Browsing by Author Nguyễn, Thị Quế Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66
 • 00050003832_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2014)

 • - Luận văn nghiên cứu một cách hệ thống các quy định của pháp luật liên quan tới việc bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận ở Việt Nam. - Tìm hiểu và đưa ra các số liệu thực tế, các vụ việc cụ thể về bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận trong thời gian gần đây mà các công trình nghiên cứu trước chưa đề cập hoặc chưa cập nhật, thông qua đó làm rõ thực trạng việc bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận ở Việt Nam trong những năm qua, đánh giá về những kết quả đạt được và những vấn đề còn hạn chế. - Đưa ra những đề xuất, kiến nghị giúp hoàn thiện chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu và người có liên quan.

 • 00050000573_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2010)

 • Chương 1: Khái quát chung quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nôt tiếng. Chương 2: Những quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam

 • 00050009716.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Tiến Quyết;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2019)

 • Qua đề tài này, tác giả đã nghiên cứu một cách hệ thống các qui định của pháp luật liên quan tới việc bảo hộ nhãn hiệu tập thể ở Việt Nam. Với việc đưa ra các số liệu thực tế, các vụ việc cụ thể về bảo hộ nhãn hiệu tập thể trong thời gian gần đây mà các công trình nghiên cứu trước chưa đề cập hoặc chưa cập nhật, tác giả muốn làm rõ thực trạng việc bảo hộ nhãn hiệu tập thể ở Việt Nam trong những năm qua, đánh giá về những kết quả đạt được và những vấn đề còn hạn chế, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị giúp hoàn thiện chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu và người có liên quan.

 • 00050004936_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Tùng;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2015)

 • - Luận văn nghiên cứu những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo hộ quyền của người biểu diễn. - Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ những quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về việc bảo hộ quyền của người biểu diễn. - Thông qua việc nghiên cứu các quy định của pháp luật về quyền của người biểu diễn cũng như thực tế áp dụng các quy định đó tác giả phân tích những hạn chế và bất cập của pháp luật Việt Nam hiện hành và đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật trong việc điều chỉnh vấn đề này. Kết quả nghiên cứu đồng thời góp phần tìm ra các giải pháp để bảo vệ tốt hơn quyền của người biểu diễn.

 • 00050001185_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Thanh Tuyết;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2011)

 • Khái quát chung về bí mật kinh doanh và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh: khái niệm bí mật kinh doanh và quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh; sự hình thành và phát triển của pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghi (...)

 • 00050009729.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2019)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ BMKD và cam kết giữa các quốc gia về bảo hộ bí mật kinh doanh trong một số FTA song phương cũng như đa phương mà Việt Nam tham gia ký kết và được đánh giá là có tầm ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế Việt Nam khi chính thức gia nhập, cung cấp cho người đọc cái nhìn mới nhất, tổng quan nhất về bảo hộ BMKD trong pháp luật SHTT Việt Nam cũng như trong các FTA mà Việt Nam tham gia ký kết. Qua đó rút ra được những bất cập cần phải hoàn thiện của pháp luật Việt Nam so với Hiệp định quốc tế.

 • 0050000036_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2009)

 • Tìm hiểu các khái niệm về chỉ dẫn địa lý (CDĐL), so sánh CDĐL với một số đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) khác. Đưa ra khái niệm quyền SHCN, đặc điểm của quyền SHCN và khái niệm quyền SHCN đối với CDĐL. Nghiên cứu các quy định của hệ thống pháp luật quốc tế (...)

 • V_L0_02291.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2009)

 • Tìm hiểu các khái niệm về chỉ dẫn địa lý (CDĐL), so sánh CDĐL với một số đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) khác. Đưa ra khái niệm quyền SHCN, đặc điểm của quyền SHCN và khái niệm quyền SHCN đối với CDĐL. Nghiên cứu các quy định của hệ thống pháp luật quốc tế về CDĐL và các hình thức bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với CDĐL theo hệ thống pháp luật riêng; theo pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa; và theo pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh. Phân tích các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về điều kiện bảo hộ CDĐL, việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với CDĐL, nội dung quyền sở hữu công nghiệp đối với CDĐL; bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với CDĐL. Khảo sát thực trạng ...

