Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47
 • N_57.pdf.jpg
 • Topic


 • Authors: Hoàng, Minh Đạo; Dương, Văn Tiến; Trần, Văn Trà; Nguyễn, Thị Việt Liên; Nguyễn, Thị Kim Nga; Trịnh, Thị Thu Thủy; Lê, Thị Hồng Vân; Đỗ, Ngọc Quỳnh; Nguyễn, Vũ Tường; Nguyễn, Thị Xuân Quỳnh; Trần, Thế Loãn; Nguyễn, Hoàng Ánh; Nguyễn, Hồng Minh; Nguyễn, Nhân Huệ; Đinh Lam Thắng; Phạm, Trọng Duy; Nguyễn, Văn Lâm; Nguyễn, Chí Nghĩa; Đỗ, Mạnh Thắng; Trần, Quang Tuấn; Nguyễn, Văn Cường; Trần, Hồng Thái; Nguyễn, Xuân Hiền; Nguyễn, Đăng Đức Thọ; Trần, Duy Hiền; Lê, Quốc Huy; Nguyễn, Thị Thanh; Phạm, Văn Tiến; Khương, Văn Hải; Đoàn, Thị Thu Hà; Phạm, Thị Minh Hạnh; Lê, Thị Hường; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Văn Tiền; Lê, Thanh Quang; Đỗ, Nam Thắng; Đinh, Đức Trường; Đặng, Quốc Thắng; Nguyễn, Diệu Hằng; Lê, Thanh Ngọc (2009)

 • Việt Nam là quốc gia có biển với diện tích gần 1 triệu km2 gấp 3 lần diện tích đất liền, có tiềm năng to lớn và lợi thế về tài nguyên - môi trường biển...

 • V_L0_01728.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh (2008)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về bảo vệ quyền của người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự, như: khái niệm người chưa thành niên, bảo vệ quyền cho người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự Việt Nam. Phân tích lược sử hình thành và phát triển các quy phạm tư pháp hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền của người chưa thành niên. Nghiên cứu những quy định của Tư pháp hình sự Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền của người chưa thành niên và thực tiễn áp dụng những quy định của Tư pháp hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền của người chưa thành niên. Nêu các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của người chưa thành niên trong tư pháp hình sự Việt Nam: hoàn...

 • V_L0_01728_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Trần, Quang Tiệp (2008)

 • Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về bảo vệ quyền của người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự, như: khái niệm người chưa thành niên, bảo vệ quyền cho người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự Việt Nam. Phân tích lược sử hình thành và phát triển (...)

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Hoàng, Văn Nghĩa (2022)

 • Làm rõ mối quan hệ và tính chất hai mặt của quá trình ứng dụng công nghệ sinh học đến quyền con người trong thực tiễn xã hội. Từ đó, làm rõ và có nhận thức đúng đắn về vấn đề bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong thời đại công nghệ không biên giới hiện đại. Nghiên cứu những quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam liên quan đến vấn đề quản lý, kiểm soát những rủi ro của ứng dụng công nghệ sinh học đến con người và quyền con người. Phân tích những thực trạng và thách thức cũng như những cơ hội mà ứng dụng công nghệ sinh học ảnh hưởng đến quyền con người. Từ đó, xác định rõ quan điểm, phương hướng và đề xuất các giải pháp tăng cường thúc đẩy các cơ hội và kiểm soát rủi ro của...

 • 00050000839_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn, Toàn Thắng (2011)

 • Trình bày phương thức thụ đắc lãnh thổ theo quy định của pháp luật và trong thực tiễn quốc tế - cơ sở pháp lý để xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Luận cứ của các quốc gia tranh chấp chủ quyền quần đảo Trường Sa - Việt Nam có luận (...)

