Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • 02050001801_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Phạm, Hồng Tung, người hướng dẫn (2013)

 • Luận án TS. Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về các cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam, giai đoạn 1904 – 1945. Nghiên cứu các cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1904 - 1945: Một số khái niệm cơ bản và yếu tố tác động chính: trình bày khái niệm “dân chủ”, (...)

 • 02050003935.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Thứ nhất, tìm hiểu, phân tích các yếu tố chủ quan và khách quan tác động đến việc hoạch định chính sách chống khủng bố của Mỹ, qua đó lý giải được cơ sở hình thành của chính sách này.Thứ hai, đi sâu vào phân tích và làm rõ nội dung chính sách chống khủng bố của Mỹ dưới thời kỳ Tổng thống G. W. Bush từ năm 2001 đến 2008 và Tổng thống Obama từ năm 2009 đến 2014, quá trình triển khai chính sách. Thứ ba, đánh giá về những kết quả đat được và hạn chế của chính sách cống khủng bố của Mỹ năm 2001 đên 2014 và những tác động của việc thực thi chính sách đối với quan hệ đối ngoại của Mỹ.

 • 3. Nguyen Thi Thanh Thuy 32-41.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2017)

 • Nghiên cứu này gồm ba nội dung chính. Phần đầu trình bày tổng quan về Con người đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC), một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN (AC), bao gồm mục tiêu các lĩnh vực và kế hoạch hành động, các cơ chế hợp tác. Phần này đặc biệt lưu ý tới sự thuận lợi cơ bản của APSC so với hai cộng đồng còn lại của ASEAN đó là sự kế thừa các cơ chế hợp tác có sẵn của ASEAN trong lĩnh vực an ninh-chính trị. Phần thứ hai trình bày những kết quả hoạt động bước đầu của APSC theo đánh giá của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 tại Lào tháng 7/2016. Trên cơ sở phân tích và đánh giá những kết quả bước đầu mà APSC đã đạt được trong bối cảnh của tình hình an ninh-...

 • V_L2_00761_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Quốc Hùng, người hướng dẫn (2006)

 • 210 tr. + Tóm tắt + CD-ROM; Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân từ năm 1945 đến năm 1962 là thời kỳ Mỹ đã chế tạo được vũ khí hạt nhân và sử dụng trong chiến tranh; Cuộc chạy đua giữa Mỹ và Liên Xô về việc chế tạo vũ khí hạt nhân; Động cơ và vai trò của Mỹ trong quá (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • KL00016.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Trịnh, Khánh Vân (2010)

 • Đề tài được nghiên cứu với mục đích tìm hiểu nhu cầu đọc của học sinh tiểu học và công tác giáo dục nhu cầu đọc cho các em học sinh. Qua kết quả nghiên cứu đóng góp một vài ý kiến nhằm định hướng phương pháp giáo dục giữa gia đình – nhà trường –thư viện đối với nhu cầu đọc của học sinh. Từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp để thúc đẩy nhu cầu đọc của học sinh, hỗ trợ cho giáo viên và phụ huynh trong việc phát triển nhu cầu đọc của con em mình.

 • 01050003295.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy; Trịnh, Đình Đạt (2016)

 • Phân loại học và quá trình tiến hóa của chi bông Gossypium. Một số kỹ thuật phân tử chính và những ứng dụng trên cây bông. Nghiên cứu lập bản đồ liên kết di truyền và bản đồ các locus quy định chất lượng xơ ở cây bông. Tình hình nghiên cứu và chọn tạo giống bông ở Việt Nam. Đánh giá nguồn gen bông làm vật liệu phục vụ nghiên cứu. Chọn lọc nguồn vật liệu bố mẹ cho lai tạo. Xây dựng bản đồ liên kết di truyền trên hệ gen cây bông tứ bội bằng chỉ thị phân tử.

 • 01050000312_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Quân;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2011)

 • Thu thập một số giống bông cỏ có tiềm năng năng suất cao, chất lượng xơ tốt và một số dòng bông kháng bệnh xanh lùn. Đánh giá tính kháng bệnh xanh lùn và một số đặc tính nông sinh học chính của các giống bông đã thu thập. Sử dụng chỉ thị phân tử SSR để phân tích mối quan hệ di truyền phân tử giữa các giống bông cỏ. Xác định cặp giống bông vải kháng bệnh và giống bông không kháng bệnh nhưng có nhiều đặc tính ưu việt về năng suất cũng như chất lượng sợi làm vật liệu lai tạo quần thể, phục vụ lập bản đồ phân tử gen kháng bệnh xanh lùn

 • 01050000312.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Quân;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2011)

