điểm và kinh nghiệm của Mỹ trong “xây dựng giá trị nghề nghiệp” như một đóng góp nhỏ để các nhà ...

 • V_L0_02152.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2008)

 • Trình bày một số khái niệm cơ bản về quản lý, quản lý giáo dục, hoạt động dạy học, ... Phân tích một số vấn đề lý luận về quản lý quá trình dạy học, những yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động dạy học và nâng cao chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông (THPT) nói chung. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội và giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc, phân tích, đánh giá những điểm mạnh, hạn chế, nguyên nhân sự tồn tại của thực trạng hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc. Trên cơ sở các nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, tính thực tiễn, tính khả thi, đề xuất một số biện pháp cho công tác quản lý dạy học ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc. Phân tíc...

 • V_L0_02148.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý dạy học ngoại ngữ ở các trường Trung học phổ thông. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Thường Tín, Hà Tây, như : quy mô trường lớp, số học sinh, cán bộ giáo viên; tình hình dạy học tiếng Anh; thái độ nhận thức của việc dạy và học ngoại ngữ; công tác quản lý hoạt động dạy học… Đánh giá các ưu, nhược điểm trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động này. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh phù hợp với các trường Trung học phổ thông huyện Thường Tín, Hà Tây: đánh giá lại chương trình, điều chỉnh mục tiêu môn học tiếng Anh theo hướng phát triển và c...

 • V_L0_02176.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học chuyên nghiệp. Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên nói chung và đặc điểm của trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên nói riêng. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đổi mới và quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học của trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên. Đề xuất một số biện pháp: xây dựng quy trình tổ chức, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức, bồi dưỡng năng lực cho giáo viên/giảng viên về đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức, chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra – đánh giá hiệu quả giờ dạy và kết quả học tập...

 • 00050001990_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Bích;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2012)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về Hợp đồng liên doanh. Liên hệ và phân tích các quy định về Hợp đồng liên doanh theo pháp luật nước ngoài; phân tích các điều khoản cơ bản của Hợp đồng liên doanh, luật áp dụng trong Hợp đồng liên doanh. Tổng hợp, phân tích (...)

 • 00050008561.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2017)

 • - nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về đăng ký quốc tế nhãn hiệu như khái niệm đăng ký nhãn hiệu, đăng ký quốc tế; đặc điểm điều chỉnh pháp lý về hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu (điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia, mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia); hiệu quả của việc sử dụng hệ thống Madrid; các yếu tố bảo đảm và tiêu chí đánh giá việc sử dụng hiệu quả hệ thống Madrid; và xu hướng phát triển của hệ thống Madrid; - khái quát xu hướng gia nhập hệ thống; nghiên cứu và đánh giá thực tiễn sử dụng hệ thống tại một số thành viên của hệ thống như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam; làm rõ các rào cản đối với việc sử dụng hiệu quả hệ...

 • 2040.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2008)

 • Trình bày một số khía cạnh lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, làm rõ những cơ hội, thách thức của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO. Phân tích, đánh giá quá trình phát triển hoạt động và thực trạng năng lực cạnh tranh, các công cụ cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, cụ thể là công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex – PJICO, làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu trong năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này. Đề xuất các định hướng phát triển và chiến lược cạnh tranh, các kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam nói chung ...

 • 00060000203.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Văn Thiện; Nguyễn, Xuân Cự; Nguyễn, Kiều Băng Tâm; Nguyễn, Thị Ngọc Bích; Lê, Tiến Dũng (2013)

 • Nghiên cứu các thành phần vật chất và tính chất tro bay của nhà máy nhiệt điện đốt than ở Việt Nam (cấp hạt, thành phần hóa học) cho mục đích cải tạo đất nông nghiệp. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng việc sử dụng tro bay đến các tính chất đất xám bạc màu Ba Vì, Hà Nội. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của việc sử dụng tro bay tới sự sinh trưởng cây trồng và môi trường đất. Nghiên cứu liều lượng thích hợp của tro bay, kết hợp tro bay với phân hữu cơ để cải tạo đất xám bạc màu Ba Vì, Hà Nội. Đề xuất mô hình trồng cây nông nghiệp trên đất xám bạc màu tại Ba Vì, Hà Nội sử dụng tro bay, kết hợp với phân hữu cơ làm phân bón. Các kết quả đạt được: Đã xác lập được cơ sở khoa học về thành phần...

