Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Xuyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(7).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuyên (2015)

 • Nhân học du lịch mở ra những triển vọng mới trong nghiên cứu xuyên văn hóa giữa cộng đổng và khách du lịch. Khuôn mẫu văn hóa tộc người được định hình và tái tạo thông qua các hoạt động tương tác giữa các chủ thể. Cộng đồng và khách du lịch không còn là mối quan hệ hai chiều sòng phẳng vể mặt lợi nhuận mà cộng đổng hoặc khách du lịch còn tham gia trực tiếp vào trình diễn và hưởng thụ các sản phẩm văn hóa hay thực hành tôn giáo tín ngưỡng. Cộng đổng là người chia sẻ nến văn hóa của chính mình và tự thỏa thuận với đối tượng được chia sẻ và tự hài lòng vể những gì mình nhận được. Họ sống như chính họ đang thực hiện sự chia sẻ này, do vậy, nghiên cứu trên tiếp tục đặt vấn để nhìn nhận lại...

 • 02050005625.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuyên;  Advisor: Nguyễn, Văn Minh (2018)

 • - Mục đích của luận án là nghiên cứu thực hành nghi lễ thờ nữ thần của người Việt tại Nha Trang để sáng tỏ mối quan hệ giữa tính hiệu nghiệm và chuyển đổi thực hành nghi lễ. - Luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin và nghiên cứu định tính (quan sát tham gia và phỏng vấn sâu). - Luận án đã giải quyết được những vấn đề đặt ra như các hình thức nghi lễ thờ cúng nữ thần, sự biểu hiện của tính hiệu nghiệm nhìn từ góc độ trình diễn và chiến lược thực hành với những phát hiện mới như sau: + Nhận diện nghi lễ thờ cúng nữ thần tại Nha Trang từ bối cảnh lịch sử, văn hóa và quá trình dung hợp, tiếp biến văn hóa đa tộc người giữa người Chăm và người Việt. + Tính dung hợp và...

 • VAN HOA THO NU THAN MAU O VIET NAM VA CHAU A BAN SAC VA GIA TRI_p265-281.pdf.jpg
 • Conference paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuyên (2013)

 • Đặc trưng của sản xuất nông nghiệp (lúa rẫy, lúa nước) là cái nôi sản sinh ra tục thờ cúng Thần Lúa. Thờ cúng Thần Lúa là một loại hình tín ngưỡng đặc trưng điển hình của tộc người Hrê. Nó có vai trò to lớn trong đời sống tâm linh và cố kết cộng đồng. Thờ cúng Thần Lúa của lúa rẫy xưa kia có nhiều nét khác biệt so với thờ Thần Lúa hiện nay. Trong sản xuất lúa rẫy, không có sự can thiệp của các yếu tố kỹ thuật như lúa nước, phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên và sử dụng tri thức dân gian. Do đó, tính thiêng của Thần Lúa trong môi trường làm rẫy cao hơn và “thăng hoa” hơn so với lúa nước. Hệ thống các phong tục, tập quán của người Hrê khi chuyển sang trồng lúa nước cho phép quá...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Xuyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học(7).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuyên (2015)

 • Nhân học du lịch mở ra những triển vọng mới trong nghiên cứu xuyên văn hóa giữa cộng đổng và khách du lịch. Khuôn mẫu văn hóa tộc người được định hình và tái tạo thông qua các hoạt động tương tác giữa các chủ thể. Cộng đồng và khách du lịch không còn là mối quan hệ hai chiều sòng phẳng vể mặt lợi nhuận mà cộng đổng hoặc khách du lịch còn tham gia trực tiếp vào trình diễn và hưởng thụ các sản phẩm văn hóa hay thực hành tôn giáo tín ngưỡng. Cộng đổng là người chia sẻ nến văn hóa của chính mình và tự thỏa thuận với đối tượng được chia sẻ và tự hài lòng vể những gì mình nhận được. Họ sống như chính họ đang thực hiện sự chia sẻ này, do vậy, nghiên cứu trên tiếp tục đặt vấn để nhìn nhận lại...

 • 02050005625.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuyên;  Advisor: Nguyễn, Văn Minh (2018)

 • - Mục đích của luận án là nghiên cứu thực hành nghi lễ thờ nữ thần của người Việt tại Nha Trang để sáng tỏ mối quan hệ giữa tính hiệu nghiệm và chuyển đổi thực hành nghi lễ. - Luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin và nghiên cứu định tính (quan sát tham gia và phỏng vấn sâu). - Luận án đã giải quyết được những vấn đề đặt ra như các hình thức nghi lễ thờ cúng nữ thần, sự biểu hiện của tính hiệu nghiệm nhìn từ góc độ trình diễn và chiến lược thực hành với những phát hiện mới như sau: + Nhận diện nghi lễ thờ cúng nữ thần tại Nha Trang từ bối cảnh lịch sử, văn hóa và quá trình dung hợp, tiếp biến văn hóa đa tộc người giữa người Chăm và người Việt. + Tính dung hợp và...

 • VAN HOA THO NU THAN MAU O VIET NAM VA CHAU A BAN SAC VA GIA TRI_p265-281.pdf.jpg
 • Conference paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Xuyên (2013)

 • Đặc trưng của sản xuất nông nghiệp (lúa rẫy, lúa nước) là cái nôi sản sinh ra tục thờ cúng Thần Lúa. Thờ cúng Thần Lúa là một loại hình tín ngưỡng đặc trưng điển hình của tộc người Hrê. Nó có vai trò to lớn trong đời sống tâm linh và cố kết cộng đồng. Thờ cúng Thần Lúa của lúa rẫy xưa kia có nhiều nét khác biệt so với thờ Thần Lúa hiện nay. Trong sản xuất lúa rẫy, không có sự can thiệp của các yếu tố kỹ thuật như lúa nước, phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên và sử dụng tri thức dân gian. Do đó, tính thiêng của Thần Lúa trong môi trường làm rẫy cao hơn và “thăng hoa” hơn so với lúa nước. Hệ thống các phong tục, tập quán của người Hrê khi chuyển sang trồng lúa nước cho phép quá...