 • Thu thập một số giống bông cỏ có tiềm năng năng suất cao, chất lượng xơ tốt và một số dòng bông kháng bệnh xanh lùn. Đánh giá tính kháng bệnh xanh lùn và một số đặc tính nông sinh học chính của các giống bông đã thu thập. Sử dụng chỉ thị phân tử SSR để phân tích mối quan hệ di truyền phân tử giữa các giống bông cỏ. Xác định cặp giống bông vải kháng bệnh và giống bông không kháng bệnh nhưng có nhiều đặc tính ưu việt về năng suất cũng như chất lượng sợi làm vật liệu lai tạo quần thể, phục vụ lập bản đồ phân tử gen kháng bệnh xanh lùn

 • 01050003856.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Cao Huần (2018)

 • Kết quả phân tích cho thấy, diện tích đất nông nghiệp giảm từ 3213,36 ha (năm 1999) xuống còn 2302,44ha (năm 2016). Diện tích đất ở tăng mạnh với 2088,45 ha (năm 2016) và hoàn toàn là đất ở đô thị, chiếm 42,07% trong tổng diện tích đất tự nhiên. Diện tích đất giao thông cũng tăng lên đáng kể với 285,36ha năm 2016 chiếm 5,75% với sự mở rộng của hai trục đường giao thông là Quốc Lộ 6 và đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài) nằm trong kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông của Hà Nội. Quá trình biến đổi cảnh quan còn được thể hiện ở sự biến đổi các dạng cảnh quan trên bản đồ cảnh quan từng thời kỳ. Giai đoạn 1999 – 2008, cảnh quan khu vực có thay đổi nhưng chưa chuyển biến mạnh. Các khu ...

 • 02050001104_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mai Trâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2012)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012; Tìm hiểu những yếu tố tác động đến quan hệ Mỹ-Ấn Độ từ sau năm 1991: đề cập đến chuyển biến trong quan hệ Mỹ-Ấn Độ trước và sau Chiến tranh lạnh; khái quát những yếu tố tác động đến quan hệ Mỹ-Ấn Độ từ sau năm 1991. Nghiên cứu quan hệ Mỹ-Ấn Độ trên các lĩn (...); Electronic Resources

 • 02050003606.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Nga;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Mặc dù có những căng thẳng ngoại giao nhiều khi lên đến đỉnh điểm, nhưng giữa Mỹ và Venezuela vẫn có một mối quan hệ kinh tế khăng khít không thể tách rời. Sợi dây gắn kết hai nền kinh tế này chính là nguồn dầu mỏ dồi dào của Venezuela, nguồn dầu mà nền kinh tế Mỹ luôn luôn thèm khát. Chính sự đan xen giữa hợp tác và xung đột này đã khiến cho mối quanhệMỹ-Venezuela trởnên phức tạp và có tính hấp dẫn đối vi các nhà nghiên cứu về Mỹ và ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực Mỹ Latinh. Hơn nữa, quan hệ Mỹ-Venezuela là một mối quan hệ quan trọng bởi những thăng trầm, biến cố trong quan hệ hai nước có những tác động không nhỏ tới quan hệ quốc tế trong khu vực Mỹ Latinh cũng như với một số nước trên th...

 • 02050005342.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2017)

 • Thứ nhất, luận văn làm rõ các yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến mối quan hệ Venezuela - Cuba trong giai đoạn 2004 – 2016. Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng mối quan hệ hai nước trên các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hóa, xã hội. Thứ ba, luận văn không chỉ đưa ra dự báo về thách thức và triển vọng của mối quan hệ giữa Venezuela và Cuba, mà còn đánh giá những tác động của mối quan hệ này đối với mỗi nước cũng như đối với quan hệ quốc tế ở khu vực Mỹ Latinh

 • V_L0_02296.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Đặng, Thị Oanh (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về phương pháp kiểm tra-đánh giá (PPKT-ĐG), xu hướng đổi mới PPKT-ĐG, cơ sở lý luận về trắc nghiệm khách quan, các nguyên tắc xây dựng bài tập trắc nghiệm khách quan (BTTNKQ). Lựa chọn, xây dựng hệ thống BTTNKQ phần Hóa cơ sở chương trình Hóa chuyên. Đánh giá hệ thống BTTNKQ trên độ khó, độ phân biệt, độ giá trị. Nghiên cứu quy trình thiết kế phần mềm kiểm tra - đánh giá: lựa chọn phần mềm, công cụ thiết kế Flash; thu thập tư liệu hỗ trợ cho việc thiết kế Flash xây dựng phần mềm kiểm tra hệ thống BTTNKQ phần Hóa cơ sở. Đánh giá hiệu quả sử dụng phần mềm kiểm tra hệ thống BTTNKQ phần Hóa cơ sở đối với giáo viên và học sinh thông qua thử nghiệm phối hợp dạy học,...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28
 • 02050001801_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Phạm, Hồng Tung, người hướng dẫn (2013)

 • Luận án TS. Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về các cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam, giai đoạn 1904 – 1945. Nghiên cứu các cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1904 - 1945: Một số khái niệm cơ bản và yếu tố tác động chính: trình bày khái niệm “dân chủ”, (...)

