Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • V_L2_01530.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về đạo tạo nhân lực thông tin; tiêu chuẩn về năng lực cán bộ thông tin ở Việt Nam trong thời kỳ mới. Đánh giá thực trạng nhân lực thông tin trong các cơ quan thông tin KH&CN thuộc hệ thống thông tin KH&CN quốc gia, qua tìm hiểu về: Hệ thống thông tin KH&CN, hiện trạng nhân lực và hiện trạng đào tạo cán bộ thông tin ở Việt Nam. Đưa ra những giải pháp tăng cường đào tạo nhân lực thông tin trong các cơ quan thông tin thuộc hệ thống thông tin KH&CN quốc gia: tăng cường hợp tác đào tạo giữa các trường về thông tin với các cơ quan thông tin KH&CN; thành lập trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ thông tin hoạt động độc lập, tự chủ về tài chính; đầy mạnh E-learning trong ...

 • 00050007083.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2016)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Lilama 69-1. Tư đó đề xuất một số giải pháp và phương hướng nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Lilama 69-1 để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

 • 00050007835.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tú;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2016)

 • Luận văn góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ và vận dụng nó vào kinh doanh ngân hàng.- Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, luận văn nêu lên những thành tựu đạt được, những tồn tại và những nguyên nhân của tồn tại trong thời gian qua. Từ đó đề ra những giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

 • 00050007452.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Quốc Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về dịch vụ ngân hàng bán và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Vietcombank Thanh Hóa từ đó rút ra được những hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế, phát huy những ưu điểm và góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Vietcombank Thanh Hóa.

 • 00050008259.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung;  Advisor: Đặng, Quang Phương (2017)

 • Chương 1: Những vấn đề chung về kháng nghị tái thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam. Chương 2: Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 về kháng nghị tái thẩm và thực tiễn thi hành. Chương 3: Những yêu cầu và các giải pháp đảm bảo chất lượng kháng nghị tái thẩm trong tố tụng hình sự.

 • 00050007084.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thìn;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2016)

 • Hệ thống hóa lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá, nhận xét về thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC. Trên cơ sở phân tích các hạn chế và tồn tại trong hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC, đề xuất một số giải pháp phù hợp với doanh nghiệp.

 • 01050000590_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thanh (2012)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của nền môi trường nuôi cấy đến khả năng làm chậm sinh trưởng của cây khoai môn in vitro. Trình bày ảnh hưởng của việc giảm dinh dưỡng trong môi trường nuôi cấy (các loại môi trường nghèo dinh dưỡng và giảm tỷ lệ chất dinh dưỡng trong môi trường MS) đến khả năng làm chậm sinh trưởng cây khoai môn in vitro. Nghiên cứu sử dụng các chất gây áp suất thẩm thấu (nồng độ đường sacroza cao, manitol, sorbitol, NaCl) trong môi trường nuôi cấy đến khả năng làm chậm sinh trưởng của cây khoai môn in vitro. Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ thấp trong giai đoạn nuôi cấy đến khả năng làm chậm sinh trưởng cây khoai môn in vitro.

 • 00050009023.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2017)

 • 11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: +) Hệ thống hóa có chọn lọc và bổ sung làm rõ thêm những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại +) Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thái Nguyên. Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank Thái Nguyên. +) Dựa trên kết quả phân tích đã đạt được, đưa ra được những đánh giá và giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh tốt hơn trong thời gian tới theo mô hình SWOT.

 • 00050007136(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Quyên;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2016)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử trong các ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2015. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới.

 • 05050003915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2020)

 • Đề tài đã khái quát các nghiên cứu các nghiên cứu đi trước có liên quan đến đề tài: Các nghiên cứu về năng lực ngôn ngữ và vấn đề phát triển năng lực ngôn ngữ, dạy học phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học nói chung và trong dạy học tiếng Việt nói riêng. Tìm hiểu thực trạng dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT thông qua tiến hành điều tra và đánh giá thực trạng. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất những biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT nhằm kích thích được hứng thú học tập, phát huy được vai trò chủ động, tích cực của học sinh.

