Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 85
 • 04051000200_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2010)

 • This thesis is concerned with the analysis of a pictorial story using systemic functional linguistics as the theoretical framework. The paper begins by presenting the rationale of the study, the aims and scope of the study, methods of the study, data collection and the research design, which are given in chapter one.; M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2010; Electronic Resources

 • 00050005239.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, T. T. T. (2014). Các thể chế của Liên Hợp quốc và vấn đề giải quyết tranh chấp của Việt Nam trên biển Đông. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam (2014)

 • Chương 1: “Cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý về giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua các thể chế của Liên hợp quốc ”. Chương 1 cung cấp một bức tranh cụ thể về lịch sử hình thành LHQ và các quy định củaHCLHHQ, Quy chế TAQT liên quan đến việc giải quyết tranh chấp, phân tích những thành công và hạn chế của LHQ trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế. Chƣơng 2: “Cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua các thể chế của Liên hợp quốc”. Chƣơng 2 nghiêncứu về quyền hạn, vai trò của các thiết chế LHQ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp bao gồm: ĐHĐ, HĐBA, TAQT, đặc biệt là thủ tục hoạt động của từng cơ quan trong quá trình xem xét, giải quyết các tranh chấp quốc tế. Thực tiễn hoạt độ...

 • 01050000878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2012)

 • Điều tra các đều kiện tự nhiên và xã hội ảnh hưởng tới đa dạng sinh học (ĐDSH) của hồ Tây. Điều tra hiện trạng chất lượng môi trường nước. Điều tra hiện trạng một số nhóm sinh vật trong hồ Tây. So sánh số liệu thu được qua một số năm để đánh giá diễn biến đa dạng thành phần loài sinh vật của hệ sinh thái Hồ Tây. Phương hướng quản lý và sử dụng bền vững ĐDSH Hồ Tây.

 • 01050000908_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Lưu, Thị Lan Hương (2012)

 • Điều tra các điều kiện tự nhiên và xã hội ảnh hưởng tới đa dạng sinh học (ĐDSH) của hồ Tây, hiện trạng chất lượng môi trường nước, hiện trạng một số nhóm sinh vật trong hồ Tây. So sánh số liệu thu được qua một số năm để đánh giá diễn biến đa dạng thành phần loài sinh vật của HST hồ Tây. Phương hướng quản lý và sử dụng bền vững ĐDSH hồ Tây.

 • 04051000684_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Tô, Thị Thu Hương (2012)

 • The study is aimed at finding feasible ways to enhance the first year English major students'oral participation in English speaking classes at Hanoi Pedagogical University No.2-an intermediate step to improve the students' English proficiency. To gain that aim, the study investigates the causes of students' poor participation in speaking lessons and proposes three cooperative techniques including Jigsaw, Numbered heads together and Think-pair-share as the treatment. Therefore, the effectiveness of those three techniques on students' participation is the main variable under examination.

 • 00050003024.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2013)

 • Làm sáng tỏ lý luận về hoạt động giáo dục nhân quyền; Khái quát những thành tựu trong hoạt động giáo dục nhân quyền của Liên Hợp Quốc cùng với việc thống kế các văn kiện pháp lý quốc tế, văn bản pháp luật của Nhà nước Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam làm cơ sở pháp lý cho hoạt động giáo dục nhân quyền trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; Chỉ ra sự thiết yếu của nội dung giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam, thực trạng của hoạt động giáo dục nhân quyền trong các trường đại học ở Việt Nam trong thời gian qua, những thành tựu đã đạt được, những hạn chế còn tồn đọng và đánh giá nguyên nhân của những ...

 • 00050000497.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2010)

 • Làm rõ một số vấn đề về lý luận giáo dục pháp luật và việc áp dụng ở đô thị; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương. Đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương giai đoạn 2003-2009. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương trong giai đoạn mới.

 • 00040000497.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2010)

 • Làm rõ một số vấn đề về lý luận giáo dục pháp luật và việc áp dụng ở đô thị; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương. Đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương giai đoạn 2003-2009. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương trong giai đoạn mới.

 • V_L2_01474.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Nga (2008)

 • Khái quát về tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông hiện nay. Phân tích làm rõ đặc điểm của ý thức pháp luật và ý thức pháp luật học sinh THPT nói riêng trong hệ thống ý thức xã hội. Nghiên cứu thực trạng tình hình giáo dục ý thức pháp luật và thực trạng ý thức pháp luật của học sinh THPT tỉnh Phú Thọ, những thành tích đạt được, một số vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất các phương hướng và giải pháp để nâng cao giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT Phú Thọ, đó là nhóm giải pháp về kinh tế - chính trị - xã hội; trong đó chú trọng nhóm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ý thức pháp luật: tăng cường sự chỉ đạ...