 • 02050003935.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Thứ nhất, tìm hiểu, phân tích các yếu tố chủ quan và khách quan tác động đến việc hoạch định chính sách chống khủng bố của Mỹ, qua đó lý giải được cơ sở hình thành của chính sách này.Thứ hai, đi sâu vào phân tích và làm rõ nội dung chính sách chống khủng bố của Mỹ dưới thời kỳ Tổng thống G. W. Bush từ năm 2001 đến 2008 và Tổng thống Obama từ năm 2009 đến 2014, quá trình triển khai chính sách. Thứ ba, đánh giá về những kết quả đat được và hạn chế của chính sách cống khủng bố của Mỹ năm 2001 đên 2014 và những tác động của việc thực thi chính sách đối với quan hệ đối ngoại của Mỹ.

 • 3. Nguyen Thi Thanh Thuy 32-41.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2017)

 • Nghiên cứu này gồm ba nội dung chính. Phần đầu trình bày tổng quan về Con người đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC), một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN (AC), bao gồm mục tiêu các lĩnh vực và kế hoạch hành động, các cơ chế hợp tác. Phần này đặc biệt lưu ý tới sự thuận lợi cơ bản của APSC so với hai cộng đồng còn lại của ASEAN đó là sự kế thừa các cơ chế hợp tác có sẵn của ASEAN trong lĩnh vực an ninh-chính trị. Phần thứ hai trình bày những kết quả hoạt động bước đầu của APSC theo đánh giá của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 tại Lào tháng 7/2016. Trên cơ sở phân tích và đánh giá những kết quả bước đầu mà APSC đã đạt được trong bối cảnh của tình hình an ninh-...

 • V_L2_00761_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Quốc Hùng, người hướng dẫn (2006)

 • 210 tr. + Tóm tắt + CD-ROM; Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến vũ khí hạt nhân từ năm 1945 đến năm 1962 là thời kỳ Mỹ đã chế tạo được vũ khí hạt nhân và sử dụng trong chiến tranh; Cuộc chạy đua giữa Mỹ và Liên Xô về việc chế tạo vũ khí hạt nhân; Động cơ và vai trò của Mỹ trong quá (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • KL00016.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Trịnh, Khánh Vân (2010)

 • Đề tài được nghiên cứu với mục đích tìm hiểu nhu cầu đọc của học sinh tiểu học và công tác giáo dục nhu cầu đọc cho các em học sinh. Qua kết quả nghiên cứu đóng góp một vài ý kiến nhằm định hướng phương pháp giáo dục giữa gia đình – nhà trường –thư viện đối với nhu cầu đọc của học sinh. Từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp để thúc đẩy nhu cầu đọc của học sinh, hỗ trợ cho giáo viên và phụ huynh trong việc phát triển nhu cầu đọc của con em mình.

 • 01050003295.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy; Trịnh, Đình Đạt (2016)

 • Phân loại học và quá trình tiến hóa của chi bông Gossypium. Một số kỹ thuật phân tử chính và những ứng dụng trên cây bông. Nghiên cứu lập bản đồ liên kết di truyền và bản đồ các locus quy định chất lượng xơ ở cây bông. Tình hình nghiên cứu và chọn tạo giống bông ở Việt Nam. Đánh giá nguồn gen bông làm vật liệu phục vụ nghiên cứu. Chọn lọc nguồn vật liệu bố mẹ cho lai tạo. Xây dựng bản đồ liên kết di truyền trên hệ gen cây bông tứ bội bằng chỉ thị phân tử.

 • 01050000312_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Quân;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2011)

 • Thu thập một số giống bông cỏ có tiềm năng năng suất cao, chất lượng xơ tốt và một số dòng bông kháng bệnh xanh lùn. Đánh giá tính kháng bệnh xanh lùn và một số đặc tính nông sinh học chính của các giống bông đã thu thập. Sử dụng chỉ thị phân tử SSR để phân tích mối quan hệ di truyền phân tử giữa các giống bông cỏ. Xác định cặp giống bông vải kháng bệnh và giống bông không kháng bệnh nhưng có nhiều đặc tính ưu việt về năng suất cũng như chất lượng sợi làm vật liệu lai tạo quần thể, phục vụ lập bản đồ phân tử gen kháng bệnh xanh lùn

 • 01050000312.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Quân;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2011)

