Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 62
 • 00050010440.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Hồ, Chí Dũng (2019)

 • Phân tích tổng quan những nghiên cứu và lý thuyết về chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân của NHTM để xây dựng khung luận cho luận văn làm cơ sở nghiên cứu thực tiễn. Trên nền tảng khung lý luận đã nêu, xây dựng mô hình đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam -Chi nhánh Hà Nội 1 thông qua phản hồi sự hài lòng của khách hàng, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất định hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam -Chi nhánh Hà Nội 1 trong ...

 • 02050001122_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở lý luận về chất sử thi trong truyện ngắn. Nghiên cứu tính sử thi thể hiện qua cảm hứng ngợi ca hùng tráng, hình tượng con người, không gian sử thi qua một số truyện ngắn tiêu biểu của Jack London như Tuyển tập truyện ngắn Jack London, Chúc (...); Electronic Resources

 • 02050005146.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Thùy (2017)

 • Luận văn “Chức năng biểu cảm của ngôn ngữ văn xuôi của Tự lực văn đoàn (trường hợp Nhất Linh)” tập trung tìm hiểu hai vấn đề: khảo sát, thống kê các từ biểu thị tình thái trong bốn tiểu thuyết của nhà văn Nhất Linh đã được chọn để nghiên cứu. Qua khảo sát, thống kê, đã phân loại được các phương tiện biểu thị tình thái thành từng loại, nhóm cụ thể. Thứ hai là phân loại biểu cảm và phân tích cấu trúc của từng loại biểu cảm đã được phân loại. Thông qua việc khảo sát, thống kê, phân loại các phương tiện biểu thị tình thái và phân tích cấu trúc câu theo loại biểu cảm, đã nhận xét và rút ra kết luận về chức năng biểu cảm của ngôn ngữ văn xuôi Tự lực văn đoàn trường hợp Nhất Linh. Ngôn ngữ ...

 • 00050002310.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang; Nguyễn, Đăng Dung (2013)

 • Nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề về cơ sở lý luận của công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội. Làm rõ vai trò của công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội nói riêng và của Quốc hội nói chung. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội ở nước ta hiện nay. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội

 • 02050005667.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2018)

 • Luận văn làm rõ thực trạng và những khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; đồng thời bằng kiến thức, kĩ năng đã học ứng dụng tiến trình công tác xã hội cá nhân để hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi tại phường Hà Tu. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp, kết nối, triển khai và tăng cường hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi dưới góc độ công tác xã hội tại phường Hà Tu.

 • 02050005829.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2019)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các lý luận liên quan đến đề tài, luận văn tập trung nghiên cứu chân dung cộng đồng người LGBT được khắc họa thông qua những bài báo trên bốn tờ báo in được chọn khảo sát để từ đó chỉ ra sự thay đổi, khác biệt trong cách đưa tin về người LGBT trong hai thập kỷ. Luận văn đưa ra các đề xuất giải pháp giúp cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình

 • V_L0_01895.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang (2008)

 • Tìm hiểu những nét khái quát nhất về hệ thống xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP), Kho dữ liệu (Data warehouse) và hệ thống phân tích dữ liệu trực tuyến (OLAP). Trình bày các vấn đề chung, cơ bản nhất về Luật kết hợp, giải thuật kinh điển Apriori, khai phá luật kết hợp với OLAP và sinh luật kết hợp từ tập mục phổ biến. Nghiên cứu xây dựng khung ứng dụng, bao gồm các công việc: tập hợp, làm sạch, chuẩn hoá dữ liệu, xây dựng Data-cube, khai phá luật kết hợp từ Data-cube; từ đó triển khai ứng dụng minh hoạ đối với Kho dữ liệu Ngân hàng

 • V_L0_01895_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2008)

 • Tìm hiểu những nét khái quát nhất về hệ thống xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP), Kho dữ liệu (Data warehouse) và hệ thống phân tích dữ liệu trực tuyến (OLAP). Trình bày các vấn đề chung, cơ bản nhất về Luật kết hợp, giải thuật kinh điển Apriori, khai phá l (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • V_L0_01895.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2008)

 • Tìm hiểu những nét khái quát nhất về hệ thống xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP), Kho dữ liệu (Data warehouse) và hệ thống phân tích dữ liệu trực tuyến (OLAP). Trình bày các vấn đề chung, cơ bản nhất về Luật kết hợp, giải thuật kinh điển Apriori, khai phá luật kết hợp với OLAP và sinh luật kết hợp từ tập mục phổ biến. Nghiên cứu xây dựng khung ứng dụng, bao gồm các công việc: tập hợp, làm sạch, chuẩn hoá dữ liệu, xây dựng Data-cube, khai phá luật kết hợp từ Data-cube; từ đó triển khai ứng dụng minh hoạ đối với Kho dữ liệu Ngân hàng.

