Browsing by Author Nguyễn, Thị Thúy An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 02050005182.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy An;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2017)

 • Luận văn trình bày chiến lược quốc phòng của Trung Quốc từ năm 2013 đến nay thông qua phân tích và đánh giá sách trắng quốc phòng của Trung Quốc năm 2013 và 2015. Chiến lược quốc phòng của Trung Quốc thay đổi theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào những đánh giá và nhận định của Trung Quốc về tình hình trong nước, khu vực và quốc tế. Những thay đổi trong chiến lược quốc phòng của Trung quốc thể hiện thông qua sự phát triển của các lực lượng vũ trang Trung Quốc về cả lý luận lẫn thực tiễn. Tác giả cũng đánh giá về tác động của chiến lược quốc phòng của Trung Quốc đối với quốc tế, khu vực, Việt Nam; từ đó gợi ý các đề xuất và khuyến nghị đối với Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một s...

 • 00050006251.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy An;  Advisor: Lương, Thanh Cường (2011)

 • Làm rõ thêm cơ sở khoa học của việc xây dựng đội ngũ công chức cấp Bộ qua thực tiễn tại Bộ Công Thương trong giai đoạn 2011 – 2015; Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước, tìm ra những ưu điểm và những tồn tại hạn chế của đội ngũ công chức hành chính nhà nước từ thực tiễn Bộ Công Thương và Đề xuất các giải pháp để xây dựng đội ngũ công chức nói chung và đội ngũ công chức Bộ Công Thương nói riêng theo yêu cầu của nền hành chính hiện đại.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thúy An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 02050005182.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy An;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2017)

 • Luận văn trình bày chiến lược quốc phòng của Trung Quốc từ năm 2013 đến nay thông qua phân tích và đánh giá sách trắng quốc phòng của Trung Quốc năm 2013 và 2015. Chiến lược quốc phòng của Trung Quốc thay đổi theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào những đánh giá và nhận định của Trung Quốc về tình hình trong nước, khu vực và quốc tế. Những thay đổi trong chiến lược quốc phòng của Trung quốc thể hiện thông qua sự phát triển của các lực lượng vũ trang Trung Quốc về cả lý luận lẫn thực tiễn. Tác giả cũng đánh giá về tác động của chiến lược quốc phòng của Trung Quốc đối với quốc tế, khu vực, Việt Nam; từ đó gợi ý các đề xuất và khuyến nghị đối với Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một s...

 • 00050006251.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy An;  Advisor: Lương, Thanh Cường (2011)

 • Làm rõ thêm cơ sở khoa học của việc xây dựng đội ngũ công chức cấp Bộ qua thực tiễn tại Bộ Công Thương trong giai đoạn 2011 – 2015; Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước, tìm ra những ưu điểm và những tồn tại hạn chế của đội ngũ công chức hành chính nhà nước từ thực tiễn Bộ Công Thương và Đề xuất các giải pháp để xây dựng đội ngũ công chức nói chung và đội ngũ công chức Bộ Công Thương nói riêng theo yêu cầu của nền hành chính hiện đại.