Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Hoài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • Luận văn hoàn chỉnh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Xuân;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2015)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về an sinh xã hội (ASXH) chính sách ASXH đối với hộ nghèo. Đánh giá rà soát chính sách ASXH hiện hành trên khía cạnh đảm bảo tiếp cận, tham gia, thụ hưởng một cách bình đẳng đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 -2014. Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách ASXH đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng trong thời gian tới.

 • Hiệp định xuyên Thái Bình Dương Cơ hội và thách thức đối với thị trường lao động Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2014)

 • Hiệp định Đối tác kinh tếchiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) là hiệp định thương mại tựdo giữa các nước ở ven hai bờ Thái Bình Dương, mục tiêu tiến tới loại bỏ từ 90% trở lên các rào cản về thuế quan cho hàng hóa, dịch vụ của đối tác tham gia hiệp định. Việt Nam kỳvọng sẽ được hưởng lợi từ TPP, nhưng cũng có không ít khó khăn đang chờ đợi ởphía trước. Khi hiệp định được ký kết, một sốlượng lớn lao động tay nghề cao từcác nước sẽ gia nhập vào thị trường lao động nước ta tạo nên cuộc cạnh tranh với lao động trong nước. Bài viết đề cập những cơ hội và thách thức của thị trường lao động Việt Nam khi thực hiện các cam kết về lao động trong TTP, từ đó đưa ra một số khuyế...

 • 00050003079_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Vũ, Văn Hiền (2014)

 • Làm rõ quan niệm, bản chất, biểu hiện, đặc trƣng của khủng hoảng tài chính toàn cầu nói chung và nhận diện cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Phân tích những giải pháp cơ bản để ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng như đánh giá hiệu quả (...); Electronic Resources

 • 00050009480.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: La, Văn Thành;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hoá được cơ sở lý luận về NSNN; chi NSNN; vai trò của kho bạc nhà nước trong việc kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua kho bạc nhà nước. Chỉ rõ được các nhân tố tác động đến hoạt động kiểm soát chi thường xuyên NSNN bao gồm cả yếu tố chủ quan và khách quan. Luận văn đã tổng quan được một số nghiên cứu và trình bày được cơ sở lý luận cơ bản về kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua hệ thống kho bạc nhà nước...

 • 01050003833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Đồng, Kim Loan; Lê, Thị Hoàng Oanh (2017)

 • Tình trạng nước cấp sinh hoạt nhiễm amoni do sử dụng nước ngầm làm nguồn cấp nước đang ở mức báo động. Quy trình sản xuất nước cấp hiện tại chưa làm giảm được đáng kể nồng độ amoni từ nguồn. Trong quá trình khai thác, xử lý và lưu trữ nước cấp, amoni đã được chuyển hóa một phần thành nitrit và nitrat, nitrit là chất rất độc, có khả năng gây ung thư. Mục tiêu của luận văn là xác định ảnh hưởng của điều kiện lưu trữ nước cấp đến hàm lượng các hợp chất nitơ và vi sinh vật phân giải. Nội dung nghiên cứu là khảo sát sự thay đổi các hợp chất nitơ và vi sinh vật phân giải trong nước cấp ở 3 điều kiện: điều kiện xáo trộn thoáng khí; kín khí và tĩnh, hở. Nước sinh hoạt được bơm vào bể nghiên ...

 • 01050002565.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Nguyễn, Khanh Vân (2015)

 • Luận văn nghiên cứu tổng quan các điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, đặc điểm khí hậu huyện Ba Vì. Định hướng khai thác tài nguyên sinh khí hậu huyện Ba Vì phục vụ phát triển du lịch, nghỉ dưỡng và kinh tế xã hội Luận văn nghiên cứu tổng quan các điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, đặc điểm khí hậu huyện Ba Vì. Định hướng khai thác tài nguyên sinh khí hậu huyện Ba Vì phục vụ phát triển du lịch, nghỉ dưỡng và kinh tế xã hội Luận văn nghiên cứu tổng quan các điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, đặc điểm khí hậu huyện Ba Vì. Định hướng khai thác tài nguyên sinh khí hậu huyện Ba Vì phục vụ phát triển du lịch, nghỉ dưỡng và kinh tế xã hội

 • 01050002565.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Nguyễn, Khanh Vân (2015)

 • Tổng qua những vấn đề về lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu SKH. Làm rõ đặc điểm SKH và ảnh hưởng của nó tới sức khỏe con người phục vụ nghỉ dưỡng tại lãnh thổng nghiên cứu huyện Ba Vì. Xây dựng bản đồ SKH người nhằm mục đích dân sinh, du lịch và nghỉ dưỡng huện Ba Vì. Phân tích, đánh giá điều kiện SKH phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng tại huyện Ba Vì. Từ đó đề xuất, kiến nghị để sử dụng họp lí nguồn tài nguyên này cho phát triển du lịch nói riêng và kinh tế xã hội huyện nói chung.