 • 00050010144.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Chu, Hồng Thanh (2019)

 • Khảo cứu tình hình nghiên cứu của các học giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài cơ chế bảo vệ QCN ở Bắc Âu và ở Việt Nam. Chỉ ra những điểm đã thống nhất có thể kế thừa và những điểm chưa rõ ràng, khoảng trống về mặt lý luận, khoa học để tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ mặt lý luận, thực tiễn về cơ chế bảo vệ QCN. Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về cơ chế bảo vệ quyền con người như: Khái niệm, các thành tố và mối quan hệ giữa các thành tố đó trong cơ chế bảo vệ QCN, các yếu tố ảnh hưởng và bảo đảm cho cơ chế bảo vệ QCN hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu thực trạng cơ chế bảo vệ QCN ở các quốc gia Bắc Âu, chỉ ra được nội dung căn bản trong cơ chế bảo vệ QCN ở...

 • 4081-61-7602-1-10-20170621.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh (2017)

 • Phântích giảng dạy tương tác cho thấy sự khác biệt và sự bao hàm của các phương pháp giảng dạy tương tác trong tất cả các phương pháp giảng dạy. Vai trò và ý nghĩa của phương pháp giảng dạy này trong việc giảng dạy người máy nói chung và điện tử nói riêng. Trong các hoạt động giảng dạy, để thúc đẩy phương pháp học tập đến một cấp cao hơn là để dạy ảo tương tác. Học viên không chỉ là trung tâm, trọng tâm là chuyển đổi lớp học. Trong bài báo này mới dừng lại ở nghiên cứu so sánh nhận định giữa phương pháp dạy học tương tác ảo và dạy học sử dụng mô hình thực trong lớp học kỹ thuật robot. Những khảo sát chi tiết về tính hiệu quả sẽ được tác giả trình bày trong bài báo tiếp theo

 • Virtual Interactive Teaching in the Robot Engineering Class.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh (2017)

 • Phân tích giảng dạy tương tác cho thấy sự khác biệt và sự bao hàm của các phương pháp giảng dạy tương tác trong tất cả các phương pháp giảng dạy. Vai trò và ý nghĩa của phương pháp giảng dạy này trong việc giảng dạy người máy nói chung và điện tử nói riêng. Trong các hoạt động giảng dạy, để thúc đẩy phương pháp học tập đến một cấp cao hơn là để dạy ảo tương tác. Học viên không chỉ là trung tâm, trọng tâm là chuyển đổi lớp học. Trong bài báo này mới dừng lại ở nghiên cứu so sánh nhận định giữa phương pháp dạy học tương tác ảo và dạy học sử dụng mô hình thực trong lớp học kỹ thuật robot. Những khảo sát chi tiết về tính hiệu quả sẽ được tác giả trình bày trong bài báo tiếp theo

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Trần, Kiên (2021)

 • Luận văn đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá và làm sáng tỏ các vấn đề pháp luật liên quan đến thế chấp quyền sử dụng đất xảy ra tại quận Ngô Quyền, cụ thể như sau: Thứ nhất, luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về thế chấp quyền sử dụng đất. Thứ hai, dựa trên những vấn đề lý luận thực tiễn về biện pháp thế chấp, luận văn tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hợp đồng tín dụng. Thứ ba, luận văn chú trọng đến thực tiễn giải quyết tranh chấp về thế chấp quyền sử dụng đất trong hợp đồng tín dụng tại Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Thứ tư, luận văn chỉ ra những bất cập trong việc áp dụng các quy định ph...

 • 01050001143.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2013)

 • Hệ thống hóa một số dạng hệ phương trình cơ bản: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ gồm một phương trình bậc nhất và một phương trình bậc cao, hệ đối xứng loại I, hệ đối xứng loại II, hệ đẳng cấp, hệ phương trình ba ẩn bậc cao và một số dạng khác. Với mỗi dạng, tác giả đều nêu dạng tổng quát và cách giải cùng một số ví dụ cụ thể. Nghiên cứu các bài toán về hệ phương trình mũ - lôgarít. Phân loại bài toán theo phương pháp giải: phương pháp biến đổi tương đương, phương pháp đặt ẩn phụ, phương pháp dùng tính đơn điệu của hàm số. Đưa ra các bài toán trong đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành và cấp quốc gia, tác giả cũng phân loại bài theo phương pháp giải: p...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Thùy Vinh; Trần, Thu Huyền; Nguyễn, Thị Thanh (2022)

