Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 74
 • 4370-49-9288-5-10-20190512.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Nghi; Trần, Thị Thanh Nhàn; Đinh, Xuân Thành; Trần, Ngọc Diễn; Nguyễn, Thị Huyền Trang; Trần, Thị Dung; Phạm, Văn Hải; Nguyễn, Thị Phương Thảo (2019)

 • Địa hệ là một hệ thống điều kiện tự nhiên được tích hợp giữa tướng trầm tích và các hệ sinh thái theo thời gian và không gian trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển, biến đổi khí hậu và chuyển động kiến tạo. Nói một cách khác địa hệ là một đơn vị điều kiện tự nhiên chứa đựng mối quan hệ nhân- quả giữa hệ sinh thái và tướng trầm tích, trong đó tướng trầm tích là nguyên nhân còn hệ sinh thái là kết quả. Trong Holocen có 3 pha thay đổi mực nước biển: (1) Pha biển tiến Flandrian (10-5ka BP); (2) Pha biển thoái Holocen giữa - muộn (5-1ka BP) và (3) Pha biển dâng từ 1ka BP đến nay. Quá trình trầm tích của đới bờ châu thổ Sông Hồng diễn ra theo quy luật cộng sinh tướng theo thời ...

 • 00050001117_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2011)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý của hiệu trưởng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục (GD) của trường mầm non. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng GD của các trường mầm non thành phố Hải Phòng từ năm 2006 đến nay. Đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng GD của trường mầm non thành phố Hải Phòng.; Electronic Resources

 • 01050001716.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2020-04-11)

 • Dựa trên lý thuyết DFT, một số dạng vật liệu từ dựa trên các bon đã được nghiên cứu, bao gồm: đơn phân tử từ tính, dạng cặp phân tử và dạng bánh kẹp. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng ở dạng đơn phân tử từ tính, mỗi phân tử có mômen từ bằng 1µB. Tuy nhiên, khi chúng kết cặp trực tiếp với nhau tạo ra vật liệu dạng dimer thì liên kết giữa chúng lại là phản sắt từ mạnh do sự phủ lấp trực tiếp giữa các trạng thái p của chúng. Hệ quả là mômen từ tổng cộng bị triệt tiêu.

 • 00050007152.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Hóa (2016)

 • Các khái niệm cơ bản và cơ sở lý luận quan trọng về dịch vụ, chất lượng dịch vụ và mô hình đánh giá cất lượng dịch vụ là gì?-Các nhân tố nào ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại Vện Quản trị Kinh doanh FSB-Trường Đi học FP?. Thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo tại Viện Qản Trị Kinh Doanh FSB như thếnào?. Các gải pháp nâng cao chất chất lượng dịch vụ đào tạo tại Vện Quản Trị Kinh Doan-trường ĐH FPT?

 • 02050005313.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Trần, Bách Hiếu (2018)

 • - Đề tài đã phân tích tầm quan trọng về vai trò, vị trí của châu Á - Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh lạnh. - Phân tích những nội dung chủ yếu trong chính sách của Mỹ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và làm rõ những mục tiêu mà Mỹ muốn giành được trong quá trình triển khai chính sách. - Phân tích chính sách của Mỹ đối với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giới hạn của Mỹ trong thực hiện ý đồ chiến lược đối với khu vực và với Việt Nam. - Trên cơ sở đó, đề tài nhận diện những tác động ảnh hưởng đến an ninh khu vực, an ninh quốc gia Việt Nam và dự báo một số xu hướng vận động của chính sách châu Á - Thá...

 • 02050003955.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Trần, Thiện Thanh (2016)

 • Làm nổi bật những yếu tố tác động đến chính sách kinh tế của Mỹ ở Philippines từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX. Đi sâu phân tích chính sách về kinh tế Mỹ thực hiện ở Philippines giai đoạn 1898 – 1946. Phân tích, đánh giá những tác động của chính sách kinh tế của Mỹ ở Philippines. So sánh với chính sách cai trị của một số nước thực dân khác, đặc biệt là Tây Ban Nha.

 • 00050002269_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2012)

 • Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của công ty hợp vốn đơn giản và pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản trên thế giới và ở Việt Nam.Nghiên cứu làm sáng tỏ, xác định đúng đắn bản chất pháp lý của công ty hợp vốn đơn giản. Phân tích, đánh giá vai (...)