 • 02050001546_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Phạm, Văn Thắm (2013)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Giới thiệu thân thế và sự nghiệp của tác giả Lê Quý Đôn. Nghiên cứu về Văn bản “Thư kinh diễn nghĩa”. Trình bày những ý kiến bàn về giá trị của tác phẩm “Thư kinh diễn nghĩa”. Nghiên cứu các phương thức thể hiện diễn nghĩa của Lê Quí Đôn trong “Thư kinh di (...); Electronic Resources

 • 00050009175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lương Đức;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2018)

 • - Hệ thống hoá được các lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nguồn vốn lưu động trong doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nguồn vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp - Xây Lắp Và Thương Mại Hà Tĩnh. - Đề xuất các giải pháp cấp thiết nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp - Xây Lắp Và Thương Mại Hà Tĩnh.

 • 00050009104.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Anh Dũng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2018)

 • - Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về Quản lý nhân lực CNTT trong Ngân hàng. - Khảo sát và phân tích thực trạng Quản lý nhân lực CNTT tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam. - Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực CNTT tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

 • 00050009140.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2018)

 • - Làm rõ một số vấn đề lý luận; đánh giá đúng thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh. - Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần khẳng định về sự cần thiết khách quan của công tác quản lý nhân lực tại các cơ quan Đảng cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay. - Đề xuất hệ thống các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhân lực thuộc diện Ban Tổ chức quản lý của Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

 • 00050010198.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính trong doanh nghiệp, tổ chức. Phân tích thực trạng Quản lý tài chính tại Công ty TNHH phát triển Hương Việt để thấy được những điểm đạt được, những điểm hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác Quản lý tài chính tại Công ty TNHH phát triển Hương Việt.

 • 00050009313.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Châm (2018)

 • Luận văn đề cập đến những vấn đề cơ bản về mang thai hộ và pháp luật kiểm soát mang thai hộ. Các cơ chế để kiểm soát mang thai hộ ở Việt Nam, trong đó ngoài việc phân tích cơ sở xã hội còn phân tích sâu về các cơ chế pháp lý. Trên cơ sở đó đánh giá về thực tế áp dụng pháp luật vào kiểm soát mang thai hộ ở Việt Nam và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc kiểm soát mang thai hộ bằng pháp luật.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Hoài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • Luận văn hoàn chỉnh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Xuân;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2015)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về an sinh xã hội (ASXH) chính sách ASXH đối với hộ nghèo. Đánh giá rà soát chính sách ASXH hiện hành trên khía cạnh đảm bảo tiếp cận, tham gia, thụ hưởng một cách bình đẳng đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định giai đoạn 2012 -2014. Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách ASXH đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng trong thời gian tới.

 • Hiệp định xuyên Thái Bình Dương Cơ hội và thách thức đối với thị trường lao động Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2014)

 • Hiệp định Đối tác kinh tếchiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) là hiệp định thương mại tựdo giữa các nước ở ven hai bờ Thái Bình Dương, mục tiêu tiến tới loại bỏ từ 90% trở lên các rào cản về thuế quan cho hàng hóa, dịch vụ của đối tác tham gia hiệp định. Việt Nam kỳvọng sẽ được hưởng lợi từ TPP, nhưng cũng có không ít khó khăn đang chờ đợi ởphía trước. Khi hiệp định được ký kết, một sốlượng lớn lao động tay nghề cao từcác nước sẽ gia nhập vào thị trường lao động nước ta tạo nên cuộc cạnh tranh với lao động trong nước. Bài viết đề cập những cơ hội và thách thức của thị trường lao động Việt Nam khi thực hiện các cam kết về lao động trong TTP, từ đó đưa ra một số khuyế...

 • 00050003079_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Vũ, Văn Hiền (2014)

 • Làm rõ quan niệm, bản chất, biểu hiện, đặc trƣng của khủng hoảng tài chính toàn cầu nói chung và nhận diện cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Phân tích những giải pháp cơ bản để ứng phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng như đánh giá hiệu quả (...); Electronic Resources

 • 00050009480.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: La, Văn Thành;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hoá được cơ sở lý luận về NSNN; chi NSNN; vai trò của kho bạc nhà nước trong việc kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua kho bạc nhà nước. Chỉ rõ được các nhân tố tác động đến hoạt động kiểm soát chi thường xuyên NSNN bao gồm cả yếu tố chủ quan và khách quan. Luận văn đã tổng quan được một số nghiên cứu và trình bày được cơ sở lý luận cơ bản về kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua hệ thống kho bạc nhà nước...

