Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • N_57.pdf.jpg
 • Topic


 • Authors: Hoàng, Minh Đạo; Dương, Văn Tiến; Trần, Văn Trà; Nguyễn, Thị Việt Liên; Nguyễn, Thị Kim Nga; Trịnh, Thị Thu Thủy; Lê, Thị Hồng Vân; Đỗ, Ngọc Quỳnh; Nguyễn, Vũ Tường; Nguyễn, Thị Xuân Quỳnh; Trần, Thế Loãn; Nguyễn, Hoàng Ánh; Nguyễn, Hồng Minh; Nguyễn, Nhân Huệ; Đinh Lam Thắng; Phạm, Trọng Duy; Nguyễn, Văn Lâm; Nguyễn, Chí Nghĩa; Đỗ, Mạnh Thắng; Trần, Quang Tuấn; Nguyễn, Văn Cường; Trần, Hồng Thái; Nguyễn, Xuân Hiền; Nguyễn, Đăng Đức Thọ; Trần, Duy Hiền; Lê, Quốc Huy; Nguyễn, Thị Thanh; Phạm, Văn Tiến; Khương, Văn Hải; Đoàn, Thị Thu Hà; Phạm, Thị Minh Hạnh; Lê, Thị Hường; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Văn Tiền; Lê, Thanh Quang; Đỗ, Nam Thắng; Đinh, Đức Trường; Đặng, Quốc Thắng; Nguyễn, Diệu Hằng; Lê, Thanh Ngọc (2009)

 • Việt Nam là quốc gia có biển với diện tích gần 1 triệu km2 gấp 3 lần diện tích đất liền, có tiềm năng to lớn và lợi thế về tài nguyên - môi trường biển...

 • V_L0_01728.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh (2008)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về bảo vệ quyền của người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự, như: khái niệm người chưa thành niên, bảo vệ quyền cho người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự Việt Nam. Phân tích lược sử hình thành và phát triển các quy phạm tư pháp hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền của người chưa thành niên. Nghiên cứu những quy định của Tư pháp hình sự Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền của người chưa thành niên và thực tiễn áp dụng những quy định của Tư pháp hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền của người chưa thành niên. Nêu các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của người chưa thành niên trong tư pháp hình sự Việt Nam: hoàn...

 • V_L0_01728_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Trần, Quang Tiệp (2008)

 • Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về bảo vệ quyền của người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự, như: khái niệm người chưa thành niên, bảo vệ quyền cho người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự Việt Nam. Phân tích lược sử hình thành và phát triển (...)

 • 00050010144.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Chu, Hồng Thanh (2019)

 • Khảo cứu tình hình nghiên cứu của các học giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài cơ chế bảo vệ QCN ở Bắc Âu và ở Việt Nam. Chỉ ra những điểm đã thống nhất có thể kế thừa và những điểm chưa rõ ràng, khoảng trống về mặt lý luận, khoa học để tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ mặt lý luận, thực tiễn về cơ chế bảo vệ QCN. Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về cơ chế bảo vệ quyền con người như: Khái niệm, các thành tố và mối quan hệ giữa các thành tố đó trong cơ chế bảo vệ QCN, các yếu tố ảnh hưởng và bảo đảm cho cơ chế bảo vệ QCN hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu thực trạng cơ chế bảo vệ QCN ở các quốc gia Bắc Âu, chỉ ra được nội dung căn bản trong cơ chế bảo vệ QCN ở...

