Browsing by Author Nguyễn, Thị Sửu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 05050001852_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2015)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về các vấn đề: đổi mới PPDH, PPDH theo DA, môi trường và GDMT trong dạy học Hóa học THPT. Phân tích nội dung, cấu trúc chương nhóm cacbon từ đó xác định các nội dung học tập tích hợp các kiến thức giáo dục môi trường và xây dựng DA. Thiết kế các DA học tập và giáo án bài dạy chương nhóm Cacbon-Hóa học lớp 11 nâng cao. Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính phù hợp, khả thi và hiệu quả của các đề xuất. Điều tra thực trạng về việc vận dụng PPDHTDA và GDMT trong dạy học hoá học ở một số trường THPT thành phố Hải Phòng.

 • 05050001852.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2015)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được trình bày theo 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài Chương 2: GDMT cho học sinh thông qua dạy học DA chương nhóm Cacbon-Hóa học 11 nâng cao Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

 • 05050003473.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2018)

 • - Đề tài đã được thực hiện đầy đủ mục đích và các nhiệm vụ nghiên cứu. Luận văn đã có đóng góp mới về lý luận và thực tiễn để phát triển năng lực trong dạy học Hóa học ở trường trung học cơ sở, góp phần thực hiện định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Cụ thể như sau: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài - Hệ thống hóa các vấn đề: năng lực, năng lực chung và năng lực đặc thù bộ môn cần phát triển cho học sinh trung học cơ sở, biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, công cụ đánh giá năng lực. - Làm sáng tỏ bản chất, đặc điểm, ưu nhược điểm của một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để vận dụng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo ...

 • 05050001836_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2015)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về quá trình DH, xu hướng đổi mới PPDH ở THPT và đi sâu vào PPDH PH&GQVĐ. Nghiên cứu nội dung, cấu trúc chương trình hóa học phổ thông và đi sâu vào chương 5 “Nhóm Halogen” và chương 6 “Oxi –Lưu Huỳnh” Hoá học lớp 10 THPT. Điều tra thực trạng việc sử dụng các PPDH tích cực đặc biệt là PP PH&GQVĐ trong DH Hóa học ở một số trường THPT. Đề xuất các cách sử dụng PP PH&GQVĐ trong DH Hóa học và vận dụng vào thiết kế giáo án một số bài dạy cụ thể. Tiến hành thực nghiệm sư phạm (TNSP) để đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các đề xuất.

 • 05050001836.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2015)

 • Định hướng đổi mới phương pháp dạy học: Một sốquan điểm chỉđạo đổi mới giáo dục Trung học phổ thông; Đổi mới phương pháp dạy học ởtrường Trung học. Năng lực và sự phát triển năng lực: Khái niệm năng lực; Cấu trúc của năng lực; Các năng lực cần phát triển cho học sinh trung học; Các phương pháp đánh giá năng lực. Phát triển năng lực giải quyết vấn đềcho học sinh: Khái niệm năng lực giải quyết vấn đề; Cấu trúc của năng lực giải quyết vấn đề; Những biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề; Biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, … Phân tích nội dung và cấu trúc phần hoá học phi kim hoá học lớp 10 THPT. Xây dựng bài tập nhận th...

 • 00050009805.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Sửu;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2018)

 • Ngoài các phần mở đầu mục lục, phụ lục tài liệu tham khảo thì nghiên cứu được kết cấu thành 3 chương như sau : Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận về quản lý huy động vốn tại các ngân hàng thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng quản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sơn Tây, thành phố Hà Nội Chương 4: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

 • 05050003038.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hoàng Ly;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2017)

 • - Dựa trên việc tổng quan phân tích cơ sở lý luận về những vấn đề liên quan đến đề tài, chúng tôi đã khái quát làm sáng tỏ về các nội dung: khái niệm, cấu trúc của năng lực, NLVDKT; các biểu hiện, tiêu chí đánh giá NLVDKT; khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc và quy trình xây dựng BTHH ; phân tích được vai trò, ý nghĩa của BTHH và việc phát triển NLVDKT cho HS thông qua BTHH. - Đã tiến hành tìm hiểu đối tượng HS và điều tra thực trạng sử dụng BTHH trong dạy học hóa học nhằm phát triển NLVDKT cho HS ở các các trường THPT Phú Xuyên A và THPT Phú Xuyên B- thành phố Hà Nội. Đã tiến hành phân tích nội dung, cấu trúc chương Hiđrocacbon không no-Hóa học 11, từ đó nhận định nội dung chương Hiđro...

 • 05050001794.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hường;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2014)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài về các vấn đề phát triển năng lực tư duy sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng bài tập hoá học để phát triển năng lực tư duy sáng tạo của học sinh. Phân tích nội dung và cấu trúc chương Sắt và một số kim loại quan trọng Hoá học 12 THPT. Tuyển chọn-xây dựng hệ thống bài tập chương Sắt và một số kim loại quan trọng hóa học 12 nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho HSTHPT. Nghiên cứu phương pháp sử dụng hệ thống bài tập đã xây dựng một cách hợp lí, hiệu quả trong dạy học để phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho HS. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính phù hợp và đảm bảo của hệ thống bài tập đã xây dựng và tính hiệu quả của các biện p...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Sửu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 05050001852_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2015)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về các vấn đề: đổi mới PPDH, PPDH theo DA, môi trường và GDMT trong dạy học Hóa học THPT. Phân tích nội dung, cấu trúc chương nhóm cacbon từ đó xác định các nội dung học tập tích hợp các kiến thức giáo dục môi trường và xây dựng DA. Thiết kế các DA học tập và giáo án bài dạy chương nhóm Cacbon-Hóa học lớp 11 nâng cao. Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính phù hợp, khả thi và hiệu quả của các đề xuất. Điều tra thực trạng về việc vận dụng PPDHTDA và GDMT trong dạy học hoá học ở một số trường THPT thành phố Hải Phòng.