 • Báo điện tử là một loại hình báo chí mới, có độ lan tỏa mạnh nhất và cập nhật tin tức nhanh nhất so với báo in, báo nói, báo hình. Ngôn ngữ báo điện tử hiện nay cũng vì thế có những đặc điểm riêng, trong đó cách dùng trộn mã là một trong những hiện tượng phổ biến chứng minh sự ảnh hưởng, thâm nhập ngày một sâu các yếu tố tiếng Anh - Mỹ vào tiếng Việt. Bài báo này trình bày những kết quả khảo sát và phân tích vấn đề trộn mã trong nhan đề bài báo điện tử, từ đó phân tích nguyên nhân và đưa ra những đánh giá toàn diện về hiện tượng này trong ngôn ngữ báo chí nói riêng và ngôn ngữ tiếng Việt đương đại nói chung.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh An; Nguyễn, Thị Thanh; Nguyễn, Thị Thủy Ngân; Đỗ, Trọng Hoàng (2022)

 • Đọc hiểu đóng vai trò quan trọng trong quá trình học ngoại ngữ. Trong số các phương pháp nâng cao khả năng đọc hiểu, tương tác với văn học là một trong những phương pháp cơ bản nhất. “Bookworm” là hoạt động của môn Tiếng Anh xã hội (học phần 1A và 2A) cho sinh viên nhằm nâng cao kỹ năng đọc trong tiếng Anh. “Bookworm” bao gồm những tác phẩm văn học viết bằng tiếng Anh, đồng thời yêu cầu sinh viên hoàn thành những bài tập liên quan đến tác phẩm, ví dụ như thuyết trình, đóng kịch hay làm bài trắc nghiệm. Thực tế cho thấy một bộ phận không nhỏ sinh viên chưa thực sự chú trọng quá trình của hoạt động này bởi họ chọn đọc bản dịch tiếng Việt khi làm bài tập thay vì bản tiếng Anh. Tuy nhiên,...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47
 • N_57.pdf.jpg
 • Topic


 • Authors: Hoàng, Minh Đạo; Dương, Văn Tiến; Trần, Văn Trà; Nguyễn, Thị Việt Liên; Nguyễn, Thị Kim Nga; Trịnh, Thị Thu Thủy; Lê, Thị Hồng Vân; Đỗ, Ngọc Quỳnh; Nguyễn, Vũ Tường; Nguyễn, Thị Xuân Quỳnh; Trần, Thế Loãn; Nguyễn, Hoàng Ánh; Nguyễn, Hồng Minh; Nguyễn, Nhân Huệ; Đinh Lam Thắng; Phạm, Trọng Duy; Nguyễn, Văn Lâm; Nguyễn, Chí Nghĩa; Đỗ, Mạnh Thắng; Trần, Quang Tuấn; Nguyễn, Văn Cường; Trần, Hồng Thái; Nguyễn, Xuân Hiền; Nguyễn, Đăng Đức Thọ; Trần, Duy Hiền; Lê, Quốc Huy; Nguyễn, Thị Thanh; Phạm, Văn Tiến; Khương, Văn Hải; Đoàn, Thị Thu Hà; Phạm, Thị Minh Hạnh; Lê, Thị Hường; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Văn Tiền; Lê, Thanh Quang; Đỗ, Nam Thắng; Đinh, Đức Trường; Đặng, Quốc Thắng; Nguyễn, Diệu Hằng; Lê, Thanh Ngọc (2009)

 • Việt Nam là quốc gia có biển với diện tích gần 1 triệu km2 gấp 3 lần diện tích đất liền, có tiềm năng to lớn và lợi thế về tài nguyên - môi trường biển...

 • V_L0_01728.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh (2008)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về bảo vệ quyền của người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự, như: khái niệm người chưa thành niên, bảo vệ quyền cho người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự Việt Nam. Phân tích lược sử hình thành và phát triển các quy phạm tư pháp hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền của người chưa thành niên. Nghiên cứu những quy định của Tư pháp hình sự Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền của người chưa thành niên và thực tiễn áp dụng những quy định của Tư pháp hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền của người chưa thành niên. Nêu các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của người chưa thành niên trong tư pháp hình sự Việt Nam: hoàn...