 • Thu thập một số giống bông cỏ có tiềm năng năng suất cao, chất lượng xơ tốt và một số dòng bông kháng bệnh xanh lùn. Đánh giá tính kháng bệnh xanh lùn và một số đặc tính nông sinh học chính của các giống bông đã thu thập. Sử dụng chỉ thị phân tử SSR để phân tích mối quan hệ di truyền phân tử giữa các giống bông cỏ. Xác định cặp giống bông vải kháng bệnh và giống bông không kháng bệnh nhưng có nhiều đặc tính ưu việt về năng suất cũng như chất lượng sợi làm vật liệu lai tạo quần thể, phục vụ lập bản đồ phân tử gen kháng bệnh xanh lùn

 • 01050003856.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Cao Huần (2018)

 • Kết quả phân tích cho thấy, diện tích đất nông nghiệp giảm từ 3213,36 ha (năm 1999) xuống còn 2302,44ha (năm 2016). Diện tích đất ở tăng mạnh với 2088,45 ha (năm 2016) và hoàn toàn là đất ở đô thị, chiếm 42,07% trong tổng diện tích đất tự nhiên. Diện tích đất giao thông cũng tăng lên đáng kể với 285,36ha năm 2016 chiếm 5,75% với sự mở rộng của hai trục đường giao thông là Quốc Lộ 6 và đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài) nằm trong kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông của Hà Nội. Quá trình biến đổi cảnh quan còn được thể hiện ở sự biến đổi các dạng cảnh quan trên bản đồ cảnh quan từng thời kỳ. Giai đoạn 1999 – 2008, cảnh quan khu vực có thay đổi nhưng chưa chuyển biến mạnh. Các khu ...

 • 02050001104_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mai Trâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2012)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012; Tìm hiểu những yếu tố tác động đến quan hệ Mỹ-Ấn Độ từ sau năm 1991: đề cập đến chuyển biến trong quan hệ Mỹ-Ấn Độ trước và sau Chiến tranh lạnh; khái quát những yếu tố tác động đến quan hệ Mỹ-Ấn Độ từ sau năm 1991. Nghiên cứu quan hệ Mỹ-Ấn Độ trên các lĩn (...); Electronic Resources

 • 02050003606.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Nga;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2015)

 • Mặc dù có những căng thẳng ngoại giao nhiều khi lên đến đỉnh điểm, nhưng giữa Mỹ và Venezuela vẫn có một mối quan hệ kinh tế khăng khít không thể tách rời. Sợi dây gắn kết hai nền kinh tế này chính là nguồn dầu mỏ dồi dào của Venezuela, nguồn dầu mà nền kinh tế Mỹ luôn luôn thèm khát. Chính sự đan xen giữa hợp tác và xung đột này đã khiến cho mối quanhệMỹ-Venezuela trởnên phức tạp và có tính hấp dẫn đối vi các nhà nghiên cứu về Mỹ và ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực Mỹ Latinh. Hơn nữa, quan hệ Mỹ-Venezuela là một mối quan hệ quan trọng bởi những thăng trầm, biến cố trong quan hệ hai nước có những tác động không nhỏ tới quan hệ quốc tế trong khu vực Mỹ Latinh cũng như với một số nước trên th...

 • 02050005342.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hằng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Thủy (2017)

 • Thứ nhất, luận văn làm rõ các yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến mối quan hệ Venezuela - Cuba trong giai đoạn 2004 – 2016. Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng mối quan hệ hai nước trên các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hóa, xã hội. Thứ ba, luận văn không chỉ đưa ra dự báo về thách thức và triển vọng của mối quan hệ giữa Venezuela và Cuba, mà còn đánh giá những tác động của mối quan hệ này đối với mỗi nước cũng như đối với quan hệ quốc tế ở khu vực Mỹ Latinh

 • V_L0_02296.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Đặng, Thị Oanh (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về phương pháp kiểm tra-đánh giá (PPKT-ĐG), xu hướng đổi mới PPKT-ĐG, cơ sở lý luận về trắc nghiệm khách quan, các nguyên tắc xây dựng bài tập trắc nghiệm khách quan (BTTNKQ). Lựa chọn, xây dựng hệ thống BTTNKQ phần Hóa cơ sở chương trình Hóa chuyên. Đánh giá hệ thống BTTNKQ trên độ khó, độ phân biệt, độ giá trị. Nghiên cứu quy trình thiết kế phần mềm kiểm tra - đánh giá: lựa chọn phần mềm, công cụ thiết kế Flash; thu thập tư liệu hỗ trợ cho việc thiết kế Flash xây dựng phần mềm kiểm tra hệ thống BTTNKQ phần Hóa cơ sở. Đánh giá hiệu quả sử dụng phần mềm kiểm tra hệ thống BTTNKQ phần Hóa cơ sở đối với giáo viên và học sinh thông qua thử nghiệm phối hợp dạy học,...