 • V_L2_01474.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Nga (2008)

 • Khái quát về tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông hiện nay. Phân tích làm rõ đặc điểm của ý thức pháp luật và ý thức pháp luật học sinh THPT nói riêng trong hệ thống ý thức xã hội. Nghiên cứu thực trạng tình hình giáo dục ý thức pháp luật và thực trạng ý thức pháp luật của học sinh THPT tỉnh Phú Thọ, những thành tích đạt được, một số vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất các phương hướng và giải pháp để nâng cao giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT Phú Thọ, đó là nhóm giải pháp về kinh tế - chính trị - xã hội; trong đó chú trọng nhóm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ý thức pháp luật: tăng cường sự chỉ đạ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 85
 • 04051000200_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Hoàng, Văn Vân (2010)

 • This thesis is concerned with the analysis of a pictorial story using systemic functional linguistics as the theoretical framework. The paper begins by presenting the rationale of the study, the aims and scope of the study, methods of the study, data collection and the research design, which are given in chapter one.; M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2010; Electronic Resources

 • 00050005239.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, T. T. T. (2014). Các thể chế của Liên Hợp quốc và vấn đề giải quyết tranh chấp của Việt Nam trên biển Đông. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam (2014)

 • Chương 1: “Cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý về giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua các thể chế của Liên hợp quốc ”. Chương 1 cung cấp một bức tranh cụ thể về lịch sử hình thành LHQ và các quy định củaHCLHHQ, Quy chế TAQT liên quan đến việc giải quyết tranh chấp, phân tích những thành công và hạn chế của LHQ trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế. Chƣơng 2: “Cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua các thể chế của Liên hợp quốc”. Chƣơng 2 nghiêncứu về quyền hạn, vai trò của các thiết chế LHQ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp bao gồm: ĐHĐ, HĐBA, TAQT, đặc biệt là thủ tục hoạt động của từng cơ quan trong quá trình xem xét, giải quyết các tranh chấp quốc tế. Thực tiễn hoạt độ...

 • 01050000878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2012)

 • Điều tra các đều kiện tự nhiên và xã hội ảnh hưởng tới đa dạng sinh học (ĐDSH) của hồ Tây. Điều tra hiện trạng chất lượng môi trường nước. Điều tra hiện trạng một số nhóm sinh vật trong hồ Tây. So sánh số liệu thu được qua một số năm để đánh giá diễn biến đa dạng thành phần loài sinh vật của hệ sinh thái Hồ Tây. Phương hướng quản lý và sử dụng bền vững ĐDSH Hồ Tây.

 • 01050000908_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Lưu, Thị Lan Hương (2012)

 • Điều tra các điều kiện tự nhiên và xã hội ảnh hưởng tới đa dạng sinh học (ĐDSH) của hồ Tây, hiện trạng chất lượng môi trường nước, hiện trạng một số nhóm sinh vật trong hồ Tây. So sánh số liệu thu được qua một số năm để đánh giá diễn biến đa dạng thành phần loài sinh vật của HST hồ Tây. Phương hướng quản lý và sử dụng bền vững ĐDSH hồ Tây.

 • 04051000684_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Tô, Thị Thu Hương (2012)

 • The study is aimed at finding feasible ways to enhance the first year English major students'oral participation in English speaking classes at Hanoi Pedagogical University No.2-an intermediate step to improve the students' English proficiency. To gain that aim, the study investigates the causes of students' poor participation in speaking lessons and proposes three cooperative techniques including Jigsaw, Numbered heads together and Think-pair-share as the treatment. Therefore, the effectiveness of those three techniques on students' participation is the main variable under examination.

 • 00050003024.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2013)

 • Làm sáng tỏ lý luận về hoạt động giáo dục nhân quyền; Khái quát những thành tựu trong hoạt động giáo dục nhân quyền của Liên Hợp Quốc cùng với việc thống kế các văn kiện pháp lý quốc tế, văn bản pháp luật của Nhà nước Việt Nam và đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam làm cơ sở pháp lý cho hoạt động giáo dục nhân quyền trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; Chỉ ra sự thiết yếu của nội dung giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam, thực trạng của hoạt động giáo dục nhân quyền trong các trường đại học ở Việt Nam trong thời gian qua, những thành tựu đã đạt được, những hạn chế còn tồn đọng và đánh giá nguyên nhân của những ...

 • 00050000497.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2010)

 • Làm rõ một số vấn đề về lý luận giáo dục pháp luật và việc áp dụng ở đô thị; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương. Đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương giai đoạn 2003-2009. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương trong giai đoạn mới.

 • 00040000497.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2010)

 • Làm rõ một số vấn đề về lý luận giáo dục pháp luật và việc áp dụng ở đô thị; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương. Đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương giai đoạn 2003-2009. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Dương trong giai đoạn mới.

 • V_L2_01474.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Nga (2008)

 • Khái quát về tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông hiện nay. Phân tích làm rõ đặc điểm của ý thức pháp luật và ý thức pháp luật học sinh THPT nói riêng trong hệ thống ý thức xã hội. Nghiên cứu thực trạng tình hình giáo dục ý thức pháp luật và thực trạng ý thức pháp luật của học sinh THPT tỉnh Phú Thọ, những thành tích đạt được, một số vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất các phương hướng và giải pháp để nâng cao giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT Phú Thọ, đó là nhóm giải pháp về kinh tế - chính trị - xã hội; trong đó chú trọng nhóm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ý thức pháp luật: tăng cường sự chỉ đạ...

 • V_L2_01474.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Thị Nga (2008)

 • Khái quát về tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông hiện nay. Phân tích làm rõ đặc điểm của ý thức pháp luật và ý thức pháp luật học sinh THPT nói riêng trong hệ thống ý thức xã hội. Nghiên cứu thực trạng tình hình giáo dục ý thức pháp luật và thực trạng ý thức pháp luật của học sinh THPT tỉnh Phú Thọ, những thành tích đạt được, một số vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất các phương hướng và giải pháp để nâng cao giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT Phú Thọ, đó là nhóm giải pháp về kinh tế - chính trị - xã hội; trong đó chú trọng nhóm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ý thức pháp luật: tăng cường sự chỉ đạ...