Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 184
 • 04051001589.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đinh, Thị Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2019)

 • This study is positioned within the multimodal discourse analysis domain, which attempts to reveal the relationship between multimodal discourse and the underlying social meanings, especially the message of environment protection and the link between human and nature. The research aims to find out the answer to how visual and verbal elements are incorporated in Toyota’s print advertisements to convey the message of environment protection apart from drawing the attention of the viewer to the main product. Employing the framework of Kress and Van Leeuwen (2006) and Halliday’s functional grammar (2014), the study has reached some main findings: (1) all the three meta-functions play their...

 • 04051000085_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Lê, Văn Canh (2010)

 • Overview of the Vietnamese and American English addressing system. Consideration of selecting addressing terms. frequencies of using addressing terms. Frequencies of combining personal pronoun "I" with other addressing terms. Main similarities and differences in using addressing terms and personal pronouns of the Vietnamese and American at work. Implications for English language teaching and translation strategies.

 • 04051000060_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Văn Độ (2009)

 • Chapter 1 presents the literature review relevant to the study including theoretical background of teacher talk. Chapter 2 describes in details the research method used in the study with the necessary components before supplying information about the procedures of collecting the data. Then, the statistical results and the analysis of the collected data are shown.Chapter 3 discusses the findings from statistical analysis and some pedagogical implications. The last part is the conclusion of the study as well as some suggestions for implications achieved from the discussion in the thesis and for further studies.

 • 04051001399.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Kiều, Thị Thu Hương (2017)

 • This study aims at investigating the impact of interactive processing on second-year students’ listening skills at Hanoi University of Industry. More specifically, the researcher strives to (1) investigate problems that the students may encounter while learning listening, and (2) examine the effects of applying the interactive process in teaching listening to the second-year students. To achieve the above mentioned objectives, an action research is conducted with the participation of 42 second-year students of class E6.1_K9 within twelve weeks. A pre-test, a post-test and two questionnaires are used as instruments to collect data for analysis. The findings show that there are six prob...

 • 04051001046_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Tâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2014; Wed Dec 3 11:02:32 2014)

 • It is common knowledge that English teaching methods are very important for any teacher of English. They are also needed for students to improve their language skills. The increase in the need of English for communication has resulted in the shift of English teaching goal from students’ mastery of grammar and vocabulary to the communicative skill development. The use of pair work and group work in communicative language classes with the major aim to increase learners’ motivation could be a good solution. M.A Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014

 • 04051001263.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Nga;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2015)

 • Some researchers (e.g., Anderson, 2003 & Carrell, 1988) claim that reading is one of the most essential and important skills which language learners need to master. However, the majority of students at FIC express that reading in English is a challenging problem for them because most of the reading texts in English contain a lot of unknown words; whereas their amount of vocabulary is limited. This causes students\u201f reading comprehension to decrease sharply. Accordingly, it is necessary to find out an effective way to increase the students\u201f reading comprehension. This study is aimed at investigating the effectiveness of L1-L2 glossing in reading comprehension lessons of the fi...

 • 400(2009-8)_p69-73.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà (2009)

 • Bước đầu khảo cứu và đối chiếu nội dung bài viết này trên các tài liệu chính thống như: Hồ Chí Minh toàn tập, Hồ Chí Minh-Biên niên tiểu sử..., các tài liệu chuyên khảo về sự nghiệp báo chí của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh của các tác giả Hà Minh Đức, Nguyễn Thành, Thế Tập-Kim Oanh... cho thấy các tài liệu trên đều chưa có dịp nhắc đến bài viết tờ báo của người Việt Nam được xuất bản ở Pháp cùng thời với L'âme Annamite (Hồn Việt Nam) trong đó có những tờ báo được lưu hành ở Đông Dương cho thấy : Trong năm 1927, chưa thấy đăng bài viết nào có kí tên Nguyễn Ái Quốc.Do vậy cho nên đến nay ở Việt Nam , tác giả chưa thấy tài liệu hay công trình nghiên cứu nào giới thiệu hay đề cập đến các bà...