 • V_L0_01728_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Trần, Quang Tiệp (2008)

 • Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về bảo vệ quyền của người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự, như: khái niệm người chưa thành niên, bảo vệ quyền cho người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự Việt Nam. Phân tích lược sử hình thành và phát triển (...)

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Hoàng, Văn Nghĩa (2022)

 • Làm rõ mối quan hệ và tính chất hai mặt của quá trình ứng dụng công nghệ sinh học đến quyền con người trong thực tiễn xã hội. Từ đó, làm rõ và có nhận thức đúng đắn về vấn đề bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong thời đại công nghệ không biên giới hiện đại. Nghiên cứu những quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam liên quan đến vấn đề quản lý, kiểm soát những rủi ro của ứng dụng công nghệ sinh học đến con người và quyền con người. Phân tích những thực trạng và thách thức cũng như những cơ hội mà ứng dụng công nghệ sinh học ảnh hưởng đến quyền con người. Từ đó, xác định rõ quan điểm, phương hướng và đề xuất các giải pháp tăng cường thúc đẩy các cơ hội và kiểm soát rủi ro của...

 • 00050000839_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn, Toàn Thắng (2011)

 • Trình bày phương thức thụ đắc lãnh thổ theo quy định của pháp luật và trong thực tiễn quốc tế - cơ sở pháp lý để xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Luận cứ của các quốc gia tranh chấp chủ quyền quần đảo Trường Sa - Việt Nam có luận (...)

 • 00050010144.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Chu, Hồng Thanh (2019)

 • Khảo cứu tình hình nghiên cứu của các học giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài cơ chế bảo vệ QCN ở Bắc Âu và ở Việt Nam. Chỉ ra những điểm đã thống nhất có thể kế thừa và những điểm chưa rõ ràng, khoảng trống về mặt lý luận, khoa học để tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ mặt lý luận, thực tiễn về cơ chế bảo vệ QCN. Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về cơ chế bảo vệ quyền con người như: Khái niệm, các thành tố và mối quan hệ giữa các thành tố đó trong cơ chế bảo vệ QCN, các yếu tố ảnh hưởng và bảo đảm cho cơ chế bảo vệ QCN hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu thực trạng cơ chế bảo vệ QCN ở các quốc gia Bắc Âu, chỉ ra được nội dung căn bản trong cơ chế bảo vệ QCN ở...

 • 4081-61-7602-1-10-20170621.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh (2017)

 • Phântích giảng dạy tương tác cho thấy sự khác biệt và sự bao hàm của các phương pháp giảng dạy tương tác trong tất cả các phương pháp giảng dạy. Vai trò và ý nghĩa của phương pháp giảng dạy này trong việc giảng dạy người máy nói chung và điện tử nói riêng. Trong các hoạt động giảng dạy, để thúc đẩy phương pháp học tập đến một cấp cao hơn là để dạy ảo tương tác. Học viên không chỉ là trung tâm, trọng tâm là chuyển đổi lớp học. Trong bài báo này mới dừng lại ở nghiên cứu so sánh nhận định giữa phương pháp dạy học tương tác ảo và dạy học sử dụng mô hình thực trong lớp học kỹ thuật robot. Những khảo sát chi tiết về tính hiệu quả sẽ được tác giả trình bày trong bài báo tiếp theo

 • Virtual Interactive Teaching in the Robot Engineering Class.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh (2017)

