Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 85
 • 00050010440.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Hồ, Chí Dũng (2019)

 • Phân tích tổng quan những nghiên cứu và lý thuyết về chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân của NHTM để xây dựng khung luận cho luận văn làm cơ sở nghiên cứu thực tiễn. Trên nền tảng khung lý luận đã nêu, xây dựng mô hình đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam -Chi nhánh Hà Nội 1 thông qua phản hồi sự hài lòng của khách hàng, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất định hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam -Chi nhánh Hà Nội 1 trong ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Quang Vinh (2021)

 • Mục đích nghiên cứu là đánh giá chất lượng phục vụ của hướng dẫn viên tại điểm ở Sa Pa qua đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm có trình độ nghiệp vụ và kỹ năng nghề cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường du lịch tại Sa Pa tỉnh Lào Cai.

 • 02050001122_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở lý luận về chất sử thi trong truyện ngắn. Nghiên cứu tính sử thi thể hiện qua cảm hứng ngợi ca hùng tráng, hình tượng con người, không gian sử thi qua một số truyện ngắn tiêu biểu của Jack London như Tuyển tập truyện ngắn Jack London, Chúc (...); Electronic Resources

 • 02050005146.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Thùy (2017)

 • Luận văn “Chức năng biểu cảm của ngôn ngữ văn xuôi của Tự lực văn đoàn (trường hợp Nhất Linh)” tập trung tìm hiểu hai vấn đề: khảo sát, thống kê các từ biểu thị tình thái trong bốn tiểu thuyết của nhà văn Nhất Linh đã được chọn để nghiên cứu. Qua khảo sát, thống kê, đã phân loại được các phương tiện biểu thị tình thái thành từng loại, nhóm cụ thể. Thứ hai là phân loại biểu cảm và phân tích cấu trúc của từng loại biểu cảm đã được phân loại. Thông qua việc khảo sát, thống kê, phân loại các phương tiện biểu thị tình thái và phân tích cấu trúc câu theo loại biểu cảm, đã nhận xét và rút ra kết luận về chức năng biểu cảm của ngôn ngữ văn xuôi Tự lực văn đoàn trường hợp Nhất Linh. Ngôn ngữ ...

 • 00050002310.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang; Nguyễn, Đăng Dung (2013)

 • Nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề về cơ sở lý luận của công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội. Làm rõ vai trò của công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội nói riêng và của Quốc hội nói chung. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội ở nước ta hiện nay. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội

 • 02050005667.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2018)

 • Luận văn làm rõ thực trạng và những khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; đồng thời bằng kiến thức, kĩ năng đã học ứng dụng tiến trình công tác xã hội cá nhân để hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi tại phường Hà Tu. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp, kết nối, triển khai và tăng cường hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi dưới góc độ công tác xã hội tại phường Hà Tu.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Dương, Thu Hằng (2020)

 • Nhằm sưu tầm, văn bản hóa hệ thống các bài dân ca Pu Péo trên địa bàn cư trú hiện tại của người Pu Péo, từ đó nghiên cứu làm rõ những đặc điểm nội dung, hình thức của dân ca Pu Péo và sự phản ánh văn hóa truyền thống của cộng đồng người Pu Péo thể hiện trong những sáng tác dân ca. Giới thiệu, quảng bá dân ca Pu Péo, góp phần khẳng định giá trị của bộ phận dân ca dân tộc Pu Péo trong nền văn hóa, văn học dân tộc thiểu số nói riêng, trong bức tranh đa dạng văn hóa của Việt Nam nói chung. Đồng thời đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca Pu Péo trong giai đoạn hội nhập quốc tế và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, trọng tâm là giải pháp tư liệu hóa/số ...