 • 4081-61-7602-1-10-20170621.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh (2017)

 • Phântích giảng dạy tương tác cho thấy sự khác biệt và sự bao hàm của các phương pháp giảng dạy tương tác trong tất cả các phương pháp giảng dạy. Vai trò và ý nghĩa của phương pháp giảng dạy này trong việc giảng dạy người máy nói chung và điện tử nói riêng. Trong các hoạt động giảng dạy, để thúc đẩy phương pháp học tập đến một cấp cao hơn là để dạy ảo tương tác. Học viên không chỉ là trung tâm, trọng tâm là chuyển đổi lớp học. Trong bài báo này mới dừng lại ở nghiên cứu so sánh nhận định giữa phương pháp dạy học tương tác ảo và dạy học sử dụng mô hình thực trong lớp học kỹ thuật robot. Những khảo sát chi tiết về tính hiệu quả sẽ được tác giả trình bày trong bài báo tiếp theo

 • Virtual Interactive Teaching in the Robot Engineering Class.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh (2017)

 • Phân tích giảng dạy tương tác cho thấy sự khác biệt và sự bao hàm của các phương pháp giảng dạy tương tác trong tất cả các phương pháp giảng dạy. Vai trò và ý nghĩa của phương pháp giảng dạy này trong việc giảng dạy người máy nói chung và điện tử nói riêng. Trong các hoạt động giảng dạy, để thúc đẩy phương pháp học tập đến một cấp cao hơn là để dạy ảo tương tác. Học viên không chỉ là trung tâm, trọng tâm là chuyển đổi lớp học. Trong bài báo này mới dừng lại ở nghiên cứu so sánh nhận định giữa phương pháp dạy học tương tác ảo và dạy học sử dụng mô hình thực trong lớp học kỹ thuật robot. Những khảo sát chi tiết về tính hiệu quả sẽ được tác giả trình bày trong bài báo tiếp theo

 • 01050001143.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2013)

 • Hệ thống hóa một số dạng hệ phương trình cơ bản: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ gồm một phương trình bậc nhất và một phương trình bậc cao, hệ đối xứng loại I, hệ đối xứng loại II, hệ đẳng cấp, hệ phương trình ba ẩn bậc cao và một số dạng khác. Với mỗi dạng, tác giả đều nêu dạng tổng quát và cách giải cùng một số ví dụ cụ thể. Nghiên cứu các bài toán về hệ phương trình mũ - lôgarít. Phân loại bài toán theo phương pháp giải: phương pháp biến đổi tương đương, phương pháp đặt ẩn phụ, phương pháp dùng tính đơn điệu của hàm số. Đưa ra các bài toán trong đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành và cấp quốc gia, tác giả cũng phân loại bài theo phương pháp giải: p...

 • 01050002863-LUAN VAN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Trần,Thị Thanh Vân,1977-; Nguyễn, Đình Thành, 1959- (2015)

 • Tổng hợp 1 số chất lỏng ion như [Bmim]OH,[Bmim]OA, [DAPmim]OAc, [HEA]OAc.Khảo sát tìm xúc tác tối ưu cho phản ứng tổng hp 4-methylquinolon thế. Tổng hợp một số 4-methylquinolon thế bằng phản ứng đóng vòng Knorr có sử dụng xúc tác là chất lỏng ion. Nghiên ứu cấu trúc các hợp chất đã tổng hợp bằng phương pháp phổ.

 • V_L2_01926.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh (2010)

 • Trình bày những vấn đề lý luận: khái niệm, vai trò và đặc điểm phát triển ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội. Tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với việc phát ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội hiện nay. Xem xét những nhân tố tác động (như tình hình chính trị - quân sự thế giới, khu vực; sự biến đổi của tình hình kinh tế - xã hội trong nước) và quan điểm chỉ đạo phát triển ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội hiện nay. Đưa ra một số giải pháp cơ bản phát triển ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội hiện nay: bồi dưỡng truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc và giá trị văn hoá dựng nước và giữ nước của dân tộc Vi...

 • 01050000078_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn, Thị Dậu , người hướng dẫn (2011)

 • 93 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Thạch học, khoáng vật học và địa hóa học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Tổng quan về đặc điểm địa chất khu vực lô 102, 106, 103 và 107 bắc bể trầm tích sông Hồng: Vị trí khu vực nghiên cứu; Tóm tắt quá trình tìm kiếm thăm dò dầu khí; Lịch sử phát triển địa chất; Đặc điểm kiến tạo; Đặc điểm địa tầng trầm tích. Trình bày các phư (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • N_57.pdf.jpg
 • Topic


