Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38
 • 65.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa; Trần, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2010)

 • Bài viết giới thiệu tóm tắt kết quả của nước Đức qua các kỳ khảo sát của PISA 2000,2003, 2006 trong sự so sánh với các quốc gia khác. Tiếp đến bài báo đề cập đến những phản ứng đặc biệt tại nước Đức do sự cách biệt quá lớn giữa sự đánh giá ban đầu và những kết quả khảo sát của PISA. Sự khởi động quá trình cải cách cơ bản toàn bộ hệ thống trường ở Đức và hình thành nên một số văn hóa chất lượng mới được xem như một kết quả tác động của PISA đới với nước Đức.

 • 1825-1-3545-1-10-20161101.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa; Trần, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2010)

 • Mở đầu, bài viết giới thiệu tóm tắt kết quả cùa nước Đức qua các kỳ khảọ sát của PISA 2000, 2003, 2006 trong sự so sánh với các quốc gia khác. Tiêp đến bài báo đề cập đến những phản ứng đặc biệt tại nước Đức do sự cách biệt quá lớn giữa sự tự đánh giá bạn đầu và những kêt quả kháo sát của PISA. Sự khởi động quá trình cài cách cơ bản toàn bộ hệ thông trường học ở Đức và hình thành nên một văn hóa chất lượng mới được xem như một kết quả tác động của PISA đối với nước Đức

 • TC_02521.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa; Trần, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2010)

 • Mở đầu, bài viết giới thiệu tóm tắt kết quả của nước Đức qua các thời kỳ khảo sát của PISA 2000, 2003, 2006 trong sự so sánh với các quốc gia khác. Tiếp đến bài báo đề cập đến những phản ứng đặc biệt tại nước Đức do sự cách biệt quá lớn giữa sự tự đánh giá ban đầu và những kết quả khảo sát của PISA. Sự khởi động quá trình cải cách cơ bản toàn bộ hệ thống trường học ở Đức và hình thành nên một văn hóa chất lượng mới xem như một kết quả tác động của PISA đối với nước Đức.

 • 198-1-384-1-10-20160404.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa; Nguyễn, Thanh Hương (2015)

 • The progress of the education development in Vietnam is impressive as recently shown in the very successful performance of Vietnamese students of the last PISA round. On the other hand the problems are still tremendous, above all in tertiary teacher training: many colleges and pedagogic universities are under-equipped, their scientific level is poor and their ability to carry out effective reform steps is low. In this situation it is stunning, that the approach of Action Research is still so undervalued in Vietnamese colleges and universities The approach of Action Research is an established strategy that aims on behavioral change by systematic self reflection and do not need expensiv...

 • V_L0_01917.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa (2009)

 • Trình bày những khái niệm cơ bản liên quan đến giấu tin nói chung, mô hình kỹ thuật giấu tin, các cách tiếp cận để giải quyết bài toán giấu tin và phân tích một số kỹ thuật giấu tin mật trong ảnh số. Trình bày một số kỹ thuật thủy vân ẩn bền vững trong ảnh. Qua việc phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm của từng kỹ thuật, chất lượng ảnh nhúng thủy vân và tính bền vững của thủy vân, đưa ra một số giải pháp nâng cao độ an toàn cho thủy vân. Tìm hiểu bài toán phân tích tin ẩn trong ảnh: phát hiện ảnh có giấu tin và trích chọn ra thông điệp (hoặc một phần thông điệp) đã giấu, sửa đổi hay phá hủy thông tin đã phát hiện...nhằm giải quyết vấn đề phát hiện có sự tồn tại của tin ẩn hay không. Qua...

 • V_L0_01917_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa;  Advisor: Hồ, Văn Canh (2009)

 • Trình bày những khái niệm cơ bản liên quan đến giấu tin nói chung, mô hình kỹ thuật giấu tin, các cách tiếp cận để giải quyết bài toán giấu tin và phân tích một số kỹ thuật giấu tin mật trong ảnh số. Trình bày một số kỹ thuật thủy vân ẩn bền vững trong ảnh. Qua việc phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm của từng kỹ thuật, chất lượng ảnh nhúng thủy vân và tính bền vững của thủy vân, đưa ra một số giải pháp nâng cao độ an toàn cho thủy vân. Tìm hiểu bài toán phân tích tin ẩn trong ảnh: phát hiện ảnh có giấu tin và trích chọn ra thông điệp (hoặc một phần thông điệp) đã giấu, sửa đổi hay phá hủy thông tin đã phát hiện...nhằm giải quyết vấn đề phát hiện có sự tồn tại của tin ẩn hay không. Qua...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38
 • 65.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa; Trần, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2010)

 • Bài viết giới thiệu tóm tắt kết quả của nước Đức qua các kỳ khảo sát của PISA 2000,2003, 2006 trong sự so sánh với các quốc gia khác. Tiếp đến bài báo đề cập đến những phản ứng đặc biệt tại nước Đức do sự cách biệt quá lớn giữa sự đánh giá ban đầu và những kết quả khảo sát của PISA. Sự khởi động quá trình cải cách cơ bản toàn bộ hệ thống trường ở Đức và hình thành nên một số văn hóa chất lượng mới được xem như một kết quả tác động của PISA đới với nước Đức.