 • Phân tích giảng dạy tương tác cho thấy sự khác biệt và sự bao hàm của các phương pháp giảng dạy tương tác trong tất cả các phương pháp giảng dạy. Vai trò và ý nghĩa của phương pháp giảng dạy này trong việc giảng dạy người máy nói chung và điện tử nói riêng. Trong các hoạt động giảng dạy, để thúc đẩy phương pháp học tập đến một cấp cao hơn là để dạy ảo tương tác. Học viên không chỉ là trung tâm, trọng tâm là chuyển đổi lớp học. Trong bài báo này mới dừng lại ở nghiên cứu so sánh nhận định giữa phương pháp dạy học tương tác ảo và dạy học sử dụng mô hình thực trong lớp học kỹ thuật robot. Những khảo sát chi tiết về tính hiệu quả sẽ được tác giả trình bày trong bài báo tiếp theo

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Trần, Kiên (2021)

 • Luận văn đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá và làm sáng tỏ các vấn đề pháp luật liên quan đến thế chấp quyền sử dụng đất xảy ra tại quận Ngô Quyền, cụ thể như sau: Thứ nhất, luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về thế chấp quyền sử dụng đất. Thứ hai, dựa trên những vấn đề lý luận thực tiễn về biện pháp thế chấp, luận văn tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hợp đồng tín dụng. Thứ ba, luận văn chú trọng đến thực tiễn giải quyết tranh chấp về thế chấp quyền sử dụng đất trong hợp đồng tín dụng tại Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Thứ tư, luận văn chỉ ra những bất cập trong việc áp dụng các quy định ph...

 • 01050001143.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2013)

 • Hệ thống hóa một số dạng hệ phương trình cơ bản: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ gồm một phương trình bậc nhất và một phương trình bậc cao, hệ đối xứng loại I, hệ đối xứng loại II, hệ đẳng cấp, hệ phương trình ba ẩn bậc cao và một số dạng khác. Với mỗi dạng, tác giả đều nêu dạng tổng quát và cách giải cùng một số ví dụ cụ thể. Nghiên cứu các bài toán về hệ phương trình mũ - lôgarít. Phân loại bài toán theo phương pháp giải: phương pháp biến đổi tương đương, phương pháp đặt ẩn phụ, phương pháp dùng tính đơn điệu của hàm số. Đưa ra các bài toán trong đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành và cấp quốc gia, tác giả cũng phân loại bài theo phương pháp giải: p...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Thùy Vinh; Trần, Thu Huyền; Nguyễn, Thị Thanh (2022)

 • Báo điện tử là một loại hình báo chí mới, có độ lan tỏa mạnh nhất và cập nhật tin tức nhanh nhất so với báo in, báo nói, báo hình. Ngôn ngữ báo điện tử hiện nay cũng vì thế có những đặc điểm riêng, trong đó cách dùng trộn mã là một trong những hiện tượng phổ biến chứng minh sự ảnh hưởng, thâm nhập ngày một sâu các yếu tố tiếng Anh - Mỹ vào tiếng Việt. Bài báo này trình bày những kết quả khảo sát và phân tích vấn đề trộn mã trong nhan đề bài báo điện tử, từ đó phân tích nguyên nhân và đưa ra những đánh giá toàn diện về hiện tượng này trong ngôn ngữ báo chí nói riêng và ngôn ngữ tiếng Việt đương đại nói chung.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh An; Nguyễn, Thị Thanh; Nguyễn, Thị Thủy Ngân; Đỗ, Trọng Hoàng (2022)

 • Đọc hiểu đóng vai trò quan trọng trong quá trình học ngoại ngữ. Trong số các phương pháp nâng cao khả năng đọc hiểu, tương tác với văn học là một trong những phương pháp cơ bản nhất. “Bookworm” là hoạt động của môn Tiếng Anh xã hội (học phần 1A và 2A) cho sinh viên nhằm nâng cao kỹ năng đọc trong tiếng Anh. “Bookworm” bao gồm những tác phẩm văn học viết bằng tiếng Anh, đồng thời yêu cầu sinh viên hoàn thành những bài tập liên quan đến tác phẩm, ví dụ như thuyết trình, đóng kịch hay làm bài trắc nghiệm. Thực tế cho thấy một bộ phận không nhỏ sinh viên chưa thực sự chú trọng quá trình của hoạt động này bởi họ chọn đọc bản dịch tiếng Việt khi làm bài tập thay vì bản tiếng Anh. Tuy nhiên,...