 • 495-1-948-1-10-20160507.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Hoa Mai; Sái, Công Hồng; Lê, Thái Hưng; Đinh, Thị Kim Thoa; Nguyễn, Thị Ngọc Bích; Lê, Kim Long (2013)

 • Đánh giá trong lớp học được xem là thành tố cơ bản trong giáo dục giúp học sinh xác định được nhu cầu, nâng cao khả năng học tập; trong đó các kĩ thuật đánh giá trong lớp học được xem là công cụ, phương tiện chuyển tải nội dung đến người học trong quá trình dạy học. Việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá sẽ góp phần kích thích năng lực sáng tạo trong dạy học và giúp người dạy tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Thông tin phản hồi từ người học chính là động lực để người dạy tìm tòi, khám phá những phương pháp dạy học mới nhằm mục đích giúp cho người học tiến bộ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống các kĩ thuật đánh giá trong lớp học trên thế giới và vận dụng phù hợp với g...

 • 01050003818.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Bích;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoàng Liên (2017)

 • Xuất phát vấn đề thực tiễn về những khó khăn trong phát triển về mặt số lượng và chất lượng của các tòa nhà TKNL tại các khu vực đô thị lớn hiện nay, đề tại luận văn “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển tòa nhà tiết kiệm năng lượng cho khu vực nội thành Hà Nội” được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng để đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển các toà nhà TKNL tại Hà Nội. Trên cơ sở đó, đã rút ra một số kết quả sau đây: -Trong Chương 1, đã nghiên cứu và tổng kết những vấn đề lý thuyết cơ bản về toà nhà sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trên cơ sở đó, học viên đã đề xuất khái niệm liên quan: Tòa nhà tiết kiệm năng lượng là một công trình xây dựng có mức độ chi phí về tiêu...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Ngọc Bích

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 48
 • 1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2005)

 • Chuẩn bị ngay từ trong các nhà trường lực lượng lao động có trình độ chuyên môn vững, kỹ năng nghề cao, thích ứng với giá trị và sự thay đổi của các tổ chức, và phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình là một trong những vấn đề đã và đang được nhiều nước đặc biệt quan tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, chuẩn bị như thế nào hay làm gì để có được những sản phẩm “vừa hồng vừa chuyên” như vậy là một vấn đề không dễ có mô hình chung cho dù giáo dục hướng nghiệp đã được tồn tại và phát triển trong hệ thống giáo dục của nhiều nước. Bài viết chỉ xin trao đổi một số quan điểm và kinh nghiệm của Mỹ trong “xây dựng giá trị nghề nghiệp” như một đóng góp nhỏ để các nhà ...

 • V_L0_02152.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Mai;  Advisor: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2008)

 • Trình bày một số khái niệm cơ bản về quản lý, quản lý giáo dục, hoạt động dạy học, ... Phân tích một số vấn đề lý luận về quản lý quá trình dạy học, những yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động dạy học và nâng cao chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông (THPT) nói chung. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội và giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc, phân tích, đánh giá những điểm mạnh, hạn chế, nguyên nhân sự tồn tại của thực trạng hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc. Trên cơ sở các nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, tính thực tiễn, tính khả thi, đề xuất một số biện pháp cho công tác quản lý dạy học ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc. Phân tíc...

 • V_L0_02148.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý dạy học ngoại ngữ ở các trường Trung học phổ thông. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Thường Tín, Hà Tây, như : quy mô trường lớp, số học sinh, cán bộ giáo viên; tình hình dạy học tiếng Anh; thái độ nhận thức của việc dạy và học ngoại ngữ; công tác quản lý hoạt động dạy học… Đánh giá các ưu, nhược điểm trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động này. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh phù hợp với các trường Trung học phổ thông huyện Thường Tín, Hà Tây: đánh giá lại chương trình, điều chỉnh mục tiêu môn học tiếng Anh theo hướng phát triển và c...

 • V_L0_02176.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học chuyên nghiệp. Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên nói chung và đặc điểm của trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên nói riêng. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đổi mới và quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học của trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên. Đề xuất một số biện pháp: xây dựng quy trình tổ chức, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức, bồi dưỡng năng lực cho giáo viên/giảng viên về đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức, chỉ đạo đổi mới công tác kiểm tra – đánh giá hiệu quả giờ dạy và kết quả học tập...