 • 00050009065.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2017)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích và dự báo tài chính doanh nghiệp. - Phân tích thực trạng tài chính giai đoạn 2012-2016 trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các yếu tố tác động phi tài chính và các đặc thù của ngành điện. Qua đó, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và dự báo báo cáo tài chính giai đoạn 2017-2020 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị với các bên liên quan một số điều kiện cơ bản để cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

 • 00050009837.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2018)

 • Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và phụ lục, luận văn được trình bày trong 4 chương. Cụ thể như sau : Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phân tích và dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng phân tích và dự báo tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ. Chương 4: Giải pháp nâng cao năng lực tài chính Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ. Kết luận

 • V_L2_01808.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung (2009)

 • Khái quát thơ ca chống Mỹ và những đóng góp của nhà thơ Vương Trọng. Giới thiệu cảm hứng về con người trong chiến tranh và thời kỳ hậu chiến trong thơ Vương Trọng. Nghiên cứu phong cách thơ Vương Trọng trên phương diện “nhà thơ thế sự” về chuyển biến trong thơ Vương Trọng thời kỳ đổi mới; kiếp người nhỏ bé vô danh và những triết lý về số phận con người; hình ảnh người thân và bạn bè. Phân tích về ngôn ngữ thơ – nét đặc sắc nổi bật trong nghệ thuật thơ Vương Trọng bao gồm: ngôn ngữ thơ giàu tính gợi cảm; ngôn ngữ thơ giàu tính biểu tượng; ngôn ngữ thơ giàu tính triết lý và ngôn ngữ định danh

 • 02050003906.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2016)

 • Thứ nhất, trình bày lý luận chung về gia đình, chức năng giáo dục gia đình, kinh tế thị trường, kinh tế thị trường định hướng XHCN. Thứ hai, phân tích tác động của KTTT tới chức năng giáo dục gia đình ở Thái Nguyên hiện nay theo hai hướng: tích cực và tiêu cực. Thứ ba, đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực, phát huy tác động tích cực của KTTT tới giáo dục gia đình ở Thái Nguyên hiện nay.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • V_L2_01530.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về đạo tạo nhân lực thông tin; tiêu chuẩn về năng lực cán bộ thông tin ở Việt Nam trong thời kỳ mới. Đánh giá thực trạng nhân lực thông tin trong các cơ quan thông tin KH&CN thuộc hệ thống thông tin KH&CN quốc gia, qua tìm hiểu về: Hệ thống thông tin KH&CN, hiện trạng nhân lực và hiện trạng đào tạo cán bộ thông tin ở Việt Nam. Đưa ra những giải pháp tăng cường đào tạo nhân lực thông tin trong các cơ quan thông tin thuộc hệ thống thông tin KH&CN quốc gia: tăng cường hợp tác đào tạo giữa các trường về thông tin với các cơ quan thông tin KH&CN; thành lập trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ thông tin hoạt động độc lập, tự chủ về tài chính; đầy mạnh E-learning trong ...

 • 00050007083.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2016)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Lilama 69-1. Tư đó đề xuất một số giải pháp và phương hướng nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty Cổ phần Lilama 69-1 để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

 • 00050007835.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tú;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2016)

 • Luận văn góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ và vận dụng nó vào kinh doanh ngân hàng.- Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, luận văn nêu lên những thành tựu đạt được, những tồn tại và những nguyên nhân của tồn tại trong thời gian qua. Từ đó đề ra những giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

 • 00050007452.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Quốc Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về dịch vụ ngân hàng bán và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Vietcombank Thanh Hóa từ đó rút ra được những hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những hạn chế, phát huy những ưu điểm và góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng Vietcombank Thanh Hóa.

 • 00050008259.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung;  Advisor: Đặng, Quang Phương (2017)

 • Chương 1: Những vấn đề chung về kháng nghị tái thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam. Chương 2: Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 về kháng nghị tái thẩm và thực tiễn thi hành. Chương 3: Những yêu cầu và các giải pháp đảm bảo chất lượng kháng nghị tái thẩm trong tố tụng hình sự.

 • 00050007084.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thìn;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2016)

 • Hệ thống hóa lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá, nhận xét về thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC. Trên cơ sở phân tích các hạn chế và tồn tại trong hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC, đề xuất một số giải pháp phù hợp với doanh nghiệp.