 • Authors: Hoàng, Minh Đạo; Dương, Văn Tiến; Trần, Văn Trà; Nguyễn, Thị Việt Liên; Nguyễn, Thị Kim Nga; Trịnh, Thị Thu Thủy; Lê, Thị Hồng Vân; Đỗ, Ngọc Quỳnh; Nguyễn, Vũ Tường; Nguyễn, Thị Xuân Quỳnh; Trần, Thế Loãn; Nguyễn, Hoàng Ánh; Nguyễn, Hồng Minh; Nguyễn, Nhân Huệ; Đinh Lam Thắng; Phạm, Trọng Duy; Nguyễn, Văn Lâm; Nguyễn, Chí Nghĩa; Đỗ, Mạnh Thắng; Trần, Quang Tuấn; Nguyễn, Văn Cường; Trần, Hồng Thái; Nguyễn, Xuân Hiền; Nguyễn, Đăng Đức Thọ; Trần, Duy Hiền; Lê, Quốc Huy; Nguyễn, Thị Thanh; Phạm, Văn Tiến; Khương, Văn Hải; Đoàn, Thị Thu Hà; Phạm, Thị Minh Hạnh; Lê, Thị Hường; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Văn Tiền; Lê, Thanh Quang; Đỗ, Nam Thắng; Đinh, Đức Trường; Đặng, Quốc Thắng; Nguyễn, Diệu Hằng; Lê, Thanh Ngọc (2009)

 • Việt Nam là quốc gia có biển với diện tích gần 1 triệu km2 gấp 3 lần diện tích đất liền, có tiềm năng to lớn và lợi thế về tài nguyên - môi trường biển...

 • V_L0_01728.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh (2008)

 • Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về bảo vệ quyền của người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự, như: khái niệm người chưa thành niên, bảo vệ quyền cho người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự Việt Nam. Phân tích lược sử hình thành và phát triển các quy phạm tư pháp hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền của người chưa thành niên. Nghiên cứu những quy định của Tư pháp hình sự Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền của người chưa thành niên và thực tiễn áp dụng những quy định của Tư pháp hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền của người chưa thành niên. Nêu các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của người chưa thành niên trong tư pháp hình sự Việt Nam: hoàn...

 • V_L0_01728_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Trần, Quang Tiệp (2008)

 • Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về bảo vệ quyền của người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự, như: khái niệm người chưa thành niên, bảo vệ quyền cho người chưa thành niên trong Tư pháp hình sự Việt Nam. Phân tích lược sử hình thành và phát triển (...)

 • 00050010144.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Chu, Hồng Thanh (2019)

 • Khảo cứu tình hình nghiên cứu của các học giả, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài cơ chế bảo vệ QCN ở Bắc Âu và ở Việt Nam. Chỉ ra những điểm đã thống nhất có thể kế thừa và những điểm chưa rõ ràng, khoảng trống về mặt lý luận, khoa học để tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ mặt lý luận, thực tiễn về cơ chế bảo vệ QCN. Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về cơ chế bảo vệ quyền con người như: Khái niệm, các thành tố và mối quan hệ giữa các thành tố đó trong cơ chế bảo vệ QCN, các yếu tố ảnh hưởng và bảo đảm cho cơ chế bảo vệ QCN hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu thực trạng cơ chế bảo vệ QCN ở các quốc gia Bắc Âu, chỉ ra được nội dung căn bản trong cơ chế bảo vệ QCN ở...

 • 4081-61-7602-1-10-20170621.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh (2017)

 • Phântích giảng dạy tương tác cho thấy sự khác biệt và sự bao hàm của các phương pháp giảng dạy tương tác trong tất cả các phương pháp giảng dạy. Vai trò và ý nghĩa của phương pháp giảng dạy này trong việc giảng dạy người máy nói chung và điện tử nói riêng. Trong các hoạt động giảng dạy, để thúc đẩy phương pháp học tập đến một cấp cao hơn là để dạy ảo tương tác. Học viên không chỉ là trung tâm, trọng tâm là chuyển đổi lớp học. Trong bài báo này mới dừng lại ở nghiên cứu so sánh nhận định giữa phương pháp dạy học tương tác ảo và dạy học sử dụng mô hình thực trong lớp học kỹ thuật robot. Những khảo sát chi tiết về tính hiệu quả sẽ được tác giả trình bày trong bài báo tiếp theo

