Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Hoa, 1962-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • nhunggiaiphap.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Hoa, 1962- (2008)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác phát triển đội ngũ giảng viên nói chung. Khảo sát và phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên. Từ căn cứ lý luận và thực tiễn, đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý; hoàn thiện cơ chế chính sách tuyển dụng đãi ngộ, sử dụng và bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ giảng viên; về quy hoạch đội ngũ giảng viên; xây dựng môi trường thuận lợi cho phát triển và cơ chế kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên, góp phần phát triển đội ngũ GV ngày càng vững mạnh, là lực lượng then chốt quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Hoa, 1962-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • nhunggiaiphap.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Đinh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Hoa, 1962- (2008)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác phát triển đội ngũ giảng viên nói chung. Khảo sát và phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên. Từ căn cứ lý luận và thực tiễn, đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao năng lực quản lý; hoàn thiện cơ chế chính sách tuyển dụng đãi ngộ, sử dụng và bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ giảng viên; về quy hoạch đội ngũ giảng viên; xây dựng môi trường thuận lợi cho phát triển và cơ chế kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên, góp phần phát triển đội ngũ GV ngày càng vững mạnh, là lực lượng then chốt quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường