Browsing by Author Nguyễn, Thị Thìn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050010265.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thìn;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2019)

 • Làm rõ cơ sở lý luận của cong tác giải quyết khiếu nại trong giải phóng mặt bằng ở cấp huyện. Đánh giá thực trạng giải quyết khiếu nại trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội: xác định những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong giải quyết khiếu nại về giải phóng mặt bằng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng trên địa bản quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 • 02050005110.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thìn;  Advisor: Quản, Trường Sơn (2017)

 • Trên cơ sở nghiên cứu Mối tương quan giữa Trí tuệ với kết quả học tập của học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Kết quả khảo sát trí tuệ cho thấy chỉ số IQ của nhóm học sinh tham gia nghiên cứu ở mức Trung bình (96,3 ± 14,4), trong đó học sinh có chỉ số IQ cao nhất là 130 (1 học sinh chiếm 1,7%), học sinh thấp nhất là 58 (1 học sinh chiếm 1,7%). Khảo sát kết quả học tập của học sinh cho thấy điểm trung bình chung kỳ 1 của nhóm học sinh tham gia nghiên cứu là 6,86 điểm. Khảo sát kêt quả học tập của 59 học sinh, có tới 34 em thuộc học lực khá, chiếm 57,7%. Số học sinh giỏi có 7 em, chiếm 11,8%. Số học sinh Trung bình có 16 em, chiếm 27,1%. Số ...

 • 00050007084.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thìn;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2016)

 • Hệ thống hóa lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá, nhận xét về thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC. Trên cơ sở phân tích các hạn chế và tồn tại trong hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC, đề xuất một số giải pháp phù hợp với doanh nghiệp.

 • 00050009512.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thìn;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2018)

 • Luận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận và pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay như: khái niệm Thừa phát lại, Thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay; Quá trình phát triển pháp luật về Thừa phát lại; đặc điểm, hình thức và nội dung thực hiện pháp luật về Thừa phát lại; Vai trò của việc thực hiện pháp luật về Thừa phát lại; Các yếu tố tác động đến việc thực hiện pháp luật về Thừa phát lại. Luận văn đã phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay trên cơ sở phân tích một số vấn đề trong thực tiễn, trên một số phương diện chính như: Quá trình triển khai thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở nước ta hiện nay; Những ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thìn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050010265.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thìn;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2019)

 • Làm rõ cơ sở lý luận của cong tác giải quyết khiếu nại trong giải phóng mặt bằng ở cấp huyện. Đánh giá thực trạng giải quyết khiếu nại trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội: xác định những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong giải quyết khiếu nại về giải phóng mặt bằng. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải phóng mặt bằng trên địa bản quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 • 02050005110.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thìn;  Advisor: Quản, Trường Sơn (2017)

 • Trên cơ sở nghiên cứu Mối tương quan giữa Trí tuệ với kết quả học tập của học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Kết quả khảo sát trí tuệ cho thấy chỉ số IQ của nhóm học sinh tham gia nghiên cứu ở mức Trung bình (96,3 ± 14,4), trong đó học sinh có chỉ số IQ cao nhất là 130 (1 học sinh chiếm 1,7%), học sinh thấp nhất là 58 (1 học sinh chiếm 1,7%). Khảo sát kết quả học tập của học sinh cho thấy điểm trung bình chung kỳ 1 của nhóm học sinh tham gia nghiên cứu là 6,86 điểm. Khảo sát kêt quả học tập của 59 học sinh, có tới 34 em thuộc học lực khá, chiếm 57,7%. Số học sinh giỏi có 7 em, chiếm 11,8%. Số học sinh Trung bình có 16 em, chiếm 27,1%. Số ...

 • 00050007084.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thìn;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Dung (2016)

 • Hệ thống hóa lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá, nhận xét về thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC. Trên cơ sở phân tích các hạn chế và tồn tại trong hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC, đề xuất một số giải pháp phù hợp với doanh nghiệp.

 • 00050009512.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thìn;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2018)

 • Luận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận và pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay như: khái niệm Thừa phát lại, Thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay; Quá trình phát triển pháp luật về Thừa phát lại; đặc điểm, hình thức và nội dung thực hiện pháp luật về Thừa phát lại; Vai trò của việc thực hiện pháp luật về Thừa phát lại; Các yếu tố tác động đến việc thực hiện pháp luật về Thừa phát lại. Luận văn đã phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay trên cơ sở phân tích một số vấn đề trong thực tiễn, trên một số phương diện chính như: Quá trình triển khai thực hiện pháp luật về Thừa phát lại ở nước ta hiện nay; Những ...