 • V_L2_00652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Đăng Thao (2005)

 • Tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, quá trình diễn xướng của hát Xoan, hát Ghẹo của tỉnh Phú Thọ. Bước đầu so sánh chúng với các loại hình dân ca cùng hệ phong tục tín ngưỡng hay sinh hoạt giao duyên của đồng bằng Bắc Bộ, qua đó làm rõ vị trí, ý nghĩa của hát Xoan, hát Ghẹo trong đời sống âm nhạc dân gian của người Việt. Tìm hiểu nội dung tin, bài qua khảo sát để xác định mức độ tham gia của baóa chí đối với công tác bảo tồn và phat huy dân ca Xoan, Ghẹo. Giới thiệu, phân tích nghệ thuật phản ánh của báo chí thông qua các loại tin, bài đăng trên các báo Văn hoá, Phú Thọ và Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, Văn hoá dân gian và Nguồn sáng dân gian

 • 02050005856.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Hoàng, Anh Thi (2019)

 • Bản đồ ngôn ngữ học địa lý mang tính quốc tế và tính khái quát cao. Khi nhìn vào bản đồ, một ngƣời không biết nhiều về ngôn ngữ cũng sẽ hiểu 3 đƣợc các vấn đề đƣợc thể hiện trên bản đồ mà không cần giải thích nhiều. Bản đồ là nơi chứa đựng nhiều thông tin khoa học và quan trọng nhất. Bản đồ ngôn ngữ cũng giúp việc so sánh, đối chiếu diễn ra nhanh hơn không chỉ giữa các vùng trong nƣớc và cả những ngôn ngữ cùng họ, cùng kiểu với nhau. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

 • 9. Nguyễn Thị Thu Hà.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Lê, Thị Thu Hường; Dương, Thị Ly Hương (2017)

 • Hợp chất thiên nhiên (hay hợp chất tự nhiên, natural products) là các chất hóa học có nguồn gốc từ thiên nhiên hoặc được chiết xuất từ các mô của động vật, thực vật trên cạn; sinh vật biển; vi khuẩn lên men; vi sinh vật. Hầu hết các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học là các chất chuyển hóa thứ cấp có cấu trúc rất phức tạp. Điều này làm chúng có tính ưu trội hơn vì chúng là các hợp chất cực kỳ mới. Thực vật được cấu thành bởi một hệ thống lớn và đa dạng các chất hóa học, chúng có thể cung cấp những hợp chất với cấu trúc có độ phức tạp cao mà không thể tổng hợp được trong các phòng thí nghiệm. Những phân tử nhỏ này cung cấp nguồn hoặc là tiền chất cho phần lớn các hoạt chất được F...

 • 02050000488_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Phan, Thanh Khôi (2011)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Làm rõ một số vấn đề lý luận về: giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam, cơ cấu xã hội, cơ cấu xã hội - giai cấp và cơ cấu GCCN. Chỉ ra những nhân tố tác động đến sự biến đổi cơ cấu GCCN Việt Nam và những vấn đề đang đặt ra ở lĩnh vực này. Phân tích thực trạng (...); Electronic Resources

 • document(19).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà; Vũ, Thị Hoa Dừa; Trần, Anh Đức (2017)

 • Dựa vào kết quả phân tích mẫu Cánh cứng ở nước trưởng thành thu thập trong 2 đợt điều tra thực địa vào tháng 9/2015 và tháng 8/2016 tại một số thủy vực thuộc tỉnh Quảng Nam, đã xác định được 34 loài thuộc 26 giống, 8 họ. Trong đó, có 5 loài lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam là Macronychus reticulatus Kodada, Gyrinus distinctus Aubé, Orectochilus punctipennis Sharp, Porrorhynchus marginatus Laporte và Laccobius senguptai Gentili. Trong số 8 họ thu được tại khu vực nghiên cứu, họ Elmidae có số lượng loài nhiều nhất với 8 loài, tiếp đến là họ Hydrophilidae và Gyrinidae với 7 loài, họ Dytiscidae với 6 loài, họ Dryopidae với 3 loài và các họ Chrysomelidae, Staphylinidae...