 • 4346-49-9112-2-10-20190404.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Nghi; Trần, Thị Thanh Nhàn; Trần, Ngọc Diễn; Đinh, Xuân Thành; Trần, Thị Dung; Nguyễn, Thị Phương Thảo; Trần, Xuân Trường; Đỗ, Mạnh Tuân; Doãn, Đình Lâm (2018)

 • Lịch sử biến động đường bờ biển khu vực bờ biển Thái Bình - Nam Định từ Holocen muộn đến nay đã diễn ra rất khác nhau liên quan đến tiến hóa các thùy châu thổ và lịch sử diễn biến của Sông Sò. Đoạn bờ cửa sông Ba Lạt hiện tại đang được bồi tụ mạnh, ngược lại đoạn bờ Hải Hậu đang bị xói lở gây thiệt hại nghiêm trọng. Nội dung bài báo này sẽ giải đáp câu hỏi nói trên bằng kết quả nghiên cứu biến động đường bờ liên quan đến tiến hóa các thùy châu thổ trên cả 2 khu vực Thái Bình và Nam Định và lịch sử Sông Sò từ Holocen muộn đến nay. Trong quá trình bồi tụ mở rộng diện tích về phía biển đồng bằng châu thổ Sông Hồng ở Nam Định và Thái Bình đã để lại dấu ấn của 8 thùy châu thổ nối tiếp nha...

 • V_L0_01862.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Hồ, Tú Bảo; Lương, Chi Mai (2008)

 • Tổng quan về dịch máy, giới thiệu những đặc điểm trong quá trình dịch máy và tình hình dịch máy trong và ngoài nước. Giới thiệu sơ bộ về mô hình dịch máy thống kê. Đi sâu nghiên cứu mô hình dịch máy thống kê có tích hợp các thông tin ngôn ngữ như: mô hình dịch thống kê dựa trên đơn vị từ, cụm từ, dựa trên cú pháp. Nêu lên các thành phần sử dụng trong hệ dịch thống kê có tích hợp các thông tin ngôn ngữ. Nghiên cứu và xây dựng tổ hợp các yếu tố ngôn ngữ ở mức từ vựng phù hợp cho hệ dịch thống kê Anh-Việt. Trình bày các mô hình thực nghiệm và kết quả thực nghiệm, hướng phát triển trong tương lai của mô hình dịch máy Anh-Việt dựa trên phương pháp thống kê tích hợp với thông tin ngôn ngữ

 • V_L0_01862_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Hồ, Tú Bảo, Người hướng dẫn; Lương, Chi Mai, Người hướng dẫn (2008)

 • 63 tr. + CD-ROM; Tổng quan về dịch máy, giới thiệu những đặc điểm trong quá trình dịch máy và tình hình dịch máy trong và ngoài nước. Giới thiệu sơ bộ về mô hình dịch máy thống kê. Đi sâu nghiên cứu mô hình dịch máy thống kê có tích hợp các thông tin ngôn ngữ như: mô hình (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Khoa học máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 74
 • 4370-49-9288-5-10-20190512.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Nghi; Trần, Thị Thanh Nhàn; Đinh, Xuân Thành; Trần, Ngọc Diễn; Nguyễn, Thị Huyền Trang; Trần, Thị Dung; Phạm, Văn Hải; Nguyễn, Thị Phương Thảo (2019)

 • Địa hệ là một hệ thống điều kiện tự nhiên được tích hợp giữa tướng trầm tích và các hệ sinh thái theo thời gian và không gian trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển, biến đổi khí hậu và chuyển động kiến tạo. Nói một cách khác địa hệ là một đơn vị điều kiện tự nhiên chứa đựng mối quan hệ nhân- quả giữa hệ sinh thái và tướng trầm tích, trong đó tướng trầm tích là nguyên nhân còn hệ sinh thái là kết quả. Trong Holocen có 3 pha thay đổi mực nước biển: (1) Pha biển tiến Flandrian (10-5ka BP); (2) Pha biển thoái Holocen giữa - muộn (5-1ka BP) và (3) Pha biển dâng từ 1ka BP đến nay. Quá trình trầm tích của đới bờ châu thổ Sông Hồng diễn ra theo quy luật cộng sinh tướng theo thời ...

 • 00050001117_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2011)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý của hiệu trưởng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục (GD) của trường mầm non. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng GD của các trường mầm non thành phố Hải Phòng từ năm 2006 đến nay. Đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng GD của trường mầm non thành phố Hải Phòng.; Electronic Resources

 • 01050001716.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2020-04-11)

 • Dựa trên lý thuyết DFT, một số dạng vật liệu từ dựa trên các bon đã được nghiên cứu, bao gồm: đơn phân tử từ tính, dạng cặp phân tử và dạng bánh kẹp. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng ở dạng đơn phân tử từ tính, mỗi phân tử có mômen từ bằng 1µB. Tuy nhiên, khi chúng kết cặp trực tiếp với nhau tạo ra vật liệu dạng dimer thì liên kết giữa chúng lại là phản sắt từ mạnh do sự phủ lấp trực tiếp giữa các trạng thái p của chúng. Hệ quả là mômen từ tổng cộng bị triệt tiêu.