 • 00060000028.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trương, Anh Hoàng; Trương, Thị Thuận; Nguyễn, Việt Hà; Trịnh, Thanh Bình; Đặng, Văn Hưng; Nguyễn, Thị Thu Trang (2009)

 • Nghiên cứu ngữ nghĩa chuẩn của các biểu đồ tuần tự trong UML. Phương pháp phân tích và đọc định dạng XMI của các biểu đồ UML để trích ra các thông tin ngữ nghĩa và biến chúng thành các máy trạng thái xác định để kiểm chứng được thuận tiện. Nghiên cứu lập trình hướng khía cạnh và cài đặt chức năng kiểm chứng tự động các dãy lời gọi xem chúng có tuân thủ đặc tả hay không. Kết quả nghiên cứu là Thư viện đọc file XMI chứa các biểu đồ tuần tự theo chuẩn UML 2.0. Chương trình phát hiện các lỗi không tuân thủ đặc tả biểu đồ tuần tự UML 2.0 của chương trình. Cài đặt phương pháp kiểm tra tự động dựa trên AOP

 • V_L0_02691.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, xếp hạng tài liệu và các yếu tố cơ bản phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin. Khái quát về một hệ thống truy tìm thông tin (IR) tiêu biểu và cụ thể là truy tìm tài liệu văn bản. Đề cập đến vấn đề chỉ mục tài liệu và thước đo hiệu năng. Nghiên cứu một số mô hình tìm kiếm như: Boolean, không gian vectơ, phân cụm, dựa trên xác suất, phản hồi phù hợp và LSI. Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, hệ thống tìm kiếm đa phương tiện đến kỹ thuật chỉ mục, xử lý tài liệu, trích lọc thông tin đến chi tiết vấn đề tìm kiếm trên tài liệu văn bản. Đặc biệt, nghiên cứu các mô hình tìm kiếm và đi sâu nghiên cứu mô hình LSI- tìm kiếm văn bản trên ...

 • V_L0_02691_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, xếp hạng tài liệu và các yếu tố cơ bản phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin. Khái quát về một hệ thống truy tìm thông tin (IR) tiêu biểu và cụ thể là truy tìm tài liệu văn bản. Đề cập đến vấn đề chỉ mục (...)

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 62
 • 00050010440.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Hồ, Chí Dũng (2019)

 • Phân tích tổng quan những nghiên cứu và lý thuyết về chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân của NHTM để xây dựng khung luận cho luận văn làm cơ sở nghiên cứu thực tiễn. Trên nền tảng khung lý luận đã nêu, xây dựng mô hình đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam -Chi nhánh Hà Nội 1 thông qua phản hồi sự hài lòng của khách hàng, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất định hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam -Chi nhánh Hà Nội 1 trong ...

 • 02050001122_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Lê, Huy Bắc (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày cơ sở lý luận về chất sử thi trong truyện ngắn. Nghiên cứu tính sử thi thể hiện qua cảm hứng ngợi ca hùng tráng, hình tượng con người, không gian sử thi qua một số truyện ngắn tiêu biểu của Jack London như Tuyển tập truyện ngắn Jack London, Chúc (...); Electronic Resources

 • 02050005146.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Phương Thùy (2017)

 • Luận văn “Chức năng biểu cảm của ngôn ngữ văn xuôi của Tự lực văn đoàn (trường hợp Nhất Linh)” tập trung tìm hiểu hai vấn đề: khảo sát, thống kê các từ biểu thị tình thái trong bốn tiểu thuyết của nhà văn Nhất Linh đã được chọn để nghiên cứu. Qua khảo sát, thống kê, đã phân loại được các phương tiện biểu thị tình thái thành từng loại, nhóm cụ thể. Thứ hai là phân loại biểu cảm và phân tích cấu trúc của từng loại biểu cảm đã được phân loại. Thông qua việc khảo sát, thống kê, phân loại các phương tiện biểu thị tình thái và phân tích cấu trúc câu theo loại biểu cảm, đã nhận xét và rút ra kết luận về chức năng biểu cảm của ngôn ngữ văn xuôi Tự lực văn đoàn trường hợp Nhất Linh. Ngôn ngữ ...

 • 00050002310.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang; Nguyễn, Đăng Dung (2013)

 • Nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề về cơ sở lý luận của công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội. Làm rõ vai trò của công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội nói riêng và của Quốc hội nói chung. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội ở nước ta hiện nay. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội

 • 02050005667.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Hoa (2018)

 • Luận văn làm rõ thực trạng và những khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; đồng thời bằng kiến thức, kĩ năng đã học ứng dụng tiến trình công tác xã hội cá nhân để hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi tại phường Hà Tu. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp, kết nối, triển khai và tăng cường hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi dưới góc độ công tác xã hội tại phường Hà Tu.

