Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • V_L0_01676_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hằng;  Advisor: Phạm, Quang Sáng (2008)

 • Thời đại ngày nay "tri thức là sự giàu có" và lợi thế so sánh trong cạnh tranh kinh tế phụ thuộc vào kiến thức và tri thức của con người. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế. Sức mạnh trí tuệ là yếu tố quyết định sự thành bại, "lao động kỹ năng sẽ trở thành lợi thế so sánh lâu dài và "kỹ năng là vũ khí cạnh tranh quyết định trong thế kỉ XXI. Đầu tư vào giáo dục và đào tạo sẽ tích lũy vốn con người, sẽ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao và chất lượng cao.

 • V_L0_01247.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hằng (2006)

 • Trên cơ sở vận dụng lý luận về hợp đồng, tiếp cận và đưa ra mộtcách nhìn tổng quát về hình thức hợp đồng cũng như xây dựng khái niệm pháp lý về hình thức hợp đồng. Dựa vào luật thực định, xem xét và đánh giá những quy định hiện hành liên quan đến hình thức hợp đồng, đặc biệt mối tương quan giữa hình thức hợp đồng với hiệu lực hợp đồng cũng như tìm hiểu nguyên tắc giải quyết tranh chấp liên quan đến hình thức hợpđồng. Tổng kết, đánh giá thực tiễn tranh chấp tại Toà án, đưa ra những kiếnnghị, phương hướng hoàn thiện nội dung pháp lý về hình thức hợp đồng

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Lê, Hồng Anh; Lê, Thị Ngọc Anh; Mai, Thị Đàm Linh; Đinh, Thị Mai; Nguyễn, Thị Thanh Hằng; Dương, Văn Hợp (2018)

 • Từ 30 mẫu đất trồng ngô (15 mẫu đất trồng ngô ở Hà Nội và 15 mẫu đất trồng ngô ở Hà Nam), chúng tôi đã phân lập được 3179 bào tử AMF. Bằng phương pháp phân loại dựa vào hình thái, chúng tôi đã xếp chúng vào 8 chi và 27 loài: Acaulospora gerdemanii, A. mellea, A. morrowiae, A. rehmii, Acaulospora longula, Acaulospora sp.1, Acaulospora sp.2, Acaulospora sp.3, Cetraspora pellucida, Dentiscutata sp., Dentiscutata reticulata, Gigaspora albida, G. decipiens, G. gigantea, G. margarita, Glomus ambisporum, G. multicaule, G. luteum, G.intraradices, Glomus sp., Rhizophagus gregaria, R. clarus, Rhizophagus sp., S. constrictum, New AMF 1, New AMF 2, New AMF 3; trong đó có 03 chi 9 loài...

 • 02050005342.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2017)

 • Thứ nhất, luận văn làm rõ các yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến mối quan hệ Venezuela - Cuba trong giai đoạn 2004 – 2016. Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng mối quan hệ hai nước trên các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hóa, xã hội. Thứ ba, luận văn không chỉ đưa ra dự báo về thách thức và triển vọng của mối quan hệ giữa Venezuela và Cuba, mà còn đánh giá những tác động của mối quan hệ này đối với mỗi nước cũng như đối với quan hệ quốc tế ở khu vực Mỹ Latinh

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • V_L0_01676_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hằng;  Advisor: Phạm, Quang Sáng (2008)

 • Thời đại ngày nay "tri thức là sự giàu có" và lợi thế so sánh trong cạnh tranh kinh tế phụ thuộc vào kiến thức và tri thức của con người. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế. Sức mạnh trí tuệ là yếu tố quyết định sự thành bại, "lao động kỹ năng sẽ trở thành lợi thế so sánh lâu dài và "kỹ năng là vũ khí cạnh tranh quyết định trong thế kỉ XXI. Đầu tư vào giáo dục và đào tạo sẽ tích lũy vốn con người, sẽ cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao và chất lượng cao.

 • V_L0_01247.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hằng (2006)

 • Trên cơ sở vận dụng lý luận về hợp đồng, tiếp cận và đưa ra mộtcách nhìn tổng quát về hình thức hợp đồng cũng như xây dựng khái niệm pháp lý về hình thức hợp đồng. Dựa vào luật thực định, xem xét và đánh giá những quy định hiện hành liên quan đến hình thức hợp đồng, đặc biệt mối tương quan giữa hình thức hợp đồng với hiệu lực hợp đồng cũng như tìm hiểu nguyên tắc giải quyết tranh chấp liên quan đến hình thức hợpđồng. Tổng kết, đánh giá thực tiễn tranh chấp tại Toà án, đưa ra những kiếnnghị, phương hướng hoàn thiện nội dung pháp lý về hình thức hợp đồng

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Lê, Hồng Anh; Lê, Thị Ngọc Anh; Mai, Thị Đàm Linh; Đinh, Thị Mai; Nguyễn, Thị Thanh Hằng; Dương, Văn Hợp (2018)

 • Từ 30 mẫu đất trồng ngô (15 mẫu đất trồng ngô ở Hà Nội và 15 mẫu đất trồng ngô ở Hà Nam), chúng tôi đã phân lập được 3179 bào tử AMF. Bằng phương pháp phân loại dựa vào hình thái, chúng tôi đã xếp chúng vào 8 chi và 27 loài: Acaulospora gerdemanii, A. mellea, A. morrowiae, A. rehmii, Acaulospora longula, Acaulospora sp.1, Acaulospora sp.2, Acaulospora sp.3, Cetraspora pellucida, Dentiscutata sp., Dentiscutata reticulata, Gigaspora albida, G. decipiens, G. gigantea, G. margarita, Glomus ambisporum, G. multicaule, G. luteum, G.intraradices, Glomus sp., Rhizophagus gregaria, R. clarus, Rhizophagus sp., S. constrictum, New AMF 1, New AMF 2, New AMF 3; trong đó có 03 chi 9 loài...

 • 02050005342.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2017)

 • Thứ nhất, luận văn làm rõ các yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến mối quan hệ Venezuela - Cuba trong giai đoạn 2004 – 2016. Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng mối quan hệ hai nước trên các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hóa, xã hội. Thứ ba, luận văn không chỉ đưa ra dự báo về thách thức và triển vọng của mối quan hệ giữa Venezuela và Cuba, mà còn đánh giá những tác động của mối quan hệ này đối với mỗi nước cũng như đối với quan hệ quốc tế ở khu vực Mỹ Latinh