 • 02050004198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2015)

 • Các nghiên cứu này đã cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống trung tâm BTXH ở Việt Nam và trên thế giới. Các nghiên cứu đã tìm hiểu và đánh giá các hoạt động trợ giúp của một số các trung tâm BTXH tại một số tỉnh thành trong cả nước. Các nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp đối tượng tại một số trung tâm BTXH tại Việt Nam.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 184
 • 04051001589.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đinh, Thị Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2019)

 • This study is positioned within the multimodal discourse analysis domain, which attempts to reveal the relationship between multimodal discourse and the underlying social meanings, especially the message of environment protection and the link between human and nature. The research aims to find out the answer to how visual and verbal elements are incorporated in Toyota’s print advertisements to convey the message of environment protection apart from drawing the attention of the viewer to the main product. Employing the framework of Kress and Van Leeuwen (2006) and Halliday’s functional grammar (2014), the study has reached some main findings: (1) all the three meta-functions play their...

 • 04051000085_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Lê, Văn Canh (2010)

 • Overview of the Vietnamese and American English addressing system. Consideration of selecting addressing terms. frequencies of using addressing terms. Frequencies of combining personal pronoun "I" with other addressing terms. Main similarities and differences in using addressing terms and personal pronouns of the Vietnamese and American at work. Implications for English language teaching and translation strategies.

 • 04051000060_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Văn Độ (2009)

 • Chapter 1 presents the literature review relevant to the study including theoretical background of teacher talk. Chapter 2 describes in details the research method used in the study with the necessary components before supplying information about the procedures of collecting the data. Then, the statistical results and the analysis of the collected data are shown.Chapter 3 discusses the findings from statistical analysis and some pedagogical implications. The last part is the conclusion of the study as well as some suggestions for implications achieved from the discussion in the thesis and for further studies.

 • 04051001399.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Kiều, Thị Thu Hương (2017)

 • This study aims at investigating the impact of interactive processing on second-year students’ listening skills at Hanoi University of Industry. More specifically, the researcher strives to (1) investigate problems that the students may encounter while learning listening, and (2) examine the effects of applying the interactive process in teaching listening to the second-year students. To achieve the above mentioned objectives, an action research is conducted with the participation of 42 second-year students of class E6.1_K9 within twelve weeks. A pre-test, a post-test and two questionnaires are used as instruments to collect data for analysis. The findings show that there are six prob...

 • 04051001046_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Tâm;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2014; Wed Dec 3 11:02:32 2014)

 • It is common knowledge that English teaching methods are very important for any teacher of English. They are also needed for students to improve their language skills. The increase in the need of English for communication has resulted in the shift of English teaching goal from students’ mastery of grammar and vocabulary to the communicative skill development. The use of pair work and group work in communicative language classes with the major aim to increase learners’ motivation could be a good solution. M.A Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014

 • 04051001263.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Nga;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2015)

 • Some researchers (e.g., Anderson, 2003 & Carrell, 1988) claim that reading is one of the most essential and important skills which language learners need to master. However, the majority of students at FIC express that reading in English is a challenging problem for them because most of the reading texts in English contain a lot of unknown words; whereas their amount of vocabulary is limited. This causes students\u201f reading comprehension to decrease sharply. Accordingly, it is necessary to find out an effective way to increase the students\u201f reading comprehension. This study is aimed at investigating the effectiveness of L1-L2 glossing in reading comprehension lessons of the fi...

 • 400(2009-8)_p69-73.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà (2009)

 • Bước đầu khảo cứu và đối chiếu nội dung bài viết này trên các tài liệu chính thống như: Hồ Chí Minh toàn tập, Hồ Chí Minh-Biên niên tiểu sử..., các tài liệu chuyên khảo về sự nghiệp báo chí của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh của các tác giả Hà Minh Đức, Nguyễn Thành, Thế Tập-Kim Oanh... cho thấy các tài liệu trên đều chưa có dịp nhắc đến bài viết tờ báo của người Việt Nam được xuất bản ở Pháp cùng thời với L'âme Annamite (Hồn Việt Nam) trong đó có những tờ báo được lưu hành ở Đông Dương cho thấy : Trong năm 1927, chưa thấy đăng bài viết nào có kí tên Nguyễn Ái Quốc.Do vậy cho nên đến nay ở Việt Nam , tác giả chưa thấy tài liệu hay công trình nghiên cứu nào giới thiệu hay đề cập đến các bà...

