Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 00050001458.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương (2012)

 • Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về pháp luật điều chỉnh các hoạt động bảo vệ nhà đầu tư trong các công ty niêm yết, phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ nhà đầu tư trong mối quan hệ với công ty niêm yết. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ nhà đầu tư trong công ty niêm yết. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng trên. Đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của pháp luật Việt Nam hiện hành về vấn đề này, từ đó rút ra những vấn đề cần phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện. Đề xuất các quan điểm, phương hướng và những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn (2012)

 • 110 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về pháp luật điều chỉnh các hoạt động bảo vệ nhà đầu tư trong các công ty niêm yết, phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ nhà đầu tư trong mối quan hệ với công ty niêm yết. Phân tí (...); Electronic Resources

 • pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Phạm, Quang Sáng (2008)

 • Tổng quan về lý luận quản lý giáo dục, quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) nói chung và tiếng Anh nói riêng ở trường trung học phổ thông (THPT). Nghiên cứu thực trạng về công tác quản lý quá trình đổi mới ở một số trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng kết và xây dựng một số biện pháp cụ thể: định hướng đổi mới PPDH để thực hiện chương trình và sách giáo khoa tiếng Anh mới; các biện pháp quản lý đổi mới trong trường THPT; xây dựng kế hoạch đổi mới với sự tham gia của giáo viên; tổ chức bồi dưỡng và tư vấn nhằm nâng cao năng lực sư phạm; đánh giá và khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học; tạo môi trường và đầu tư trang thiết bị phục vụ đổi mới, qua...

 • 00050009659.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Vũ, Thị Hồng Vân (2018)

 • -Với việc nghiên cứu các biện pháp tái cấu trúc NHTM mất khả năng thanh toán theo pháp luật Việt Nam, Luận văn đã chỉ rõ các điểm hạn chế trong pháp luật Việt Nam trong việc áp dụng giải quyết tái cấu trúc NHTM mất khả năng thanh toán. -Bằng việc phân tích kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở một số quốc gia trên thế giới về xử lý tái cấu trúc các ngân hàng thương mại mất khả năng thanh toán, luận án đã phát hiện được những nguyên tắc phổ quát khi xây dựng pháp luật đối với các ngân hàng thương mại mất khả năng thanh toán tại Việt Nam. -Luận văn đã xác định các luận cứ khoa học, đề xuất các giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện của Việt Nam để hoàn thiện pháp luật Việt ...

 • 01050003899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2018)

 • Sau khi thực hiện các nghiên cứu, luận văn đã thu được một số kết quả sau: a. Trình bày vắn tắt một số lý thuyết và tính chất cơ bản của vật liệu siêu dẫn cổ điển. Đồng thời tóm lược một vài kết quả nghiên cứu một số tính chất và cơ chế điển hình của vật liệu SDNĐC chứa Bi và hệ Y- 123 trong thời gian từ 1986 đến 2010. b. Bằng phương pháp công nghệ gốm, đã chế tạo được một số mẫu SDNĐC Bi – 2223 với sự thay thế danh định của các nguyên tố kim loại 3d có từ tính như Fe, Co và Ni vào vị trí Cu và nghiên cứu ảnh hưởng của các nguyên tử 3d lên các tính chất của hệ SDNĐC chứa Bi đem so sánh với hệ Y- 123. c. Các kết quả nghiên cứu trên hệ siêu dẫn Bi2Sr2Ca2(Cu1-xMx)3Oy được phân tích...

 • 00050003209_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Đinh, Việt Hòa (2014)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các quan điểm, cách tiếp cận về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo, ví dụ như: Đã lập ra được bảng các khái niệm về lãnh đạo, các mô hình lãnh đạo hiệu quả, các cách tiếp cận khác nhau về năng lực lãnh đạo…Qua đó luận văn đã làm sáng tỏ được bản chất của việc phát triển năng lực lãnh đạo là phát triển các năng lực bộ phận cụ thể như tầm nhìn chiến lược, năng lực động viên khuyến khích, năng lực phân quyền và ủy quyền, năng lực ra quyết định, năng lực gây ảnh hưởng… Luận văn cũng đã chỉ ra mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của năng lực lãnh đạo đến việc phát triển năng lực lãnh đạo, nhận dạng được các nhân tố chính để phát triển năng lực đó. Thông qua việ...

 • Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương (2015)

 • - Luận văn đã trình bày được những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng. - Luận văn đã thực hiện tốt phương pháp nghiên cứu thông qua điều tra khảo sát các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng. - Sau khi đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hang TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc luận văn đã đưa ra những biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh. - Đề xuất các kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước và các kiến nghị đối với Chính Phủ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.<...

 • 00050002122_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2012)

 • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Seabank, đưa ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân (...)

 • DT_00054.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hà, Quang Thụy; Hồ, Thuần; Lương, Song Vân; Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Quang Vinh; Nguyễn, Thị Thu Phương; Nguyễn, Thị Vân; Nguyễn, Trí Thành; Nguyễn, Việt Thắng; Vũ, Hồng Vân; Vũ, Thị Thủy; Đoàn, Sơn; Đỗ, Tấn Phong; Đỗ, Văn Thành (1999)

 • Lý thuyết về CSDL, phương pháp luận xây dựng CSDL vẫn luôn luôn là những nội dung thời sự của CNTT. Đề tài quan tâm đến một số nội dung liên quan đến tính phụ thuộc dữ liệu, tính chuẩn hoá, phương pháp định hướng đối tượng Lĩnh vực khai phá dữ liệu và khám phá tri thức là một lĩnh vực mới, hiện đang được các chuyên gia tin học trên thế giới và trong nước, đặc biệt là các chuyên gia về công nghệ tri thức, hết sức quan tâm. Đề tài chú trọng việc tìm hiểu các nội dung cơ bản nhất trong lĩnh vực nói trên và sau đó đề xuất, đóng góp một kết quả nghiên cứu

 • 01050002185-pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển (2014)

 • Chất hữu cơ khó phân huỷ. Thực trạng ô nhiễm chất hữu cơ khó phân huỷ. Các phương pháp xử lý chất hữu cơ. Ứng dụng của quá trình oxi hóa nâng cao vào xử lý chất hữu cơ. Giới thiệu về pyroluzit và laterit. Công nghệ nano và ứng dụng trong xử lý môi trường.

 • 00050006381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

 • Từ việc phân tích các quy định về đánh giá chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam, luận văn đã đánh giá những thành tựu đạt được và những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác đánh giá chứng cứ của các vụ án hình sự. Bước đầu đề xuất và phân tích một số giải pháp mang tính định hướng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá chứng cứ trong vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 00050001458.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương (2012)

 • Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về pháp luật điều chỉnh các hoạt động bảo vệ nhà đầu tư trong các công ty niêm yết, phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ nhà đầu tư trong mối quan hệ với công ty niêm yết. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ nhà đầu tư trong công ty niêm yết. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng trên. Đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của pháp luật Việt Nam hiện hành về vấn đề này, từ đó rút ra những vấn đề cần phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện. Đề xuất các quan điểm, phương hướng và những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn (2012)

 • 110 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về pháp luật điều chỉnh các hoạt động bảo vệ nhà đầu tư trong các công ty niêm yết, phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ nhà đầu tư trong mối quan hệ với công ty niêm yết. Phân tí (...); Electronic Resources

 • pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Phạm, Quang Sáng (2008)

 • Tổng quan về lý luận quản lý giáo dục, quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) nói chung và tiếng Anh nói riêng ở trường trung học phổ thông (THPT). Nghiên cứu thực trạng về công tác quản lý quá trình đổi mới ở một số trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng kết và xây dựng một số biện pháp cụ thể: định hướng đổi mới PPDH để thực hiện chương trình và sách giáo khoa tiếng Anh mới; các biện pháp quản lý đổi mới trong trường THPT; xây dựng kế hoạch đổi mới với sự tham gia của giáo viên; tổ chức bồi dưỡng và tư vấn nhằm nâng cao năng lực sư phạm; đánh giá và khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học; tạo môi trường và đầu tư trang thiết bị phục vụ đổi mới, qua...

 • 00050009659.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Vũ, Thị Hồng Vân (2018)

 • -Với việc nghiên cứu các biện pháp tái cấu trúc NHTM mất khả năng thanh toán theo pháp luật Việt Nam, Luận văn đã chỉ rõ các điểm hạn chế trong pháp luật Việt Nam trong việc áp dụng giải quyết tái cấu trúc NHTM mất khả năng thanh toán. -Bằng việc phân tích kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở một số quốc gia trên thế giới về xử lý tái cấu trúc các ngân hàng thương mại mất khả năng thanh toán, luận án đã phát hiện được những nguyên tắc phổ quát khi xây dựng pháp luật đối với các ngân hàng thương mại mất khả năng thanh toán tại Việt Nam. -Luận văn đã xác định các luận cứ khoa học, đề xuất các giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện của Việt Nam để hoàn thiện pháp luật Việt ...

