Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 37_Nguyen Thi Thanh Thuy_QH 2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hải; Nguyễn, Thị Hải Yến (2019)

 • Đề tài: " Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu thịt quả đào tiên (Crescentia cujete L.)" góp phần cung cấp những cơ sở tiền đề cho nghiên cứu sau này; và hướng đến hai mục tiêu: 1- Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu với một số tiêu chí chung trong Dược điển Việt Nam IV. 2- Bước đầu nghiên cứu dầu từ hạt đào tiên

 • V_L0_02578_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2009)

 • Khái quát lịch sử hình thành và phát triển, nội dung, cơ sở pháp lý của hoạt động khai thác chung dầu khí đồng thời làm rõ vai trò của hoạt động này trong quá trình phát triển kinh tế. Nghiên cứu mô hình khai thác chung về dầu khí điển hình ở một số nước n (...)

 • V_L0_02578.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diễn (2009)

 • Khái quát lịch sử hình thành và phát triển, nội dung, cơ sở pháp lý của hoạt động khai thác chung dầu khí đồng thời làm rõ vai trò của hoạt động này trong quá trình phát triển kinh tế. Nghiên cứu mô hình khai thác chung về dầu khí điển hình ở một số nước như Thái Lan, Malayxia, Nhật bản, Hàn Quốc, ... và đưa ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Phân tích thực trạng khai thác chung dầu khí giữa Việt Nam với nước ngoài, đặc biệt là nội dung thỏa thuận ghi nhớ về khai thác chung dầu khí giữa Việt Nam và Malayxia năm 1992. Làm rõ triển vọng khai thác chung ở khu vực biển đông trong thời gian tới, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật tạo ra khung pháp lý cơ bản cho việc đàm phá...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Thúy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 37_Nguyen Thi Thanh Thuy_QH 2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hải; Nguyễn, Thị Hải Yến (2019)

 • Đề tài: " Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu thịt quả đào tiên (Crescentia cujete L.)" góp phần cung cấp những cơ sở tiền đề cho nghiên cứu sau này; và hướng đến hai mục tiêu: 1- Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu với một số tiêu chí chung trong Dược điển Việt Nam IV. 2- Bước đầu nghiên cứu dầu từ hạt đào tiên

 • V_L0_02578_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2009)

 • Khái quát lịch sử hình thành và phát triển, nội dung, cơ sở pháp lý của hoạt động khai thác chung dầu khí đồng thời làm rõ vai trò của hoạt động này trong quá trình phát triển kinh tế. Nghiên cứu mô hình khai thác chung về dầu khí điển hình ở một số nước n (...)

 • V_L0_02578.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diễn (2009)

 • Khái quát lịch sử hình thành và phát triển, nội dung, cơ sở pháp lý của hoạt động khai thác chung dầu khí đồng thời làm rõ vai trò của hoạt động này trong quá trình phát triển kinh tế. Nghiên cứu mô hình khai thác chung về dầu khí điển hình ở một số nước như Thái Lan, Malayxia, Nhật bản, Hàn Quốc, ... và đưa ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Phân tích thực trạng khai thác chung dầu khí giữa Việt Nam với nước ngoài, đặc biệt là nội dung thỏa thuận ghi nhớ về khai thác chung dầu khí giữa Việt Nam và Malayxia năm 1992. Làm rõ triển vọng khai thác chung ở khu vực biển đông trong thời gian tới, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật tạo ra khung pháp lý cơ bản cho việc đàm phá...