 • 00050001990_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Bích;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2012)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về Hợp đồng liên doanh. Liên hệ và phân tích các quy định về Hợp đồng liên doanh theo pháp luật nước ngoài; phân tích các điều khoản cơ bản của Hợp đồng liên doanh, luật áp dụng trong Hợp đồng liên doanh. Tổng hợp, phân tích (...)

 • 00050008561.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2017)

 • - nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về đăng ký quốc tế nhãn hiệu như khái niệm đăng ký nhãn hiệu, đăng ký quốc tế; đặc điểm điều chỉnh pháp lý về hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu (điều ước quốc tế, pháp luật quốc gia, mối quan hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia); hiệu quả của việc sử dụng hệ thống Madrid; các yếu tố bảo đảm và tiêu chí đánh giá việc sử dụng hiệu quả hệ thống Madrid; và xu hướng phát triển của hệ thống Madrid; - khái quát xu hướng gia nhập hệ thống; nghiên cứu và đánh giá thực tiễn sử dụng hệ thống tại một số thành viên của hệ thống như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam; làm rõ các rào cản đối với việc sử dụng hiệu quả hệ...

 • 2040.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Bích (2008)

 • Trình bày một số khía cạnh lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, làm rõ những cơ hội, thách thức của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO. Phân tích, đánh giá quá trình phát triển hoạt động và thực trạng năng lực cạnh tranh, các công cụ cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, cụ thể là công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex – PJICO, làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu trong năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này. Đề xuất các định hướng phát triển và chiến lược cạnh tranh, các kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam nói chung ...

 • 00060000203.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Văn Thiện; Nguyễn, Xuân Cự; Nguyễn, Kiều Băng Tâm; Nguyễn, Thị Ngọc Bích; Lê, Tiến Dũng (2013)

 • Nghiên cứu các thành phần vật chất và tính chất tro bay của nhà máy nhiệt điện đốt than ở Việt Nam (cấp hạt, thành phần hóa học) cho mục đích cải tạo đất nông nghiệp. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng việc sử dụng tro bay đến các tính chất đất xám bạc màu Ba Vì, Hà Nội. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của việc sử dụng tro bay tới sự sinh trưởng cây trồng và môi trường đất. Nghiên cứu liều lượng thích hợp của tro bay, kết hợp tro bay với phân hữu cơ để cải tạo đất xám bạc màu Ba Vì, Hà Nội. Đề xuất mô hình trồng cây nông nghiệp trên đất xám bạc màu tại Ba Vì, Hà Nội sử dụng tro bay, kết hợp với phân hữu cơ làm phân bón. Các kết quả đạt được: Đã xác lập được cơ sở khoa học về thành phần...

 • 495-1-948-1-10-20160507.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Hoa Mai; Sái, Công Hồng; Lê, Thái Hưng; Đinh, Thị Kim Thoa; Nguyễn, Thị Ngọc Bích; Lê, Kim Long (2013)

 • Đánh giá trong lớp học được xem là thành tố cơ bản trong giáo dục giúp học sinh xác định được nhu cầu, nâng cao khả năng học tập; trong đó các kĩ thuật đánh giá trong lớp học được xem là công cụ, phương tiện chuyển tải nội dung đến người học trong quá trình dạy học. Việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá sẽ góp phần kích thích năng lực sáng tạo trong dạy học và giúp người dạy tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Thông tin phản hồi từ người học chính là động lực để người dạy tìm tòi, khám phá những phương pháp dạy học mới nhằm mục đích giúp cho người học tiến bộ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống các kĩ thuật đánh giá trong lớp học trên thế giới và vận dụng phù hợp với g...

 • 01050003818.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Bích;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoàng Liên (2017)

 • Xuất phát vấn đề thực tiễn về những khó khăn trong phát triển về mặt số lượng và chất lượng của các tòa nhà TKNL tại các khu vực đô thị lớn hiện nay, đề tại luận văn “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển tòa nhà tiết kiệm năng lượng cho khu vực nội thành Hà Nội” được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng để đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển các toà nhà TKNL tại Hà Nội. Trên cơ sở đó, đã rút ra một số kết quả sau đây: -Trong Chương 1, đã nghiên cứu và tổng kết những vấn đề lý thuyết cơ bản về toà nhà sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trên cơ sở đó, học viên đã đề xuất khái niệm liên quan: Tòa nhà tiết kiệm năng lượng là một công trình xây dựng có mức độ chi phí về tiêu...