 • Virtual Interactive Teaching in the Robot Engineering Class.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh (2017)

 • Phân tích giảng dạy tương tác cho thấy sự khác biệt và sự bao hàm của các phương pháp giảng dạy tương tác trong tất cả các phương pháp giảng dạy. Vai trò và ý nghĩa của phương pháp giảng dạy này trong việc giảng dạy người máy nói chung và điện tử nói riêng. Trong các hoạt động giảng dạy, để thúc đẩy phương pháp học tập đến một cấp cao hơn là để dạy ảo tương tác. Học viên không chỉ là trung tâm, trọng tâm là chuyển đổi lớp học. Trong bài báo này mới dừng lại ở nghiên cứu so sánh nhận định giữa phương pháp dạy học tương tác ảo và dạy học sử dụng mô hình thực trong lớp học kỹ thuật robot. Những khảo sát chi tiết về tính hiệu quả sẽ được tác giả trình bày trong bài báo tiếp theo

 • 01050001143.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Vũ, Đỗ Long (2013)

 • Hệ thống hóa một số dạng hệ phương trình cơ bản: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ gồm một phương trình bậc nhất và một phương trình bậc cao, hệ đối xứng loại I, hệ đối xứng loại II, hệ đẳng cấp, hệ phương trình ba ẩn bậc cao và một số dạng khác. Với mỗi dạng, tác giả đều nêu dạng tổng quát và cách giải cùng một số ví dụ cụ thể. Nghiên cứu các bài toán về hệ phương trình mũ - lôgarít. Phân loại bài toán theo phương pháp giải: phương pháp biến đổi tương đương, phương pháp đặt ẩn phụ, phương pháp dùng tính đơn điệu của hàm số. Đưa ra các bài toán trong đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành và cấp quốc gia, tác giả cũng phân loại bài theo phương pháp giải: p...

 • 01050002863-LUAN VAN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Trần,Thị Thanh Vân,1977-; Nguyễn, Đình Thành, 1959- (2015)

 • Tổng hợp 1 số chất lỏng ion như [Bmim]OH,[Bmim]OA, [DAPmim]OAc, [HEA]OAc.Khảo sát tìm xúc tác tối ưu cho phản ứng tổng hp 4-methylquinolon thế. Tổng hợp một số 4-methylquinolon thế bằng phản ứng đóng vòng Knorr có sử dụng xúc tác là chất lỏng ion. Nghiên ứu cấu trúc các hợp chất đã tổng hợp bằng phương pháp phổ.

 • V_L2_01926.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh (2010)

 • Trình bày những vấn đề lý luận: khái niệm, vai trò và đặc điểm phát triển ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội. Tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với việc phát ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội hiện nay. Xem xét những nhân tố tác động (như tình hình chính trị - quân sự thế giới, khu vực; sự biến đổi của tình hình kinh tế - xã hội trong nước) và quan điểm chỉ đạo phát triển ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội hiện nay. Đưa ra một số giải pháp cơ bản phát triển ý thức quốc phòng của cán bộ công chức Hà Nội hiện nay: bồi dưỡng truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc và giá trị văn hoá dựng nước và giữ nước của dân tộc Vi...

 • 01050000078_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn, Thị Dậu , người hướng dẫn (2011)

 • 93 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Thạch học, khoáng vật học và địa hóa học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Tổng quan về đặc điểm địa chất khu vực lô 102, 106, 103 và 107 bắc bể trầm tích sông Hồng: Vị trí khu vực nghiên cứu; Tóm tắt quá trình tìm kiếm thăm dò dầu khí; Lịch sử phát triển địa chất; Đặc điểm kiến tạo; Đặc điểm địa tầng trầm tích. Trình bày các phư (...); Electronic Resources