 • V_L0_00505_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Nguyệt Minh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2004)

 • Nghiên cứu một cách tổng thể những quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá và các Điều ước quốc tế có liên quan. Qua đó đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá cho (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • V_L0_02548_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Nguyệt Thu;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2009)

 • Tìm hiểu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu trên thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu các quy định liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ 2005 trên cơ sở so sánh với các quy định trước đây (...)

 • V_L0_02548.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Nguyệt Thu;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2009)

 • Tìm hiểu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu trên thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu các quy định liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ 2005 trên cơ sở so sánh với các quy định trước đây và các quy định của pháp luật nước ngoài. Nghiên cứu nhãn hiệu với tư cách là một dạng của chỉ dẫn thương mại trong mối quan hệ với các đối tượng sở hữu trí tuệ gần gũi khác như tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả... Tìm hiểu thực trạng của việc bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam từ đó rút ra những điểm còn hạn chế và đưa ra những khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam

 • V_L0_01581_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2007)

 • Khái quát việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự ở Việt Nam. Nêu những quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Phân tích thực trạng hoạt động bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp (...)

 • V_L0_01581.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2007)

 • Khái quát việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự ở Việt Nam. Nêu những quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Phân tích thực trạng hoạt động bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, những mặt tích cực và tồn tại chủ yếu trong hoạt động này thời gian qua. Đưa ra một số kiến nghị cụ thể: tiếp tục hoàn thiện các quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trong đó có quy phạm đối với nhãn hiệu, tập trung vào các quy phạm về thực thi bằng biện pháp dân sự; tăng cường năng lực của cơ quan tòa án trong giải quyết vụ án dân sự liên quan đến nhãn hiệu; tăng cường phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật với c...

 • 00050000831_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2010)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật bồi thường thiệt hại do làm ô (...)

 • Bai 8. Nguyen Thi Que Anh.OK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh; Nguyễn, Bích Thảo (2011)

 • Khung pháp lý đóng vai trò rất quan trọng đối với sự hình thành, vận hành và phát triển của xã hội dân sự. Bài viết nghiên cứu các chuẩn mực pháp lý quốc tế và pháp luật một số quốc gia điều chỉnh hoạt động của xã hội dân sự như Thụy Điển, Liên bang Nga và một số nước ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, từ đó rút ra những nguyên tắc phổ biến cần được tôn trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Quế Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66
 • 00050003832_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2014)

 • - Luận văn nghiên cứu một cách hệ thống các quy định của pháp luật liên quan tới việc bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận ở Việt Nam. - Tìm hiểu và đưa ra các số liệu thực tế, các vụ việc cụ thể về bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận trong thời gian gần đây mà các công trình nghiên cứu trước chưa đề cập hoặc chưa cập nhật, thông qua đó làm rõ thực trạng việc bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận ở Việt Nam trong những năm qua, đánh giá về những kết quả đạt được và những vấn đề còn hạn chế. - Đưa ra những đề xuất, kiến nghị giúp hoàn thiện chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu và người có liên quan.

 • 00050000573_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2010)

 • Chương 1: Khái quát chung quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nôt tiếng. Chương 2: Những quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam

 • 00050009716.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Tiến Quyết;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2019)

 • Qua đề tài này, tác giả đã nghiên cứu một cách hệ thống các qui định của pháp luật liên quan tới việc bảo hộ nhãn hiệu tập thể ở Việt Nam. Với việc đưa ra các số liệu thực tế, các vụ việc cụ thể về bảo hộ nhãn hiệu tập thể trong thời gian gần đây mà các công trình nghiên cứu trước chưa đề cập hoặc chưa cập nhật, tác giả muốn làm rõ thực trạng việc bảo hộ nhãn hiệu tập thể ở Việt Nam trong những năm qua, đánh giá về những kết quả đạt được và những vấn đề còn hạn chế, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị giúp hoàn thiện chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu và người có liên quan.

 • 00050004936_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Tùng;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2015)

 • - Luận văn nghiên cứu những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo hộ quyền của người biểu diễn. - Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ những quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về việc bảo hộ quyền của người biểu diễn. - Thông qua việc nghiên cứu các quy định của pháp luật về quyền của người biểu diễn cũng như thực tế áp dụng các quy định đó tác giả phân tích những hạn chế và bất cập của pháp luật Việt Nam hiện hành và đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật trong việc điều chỉnh vấn đề này. Kết quả nghiên cứu đồng thời góp phần tìm ra các giải pháp để bảo vệ tốt hơn quyền của người biểu diễn.