 • 02050005829.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Đặng, Thị Thu Hương (2019)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các lý luận liên quan đến đề tài, luận văn tập trung nghiên cứu chân dung cộng đồng người LGBT được khắc họa thông qua những bài báo trên bốn tờ báo in được chọn khảo sát để từ đó chỉ ra sự thay đổi, khác biệt trong cách đưa tin về người LGBT trong hai thập kỷ. Luận văn đưa ra các đề xuất giải pháp giúp cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình

 • V_L0_01895.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang (2008)

 • Tìm hiểu những nét khái quát nhất về hệ thống xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP), Kho dữ liệu (Data warehouse) và hệ thống phân tích dữ liệu trực tuyến (OLAP). Trình bày các vấn đề chung, cơ bản nhất về Luật kết hợp, giải thuật kinh điển Apriori, khai phá luật kết hợp với OLAP và sinh luật kết hợp từ tập mục phổ biến. Nghiên cứu xây dựng khung ứng dụng, bao gồm các công việc: tập hợp, làm sạch, chuẩn hoá dữ liệu, xây dựng Data-cube, khai phá luật kết hợp từ Data-cube; từ đó triển khai ứng dụng minh hoạ đối với Kho dữ liệu Ngân hàng

 • V_L0_01895_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2008)

 • Tìm hiểu những nét khái quát nhất về hệ thống xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP), Kho dữ liệu (Data warehouse) và hệ thống phân tích dữ liệu trực tuyến (OLAP). Trình bày các vấn đề chung, cơ bản nhất về Luật kết hợp, giải thuật kinh điển Apriori, khai phá l (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • V_L0_01895.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2008)

 • Tìm hiểu những nét khái quát nhất về hệ thống xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP), Kho dữ liệu (Data warehouse) và hệ thống phân tích dữ liệu trực tuyến (OLAP). Trình bày các vấn đề chung, cơ bản nhất về Luật kết hợp, giải thuật kinh điển Apriori, khai phá luật kết hợp với OLAP và sinh luật kết hợp từ tập mục phổ biến. Nghiên cứu xây dựng khung ứng dụng, bao gồm các công việc: tập hợp, làm sạch, chuẩn hoá dữ liệu, xây dựng Data-cube, khai phá luật kết hợp từ Data-cube; từ đó triển khai ứng dụng minh hoạ đối với Kho dữ liệu Ngân hàng.

 • 00060000028.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trương, Anh Hoàng; Trương, Thị Thuận; Nguyễn, Việt Hà; Trịnh, Thanh Bình; Đặng, Văn Hưng; Nguyễn, Thị Thu Trang (2009)

 • Nghiên cứu ngữ nghĩa chuẩn của các biểu đồ tuần tự trong UML. Phương pháp phân tích và đọc định dạng XMI của các biểu đồ UML để trích ra các thông tin ngữ nghĩa và biến chúng thành các máy trạng thái xác định để kiểm chứng được thuận tiện. Nghiên cứu lập trình hướng khía cạnh và cài đặt chức năng kiểm chứng tự động các dãy lời gọi xem chúng có tuân thủ đặc tả hay không. Kết quả nghiên cứu là Thư viện đọc file XMI chứa các biểu đồ tuần tự theo chuẩn UML 2.0. Chương trình phát hiện các lỗi không tuân thủ đặc tả biểu đồ tuần tự UML 2.0 của chương trình. Cài đặt phương pháp kiểm tra tự động dựa trên AOP

 • V_L0_02691.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, xếp hạng tài liệu và các yếu tố cơ bản phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin. Khái quát về một hệ thống truy tìm thông tin (IR) tiêu biểu và cụ thể là truy tìm tài liệu văn bản. Đề cập đến vấn đề chỉ mục tài liệu và thước đo hiệu năng. Nghiên cứu một số mô hình tìm kiếm như: Boolean, không gian vectơ, phân cụm, dựa trên xác suất, phản hồi phù hợp và LSI. Tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, hệ thống tìm kiếm đa phương tiện đến kỹ thuật chỉ mục, xử lý tài liệu, trích lọc thông tin đến chi tiết vấn đề tìm kiếm trên tài liệu văn bản. Đặc biệt, nghiên cứu các mô hình tìm kiếm và đi sâu nghiên cứu mô hình LSI- tìm kiếm văn bản trên ...

 • V_L0_02691_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, xếp hạng tài liệu và các yếu tố cơ bản phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin. Khái quát về một hệ thống truy tìm thông tin (IR) tiêu biểu và cụ thể là truy tìm tài liệu văn bản. Đề cập đến vấn đề chỉ mục (...)