 • V_L2_00652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Đăng Thao (2005)

 • Tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, quá trình diễn xướng của hát Xoan, hát Ghẹo của tỉnh Phú Thọ. Bước đầu so sánh chúng với các loại hình dân ca cùng hệ phong tục tín ngưỡng hay sinh hoạt giao duyên của đồng bằng Bắc Bộ, qua đó làm rõ vị trí, ý nghĩa của hát Xoan, hát Ghẹo trong đời sống âm nhạc dân gian của người Việt. Tìm hiểu nội dung tin, bài qua khảo sát để xác định mức độ tham gia của baóa chí đối với công tác bảo tồn và phat huy dân ca Xoan, Ghẹo. Giới thiệu, phân tích nghệ thuật phản ánh của báo chí thông qua các loại tin, bài đăng trên các báo Văn hoá, Phú Thọ và Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, Văn hoá dân gian và Nguồn sáng dân gian

 • 02050005856.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Hoàng, Anh Thi (2019)

 • Bản đồ ngôn ngữ học địa lý mang tính quốc tế và tính khái quát cao. Khi nhìn vào bản đồ, một ngƣời không biết nhiều về ngôn ngữ cũng sẽ hiểu 3 đƣợc các vấn đề đƣợc thể hiện trên bản đồ mà không cần giải thích nhiều. Bản đồ là nơi chứa đựng nhiều thông tin khoa học và quan trọng nhất. Bản đồ ngôn ngữ cũng giúp việc so sánh, đối chiếu diễn ra nhanh hơn không chỉ giữa các vùng trong nƣớc và cả những ngôn ngữ cùng họ, cùng kiểu với nhau. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

 • 9. Nguyễn Thị Thu Hà.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Lê, Thị Thu Hường; Dương, Thị Ly Hương (2017)

 • Hợp chất thiên nhiên (hay hợp chất tự nhiên, natural products) là các chất hóa học có nguồn gốc từ thiên nhiên hoặc được chiết xuất từ các mô của động vật, thực vật trên cạn; sinh vật biển; vi khuẩn lên men; vi sinh vật. Hầu hết các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học là các chất chuyển hóa thứ cấp có cấu trúc rất phức tạp. Điều này làm chúng có tính ưu trội hơn vì chúng là các hợp chất cực kỳ mới. Thực vật được cấu thành bởi một hệ thống lớn và đa dạng các chất hóa học, chúng có thể cung cấp những hợp chất với cấu trúc có độ phức tạp cao mà không thể tổng hợp được trong các phòng thí nghiệm. Những phân tử nhỏ này cung cấp nguồn hoặc là tiền chất cho phần lớn các hoạt chất được F...

 • 02050000488_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Phan, Thanh Khôi (2011)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Làm rõ một số vấn đề lý luận về: giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam, cơ cấu xã hội, cơ cấu xã hội - giai cấp và cơ cấu GCCN. Chỉ ra những nhân tố tác động đến sự biến đổi cơ cấu GCCN Việt Nam và những vấn đề đang đặt ra ở lĩnh vực này. Phân tích thực trạng (...); Electronic Resources

 • document(19).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà; Vũ, Thị Hoa Dừa; Trần, Anh Đức (2017)

 • Dựa vào kết quả phân tích mẫu Cánh cứng ở nước trưởng thành thu thập trong 2 đợt điều tra thực địa vào tháng 9/2015 và tháng 8/2016 tại một số thủy vực thuộc tỉnh Quảng Nam, đã xác định được 34 loài thuộc 26 giống, 8 họ. Trong đó, có 5 loài lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam là Macronychus reticulatus Kodada, Gyrinus distinctus Aubé, Orectochilus punctipennis Sharp, Porrorhynchus marginatus Laporte và Laccobius senguptai Gentili. Trong số 8 họ thu được tại khu vực nghiên cứu, họ Elmidae có số lượng loài nhiều nhất với 8 loài, tiếp đến là họ Hydrophilidae và Gyrinidae với 7 loài, họ Dytiscidae với 6 loài, họ Dryopidae với 3 loài và các họ Chrysomelidae, Staphylinidae...

 • 02050004198.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà (2015)

 • Các nghiên cứu này đã cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống trung tâm BTXH ở Việt Nam và trên thế giới. Các nghiên cứu đã tìm hiểu và đánh giá các hoạt động trợ giúp của một số các trung tâm BTXH tại một số tỉnh thành trong cả nước. Các nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp đối tượng tại một số trung tâm BTXH tại Việt Nam.