 • 00050001185_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Thanh Tuyết;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2011)

 • Khái quát chung về bí mật kinh doanh và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh: khái niệm bí mật kinh doanh và quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh; sự hình thành và phát triển của pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu công nghi (...)

 • 00050009729.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2019)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ BMKD và cam kết giữa các quốc gia về bảo hộ bí mật kinh doanh trong một số FTA song phương cũng như đa phương mà Việt Nam tham gia ký kết và được đánh giá là có tầm ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế Việt Nam khi chính thức gia nhập, cung cấp cho người đọc cái nhìn mới nhất, tổng quan nhất về bảo hộ BMKD trong pháp luật SHTT Việt Nam cũng như trong các FTA mà Việt Nam tham gia ký kết. Qua đó rút ra được những bất cập cần phải hoàn thiện của pháp luật Việt Nam so với Hiệp định quốc tế.

 • 0050000036_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2009)

 • Tìm hiểu các khái niệm về chỉ dẫn địa lý (CDĐL), so sánh CDĐL với một số đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) khác. Đưa ra khái niệm quyền SHCN, đặc điểm của quyền SHCN và khái niệm quyền SHCN đối với CDĐL. Nghiên cứu các quy định của hệ thống pháp luật quốc tế (...)

 • V_L0_02291.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ninh, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2009)

 • Tìm hiểu các khái niệm về chỉ dẫn địa lý (CDĐL), so sánh CDĐL với một số đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) khác. Đưa ra khái niệm quyền SHCN, đặc điểm của quyền SHCN và khái niệm quyền SHCN đối với CDĐL. Nghiên cứu các quy định của hệ thống pháp luật quốc tế về CDĐL và các hình thức bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với CDĐL theo hệ thống pháp luật riêng; theo pháp luật về nhãn hiệu hàng hóa; và theo pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh. Phân tích các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về điều kiện bảo hộ CDĐL, việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với CDĐL, nội dung quyền sở hữu công nghiệp đối với CDĐL; bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với CDĐL. Khảo sát thực trạng ...

 • V_L0_00505_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Nguyệt Minh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2004)

 • Nghiên cứu một cách tổng thể những quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá và các Điều ước quốc tế có liên quan. Qua đó đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá cho (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • V_L0_02548_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Nguyệt Thu;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2009)

 • Tìm hiểu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu trên thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu các quy định liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ 2005 trên cơ sở so sánh với các quy định trước đây (...)

 • V_L0_02548.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Nguyệt Thu;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2009)

 • Tìm hiểu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu trên thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu các quy định liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ 2005 trên cơ sở so sánh với các quy định trước đây và các quy định của pháp luật nước ngoài. Nghiên cứu nhãn hiệu với tư cách là một dạng của chỉ dẫn thương mại trong mối quan hệ với các đối tượng sở hữu trí tuệ gần gũi khác như tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả... Tìm hiểu thực trạng của việc bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam từ đó rút ra những điểm còn hạn chế và đưa ra những khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam

 • V_L0_01581_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2007)

 • Khái quát việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự ở Việt Nam. Nêu những quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Phân tích thực trạng hoạt động bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp (...)

 • V_L0_01581.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Phương Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2007)

 • Khái quát việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp dân sự ở Việt Nam. Nêu những quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Phân tích thực trạng hoạt động bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, những mặt tích cực và tồn tại chủ yếu trong hoạt động này thời gian qua. Đưa ra một số kiến nghị cụ thể: tiếp tục hoàn thiện các quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trong đó có quy phạm đối với nhãn hiệu, tập trung vào các quy phạm về thực thi bằng biện pháp dân sự; tăng cường năng lực của cơ quan tòa án trong giải quyết vụ án dân sự liên quan đến nhãn hiệu; tăng cường phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật với c...

 • 00050000831_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2010)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật bồi thường thiệt hại do làm ô (...)

 • Bai 8. Nguyen Thi Que Anh.OK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh; Nguyễn, Bích Thảo (2011)

 • Khung pháp lý đóng vai trò rất quan trọng đối với sự hình thành, vận hành và phát triển của xã hội dân sự. Bài viết nghiên cứu các chuẩn mực pháp lý quốc tế và pháp luật một số quốc gia điều chỉnh hoạt động của xã hội dân sự như Thụy Điển, Liên bang Nga và một số nước ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, từ đó rút ra những nguyên tắc phổ biến cần được tôn trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay.