Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
 • NGUYỄN THỊ THANH NGA.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga (2018-11-17)

 • Recent years in the tourism system of Vietnam have witnessed increasing the demand of the market for an international tour guide. However, the teaching of tourism English cannot meet the demand of the market. When some universities started offering specialization courses in English or other languages, the problem of matching objectives of the courses with the aim of improving English language competence. The article depicts the situation of the School of Hospitality and Tourism at Hue University, where using of Content-Based Instruction. It organizes teaching activities according to subject content, which can stimulate the students’ interest and internal motivation, improve the...

 • 00050008967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2017)

 • Kết quả nghiên cứu luận văn với đề tài Dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại trường THPT Khoa học Giáo dục cho thấy, 4 yếu tố thành phần (Cơ sở vật chất, Các hoạt động ngoại khóa, Hoạt động nghiên cứu khoa học và Đội ngũ nhân viên thực hiện dịch vụ trong trường tác động có ý nghĩa tới sự hài lòng của của học sinh về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại trường. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng, yếu tố Cơ sở vật chất cũng là yếu tố có tác động mạnh nhất tới sự hài lòng của học sinh về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại trường THPT Khoa học Giáo dục. Trên cơ sở đánh giá về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại trường THPT Khoa học Giáo dục, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằ...

 • DT_00753.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Lan Hương; Hồ, Thanh Hải; Mai, Đình Yên; Phan, Văn Mạch; Nguyễn, Thùy Dương; Phạm, Thị Mai; Ngô, Quang Dự; Đỗ, Kim Anh; Trương, Tuấn Anh; Nguyễn, Thị Thanh Nga (2008)

 • Tổng quan về hệ sinh thái Hồ Tây, Hà Nội và các công trình nghiên cứu về Hồ Tây từ năm 1961 đến năm 2005: điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, hệ sinh thái hồ, chất lượng nước và các công trình nghiên cứu về mô hình toán ở Hồ Tây. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu mới, tiến hành phân tích xác định các số liệu về các điều kiện thuỷ, lý hoá và các nhóm sinh vật trong Hồ Tây bao gồm 14 chỉ tiêu khác nhau. Thiết lập cơ sở dữ liệu về chất lượng nước và các nhóm sinh vật cho hệ sinh thái Hồ Tây. Thiết lập mô hình, mô hình hoá và tiến hành mô phỏng một số chỉ tiêu về chất lượng nước hồ như: phân tích và dự báo sự phú dưỡng của Hồ Tây; mô hình và mô phỏng để dự báo sự trao đổi nitơ, photpho...

 • 01050000660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Triệu, Thị Nguyệt (2012)

 • Tổng hợp các phức chất axetylaxetonat kẽm(II) và pivalat kẽm(II). Xác định hàm lượng kim loại trong các phức chất tổng hợp được. Nghiên cứu các phức chất thu được bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại. Nghiên cứu các phức chất thu được bằng phương pháp phân tích nhiệt. Khảo sát khả năng thăng hoa của các phức chất tổng hợp được trong điều kiện áp suất thấp. Nghiên cứu khả năng tạo màng mỏng ZnO từ các phức chất axetylaxetonat kẽm(II) và pivalat kẽm(II) bằng phương pháp CVD. Nghiên cứu thành phần, tính chất của màng thu được bằng các phương pháp: UV – Vis, SEM, PL, XRD, đo bề dày và hình thái học bề mặt.

 • 01050000660_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Triệu, Thị Nguyệt (2012)

 • Tổng hợp các phức chất axetylaxetonat kẽm(II) và pivalat kẽm(II). Xác định hàm lượng kim loại trong các phức chất tổng hợp được. Nghiên cứu các phức chất thu được bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại. Nghiên cứu các phức chất thu được bằng phương pháp p (...)

 • DT_00989.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Bùi, Phương Thuận; Lê, Quý Thưởng; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Thị Thanh Nga; Nguyễn, Văn Mùi; Ngô, Tự Thành; Phạm, Văn Ty; Trịnh, Hồng Thái (2009)

 • Hoàn thiện các phương pháp tinh chế lectin nhằm nâng cao độ sạch của các chế phẩm. Hoàn chỉnh bộ sinh phẩm (kit) lectin chuyên phát hiện vi khuẩn gây bệnh nhiễm trong thực phẩm. Nghiên cứu các đặc tính phẩn tử (khối lượng, thành phần, cấu trúc ...) của các chế phẩm lectin. Nghiên cứu các đặc tính hóa sinh miễn dịch của các chế phẩm (tương tác giữa lectin và vi khuẩn, tính đặc hiệu với các loại saccharide, ảnh hưởng kích thích hay kìm hãm của các tác nhân ...). Nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho biểu hiện hoạt độ lectin và việc bảo quản bộ sinh phẩm các lectin

 • 01050001875.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Trần, Văn Thụy (2014)

 • Đề tài nghiên cứu tập trung vào đánh giá HST rừng đầu nguồn với những nội dung chính về đánh giá cấu trúc, đánh giá chức năng và đánh giá dịch vụ của HST rừng đầu nguồn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ đó phân tích và xác định các nguyên nhân gây suy thoái và hậu quả do tác động từ việc suy thoái của các hệ sinh thái để tìm ra định hướng bảo tồn hợp lý các HST rừng đầu nguồn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 • 00050004830.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Bùi, Ngọc Cường (2014)

 • Hệ thống hóa, kế thừa và phát triển các luận cứ khoa học nhằm làm sáng rõ cơ sở lý luận của công ty TNHH một thành viên. Đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về công ty TNHHtrong thực tiễn. Đánh giá những mặt tích cực, ưu điểm, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành về công ty TNHH một thành viên. Đề xuất phương hướng, một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về công ty TNHH một thành viên nhằm giải quyết những bất cập của pháp luật về công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam Luận văn đã hệ thống hóa, kế thừa và phát triển các luận cứ khoa học nhằm làm sáng rõ cơ sở lý luận của công ty TNHH một thành viên. Thông qua v...

 • 00050004830.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Bùi, Ngọc Cường (2014)

 • Luận văn đã hệ thống hóa, kế thừa và phát triển các luận cứ khoa học nhằm làm sáng rõ cơ sở lý luận của công ty TNHH một thành viên. Thông qua việc đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về công ty TNHH trong thực tiễn, luận văn đã đánh giá những mặt tích cực, ưu điểm, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành về công ty TNHH một thành viên. Luận văn cũng đã đề xuất phương hướng, một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về công ty TNHH một thành viên nhằm giải quyết những bất cập của pháp luật về công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam.

 • 05050003672.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác phát triển đối với giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (GVMN). Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang (và một số trường MN khác ở thành phố Nha Trang) theo chuẩn nghề nghiệp. Đề xuất các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên cho trường mầm non Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang theo chuẩn nghề nghiệp

 • LUÂN VĂN CHINH THỨC- NGUYỄN THỊ THANH NGA(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Nguyễn, Thanh Lý (2018)

 • Luận văn đã tập trung nghiên cứu các vấn đề lí luận và khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận văn hóa tổ chức ở trường Tiểu học Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh nhằm đề xuất một số biện pháp quản lý giúp cho hoạt động dạy học của nhà trường đạt hiệu quả. Ở chương 1, tác giả đã trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận văn hóa tổ chức ở trường tiểu học bao gồm: Tổng quan nghiên cứu vấn đề, các khái niệm cơ bản, những giá trị cốt lõi của văn hóa nhà trường tiểu học Việt Nam, trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân, phân tích và hệ thống hóa 9 nội dung cơ bản trong quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học theo tiếp cận ...

 • 00060000101.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Lan Hương; Mai, Đình Yên; Trương, Ngọc Kiểm; Bùi, Thị Hoa; Nguyễn, Thị Thanh Nga; Phan, Văn Mạch; Nguyễn, Thanh Thủy (2011)

 • Thu thập và viết tổng quan tài liệu các công trình trước đây đã nghiên cứu về Hồ Tây từ năm 1961 đến nay gồm: điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và các công trình đã nghiên cứu về Hồ Tây. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu mới, tiến hành phân tích xác định các số liệu về chất lượng nước các điều kiện thủy, lý hóa bao gồm 14 chỉ tiêu khác nhau; xác định các số liệu về thành phần và sinh khối của các nhóm sinh vật trong Hồ Tây. Đã thiết lập cơ sở dữ liệu về chất lượng nước và các nhóm sinh vật cho hệ sinh thái Hồ Tây. Hoàn thiện phương pháp tính toán năng suất sinh học cho hệ sinh thái Hồ Tây bao gồm: Áp dụng mô hình tính toán của Voinov để dự bào sự biến động sinh khối của một số nhó...

 • 01050003975.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Trần, Văn Thụy (2017)

 • 1. Hệ thực vật khu BTTN Xuân Nha được tạo thành bởi 1.003 loài thực vật bậc cao có mạch của của 427 chi và 128 họ, chúng được phân bố trong 5 ngành thực vật bậc cao có mạch là: Ngành Thông đất Lycopodiophyta, Ngành Cỏ tháp bút Equisetophyta, Ngành Dương xỉ Polipodiophyta, Ngành Thông Pinophyta và Ngành Mộc lan Magnoliophyta. Hệ thực vật khu BTTN Xuân Nha có tương quan số loài giữa hai hớp trong Ngành Mộc lan Magnoliophyta là cứ có 3,7/1, tỷ lệ này phù hợp với bản chất sinh thái của hệ thực vật khu BTTN Xuân Nha. 2. Đã xây dựng phổ dạng sống của hệ thực vật và phổ các yếu tố địa lý hệ thực vật, tính chất phổ của dạng sống và yếu tố địa lý cho thấy thảm thực vật và hệ thực vật của khu ...

 • 01050000935.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga (2012)

 • Tìm hiểu chi codonopsis; tổng quan về mã vạch AND (DNA barcode); một mã vạch AND được sử dụng rộng rãi và tình hình nghiên cứu; ứng dụng mã vạch AND trên thực vật. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: tách chiết AND tổng số; kiểm tra sản phẩm AND sau tách chiết; phương pháp nhân bản gen đích bằng kỹ thuật PCR; tinh sạch sảm phẩm PCR và giải trình tự; phương pháp phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu: tách chiết AND tổng số; khuyếch đại vùng gen nghiên cứu bằng kỹ thuật PCR.

 • 02050005420.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Nguyễn, Viết Thảo (2018)

 • - Luận án góp phần tổng kết thực tiễn quá trình Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc vận dụng chủ trương của Đảng về đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến năm 2013. - Từ thực tiễn lãnh đạo thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến năm 2013, góp phần tổng kết một nội dung quan trọng trong quá trình hiện thực hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy của BCH Trung ương khóa X (2008) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. - Những nhận định, đánh giá khách quan về ưu điểm, hạn chế và những kinh nghiệm đúc kết được từ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc về đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp từ năm 1997 đến 2013, góp p...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22
 • NGUYỄN THỊ THANH NGA.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga (2018-11-17)

 • Recent years in the tourism system of Vietnam have witnessed increasing the demand of the market for an international tour guide. However, the teaching of tourism English cannot meet the demand of the market. When some universities started offering specialization courses in English or other languages, the problem of matching objectives of the courses with the aim of improving English language competence. The article depicts the situation of the School of Hospitality and Tourism at Hue University, where using of Content-Based Instruction. It organizes teaching activities according to subject content, which can stimulate the students’ interest and internal motivation, improve the...

 • 00050008967.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Đỗ, Xuân Trường (2017)

 • Kết quả nghiên cứu luận văn với đề tài Dịch vụ hỗ trợ giáo dục tại trường THPT Khoa học Giáo dục cho thấy, 4 yếu tố thành phần (Cơ sở vật chất, Các hoạt động ngoại khóa, Hoạt động nghiên cứu khoa học và Đội ngũ nhân viên thực hiện dịch vụ trong trường tác động có ý nghĩa tới sự hài lòng của của học sinh về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại trường. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng, yếu tố Cơ sở vật chất cũng là yếu tố có tác động mạnh nhất tới sự hài lòng của học sinh về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại trường THPT Khoa học Giáo dục. Trên cơ sở đánh giá về chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo tại trường THPT Khoa học Giáo dục, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằ...

 • DT_00753.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Lan Hương; Hồ, Thanh Hải; Mai, Đình Yên; Phan, Văn Mạch; Nguyễn, Thùy Dương; Phạm, Thị Mai; Ngô, Quang Dự; Đỗ, Kim Anh; Trương, Tuấn Anh; Nguyễn, Thị Thanh Nga (2008)

 • Tổng quan về hệ sinh thái Hồ Tây, Hà Nội và các công trình nghiên cứu về Hồ Tây từ năm 1961 đến năm 2005: điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, hệ sinh thái hồ, chất lượng nước và các công trình nghiên cứu về mô hình toán ở Hồ Tây. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu mới, tiến hành phân tích xác định các số liệu về các điều kiện thuỷ, lý hoá và các nhóm sinh vật trong Hồ Tây bao gồm 14 chỉ tiêu khác nhau. Thiết lập cơ sở dữ liệu về chất lượng nước và các nhóm sinh vật cho hệ sinh thái Hồ Tây. Thiết lập mô hình, mô hình hoá và tiến hành mô phỏng một số chỉ tiêu về chất lượng nước hồ như: phân tích và dự báo sự phú dưỡng của Hồ Tây; mô hình và mô phỏng để dự báo sự trao đổi nitơ, photpho...

 • 01050000660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Triệu, Thị Nguyệt (2012)

 • Tổng hợp các phức chất axetylaxetonat kẽm(II) và pivalat kẽm(II). Xác định hàm lượng kim loại trong các phức chất tổng hợp được. Nghiên cứu các phức chất thu được bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại. Nghiên cứu các phức chất thu được bằng phương pháp phân tích nhiệt. Khảo sát khả năng thăng hoa của các phức chất tổng hợp được trong điều kiện áp suất thấp. Nghiên cứu khả năng tạo màng mỏng ZnO từ các phức chất axetylaxetonat kẽm(II) và pivalat kẽm(II) bằng phương pháp CVD. Nghiên cứu thành phần, tính chất của màng thu được bằng các phương pháp: UV – Vis, SEM, PL, XRD, đo bề dày và hình thái học bề mặt.

 • 01050000660_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Triệu, Thị Nguyệt (2012)

 • Tổng hợp các phức chất axetylaxetonat kẽm(II) và pivalat kẽm(II). Xác định hàm lượng kim loại trong các phức chất tổng hợp được. Nghiên cứu các phức chất thu được bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại. Nghiên cứu các phức chất thu được bằng phương pháp p (...)

 • DT_00989.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Bùi, Phương Thuận; Lê, Quý Thưởng; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Thị Thanh Nga; Nguyễn, Văn Mùi; Ngô, Tự Thành; Phạm, Văn Ty; Trịnh, Hồng Thái (2009)

 • Hoàn thiện các phương pháp tinh chế lectin nhằm nâng cao độ sạch của các chế phẩm. Hoàn chỉnh bộ sinh phẩm (kit) lectin chuyên phát hiện vi khuẩn gây bệnh nhiễm trong thực phẩm. Nghiên cứu các đặc tính phẩn tử (khối lượng, thành phần, cấu trúc ...) của các chế phẩm lectin. Nghiên cứu các đặc tính hóa sinh miễn dịch của các chế phẩm (tương tác giữa lectin và vi khuẩn, tính đặc hiệu với các loại saccharide, ảnh hưởng kích thích hay kìm hãm của các tác nhân ...). Nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho biểu hiện hoạt độ lectin và việc bảo quản bộ sinh phẩm các lectin

 • 01050001875.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Trần, Văn Thụy (2014)

 • Đề tài nghiên cứu tập trung vào đánh giá HST rừng đầu nguồn với những nội dung chính về đánh giá cấu trúc, đánh giá chức năng và đánh giá dịch vụ của HST rừng đầu nguồn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ đó phân tích và xác định các nguyên nhân gây suy thoái và hậu quả do tác động từ việc suy thoái của các hệ sinh thái để tìm ra định hướng bảo tồn hợp lý các HST rừng đầu nguồn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 • 00050004830.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Bùi, Ngọc Cường (2014)

 • Hệ thống hóa, kế thừa và phát triển các luận cứ khoa học nhằm làm sáng rõ cơ sở lý luận của công ty TNHH một thành viên. Đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về công ty TNHHtrong thực tiễn. Đánh giá những mặt tích cực, ưu điểm, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành về công ty TNHH một thành viên. Đề xuất phương hướng, một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về công ty TNHH một thành viên nhằm giải quyết những bất cập của pháp luật về công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam Luận văn đã hệ thống hóa, kế thừa và phát triển các luận cứ khoa học nhằm làm sáng rõ cơ sở lý luận của công ty TNHH một thành viên. Thông qua v...

 • 00050004830.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Bùi, Ngọc Cường (2014)

 • Luận văn đã hệ thống hóa, kế thừa và phát triển các luận cứ khoa học nhằm làm sáng rõ cơ sở lý luận của công ty TNHH một thành viên. Thông qua việc đánh giá thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về công ty TNHH trong thực tiễn, luận văn đã đánh giá những mặt tích cực, ưu điểm, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành về công ty TNHH một thành viên. Luận văn cũng đã đề xuất phương hướng, một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về công ty TNHH một thành viên nhằm giải quyết những bất cập của pháp luật về công ty TNHH một thành viên ở Việt Nam.

 • 05050003672.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác phát triển đối với giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (GVMN). Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang (và một số trường MN khác ở thành phố Nha Trang) theo chuẩn nghề nghiệp. Đề xuất các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên cho trường mầm non Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang theo chuẩn nghề nghiệp

 • LUÂN VĂN CHINH THỨC- NGUYỄN THỊ THANH NGA(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Nguyễn, Thanh Lý (2018)

 • Luận văn đã tập trung nghiên cứu các vấn đề lí luận và khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận văn hóa tổ chức ở trường Tiểu học Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh nhằm đề xuất một số biện pháp quản lý giúp cho hoạt động dạy học của nhà trường đạt hiệu quả. Ở chương 1, tác giả đã trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận văn hóa tổ chức ở trường tiểu học bao gồm: Tổng quan nghiên cứu vấn đề, các khái niệm cơ bản, những giá trị cốt lõi của văn hóa nhà trường tiểu học Việt Nam, trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân, phân tích và hệ thống hóa 9 nội dung cơ bản trong quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học theo tiếp cận ...

 • 00060000101.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Lan Hương; Mai, Đình Yên; Trương, Ngọc Kiểm; Bùi, Thị Hoa; Nguyễn, Thị Thanh Nga; Phan, Văn Mạch; Nguyễn, Thanh Thủy (2011)

 • Thu thập và viết tổng quan tài liệu các công trình trước đây đã nghiên cứu về Hồ Tây từ năm 1961 đến nay gồm: điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và các công trình đã nghiên cứu về Hồ Tây. Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu mới, tiến hành phân tích xác định các số liệu về chất lượng nước các điều kiện thủy, lý hóa bao gồm 14 chỉ tiêu khác nhau; xác định các số liệu về thành phần và sinh khối của các nhóm sinh vật trong Hồ Tây. Đã thiết lập cơ sở dữ liệu về chất lượng nước và các nhóm sinh vật cho hệ sinh thái Hồ Tây. Hoàn thiện phương pháp tính toán năng suất sinh học cho hệ sinh thái Hồ Tây bao gồm: Áp dụng mô hình tính toán của Voinov để dự bào sự biến động sinh khối của một số nhó...

 • 01050003975.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Trần, Văn Thụy (2017)

 • 1. Hệ thực vật khu BTTN Xuân Nha được tạo thành bởi 1.003 loài thực vật bậc cao có mạch của của 427 chi và 128 họ, chúng được phân bố trong 5 ngành thực vật bậc cao có mạch là: Ngành Thông đất Lycopodiophyta, Ngành Cỏ tháp bút Equisetophyta, Ngành Dương xỉ Polipodiophyta, Ngành Thông Pinophyta và Ngành Mộc lan Magnoliophyta. Hệ thực vật khu BTTN Xuân Nha có tương quan số loài giữa hai hớp trong Ngành Mộc lan Magnoliophyta là cứ có 3,7/1, tỷ lệ này phù hợp với bản chất sinh thái của hệ thực vật khu BTTN Xuân Nha. 2. Đã xây dựng phổ dạng sống của hệ thực vật và phổ các yếu tố địa lý hệ thực vật, tính chất phổ của dạng sống và yếu tố địa lý cho thấy thảm thực vật và hệ thực vật của khu ...

 • 01050000935.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga (2012)

 • Tìm hiểu chi codonopsis; tổng quan về mã vạch AND (DNA barcode); một mã vạch AND được sử dụng rộng rãi và tình hình nghiên cứu; ứng dụng mã vạch AND trên thực vật. Trình bày các phương pháp nghiên cứu: tách chiết AND tổng số; kiểm tra sản phẩm AND sau tách chiết; phương pháp nhân bản gen đích bằng kỹ thuật PCR; tinh sạch sảm phẩm PCR và giải trình tự; phương pháp phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu: tách chiết AND tổng số; khuyếch đại vùng gen nghiên cứu bằng kỹ thuật PCR.

 • 02050005420.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Nguyễn, Viết Thảo (2018)

 • - Luận án góp phần tổng kết thực tiễn quá trình Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc vận dụng chủ trương của Đảng về đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến năm 2013. - Từ thực tiễn lãnh đạo thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến năm 2013, góp phần tổng kết một nội dung quan trọng trong quá trình hiện thực hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy của BCH Trung ương khóa X (2008) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. - Những nhận định, đánh giá khách quan về ưu điểm, hạn chế và những kinh nghiệm đúc kết được từ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc về đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp từ năm 1997 đến 2013, góp p...