 • 1825-1-3545-1-10-20161101.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa; Trần, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2010)

 • Mở đầu, bài viết giới thiệu tóm tắt kết quả cùa nước Đức qua các kỳ khảọ sát của PISA 2000, 2003, 2006 trong sự so sánh với các quốc gia khác. Tiêp đến bài báo đề cập đến những phản ứng đặc biệt tại nước Đức do sự cách biệt quá lớn giữa sự tự đánh giá bạn đầu và những kêt quả kháo sát của PISA. Sự khởi động quá trình cài cách cơ bản toàn bộ hệ thông trường học ở Đức và hình thành nên một văn hóa chất lượng mới được xem như một kết quả tác động của PISA đối với nước Đức

 • TC_02521.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa; Trần, Thị Hương Giang; Nguyễn, Thị Thanh Hương (2010)

 • Mở đầu, bài viết giới thiệu tóm tắt kết quả của nước Đức qua các thời kỳ khảo sát của PISA 2000, 2003, 2006 trong sự so sánh với các quốc gia khác. Tiếp đến bài báo đề cập đến những phản ứng đặc biệt tại nước Đức do sự cách biệt quá lớn giữa sự tự đánh giá ban đầu và những kết quả khảo sát của PISA. Sự khởi động quá trình cải cách cơ bản toàn bộ hệ thống trường học ở Đức và hình thành nên một văn hóa chất lượng mới xem như một kết quả tác động của PISA đối với nước Đức.

 • 198-1-384-1-10-20160404.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa; Nguyễn, Thanh Hương (2015)

 • The progress of the education development in Vietnam is impressive as recently shown in the very successful performance of Vietnamese students of the last PISA round. On the other hand the problems are still tremendous, above all in tertiary teacher training: many colleges and pedagogic universities are under-equipped, their scientific level is poor and their ability to carry out effective reform steps is low. In this situation it is stunning, that the approach of Action Research is still so undervalued in Vietnamese colleges and universities The approach of Action Research is an established strategy that aims on behavioral change by systematic self reflection and do not need expensiv...

 • V_L0_01917.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa (2009)

 • Trình bày những khái niệm cơ bản liên quan đến giấu tin nói chung, mô hình kỹ thuật giấu tin, các cách tiếp cận để giải quyết bài toán giấu tin và phân tích một số kỹ thuật giấu tin mật trong ảnh số. Trình bày một số kỹ thuật thủy vân ẩn bền vững trong ảnh. Qua việc phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm của từng kỹ thuật, chất lượng ảnh nhúng thủy vân và tính bền vững của thủy vân, đưa ra một số giải pháp nâng cao độ an toàn cho thủy vân. Tìm hiểu bài toán phân tích tin ẩn trong ảnh: phát hiện ảnh có giấu tin và trích chọn ra thông điệp (hoặc một phần thông điệp) đã giấu, sửa đổi hay phá hủy thông tin đã phát hiện...nhằm giải quyết vấn đề phát hiện có sự tồn tại của tin ẩn hay không. Qua...

 • V_L0_01917_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa;  Advisor: Hồ, Văn Canh (2009)

 • Trình bày những khái niệm cơ bản liên quan đến giấu tin nói chung, mô hình kỹ thuật giấu tin, các cách tiếp cận để giải quyết bài toán giấu tin và phân tích một số kỹ thuật giấu tin mật trong ảnh số. Trình bày một số kỹ thuật thủy vân ẩn bền vững trong ảnh. Qua việc phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm của từng kỹ thuật, chất lượng ảnh nhúng thủy vân và tính bền vững của thủy vân, đưa ra một số giải pháp nâng cao độ an toàn cho thủy vân. Tìm hiểu bài toán phân tích tin ẩn trong ảnh: phát hiện ảnh có giấu tin và trích chọn ra thông điệp (hoặc một phần thông điệp) đã giấu, sửa đổi hay phá hủy thông tin đã phát hiện...nhằm giải quyết vấn đề phát hiện có sự tồn tại của tin ẩn hay không. Qua...