 • 01050003899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2018)

 • Sau khi thực hiện các nghiên cứu, luận văn đã thu được một số kết quả sau: a. Trình bày vắn tắt một số lý thuyết và tính chất cơ bản của vật liệu siêu dẫn cổ điển. Đồng thời tóm lược một vài kết quả nghiên cứu một số tính chất và cơ chế điển hình của vật liệu SDNĐC chứa Bi và hệ Y- 123 trong thời gian từ 1986 đến 2010. b. Bằng phương pháp công nghệ gốm, đã chế tạo được một số mẫu SDNĐC Bi – 2223 với sự thay thế danh định của các nguyên tố kim loại 3d có từ tính như Fe, Co và Ni vào vị trí Cu và nghiên cứu ảnh hưởng của các nguyên tử 3d lên các tính chất của hệ SDNĐC chứa Bi đem so sánh với hệ Y- 123. c. Các kết quả nghiên cứu trên hệ siêu dẫn Bi2Sr2Ca2(Cu1-xMx)3Oy được phân tích...

 • 00050003209_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Đinh, Việt Hòa (2014)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các quan điểm, cách tiếp cận về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo, ví dụ như: Đã lập ra được bảng các khái niệm về lãnh đạo, các mô hình lãnh đạo hiệu quả, các cách tiếp cận khác nhau về năng lực lãnh đạo…Qua đó luận văn đã làm sáng tỏ được bản chất của việc phát triển năng lực lãnh đạo là phát triển các năng lực bộ phận cụ thể như tầm nhìn chiến lược, năng lực động viên khuyến khích, năng lực phân quyền và ủy quyền, năng lực ra quyết định, năng lực gây ảnh hưởng… Luận văn cũng đã chỉ ra mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của năng lực lãnh đạo đến việc phát triển năng lực lãnh đạo, nhận dạng được các nhân tố chính để phát triển năng lực đó. Thông qua việ...

 • Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương (2015)

 • - Luận văn đã trình bày được những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng. - Luận văn đã thực hiện tốt phương pháp nghiên cứu thông qua điều tra khảo sát các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng. - Sau khi đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hang TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc luận văn đã đưa ra những biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh. - Đề xuất các kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước và các kiến nghị đối với Chính Phủ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.<...

 • 00050002122_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Văn Định (2012)

 • Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Seabank, đưa ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân (...)

 • DT_00054.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hà, Quang Thụy; Hồ, Thuần; Lương, Song Vân; Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Quang Vinh; Nguyễn, Thị Thu Phương; Nguyễn, Thị Vân; Nguyễn, Trí Thành; Nguyễn, Việt Thắng; Vũ, Hồng Vân; Vũ, Thị Thủy; Đoàn, Sơn; Đỗ, Tấn Phong; Đỗ, Văn Thành (1999)

 • Lý thuyết về CSDL, phương pháp luận xây dựng CSDL vẫn luôn luôn là những nội dung thời sự của CNTT. Đề tài quan tâm đến một số nội dung liên quan đến tính phụ thuộc dữ liệu, tính chuẩn hoá, phương pháp định hướng đối tượng Lĩnh vực khai phá dữ liệu và khám phá tri thức là một lĩnh vực mới, hiện đang được các chuyên gia tin học trên thế giới và trong nước, đặc biệt là các chuyên gia về công nghệ tri thức, hết sức quan tâm. Đề tài chú trọng việc tìm hiểu các nội dung cơ bản nhất trong lĩnh vực nói trên và sau đó đề xuất, đóng góp một kết quả nghiên cứu

 • 01050002185-pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển (2014)

 • Chất hữu cơ khó phân huỷ. Thực trạng ô nhiễm chất hữu cơ khó phân huỷ. Các phương pháp xử lý chất hữu cơ. Ứng dụng của quá trình oxi hóa nâng cao vào xử lý chất hữu cơ. Giới thiệu về pyroluzit và laterit. Công nghệ nano và ứng dụng trong xử lý môi trường.

 • 00050006381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Trần, Văn Luyện (2015)

 • Từ việc phân tích các quy định về đánh giá chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam, luận văn đã đánh giá những thành tựu đạt được và những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác đánh giá chứng cứ của các vụ án hình sự. Bước đầu đề xuất và phân tích một số giải pháp mang tính định hướng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá chứng cứ trong vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.