 • NGUYỄN THỊ THU TRANG-QH 2016 - X.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Trần, Minh Hiếu (2020)

 • Hiện tượng học Husserl xuất hiện, một mặt là những suy tư nhằm giải quyết phần nào “nan đề” của nhận thức, mặt khác, quan trọng hơn nhằm “đối mặt” với cuộc khủng hoảng của xã hội Đức cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Với quan niệm về “Bản chất”, “Tính ý hướng”, “Thế giới sống”… Hiện tượng học Husserl đề xuất cách tiếp cận mới, với phương pháp nhận thức đặc thù, giúp con người soi rọi sâu hơn vào thế giới tinh thần, từ đó góp phần lý giải những vấn đề của xã hội đương thời, tạo nền tảng cho triết học phương Tây hiện đại. Trần Đức Thảo – một nhà nghiên cứu triết học Việt Nam - trong khi tìm thấy những giá trị cốt lõi, khoa học trong Hiện tượng học của Hurrserl cũng nhận ra một số hạn c...

 • 02050005829.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2019)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các lý luận liên quan đến đề tài, luận văn tập trung nghiên cứu chân dung cộng đồng người LGBT được khắc họa thông qua những bài báo trên bốn tờ báo in được chọn khảo sát để từ đó chỉ ra sự thay đổi, khác biệt trong cách đưa tin về người LGBT trong hai thập kỷ. Luận văn đưa ra các đề xuất giải pháp giúp cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình

 • 3IS_HoiNghiNCKHSVLanThu5_2012_p101-135.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Ly Ly; Nguyễn, Thị Giang; Nguyễn, Thị Thu Trang; Nguyễn, Thị Thùy Linh; Trầm, Thị Sim; Vũ, Bình Minh;  Advisor: Vũ, Thị Việt Hằng (2012-12)

 • Tiến hành làm đề tài nghiên cứu ý kiến khách quan của người tiêu dùng và những khó khăn mà NSX gặp phải, từ đó đưa ra những đề xuất và giải pháp sát thực nhằm cải thiện 4 yếu tố marketing hỗn hợp (sản phẩm, giá, quảng bá và phân phối.) của NSX RAT cho nội thành Hà Nội.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 85
 • 00050010440.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Hồ, Chí Dũng (2019)

 • Phân tích tổng quan những nghiên cứu và lý thuyết về chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân của NHTM để xây dựng khung luận cho luận văn làm cơ sở nghiên cứu thực tiễn. Trên nền tảng khung lý luận đã nêu, xây dựng mô hình đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam -Chi nhánh Hà Nội 1 thông qua phản hồi sự hài lòng của khách hàng, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất định hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam -Chi nhánh Hà Nội 1 trong ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Quang Vinh (2021)

 • Mục đích nghiên cứu là đánh giá chất lượng phục vụ của hướng dẫn viên tại điểm ở Sa Pa qua đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm có trình độ nghiệp vụ và kỹ năng nghề cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường du lịch tại Sa Pa tỉnh Lào Cai.

 • 02050001122_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở lý luận về chất sử thi trong truyện ngắn. Nghiên cứu tính sử thi thể hiện qua cảm hứng ngợi ca hùng tráng, hình tượng con người, không gian sử thi qua một số truyện ngắn tiêu biểu của Jack London như Tuyển tập truyện ngắn Jack London, Chúc (...); Electronic Resources

 • 02050005146.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Thùy (2017)

 • Luận văn “Chức năng biểu cảm của ngôn ngữ văn xuôi của Tự lực văn đoàn (trường hợp Nhất Linh)” tập trung tìm hiểu hai vấn đề: khảo sát, thống kê các từ biểu thị tình thái trong bốn tiểu thuyết của nhà văn Nhất Linh đã được chọn để nghiên cứu. Qua khảo sát, thống kê, đã phân loại được các phương tiện biểu thị tình thái thành từng loại, nhóm cụ thể. Thứ hai là phân loại biểu cảm và phân tích cấu trúc của từng loại biểu cảm đã được phân loại. Thông qua việc khảo sát, thống kê, phân loại các phương tiện biểu thị tình thái và phân tích cấu trúc câu theo loại biểu cảm, đã nhận xét và rút ra kết luận về chức năng biểu cảm của ngôn ngữ văn xuôi Tự lực văn đoàn trường hợp Nhất Linh. Ngôn ngữ ...

