Browsing by Author Nguyễn, Thị Vân Chi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Nguyễn Thị Vân chi.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Chi (2019-04-26)

 • Bài viết này nhằm mục đích khảo sát mức độ yêu thích xem phim Thái Lan của sinh viên học tiếng Thái như ngoại ngữ 2 trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ khảo sát về mức độ yêu thích phim Thái của 72 sinh viên học ngoại ngữ 2 trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy hơn 90% sinh viên yêu thích xem phim Thái và 60% số sinh viên xem phim Thái với mức độ thường xuyên. Khảo sát trên cho thấy việc xem phim Thái thường xuyên rất hữu ích đối với sinh viên học tiếng Thái, nhất là trong việc cải thiện kỹ năng nghe nói, tăng vốn từ vựng cũng như hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Thái nhiều hơn, từ đó góp phần tăng hứng thú và giúp người học yêu ...

 • V_L2_01965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Chi (2010)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tiến hành khảo sát và phân tích thực trạng về những nội dung cơ bản của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong gia đình ở tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất những giải pháp kiến nghị để nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở tỉnh Cao Bằng

Browsing by Author Nguyễn, Thị Vân Chi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Nguyễn Thị Vân chi.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Chi (2019-04-26)

 • Bài viết này nhằm mục đích khảo sát mức độ yêu thích xem phim Thái Lan của sinh viên học tiếng Thái như ngoại ngữ 2 trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ khảo sát về mức độ yêu thích phim Thái của 72 sinh viên học ngoại ngữ 2 trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy hơn 90% sinh viên yêu thích xem phim Thái và 60% số sinh viên xem phim Thái với mức độ thường xuyên. Khảo sát trên cho thấy việc xem phim Thái thường xuyên rất hữu ích đối với sinh viên học tiếng Thái, nhất là trong việc cải thiện kỹ năng nghe nói, tăng vốn từ vựng cũng như hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Thái nhiều hơn, từ đó góp phần tăng hứng thú và giúp người học yêu ...

 • V_L2_01965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân Chi (2010)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tiến hành khảo sát và phân tích thực trạng về những nội dung cơ bản của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong gia đình ở tỉnh Cao Bằng trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất những giải pháp kiến nghị để nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở tỉnh Cao Bằng