 • 01050003833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Đồng, Kim Loan; Lê, Thị Hoàng Oanh (2017)

 • Tình trạng nước cấp sinh hoạt nhiễm amoni do sử dụng nước ngầm làm nguồn cấp nước đang ở mức báo động. Quy trình sản xuất nước cấp hiện tại chưa làm giảm được đáng kể nồng độ amoni từ nguồn. Trong quá trình khai thác, xử lý và lưu trữ nước cấp, amoni đã được chuyển hóa một phần thành nitrit và nitrat, nitrit là chất rất độc, có khả năng gây ung thư. Mục tiêu của luận văn là xác định ảnh hưởng của điều kiện lưu trữ nước cấp đến hàm lượng các hợp chất nitơ và vi sinh vật phân giải. Nội dung nghiên cứu là khảo sát sự thay đổi các hợp chất nitơ và vi sinh vật phân giải trong nước cấp ở 3 điều kiện: điều kiện xáo trộn thoáng khí; kín khí và tĩnh, hở. Nước sinh hoạt được bơm vào bể nghiên ...

 • 01050002565.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Nguyễn, Khanh Vân (2015)

 • Luận văn nghiên cứu tổng quan các điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, đặc điểm khí hậu huyện Ba Vì. Định hướng khai thác tài nguyên sinh khí hậu huyện Ba Vì phục vụ phát triển du lịch, nghỉ dưỡng và kinh tế xã hội Luận văn nghiên cứu tổng quan các điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, đặc điểm khí hậu huyện Ba Vì. Định hướng khai thác tài nguyên sinh khí hậu huyện Ba Vì phục vụ phát triển du lịch, nghỉ dưỡng và kinh tế xã hội Luận văn nghiên cứu tổng quan các điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, đặc điểm khí hậu huyện Ba Vì. Định hướng khai thác tài nguyên sinh khí hậu huyện Ba Vì phục vụ phát triển du lịch, nghỉ dưỡng và kinh tế xã hội

 • 01050002565.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Nguyễn, Khanh Vân (2015)

 • Tổng qua những vấn đề về lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu SKH. Làm rõ đặc điểm SKH và ảnh hưởng của nó tới sức khỏe con người phục vụ nghỉ dưỡng tại lãnh thổng nghiên cứu huyện Ba Vì. Xây dựng bản đồ SKH người nhằm mục đích dân sinh, du lịch và nghỉ dưỡng huện Ba Vì. Phân tích, đánh giá điều kiện SKH phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng tại huyện Ba Vì. Từ đó đề xuất, kiến nghị để sử dụng họp lí nguồn tài nguyên này cho phát triển du lịch nói riêng và kinh tế xã hội huyện nói chung.

 • 02050001546_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Phạm, Văn Thắm (2013)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Giới thiệu thân thế và sự nghiệp của tác giả Lê Quý Đôn. Nghiên cứu về Văn bản “Thư kinh diễn nghĩa”. Trình bày những ý kiến bàn về giá trị của tác phẩm “Thư kinh diễn nghĩa”. Nghiên cứu các phương thức thể hiện diễn nghĩa của Lê Quí Đôn trong “Thư kinh di (...); Electronic Resources

 • 00050009175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lương Đức;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2018)

 • - Hệ thống hoá được các lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nguồn vốn lưu động trong doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nguồn vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp - Xây Lắp Và Thương Mại Hà Tĩnh. - Đề xuất các giải pháp cấp thiết nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp - Xây Lắp Và Thương Mại Hà Tĩnh.

 • 00050009104.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Anh Dũng;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2018)

 • - Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về Quản lý nhân lực CNTT trong Ngân hàng. - Khảo sát và phân tích thực trạng Quản lý nhân lực CNTT tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam. - Định hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực CNTT tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

 • 00050009140.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2018)

 • - Làm rõ một số vấn đề lý luận; đánh giá đúng thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh. - Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần khẳng định về sự cần thiết khách quan của công tác quản lý nhân lực tại các cơ quan Đảng cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay. - Đề xuất hệ thống các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhân lực thuộc diện Ban Tổ chức quản lý của Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

 • 00050010198.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính trong doanh nghiệp, tổ chức. Phân tích thực trạng Quản lý tài chính tại Công ty TNHH phát triển Hương Việt để thấy được những điểm đạt được, những điểm hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác Quản lý tài chính tại Công ty TNHH phát triển Hương Việt.

 • 00050009313.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Châm (2018)

 • Luận văn đề cập đến những vấn đề cơ bản về mang thai hộ và pháp luật kiểm soát mang thai hộ. Các cơ chế để kiểm soát mang thai hộ ở Việt Nam, trong đó ngoài việc phân tích cơ sở xã hội còn phân tích sâu về các cơ chế pháp lý. Trên cơ sở đó đánh giá về thực tế áp dụng pháp luật vào kiểm soát mang thai hộ ở Việt Nam và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc kiểm soát mang thai hộ bằng pháp luật.