 • 00050002310.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang; Nguyễn, Đăng Dung (2013)

 • Nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề về cơ sở lý luận của công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội. Làm rõ vai trò của công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội nói riêng và của Quốc hội nói chung. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội ở nước ta hiện nay. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội

 • 02050005667.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2018)

 • Luận văn làm rõ thực trạng và những khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; đồng thời bằng kiến thức, kĩ năng đã học ứng dụng tiến trình công tác xã hội cá nhân để hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi tại phường Hà Tu. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp, kết nối, triển khai và tăng cường hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi dưới góc độ công tác xã hội tại phường Hà Tu.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Dương, Thu Hằng (2020)

 • Nhằm sưu tầm, văn bản hóa hệ thống các bài dân ca Pu Péo trên địa bàn cư trú hiện tại của người Pu Péo, từ đó nghiên cứu làm rõ những đặc điểm nội dung, hình thức của dân ca Pu Péo và sự phản ánh văn hóa truyền thống của cộng đồng người Pu Péo thể hiện trong những sáng tác dân ca. Giới thiệu, quảng bá dân ca Pu Péo, góp phần khẳng định giá trị của bộ phận dân ca dân tộc Pu Péo trong nền văn hóa, văn học dân tộc thiểu số nói riêng, trong bức tranh đa dạng văn hóa của Việt Nam nói chung. Đồng thời đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca Pu Péo trong giai đoạn hội nhập quốc tế và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, trọng tâm là giải pháp tư liệu hóa/số ...

 • NGUYỄN THỊ THU TRANG-QH 2016 - X.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Trần, Minh Hiếu (2020)

 • Hiện tượng học Husserl xuất hiện, một mặt là những suy tư nhằm giải quyết phần nào “nan đề” của nhận thức, mặt khác, quan trọng hơn nhằm “đối mặt” với cuộc khủng hoảng của xã hội Đức cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Với quan niệm về “Bản chất”, “Tính ý hướng”, “Thế giới sống”… Hiện tượng học Husserl đề xuất cách tiếp cận mới, với phương pháp nhận thức đặc thù, giúp con người soi rọi sâu hơn vào thế giới tinh thần, từ đó góp phần lý giải những vấn đề của xã hội đương thời, tạo nền tảng cho triết học phương Tây hiện đại. Trần Đức Thảo – một nhà nghiên cứu triết học Việt Nam - trong khi tìm thấy những giá trị cốt lõi, khoa học trong Hiện tượng học của Hurrserl cũng nhận ra một số hạn c...

 • 02050005829.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2019)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các lý luận liên quan đến đề tài, luận văn tập trung nghiên cứu chân dung cộng đồng người LGBT được khắc họa thông qua những bài báo trên bốn tờ báo in được chọn khảo sát để từ đó chỉ ra sự thay đổi, khác biệt trong cách đưa tin về người LGBT trong hai thập kỷ. Luận văn đưa ra các đề xuất giải pháp giúp cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình

 • 3IS_HoiNghiNCKHSVLanThu5_2012_p101-135.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Ly Ly; Nguyễn, Thị Giang; Nguyễn, Thị Thu Trang; Nguyễn, Thị Thùy Linh; Trầm, Thị Sim; Vũ, Bình Minh;  Advisor: Vũ, Thị Việt Hằng (2012-12)

 • Tiến hành làm đề tài nghiên cứu ý kiến khách quan của người tiêu dùng và những khó khăn mà NSX gặp phải, từ đó đưa ra những đề xuất và giải pháp sát thực nhằm cải thiện 4 yếu tố marketing hỗn hợp (sản phẩm, giá, quảng bá và phân phối.) của NSX RAT cho nội thành Hà Nội.