 • 00050007152.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Hóa (2016)

 • Các khái niệm cơ bản và cơ sở lý luận quan trọng về dịch vụ, chất lượng dịch vụ và mô hình đánh giá cất lượng dịch vụ là gì?-Các nhân tố nào ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại Vện Quản trị Kinh doanh FSB-Trường Đi học FP?. Thực trạng chất lượng dịch vụ đào tạo tại Viện Qản Trị Kinh Doanh FSB như thếnào?. Các gải pháp nâng cao chất chất lượng dịch vụ đào tạo tại Vện Quản Trị Kinh Doan-trường ĐH FPT?

 • 02050005313.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Trần, Bách Hiếu (2018)

 • - Đề tài đã phân tích tầm quan trọng về vai trò, vị trí của châu Á - Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh lạnh. - Phân tích những nội dung chủ yếu trong chính sách của Mỹ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và làm rõ những mục tiêu mà Mỹ muốn giành được trong quá trình triển khai chính sách. - Phân tích chính sách của Mỹ đối với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giới hạn của Mỹ trong thực hiện ý đồ chiến lược đối với khu vực và với Việt Nam. - Trên cơ sở đó, đề tài nhận diện những tác động ảnh hưởng đến an ninh khu vực, an ninh quốc gia Việt Nam và dự báo một số xu hướng vận động của chính sách châu Á - Thá...

 • 02050003955.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Trần, Thiện Thanh (2016)

 • Làm nổi bật những yếu tố tác động đến chính sách kinh tế của Mỹ ở Philippines từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX. Đi sâu phân tích chính sách về kinh tế Mỹ thực hiện ở Philippines giai đoạn 1898 – 1946. Phân tích, đánh giá những tác động của chính sách kinh tế của Mỹ ở Philippines. So sánh với chính sách cai trị của một số nước thực dân khác, đặc biệt là Tây Ban Nha.

 • 00050002269_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2012)

 • Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của công ty hợp vốn đơn giản và pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản trên thế giới và ở Việt Nam.Nghiên cứu làm sáng tỏ, xác định đúng đắn bản chất pháp lý của công ty hợp vốn đơn giản. Phân tích, đánh giá vai (...)

 • 4346-49-9112-2-10-20190404.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Nghi; Trần, Thị Thanh Nhàn; Trần, Ngọc Diễn; Đinh, Xuân Thành; Trần, Thị Dung; Nguyễn, Thị Phương Thảo; Trần, Xuân Trường; Đỗ, Mạnh Tuân; Doãn, Đình Lâm (2018)

 • Lịch sử biến động đường bờ biển khu vực bờ biển Thái Bình - Nam Định từ Holocen muộn đến nay đã diễn ra rất khác nhau liên quan đến tiến hóa các thùy châu thổ và lịch sử diễn biến của Sông Sò. Đoạn bờ cửa sông Ba Lạt hiện tại đang được bồi tụ mạnh, ngược lại đoạn bờ Hải Hậu đang bị xói lở gây thiệt hại nghiêm trọng. Nội dung bài báo này sẽ giải đáp câu hỏi nói trên bằng kết quả nghiên cứu biến động đường bờ liên quan đến tiến hóa các thùy châu thổ trên cả 2 khu vực Thái Bình và Nam Định và lịch sử Sông Sò từ Holocen muộn đến nay. Trong quá trình bồi tụ mở rộng diện tích về phía biển đồng bằng châu thổ Sông Hồng ở Nam Định và Thái Bình đã để lại dấu ấn của 8 thùy châu thổ nối tiếp nha...

 • V_L0_01862.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Hồ, Tú Bảo; Lương, Chi Mai (2008)

 • Tổng quan về dịch máy, giới thiệu những đặc điểm trong quá trình dịch máy và tình hình dịch máy trong và ngoài nước. Giới thiệu sơ bộ về mô hình dịch máy thống kê. Đi sâu nghiên cứu mô hình dịch máy thống kê có tích hợp các thông tin ngôn ngữ như: mô hình dịch thống kê dựa trên đơn vị từ, cụm từ, dựa trên cú pháp. Nêu lên các thành phần sử dụng trong hệ dịch thống kê có tích hợp các thông tin ngôn ngữ. Nghiên cứu và xây dựng tổ hợp các yếu tố ngôn ngữ ở mức từ vựng phù hợp cho hệ dịch thống kê Anh-Việt. Trình bày các mô hình thực nghiệm và kết quả thực nghiệm, hướng phát triển trong tương lai của mô hình dịch máy Anh-Việt dựa trên phương pháp thống kê tích hợp với thông tin ngôn ngữ

 • V_L0_01862_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Hồ, Tú Bảo, Người hướng dẫn; Lương, Chi Mai, Người hướng dẫn (2008)

 • 63 tr. + CD-ROM; Tổng quan về dịch máy, giới thiệu những đặc điểm trong quá trình dịch máy và tình hình dịch máy trong và ngoài nước. Giới thiệu sơ bộ về mô hình dịch máy thống kê. Đi sâu nghiên cứu mô hình dịch máy thống kê có tích hợp các thông tin ngôn ngữ như: mô hình (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Khoa học máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008