 • 01050000590_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thanh (2012)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của nền môi trường nuôi cấy đến khả năng làm chậm sinh trưởng của cây khoai môn in vitro. Trình bày ảnh hưởng của việc giảm dinh dưỡng trong môi trường nuôi cấy (các loại môi trường nghèo dinh dưỡng và giảm tỷ lệ chất dinh dưỡng trong môi trường MS) đến khả năng làm chậm sinh trưởng cây khoai môn in vitro. Nghiên cứu sử dụng các chất gây áp suất thẩm thấu (nồng độ đường sacroza cao, manitol, sorbitol, NaCl) trong môi trường nuôi cấy đến khả năng làm chậm sinh trưởng của cây khoai môn in vitro. Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ thấp trong giai đoạn nuôi cấy đến khả năng làm chậm sinh trưởng cây khoai môn in vitro.

 • 00050009023.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2017)

 • 11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: +) Hệ thống hóa có chọn lọc và bổ sung làm rõ thêm những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại +) Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thái Nguyên. Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank Thái Nguyên. +) Dựa trên kết quả phân tích đã đạt được, đưa ra được những đánh giá và giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh tốt hơn trong thời gian tới theo mô hình SWOT.

 • 00050007136(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Quyên;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2016)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử trong các ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2015. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Sở giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới.

 • 05050003915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung;  Advisor: Nguyễn, Thị Ban (2020)

 • Đề tài đã khái quát các nghiên cứu các nghiên cứu đi trước có liên quan đến đề tài: Các nghiên cứu về năng lực ngôn ngữ và vấn đề phát triển năng lực ngôn ngữ, dạy học phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học nói chung và trong dạy học tiếng Việt nói riêng. Tìm hiểu thực trạng dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT thông qua tiến hành điều tra và đánh giá thực trạng. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất những biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học cụm bài về Phong cách ngôn ngữ ở trường THPT nhằm kích thích được hứng thú học tập, phát huy được vai trò chủ động, tích cực của học sinh.

 • 00050009065.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2017)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích và dự báo tài chính doanh nghiệp. - Phân tích thực trạng tài chính giai đoạn 2012-2016 trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các yếu tố tác động phi tài chính và các đặc thù của ngành điện. Qua đó, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và dự báo báo cáo tài chính giai đoạn 2017-2020 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2. - Đề xuất các giải pháp và kiến nghị với các bên liên quan một số điều kiện cơ bản để cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

 • 00050009837.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2018)

 • Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và phụ lục, luận văn được trình bày trong 4 chương. Cụ thể như sau : Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phân tích và dự báo tình hình tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng phân tích và dự báo tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ. Chương 4: Giải pháp nâng cao năng lực tài chính Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ. Kết luận

 • V_L2_01808.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung (2009)

 • Khái quát thơ ca chống Mỹ và những đóng góp của nhà thơ Vương Trọng. Giới thiệu cảm hứng về con người trong chiến tranh và thời kỳ hậu chiến trong thơ Vương Trọng. Nghiên cứu phong cách thơ Vương Trọng trên phương diện “nhà thơ thế sự” về chuyển biến trong thơ Vương Trọng thời kỳ đổi mới; kiếp người nhỏ bé vô danh và những triết lý về số phận con người; hình ảnh người thân và bạn bè. Phân tích về ngôn ngữ thơ – nét đặc sắc nổi bật trong nghệ thuật thơ Vương Trọng bao gồm: ngôn ngữ thơ giàu tính gợi cảm; ngôn ngữ thơ giàu tính biểu tượng; ngôn ngữ thơ giàu tính triết lý và ngôn ngữ định danh

 • 02050003906.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2016)

 • Thứ nhất, trình bày lý luận chung về gia đình, chức năng giáo dục gia đình, kinh tế thị trường, kinh tế thị trường định hướng XHCN. Thứ hai, phân tích tác động của KTTT tới chức năng giáo dục gia đình ở Thái Nguyên hiện nay theo hai hướng: tích cực và tiêu cực. Thứ ba, đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực, phát huy tác động tích cực của KTTT tới giáo dục gia đình ở Thái Nguyên hiện nay.