 • 05050001852.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2015)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được trình bày theo 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài Chương 2: GDMT cho học sinh thông qua dạy học DA chương nhóm Cacbon-Hóa học 11 nâng cao Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

 • 05050003473.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2018)

 • - Đề tài đã được thực hiện đầy đủ mục đích và các nhiệm vụ nghiên cứu. Luận văn đã có đóng góp mới về lý luận và thực tiễn để phát triển năng lực trong dạy học Hóa học ở trường trung học cơ sở, góp phần thực hiện định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Cụ thể như sau: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài - Hệ thống hóa các vấn đề: năng lực, năng lực chung và năng lực đặc thù bộ môn cần phát triển cho học sinh trung học cơ sở, biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, công cụ đánh giá năng lực. - Làm sáng tỏ bản chất, đặc điểm, ưu nhược điểm của một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để vận dụng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo ...

 • 05050001836_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2015)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về quá trình DH, xu hướng đổi mới PPDH ở THPT và đi sâu vào PPDH PH&GQVĐ. Nghiên cứu nội dung, cấu trúc chương trình hóa học phổ thông và đi sâu vào chương 5 “Nhóm Halogen” và chương 6 “Oxi –Lưu Huỳnh” Hoá học lớp 10 THPT. Điều tra thực trạng việc sử dụng các PPDH tích cực đặc biệt là PP PH&GQVĐ trong DH Hóa học ở một số trường THPT. Đề xuất các cách sử dụng PP PH&GQVĐ trong DH Hóa học và vận dụng vào thiết kế giáo án một số bài dạy cụ thể. Tiến hành thực nghiệm sư phạm (TNSP) để đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các đề xuất.

 • 05050001836.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2015)

 • Định hướng đổi mới phương pháp dạy học: Một sốquan điểm chỉđạo đổi mới giáo dục Trung học phổ thông; Đổi mới phương pháp dạy học ởtrường Trung học. Năng lực và sự phát triển năng lực: Khái niệm năng lực; Cấu trúc của năng lực; Các năng lực cần phát triển cho học sinh trung học; Các phương pháp đánh giá năng lực. Phát triển năng lực giải quyết vấn đềcho học sinh: Khái niệm năng lực giải quyết vấn đề; Cấu trúc của năng lực giải quyết vấn đề; Những biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề; Biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, … Phân tích nội dung và cấu trúc phần hoá học phi kim hoá học lớp 10 THPT. Xây dựng bài tập nhận th...

 • 00050009805.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Sửu;  Advisor: Nguyễn, Hồng Sơn (2018)

 • Ngoài các phần mở đầu mục lục, phụ lục tài liệu tham khảo thì nghiên cứu được kết cấu thành 3 chương như sau : Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận về quản lý huy động vốn tại các ngân hàng thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng quản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sơn Tây, thành phố Hà Nội Chương 4: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

 • 05050003038.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Hoàng Ly;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2017)

 • - Dựa trên việc tổng quan phân tích cơ sở lý luận về những vấn đề liên quan đến đề tài, chúng tôi đã khái quát làm sáng tỏ về các nội dung: khái niệm, cấu trúc của năng lực, NLVDKT; các biểu hiện, tiêu chí đánh giá NLVDKT; khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc và quy trình xây dựng BTHH ; phân tích được vai trò, ý nghĩa của BTHH và việc phát triển NLVDKT cho HS thông qua BTHH. - Đã tiến hành tìm hiểu đối tượng HS và điều tra thực trạng sử dụng BTHH trong dạy học hóa học nhằm phát triển NLVDKT cho HS ở các các trường THPT Phú Xuyên A và THPT Phú Xuyên B- thành phố Hà Nội. Đã tiến hành phân tích nội dung, cấu trúc chương Hiđrocacbon không no-Hóa học 11, từ đó nhận định nội dung chương Hiđro...

 • 05050001794.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hường;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2014)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài về các vấn đề phát triển năng lực tư duy sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng bài tập hoá học để phát triển năng lực tư duy sáng tạo của học sinh. Phân tích nội dung và cấu trúc chương Sắt và một số kim loại quan trọng Hoá học 12 THPT. Tuyển chọn-xây dựng hệ thống bài tập chương Sắt và một số kim loại quan trọng hóa học 12 nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho HSTHPT. Nghiên cứu phương pháp sử dụng hệ thống bài tập đã xây dựng một cách hợp lí, hiệu quả trong dạy học để phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho HS. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính phù hợp và đảm bảo của hệ thống bài tập đã xây dựng và tính hiệu quả của các biện p...